Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

lørdag 5. mai 2018

5 mai - 2018 - Fred! Enda det ikke er noen fred - en profetisk vurdering av Israel og det som snart vil skje

"Lettvint vil de lege skaden i mitt folk når de sier: «Fred, fred!» – og så er det ingen fred." Jer. 6:14.

"Vi håpet på fred og lykke, men det kommer ikke noe godt; vi ventet en tid med legedom, men se, det er redsel som rår." Jer. 8:15.

"Når de sier: «Fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem, brått som veer over en kvinne som skal føde. Og de skal ikke slippe unna." 1 Tess. 5:3.

Som uværsskyene kom over meg i Jerusalem - plutselig og brått - og etter bare 15 minutter - måtte jeg vasse opp til leggen til mitt overnattingssted - på den måten vil krig også treffe Israel. Plutselig og brått!
Konsekvensene av denne krigen er ikke godt å vite. Om Herren lar det bli en begrenset sak - eller en større sak - vet jeg ikke. Men personlig tror jeg det blir en større ting - som vil bli som en dominoeffekt - som vil påvirke mer enn Israel. Gud vil la alle "fredselskerene" som har over mange tiår har presset Israel til ensidige innrømmelser - og dermed lagt en grunn for krig - få smake sin egen medisin. Tenk over følgende Bibelvers:


"For se, i de dager og på den tid, når jeg gjør ende på Judas og Jerusalems fangenskap,  da vil jeg samle alle hedningefolk og føre dem ned i Josafats dal, og jeg vil der gå i rette med dem for mitt folks og min arvs, Israels skyld, fordi de spredte dem blant hedningene og delte mitt land;  om mitt folk kastet de lodd, de gav en gutt for en skjøge, de solgte en pike for vin, og den drakk de opp.  Og dere, Tyrus og Sidon og alle Filisterlands bygder! Hva vil dere meg? Er det noe dere vil gjengjelde meg, eller vil dere gjøre meg noe? Snart, i en hast, skal jeg la deres gjerning falle tilbake på deres eget hode,..." Joel 3:6-9.

Josafats dal blir tradisjonelt sett på som den østlige delen av Jerusalem - der jødisk tradisjon sier at deres Messias skal komme og splitte Oljeberget i 2 (Sakarja 14:4) - hvor også Jesus måtte gjennom da han bar korset:
Kedrondalen - sett fra Jerusalem
Harmageddon (Åp. 16:6) kalt Megiddo sletten - ligger ca 13 mil fra Kedrondalen.

Om man titter på Bibelverset  i Joel - er det interessant at de nevner Tyrus og Sidon - som er Libanon, hvor Hizollah regjerer - hvor de har ca 150.000 raketter rettet mot Israel (og de er igjen i allianse med Russland, Iran og Syria). Det andre som nevnes er Filisterlandets bygder - som ikke kan være noe annet en det palestinske området (palestina betyr filisterne - og navnet ble satt der pga Romernes forbitrelse over jødene).

Og hatet fra alle de omkringliggende landene er ingen nyhet - det er så intens at en Europeer ikke kan forstå det. Det ligger nedfelt i Koranen - og er Hellig for alle gudfryktige muslimer. Derfor vil også Gud la de smake på sitt eget hat - om du leser det siste delen av verset i Joel:

"Snart, i en hast, skal jeg la deres gjerning falle tilbake på deres eget hode,..."

Gud må rydde plass - for at templet skal bygges. For oss er det uforståelig for vårt materielle og humanistiske syn - men det er den siste delen av Jerusalem - og den viktigste - som jødene enda ikke styrer over. Og Trump spiller en viktig rolle her. Ifølge profetier - skal det komme en stor krig (les dette profetiske innlegget) - og Trump vil hjelpe til med å bygge templet. Det er også blitt utgytt en Shekel mynt med bilde av Trump og Kyros - Kyros var den som støttet bygget av det 2 templet. Og de mener at Trump vil støtte byggingen av det 3.

Aktuelt nå!
Akkurat nå - for noen dager siden - så smuglet Israel store mengder dokumentasjon fra Iran - for å avsløre noe alle egentlig visste - men som alle støtter - at Iran har vært bevisst i å lyve for alle, og har fortsatt med sitt atomprogram. Les denne utmerkede analysen av Michal Rachel Suissa - om Irans krig mot verden. Men utenom USA - så synes alle nasjoner at det er greit at Iran bare får fortsette. Ingen forstår - eller vil forstå - at disse atomrakettene de lager - ikke bare er til for Israel - men også Europa og alle steder de kan nå - for å ære deres Allah. Allah liker død - og man behøver ikke å ha doktorgrad i historie - til nåtiden - for å forstå det!

Det som er interessant er at Russland er Iran og Syrias allierte - noe som kan bety at Russland er landet fra det "ytterste nord" (Gog krigen i Hesekiel 38 og 39) - mens andre mener at det ytterste nord - ifølge deres studier - kun er Tyrkia. Tyrkia er forresten også inne i Syria - så det er interessant at alle de nasjonene som tradisjonelt i fortid - og i nåtid (Putin er ett usikkert moment enda - men han må snart ta ett valg - og tviler at det er til det gode for Israel) hater Israel. Samler Gud de til krigen i Salme 83?

Les disse profetiske fremføringene - rundt krig mot Israel.
Les denne profetien om at også Putin vil bli blandet inn i en krig.

Så til litt profetisk undervisning:

Tempelhøyden - som Lucifer er besatt av
Dobbeltsidig Kjerub - at satanisk opprinnelse
En etterligning av de 2 kjerubene på Paktens ark?


Om man titter nøye på Al Aqsa moskeen - så er det avbildet 2 demoniske kjeruber på selve moskeen - tenk da på Paktens ark så er det også 2 Kjeruber. Den demoniske kjeruben som er avbildet er selvfølgelig Lucifer. Og det er en viktig grunn til at han har besatt området (les også denne artikkelen om Klippedomen og dens demoniske opprinnelse). Tenk over følgende:

1: Ifølge en legende så sies det at Universet ble skapt utifra en stein fra tempelplassens fjell. Sant eller usant? Uansett - så var det Kjeruben Lucifers høyeste ønske - å regjere over Gud - og få tilbedelse istedenfor Gud. Bibelen sier:


    Det var du (Lucifer) som sa i ditt hjerte:
          «Til himmelen vil jeg stige opp,
          høyere enn Guds stjerner reiser jeg min trone.
          Jeg tar plass der guder samles,
          på fjellet lengst i nord.
          
Jeg vil stige opp på haugen av skyer og gjøre meg lik Den høyesteJesaja 14:13-14. (Min klamme)

Satans høyeste ønske - er å styre over Tempelplassen - ettersom det er umulig for han å komme til himmelen. Men Tempelplassen er det stedet Gud har utvalgt for tilbedelse av sin Messias - og der Jesus skal styre i 1000 år. Og der på Tempelplassen begjærer Lucifer dag og natt - å sitte og styre over nasjonene.

Jesus blir fristet for å falle ned for Lucifer
Tenk også over hvor alvorlig fristelsen/tilbudet som Jesus fikk 

"Og djevelen førte ham opp på et høyt fjell og viste ham alle verdens riker i et øyeblikk.   Og djevelen sa til ham: Deg vil jeg gi makten over alt dette og disse rikers herlighet; for meg er det overgitt, og jeg gir det til hvem jeg vil;  vil du nå falle ned og tilbe meg, da skal det alt sammen være ditt.  Og Jesus svarte ham og sa: Det er skrevet: Du skal tilbe Herren din Gud, og ham alene skal du tjene." Lukas 4:5-8.

Satan har alltid begjært at Gud skulle tilbe Ham - og dette var en farlig fristelse. Jesus visste at om Han gikk den tunge Veien i lydighet - ville alt dette bli gitt Ham - men satan fristet Ham med en snarvei - bare Han tilba Ham. Hadde Jesus gjort det - så hadde hele universet gått i stykker og ingenting hadde fungert. Det var en stor risiko ved å sende Jesus for vår forsoning - og vi burde være evig takknemlig for Hans kraft til å stå imot de enkle løsningene.

2. Adam og Eva befant seg muligens i det området - kanskje det var akkurat der de syndet - på tempelplassen? Hva er da mer naturlig at Gud forsoner synden på samme plass?

3. Gud brukte Abraham i en lydighetstest - han sendte han i det området Tempelplassen lå - altså på Moria Berg. Abraham var så lydig i troen - at han skulle ofre sin sønn - men ble stanset av en engel. Fordi han gjorde det - så ble også Abraham ett forbildet på det Offeret Gud Faderen selv skulle en gang gi. 

Også Sara ble befruktet overnaturlig - som Maria ble det. Abraham vandret i tro - og var villig til å ofre det dyrebareste han eide - og ble dermed ett forbilde for det Faderen var villig til å gjøre på Korset, med sin Sønn. Så ett folk som henga seg til Korset - vill få ta del i herligheten for ingenting.

 4. Jesus ga sitt liv - i nærheten av Tempelhøyden - og Hans blod ble det perfekte offer - som renser ett menneske fra all dens synd - uansett. Spørsmålet er om Gud valgte å ofre sin sønn på samme sted som Adam og Eva syndet - samme plass hvor Gud førte Abraham til - og der domsengelen stoppet sine dommer, opp i himmelrommet, og hvor pesten stoppet ved Jebusitten Aravnas treskeplass? (se 2 Sam 24 og 2 Krøn. 3:1)

5. Vi må også se at Abraham ønske om å "hjelpe" Gud - ved å ta seg en ekstra kone - tjenestekvinnen Hagar - og fikk sønnen Ismael. Og det ble stridigheter rundt både mor og denne gutten. Han var ikke løftessønnen - men forfaderen til bla. Araberne. 

Ismaels mor Hagar så ned på Sara, da hun selv merket at hun var gravid - fordi Sara ikke hadde egne barn. Deretter ble hun behandlet hardt av Sara - og flyktet gravid med Ismael. Og Engelen fant henne - og ba henne dra tilbake og bøye seg for Sara. Og følgende Ord ble gitt henne:

"Jeg vil gjøre din ætt så tallrik at den ikke skal kunne telles for mengde. Og Herrens engel sa videre til henne: Se, du er fruktsommelig og skal føde en sønn, og du skal kalle ham Ismael; for Herren har hørt din nød.  Og han skal bli et villesel av et menneske; hans hånd skal være mot alle, og alles hånd mot ham; og han skal bo østenfor alle sine brødre. "1 Mos. 16:10-12.

Abraham fikk omskjært Ismael før Isak ble født - 13 år gammel. Idag blir de fleste muslimske guttene omskjært på den alderen - mens det bibelske omskjærelsen for jødene er på 8 dager - er den perfekte alderen for dette - ettersom blodet koagulerer best akkurat på den dagen.

Her kan du se en jødisk sermoni over en omskjærelse - som jeg var å velsignet å ta del av i Jerusalem:6. Siste punkt er Antikrist. Når templet er oppbygd - og satan ikke har råderett over Tempelplassen - vil han bedra og forføre Israel med smisk og falskt vennskap - hvor hans representant, Antikrist - besatt med ham selv - vil sette seg i templet - og styre over sitt rike der - og over jødene - og over Tempelplassen. Da vil de verste tidene noensinne komme over jorden i 3, 5 år.

Isaks og Jakobs slektninger
Araberne og de slektningene som kom fra Ismael - eller fra Esau (halvbroren til Jakob - som senere fikk det nye navnet Israel - far til de 12 stammene), og Lots døtre Moab og Ben-Ammi (som senere ble til stammene Moabittene og Ammonittene). Sammen med etterkommere av Kaanan (Hams sønn og Noahs sønnesønn) - har vært mye av de som har fylt opp Midtøsten med mennesker. Og det hviler en gammel ondskap der - og om man studerer Islam nøye, som forfatter Joel Richardson (skrevet bla. i Dyret fra Midtøsten) så kan det virke som etter så lang tid etter at Gud utvalgte Abraham, så Isak så Jakob - så virker det som arabere og generelt innbyggerne i Midtøsten - enda har et sårhet og bitterhet av å ha blitt "vraket" til fordel for løftesbarna Gud valgte isteden. Noe som også Lucifer har benyttet seg - og hjulpet til med å skape Islam - en hat religion mot Israels (Jakobs) etterkommere - hvor de har skapt en egen gud i motsetning til Israels Gud.

Så hva skjer videre?
Jeg leste i nyhetene at det var lekket informasjon rundt Trumps "fredsplan" - hvor man vil gi bort 4 arabiske byer under israelsk kontroll - til den palestinske myndighet. Jeg har klippet ut dette fra Miff:

"Trump-administrasjonens fredsplan for Midtøsten kan inkludere amerikansk og internasjonal anerkjennelse av en palestinsk stat med Øst-Jerusalem som hovedstad, ifølge den London-baserte saudiarabiske avisen Asharq al-Awsat.


Planen er, ifølge avisen, at Gamlebyen i Jerusalem skal legges under «internasjonal beskyttelse». Det skal være «kunnskapsrike arabiske diplomater» som er avisens kilder i saken. De forteller at USA vil presentere planen i en arabisk hovedstad, sannsynligvis Kairo, med Israel til stede."

"Ifølge Asharq al-Awsat innebærer USAs fredsplan at palestinerne gir opp deres krav om «rett til å vende tilbake» til Israel for de palestinske flyktningene og deres etterkommere. De store israelske bosetningene vil bli stående, mens de mindre i utkantene vil bli «flyttet».Planen innebærer også at palestinske myndigheter får økt sikkerhets- og administrasjonsansvar i område A og B på Vestbredde"
 
Når jeg leser dette - så tenker jeg kun 1 ting - katastrofe! Om dette da er reelle nyheter. Det gjenstår å se!

Trump er kanskje Israel eneste mektige venn - og om dette er Trumps planer, så blir dette hardt å svelge for Israel - men muligens vil de svelge noen frosker - bare for å tilfredsstille sine venner! For min del - mener jeg man må sette grenser - også til venner - ellers blir man selv måltidet til neste arabiske frokost!

Mot en krig - mot ett tempel - mot en antikrist
Da funderer jeg på om at dette snarlig vil skje?! Jeg tror at palestinerne får sin egen stat. Så kan jeg sitere hva en Israel venn - en profetisk Guds mann - sa rundt 2004 - før vi dro til Oslo for å marsjere for Israel : "Han trodde (at Gud hadde vist han) at Palestinerne vil få sin stat - men at når nasjonene ville annerkjenne dem - så vill Guds vrede treffe nasjonene som annerkjente dem"

Profetiske advarsler
Så profetisk tror jeg - at disse 4 blodmånene i 2014-15 og sist nå i høst 2017 - tegnet på Himmelrommet, Åp. 12 - Israels fødselsveer - advarer oss mot katastrofer av bibelske dimensjoner som vil komme over jorden. Og alt har med Israel og såkalt fredsavtaler påtvunget dem med deres ville fiender, deres mer fjerne slektninger.

Jeg har alltid lurt på hva som starter Åpenbaringsboken. Men jeg tror jeg begynner å se konturene. Om Trump trumper igjennom denne fredsavtalen - noe jeg ikke håper - så vil USA falle sammen som et korthus - fullstendig bankrott - ødelagt av deres fiender - og deres egen gjeld. Og ikke minst alle deres mektige synder som har nådd helt opp til Himmelen. De fleste nasjoner har nådd grensene for Syndens Mål - en bibelsk beskrivelse at man går over en rød strek - og hvor dom kan komme i nær fremtid - og ødelegge nasjonen totalt.

Derfor må vi følge med nøye nå - for tiden for Hans gjenkomst står for døren - om vi må velge å leve i lyset - forstå tidene - og ikke hengi oss til søvn (synd). La oss trekke oss nærmere vår mester - mens det enda er dag! Når natten kommer - som ingen kan jobbe - så er det vanskelig for lyset å kunne overleve - for en tid!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar