Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

mandag 28. mai 2018

29 mai 2018 - Guds dommer

Definisjon av hva en dom er: Dom betyr endelig avgjørelse i en rettssak. I norske rettsaler, så blir dommer utført pga størrelsen av brudd på landets lover, og/eller hvordan man har krenket sin neste. Når en har blitt krenket, eller drept, og dom blir sagt pga det, så blir rettferdighet utført. Og landet produserer ro og trygghet for alle landets innbyggere. Dom er også en beskyttelse av de og det som er uskyldig.

En ikke angrende voldsmann, som blir sluppet løs etter kort tid, og så får gjort sin ugjerning igjen, skaper urettferdig mot den som får volden mot seg. Ett fengsel skal være en grense, for å beskytte de som er uskyldig, og straffe den skyldige.

Når en nasjon ikke utfører rettferdighet, men bryter Guds lover, så vil Gud sørge for å dømme nasjonen, etter hvor grovt og dypt lovene har blitt krenket. Gud er rettferdig, og som Jordens Skaper, som opprettholder alt liv med Sitt Ord, har Han ansvaret for at retten i nasjonene blir overholdt.

Abraham får besøk
Da Gud besøkte Abraham, så kom det 2 engler samme med Ham. Alle tre kom i menneskeskikkelse. Da Gud hadde fortalt Abraham at hans kone skulle få en sønn neste år, så gikk Abraham sammen med Gud. Abraham var en Guds venn. Og de vandret mot Sodoma. Gud avslørte da hva Han tenkte på:

"Da tenkte Herren: «Skulle jeg skjule for Abraham hva jeg vil gjøre? Abraham skal jo bli et stort og mektig folk, og i ham skal alle folkeslag på jorden velsignes. Jeg har utvalgt ham for at han skal pålegge sine sønner og etterkommere å holde seg til Herrens vei og gjøre det som er rett og rettferdig. 

Da kan Herren la Abraham få det han har lovet ham.»  Og Herren sa: «Høyt er klageropet over Sodoma og Gomorra, for synden der er svært stor. Klageropet har nådd meg. Nå vil jeg stige ned og se om de virkelig har handlet så ille, og hvis ikke, vil jeg vite det1 Mosebok 18:17-21.

Gud vemmes over ondskapen
På veien med Abraham, så fortalte Gud problemet med Sodoma og Gomorra, at synden der var stor. Det moralske problemet der med at menn kunne voldta menn, som tilfeldigvis kom på besøk, var en ting (homosexualitet er det Sodoma og byene rundt var mest kjent for), men også det at de kunne torturere fremmede, feks. legge de i en seng, og var de for kort, så dro de bena til det mennesket så det "passet sengen" og smerten i det var uutholdig. Samme med mennesker som var for lang for senga, da kuttet de av beina så de passet. Barbarismen i Sodoma var uten grenser. Men det som endelig fikk dommen til å bli utført, i følge Rabbinerne, var denne historien:

"Talmud og Jashers bok redegjør også for to hendelser om en ung pike (den ene involverte Lots datter Paltith som ga brød til en fattig mann som hadde kommet til byen). Da byfolket oppdaget denne vennlige handlingen brente de Paltith og smørte honning på kroppen til den andre piken og hengte henne fra bymurene inntil hun var spist av bier (Sanhedrin 109a). Dette var denne grusomme hendelsen, og hennes skrik i særdeleshet, konkluderer Talmud, som er tilskrevet byens ødeleggelse."


Abrahams bønn for byen, om det fantes rettferdige der
Så forekom denne samtalen mellom Gud og Abraham "Kanskje finnes det femti rettferdige i byen. Vil du likevel rive dem bort? Vil du ikke bære over med stedet på grunn av de femti rettferdige som er der? Det ligner ikke deg å gjøre noe slikt, å la rettferdige dø sammen med urettferdige! Skal det gå den rettferdige på samme måte som den urettferdige? Det ligner ikke deg! Må ikke hele jordens dommer gjøre det som rett er?»  Da sa Herren: «Finner jeg femti rettferdige i Sodoma, vil jeg bære over med hele stedet for deres skyld.» 1 Mos. 18:24-26.

Abraham gikk ned til 10 rettferdige, og om det var så mange, så ville Gud redde byen(e). Vi vet at det ikke var så mange, muligens bare 1. Så Gud valgte å redde den ene og hans familie, og ødelegge byen(e).

JHVH, Jordens dommer, som elsker rettferdighet
Abraham titelerte Gud (JHVH som betyr "Jeg Er") som Hele jorden dommer. Dette betyr at Gud er aktivt med å enten beskytte en nasjon eller visse områder i nasjonen, eller om det er mye synd, la forbannelse ramme enten visse områder, hvor det er mye synd (eks. les den utrolige historien om dommen over Aalesund, som brant ned), eller hele land, om hele nasjonen har blitt korrupt.

Når stat, regjering og media går sammen for å forherlige ondskap, og snu ryggen til det, og så skape et enormt sår i nasjonen, av fortvilte mennesker. Så vil Gud titte ned, og undersøke om det er riktig det Han hører på menneskenes klagerop. 

Grooming som blir beskyttet av de engelske myndighetene
Denne nylige saken viser hvor ond en nasjon kan bli, hvor man fremmer urettferdighet:Dette er er en stor urettferdighet, lovløst og en feighetshandling av myndighetene, hvor mange mindreårige engelske jenter har blitt voldtatt av muslimer, spesielt fra Pakistan. Men politi og de fleste myndighetene i England, peker på at jentene er prostituerte, mens sannheten er at disse pakistanerne har misbrukt jentene, ved å lure dem med gratis mat. Så når da endelig rettsaken starter mot noen av disse pakistanerne, så straffer de en uavhengig journalist, som vil ha sannheten på bordet. Han får 13 måneder av britisk domstol, fordi landet ikke lengre ønsker sannheten. Myndighetene ved sine handlinger vil omgjøre landet til et muslimsk land, akkurat som de gjør i Sverige, Frankrike og nå også Norge.

Domstolene og retten har bøyd seg for en fremmed religion
Idag så har landets lover i flere europiske land ofte gitt særrettigheter til visse typer folk, spesielt fra muslimske land (husk at forbildet til Islam, hadde en 6 år gammel kone. Aisha, og fullbyrdet ekteskapet når hun var 8-9 år. Alle rett-troende muslimer har Muhammed som sitt forbilde). 

Muslimer/innvandrere i flere byer i England, forgriper seg daglig på tusenvis av unge etniske engelske jenter, fra de er 14-15 år, eller yngre. Lignende har også skjedd i Norge (i mye mindre målesokk), uten domfellelse. Les den fryktelige artikkelen her (og om skandalen er komplett i Storbritannia, så har ingen av våre Mainstream media skrevet ett ord om det).

Se denne snutten i ett BBC intervjuv, om en omsorgsarbeider som varslet om overgrepene, og ble avsatt fra sin stilling, som takk for å ha sagt sannheten:
Ifølge denne artikkelen er rundt 1 million (et høyt tall, men da jeg lette på nettet, var det faktisk flere artikler som sa det samme) engelske jenter misbrukt av disse som driver Grooming. Når da disse jentene ikke får sin rettferdighet, ved at sosiale arbeidere og politiledere, de politiske korrekte, feiger ut (i rasismens navn), og ikke bruker den makten de har i sine posisjoner til å gjøre rett og riktig, så kommer det ett stort rop opp til Gud for de som blir og har blitt utsatt for overgrepene. 

Når ropene fra disse jentene, og andre underkuvede, når opp til Gud, så vil Gud oppsøke de som er Hans Venner/de rettferdige, som Gud gjorde med Abraham, for å få de til å be Han unngå å dømme nasjonen etter deres synder, og ved bønnene forandre nasjonens hjertelag.

Når forbederene blir færre og færre, og synden større og større, vil Gud sende sine 2 domsengler, for å gi nasjonen dom. Når det ikke lengre finnes vektere på muren, dvs de som i Ånden våker over nasjonen, og varsler nasjonen om farene og Guds dommere, og når det mangler bønnekrigere som ber for nasjonen, så vil dette oppfylles:

"Jeg søkte blant dem efter en mann som ville mure opp en mur og stille seg i gapet for mitt åsyn til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det; men jeg fant ingen. Så utøser jeg da min vrede over dem; ved min harmes ild gjør jeg ende på dem; deres gjerninger lar jeg komme over deres eget hode, sier Herren, Israels Gud." Hesekiel 22:30-31

Gud lar urettferdigheten jentene opplever, få komme over nasjonen som helhet, over myndighetene. Fordi de ikke ga de rettferdighet, og ikke søkte på noen måte å gi dem det. De støttet heller overgriperne, og ingen dømmer dem for deres ondskap.

Dom over nasjonene - Norge som eksempel
Mange tror at det sier pang, så er dommen gjort. Men dommer kommer ofte i flere posjoner, hvor det begynner forsiktig. Gud ønsker ikke å skade eller ødelegge sin skapelse, men først og fremst frelse dem. Men når ikke nasjonen hører, så vil forherdelsen (fordi de ikke lytter) få folk til å synde mer, så vil også dommene utøke.

En ting som får dommer til å ramme raskt, er når man ikke behandler Israel bra. som teks. da Norge nektet å selge Olje til Israel, og oljeriggen Kielland kollapset kort tid etter. Per Haakonsen har blitt svartemalt blant frafalne og blinde kristne og i verden, som du kan se når han løfter opp det profetiske her, rundt bla. Kielland ulykken. Men han er en Vekter, derfor hater de ham! Vektere har sjelden vært populære i frafallstider, når menigheten sover. Ingen ønsker å bli vekket av sitt liv i kjødet, og det profetiske vekker ubehag. Fordi vi ikke lever i lydighet med Faderen og Hans sønn Kristus. De evige konsekvensene for mange kristne, kan bli evig død. Vi burde lytte til våre Vektere.

Men Gud må reagerer hardere når synden øker. Da Utøya ble brukt som en grunnvoll for å indoktrinere unge til å hate Israel, og de inviterte Israelsk fiender, terrorister fra palestinske områder, så bygget det seg opp spenninger i åndeverdenen (her er det profetiske aspektet ved 22 juli). Og synden kom tilbake i samme posjon som vi ga det ut. Gud lot ondskapen komme tilbake til oss selv. Men Gud er vel ikke så ond? Vel, man åpner opp for åndelig ondskap ved det man gjør som er ondt, så forløses onde ånder, og mange blir skadet eller ødelagt. Dette er en rett som vi gir til ondskapens åndehær, når vi lovpriser ham - med vår synd. Dagen før Breivik skulle gjøre sin ugjerning, så han store edderkopper som krøp på låven hvor han var. Breivik så inn i den demoniske verden, og så disse åndene som var overalt rundt ham. 

Hva gjør da Gud? Vel, vi ønsker å fjerne Ham fra våre sinn og våre tanker, og late som om alt har blitt til av seg selv.  Gud lar oss få vår vilje, Han trekker seg bort, og lar de onde åndene gjør som de vil. De får ikke lov til å gjøre noe annet, men kun den retten som ledende nordmenn (Eliten) og folket selv har gitt ondskapen lov til å gjøre.

Gud rører ved været/naturen så det blir i ubalanse
Jeremia 3:2b-3 sier "Du har vanhelliget landet med ditt horeliv og din ondskap. Derfor ble regnskurene holdt tilbake, og det kom ikke noe senregn. Du hadde pannen til en horkvinne. Du nektet å skamme deg." 

Og "Hør Herrens ord, dere Israels (Norges) barn! For Herren har sak med dem som bor i landet, fordi det ingen sannhet og ingen kjærlighet og ingen gudskunnskap finnes i landet.  De sverger og lyver, myrder og stjeler og driver hor. De farer frem med vold, og mord følger på mord.  Derfor skal landet visne, og alt det som bor der, skal vansmekte, både markens dyr og himmelens fugler, endog havets fisker skal utryddes. " Hosea 4:1-3.

Her ser du de første små tegnene på at dom er på vei (husk, Gud kan begynne å advare 50-100 år før ting skjer). Værforandringer som det snakkes om over, er ett tegn på at Gud har mishag over vår kjærlighet til synden - som alltid skaper en haug med psykiske og fysiske problemer blant folk.

Så vidt jeg kan huske, så var det spesielt i år 1986-7, at været begynte å forandre seg, sånn at det ble plussgrader midt i Februar. Jeg var da ufrelst, men noe inne i meg som reagerte. Jeg opplevde det som unormalt. Og etter frelsen i 88, så husker jeg at jeg møtte flere ufrelste som reagerte på været. Det var en advarsel fra Guds trone, for de som tok det imot. Og værforandringene var nok en frukt av bla. Abortloven og vårt skiftende forhold til Israel. Etter at FN lurte verden med sine vær-rapporter (Co2 forurensing), så tenkte ikke folk mer på Guds advarsler, men begynte å hengi seg til mer og mer synd.


Sterkere advarsler
Men Jeremia hadde sterkere advarsler om en sterkere dom, som profetisk også gjelder Norge: "Herrens ord kom til meg for annen gang: «Hva ser du?» Jeg svarte: «Jeg ser en kokende gryte, den heller hitover fra nord.»  Da sa Herren til meg: Fra nord skal ulykken helles ut over alle som bor i landet." Jeremia 1:13-14.

Nord kan jeg si fra min ånd er profetisk også for Norge. Se opp for Russland, Norge! Du hørte ikke på dine profeter etter 22 juli katastrofen, og dermed vil neste ulykke komme raskt over landet, uten noen forvarsel. Gud vil ikke fortelle oss når det skjer. Men det vil skje, fordi så godt som ingen har ydmyket seg etter ulykken, alt for mange har forbannet de modigste profetene som våget å gi Herrens Ord til nasjonen.

Det romersk imperiets oppreisning og fall
En dom starter ikke pga at Gud har en dårlig dag, fordi selv om Gud har følelser, så lar Han seg ikke styre av dem. Men Han lar seg styre av sitt Ord, alltid. Gud er tålmodig, og kan vente med å oppfylle dommer over 100 vis av år. Rom holdt ut i ca. 1000 år, men til slutt bukket de under. Vi må huske at Rom i den første 500 årene, hadde en høy karakter, hvor skilsmisse var uvanlig. Men da det inntraff en skilsmisse, var det så uvanlig, at de romerske historikerne måtte skrive det opp. 

En skilsmisse (offisielt kjent) på 500 år, forteller hvorfor Rom besto så lang tid. Men nasjonene rundt Rom, var det ofte mye anarki.  Roms verste prøvelser var gjennom Hanibal fra Kartago, men han kunne aldri vinne over Rom, enkelt og greit fordi de ofret sine barn til gudene (som Norge gjør gjennom abort), og når da Rom endelig inntok Kartago (Hanibals hjemby), og så alle barnegravene pga Kartagos mange synder, så vemmedes Rom. De avskydde barnedrap.

Da forstår du kanskje hvorfor Gud tillot Rom å bli ett så stort imperium, selv om de elsket å erobre og ofte drepte mange mennesker når de utvidet seg. Men mye av de verste lovløshetene, ble dempet under Roms imperium. Dessuten så bygde de veier, og gjorde kommunikasjon mellom landene enklere. Evangeliet ble effektivt spredd pga veiene Rom bygde, dessuten så hadde de Pax Romana, dvs. Roms fred over sitt imperie. 

Men Rom fikk etterhvert introdusert Grekenlands uetiske livsstil, fri sex, homosexualitet, skilsmisser og alt annet ondt. Dessuten så rørte de ved Guds Øyensten Israel, ved Israels dom i 70 og 135 e.Kr. Rom forsøkte også å utrydde kristendommen. Rom ble fra noe strukturert, til ustrukturert galskap. Og forsvant som imperium ca 400-500 e.Kr.

Det engelske Imperiets oppreisning og fall
Vi ser det samme med England. De oversatte Bibelen via den annerkjente King James oversettelsen, og spredte evangeliet. Og i takt med det, så ble også England kanskje historiens største imperium. Men på samme tid, fra ca 1920, begynte de å røre ved Guds øyensten, Jødene. De behandlet jødene meget dårlig i den tiden de hadde palestina mandatet, og imperiet begynte å gå i oppløsning i takt med deres Israel hat, og deres nye vennskap med de oljerike araberne.

Engelskmennene unnlot å redde en million jøder fra gasskamrene på slutten av 2 verdens krig, selv om de fikk tilbud av tyskerne - av "frykt" for å splitte alliansen (da en tjenestemann fikk tilbudet, svarte han "men hva skal vi med dem" - og så måtte de gå til gasskamrene).

Engelskmennene hindret en båt full av overlevende fra Holocaust etter krigen til å komme til Palestina, hvor skipet sank og de fleste døde. Under mandatsperioden fra 1920, så lot de araberne være bevæpnet og brydde seg lite om de angrep og drepte jødene, men om jødene var bevæpnet, så fikk de harde straffer. Hykleriet fra engelskmennene når det gjelder Israel er ikke unnataket, men regelen.

Så etter 1948, så trente England opp den jordanske armen (som hadde engelske offiserer, engelske piloter og fly) for å beseire jødene. Dermed okkuperte Jordan (og England) Østlige delen av Jerusalem, hvor jødene ble jaget bort, og deres skoler og gudshus ødelagt. Da Israel tok over hele Jerusalem i 1967, så har de latt alle ulike religioner få lov til å utfolde seg i Jerusalem. Det hatet vi har mot jødene, burde vi heller rett mot England og Jordan. Men jødehat er ikke noe annet enn ett rent hykleri. Og i det Norske Storting så er dobbeltmoralen rundt Israel normen, ikke avviket.


Forbannelsen rammet England

Men i takt med Englands overmot mot Israel, så kom også lovene til 1 Mos. 12:2-3 til oppfyllelse, hvor Gud rev av det ene og det andre landet innen det Engelske imperiet, så de ulike landene ble fri det engelske åket. Imperiet smuldret opp, og er nå knøttlite i forhold til gammel storhetstid. Vi kan se at dette er begynnelsen på dommer. Men Gud er ikke ferdig.

Samme ser vi også hvordan Engelskmennene alltid smisket for araberne pga deres olje, og det finnes ting som tyder på at Engelskmennene tillot Khomeini å få makten i Iran i 1979 (over Shaen og demokratiet) mot at de fikk slettet sin gjeld til Shaen (penger de lånte for å lete etter olje). Det kan passe godt med at alle lands ambassader trakk seg ut av Iran etter revolusjonen i 1979, men ikke den engelske. Engelsk hykleri og dobbeltmoral vil nok ikke noen ta tak i, men pga dens åndelig brudd på Guds lover, så sliter England i dag med muslimsk innvandrere som misbruker deres jenter, og Sharia lovgivning (som setter seg over Engelske lover) som blir rådende på plasser med mange muslimer. Man sår og høster!

En advarsel og dom til Englands for deres hovmod
Den kjente Gudsmannen og profeten Lebesbymannen, Anton Johansen, fikk mange syner i 1907, og flere av dem gikk i oppfyllelse. Om Titanic sier han dette:

"Samme natt, 1907, fikk jeg også underretning om et stort nytt fartøy ved navn Titanic, som under sin første reise fra Europa til Amerika skulle støte på drivis og forlise. Ulykken var en av dem som kom nærmest foran verdenskrigen. I ånden ble jeg ført til den plass på Atlanterhavet nær den amerikanske kyst der ulykken inntraff. Rundt omkring på havet svømte her isflak av større eller mindre størrelser. Natten var mørk og fylt av tåke. Ut fra de tette nattetåker så jeg plutselig lys og de tente lanterner fra et fartøy trenge seg fram. Det nærmet seg hastig, og jeg fikk se konturene av en kjempestor dampbåt. Samtidig reiste der seg et veldig isfjell fra havet et stykke lenger borte i fartøyets kurs. Det raslet og smalt omkring fartøyet som gikk fram med en svært fart. Noen øyeblikk etterpå hadde ulykken hendt, og et veldig drønn trengte seg gjennom natten. 

Det store isfjell som jeg kort før hadde sett reise seg fra havet, var blitt rammet av dampbåten, som nå hurtig begynte å synke. Jeg ble grepet av en forferdelig angst, og samtidig begynte menneskene en fortvilet kamp i havet for sine liv. Jeg så hele denne begivenhet som i lyset fra en sterk lyskaster. Røsten sa meg at ulykken skulle komme som en straff for engelskmennenes hovmod. Blant passasjerene hørte jeg flere navn nevntes, og deriblant med særskilt stor tydelighet Astors, den amerikanske mangemillionæren. Jeg ble nemlig i ånden anmodet om å telegrafere til denne mann og til fartøyets rederi, og det ble sagt at han skulle være en av dem som skulle være blitt reddet, og siden skulle ha erstattet meg mine telegramomkostninger. Navnet på fartøyet så vel som på dets rederi og den by i England der dette var beliggende, ble nevnt meg med stor tydelighet.

Da jeg en hel del år etter dette syn hjemme i Lebesby fikk lese i avisene om det store fartøy som gikk av stabelen i England, og som fikk navnet «Titanic», ble jeg aldeles som lammet og sank ned i bønn til Herren at han måtte bevare fartøyet og menneskene som skulle med dette. Jeg ba siden flere ganger til Herren for dette fartøy, men unnlot å telegrafere, for dels var jeg svak i min tro og tenkte at ingen ville tro meg, dels trodde jeg at ulykken kunne avvendes gjennom min bønn. Men kanskje var min tro for svak.


Den natten da fartøyet forliste, natten mellom en søndag og en mandag i april måned, kunne jeg umulig få sove. Jeg kjente meg så engstelig, og erindret meg gang på gang navnet Titanic. Det sto for mine tanker så sterkt at jeg umulig kunne få den derifra. Jeg kjente meg ytterst ulykkelig for at jeg ikke hadde gjort min plikt og telegrafert. Jeg begynte da på nytt å be til Herren for fartøyet, men etter en stund kjente jeg at ulykken allerede var fullbyrdet. Det kjentes som om en kaldtvannsstyrt var slått over meg, og en isnende kulde gikk gjennom sjelen. Deretter kjente jeg en stille ro."

Ett syn av Jesus, rett før dom rammet England, Europa og flere andre land
Ett merkelig syn åpenbarte seg i et lite menighetslokale ved en Gudsmannens Stehphen Jeffreys møte rett før 1 verdenskrig. De så Jesus på veggen, og synet varte såpass lenge, at selv ufrelste kunne stikke inn hodet, og se synet på veggen. Og en ble avvent fra sin vantro. Og:


Stephen gikk inn i bønn for å få vite meningen med denne underlige og vidunderlige hendelsen. Han sa: “Jeg mente at synet måtte ha en dypere hensikt enn bare å understreke talen min. Etter at jeg hadde bedt Gud om å få vite hvorfor, fortonet det seg for meg som om synet var et tegn på at det ville komme store prøvelser, men jeg visste ikke på hvilken måte. Fjorten dager etter begynte krigen, og da skjønte jeg hvilke prøvelser Gud hadde hatt i tankene. Siden den gang har jeg alltid regnet synet som et tegn på begynnelsen til slutten av denne tidsalder.”

Om man først ser på synet til Lebesbymannen, så sier Herren at ulykken med Titanic var en straff mot Engelskmennenes hovmod. En advarsel. Og i synet i kirken:

"Da jeg kom ned til forsamlingen og så opp dit hvor jeg hadde stått, oppdaget jeg Jesu levende ansikt på veggen. Han hadde romersk nese og jødis­ke trekk. Håret hans lignet ull, og han hadde midtskill. Da jeg så nærmere på Ham, oppdaget jeg at håret Hans hadde grå striper, lik en middelaldrende mann i sorg." 

Jesus viste sorg, pga ulykkene som måtte ramme Europa, pga deres synders skyld. Og England mistet mange soldater i krigen, og fikk føle dens konsekvenser.

"Synet gjorde dypt inntrykk på Stephen, og han forkynte med enda større iver enn før at Jesu andre komme nærmet seg. I lys av dette følte han at han måtte advare mennesker om Guds kommende dom, og fortelle dem at eneste redning for syndige mennesker er å bli født på nytt gjennom troen på Jesus Kristus".

Dommen som alle må møte til slutt
Det finnes en dom, som alle mennesker burde være redd for mer enn noe annet, og det er dommen foran Hans trone, for hver og enkelt en av oss. Men før den Store Dommens dag, så vil Gud alltid utføre dommer over jorden. Og han vil trosse humanistene og sosialistene, ved å la de få smake sin egen synd tilbake på deres eget hode, om de da ikke vender seg til Korset. Og konsekvensen, er at man også oftest drar sin egen familie inn i samme mørke. Å være ett menneske på jorden, er ikke enkelt, men å ikke forstå at hele dit liv faktisk bærer med seg konsekvenser, kan bli sjokkerende den dagen du møter Dommeren.

Norges advarsel
Jeg skrev lengre opp om Guds forhold til Utøya, og litt om den profetiske boken "22 Juli Profetien" med Jeremy Hoff. Det er viktig å se at alle åndelige lover, vil bli oppfylt. Og 1 Mos. 12:2-3, handler om velsignelsen om du velsigner Abrahams ætt (Israel) og forbannelsen om du står imot dem.
Forfatteren Ivar Fjeld kan ikke se hvorfor de "uskyldige" ungdommen kan møte en vred Gud. Men hva skal man si om folket i Sodoma og Gomorra og selv de minste som ble revet bort, eller den gamle verden - hvor alle døde, eller når Israel utførte dommer mot det ugudelige folket rundt seg i Kanaan - ved å drepe alle - også små uskyldige barn - og hvor NTs forfattere (bla. 1 Kor. 10) oppmuntrer oss til å lære av det som skjedde i GT, for å ikke havne i samme synder som de. Hvor også Hebreernes forfatter sier:

"Har noen brutt Mose lov, da dør han uten barmhjertighet på to eller tre vitners ord; hvor meget verre straff tror dere da den skal aktes verd som har trådt Guds Sønn under føtter og ringeaktet paktens blod, som han blev helliget ved, og har hånet nådens Ånd?  Vi kjenner jo ham som har sagt: Meg hører hevnen til, jeg vil gjengjelde, og atter: Herren skal dømme sitt folk.  Det er forferdelig å falle i den levende Guds hender." Hebr. 10:28-31.

Gud utfører dommer også i "nådens tidsalder", fordi så lenge det er synd, så vil Gud stoppe det, når det blir såpass ondt (som i artikkelen over, om alt som skjer i England mot disse stakkars jentene), for at synden ikke skal spre seg, og forderve mange flere mennesker. Dom er en annen form for nåde, nåde for de som slipper å få den råtne livsstilen over de som blir dømt, så den livsstilen kommer inn i ens eget samfunn. Synd mot naturen - enten det er drap, homosexualitet og annet -  har Gud da begrenset så lenge jorden har bestått. 

Nesten atomkrig - En overnaturlig avvergelse
Den 26 september 1983, så klarte Stanislav Petrov å redde verden fra en atomkrig. Russerne hadde ansvaret som vakthavende offiser ved bunkeren Serpukhov-15. Her overvåket man Sovjetunionens satellittbaserte varslingssystemer for rakettangrep. Og plutselig, viste satelitten at det var ett atomangrep fra USA mot Russland. 

Men Stanislav, som forsøkte å ringe til en leder over seg, men kunne ikke kommunisere med han pga han var altfor drukken. Og måtte gjøre egen avgjørelse, av å ikke svare på den informasjonen komputeren ga han. Han trodde ikke på data-informasjonen, og dermed reddet han verden. Da jeg så denne filmen, så slo det meg at Gud hadde håndplukket denne mannen å ha vakt denne natten. Det slo meg, at Gud holdt ildens krefter tilbake, fordi Han hadde medynk med en jord, som enda ikke hadde oppfylt "syndens mål". Har du aldri tenkt på hvilken mektige katastrofer og ulykker Gud har holdt tilbake, også noen nesten atomkriger. Og likevel så går folk rundt og tror Gud er ond.

Men når Gud trekker seg tilbake, vil det komme dom over alle menneskene
Men det kommer en dag, hvor også Vesten, som hittils har vært frihetens bastion, til å bli ett sted med autoritært styre, som vi også nå ser utvikle seg i Norge. Og hvor folk ikke lenger vil ha noe med Gud, fordi de ser Han som Ond, og hvor de vil tilbe Lucifer, fordi han er "god". Den dagen, så vil Gud trekke seg ut fra jorden, hente sine Hellige, og dra de bort, og da vil Han la de onde ødelegge jorden og hverandre, pga sin ondskap, i det vi da vil kalle 3 verdenskrig. Det står godt beskrevet i Johannes Åp. 8 - og utover.

Den norske skolen fremstiller Gud som ond
Min datter går nå siste året på videregående, og i faget KRL ser de ukentlig filmer fra Bibelen, som viser at Gud er "ond". Man prenter det inn i barna, og utav det, lærer man at Guds bud og lover er onde, og at man kan bryte dem som man vil. Og når da denne lovløsheten tar over, så vil det ikke lengre finnes uskyldige i dette samfunnet, utenom Guds Hellige, de minste barna og psykisk utviklingshemmede. Etter at Han har hentet de alle hjem (bortrykkelsen), Så må resten få merke hvordan det er å bo på jorden, uten lys og uten retningslinjer for rett og galt. Og klart, alle vil gi Gud skylden, men skylden vil rettes tilbake på dem selv.

Gud er ikke urettferdig
Så ikke kom til meg og si at Gud er urettferdig, heller ikke når Han dømmer Norge. Ikke tro at vi er bedre enn alle andre. Det er det bare sosialistene som tror. Men deres hovmod har blitt likt med engelskmennene i 1912, og Titanic var bare den første ydmykelsen. Så kom det mange, over hele det 1900 århundre, som gjorde at England ble en dverg i forhold til sin tidligere størrelse. Og enda er ikke Gud ferdig. Verre ting vil komme, men først vil Han frelse. Derfor holder Han ulykken tilbake, enda!

Iveren etter å forkaste Guds kjærlighet
Gud har medynk med det norske folket. Men måten sosialistene handler på, handler om arroganse, selvopptatthet, selvkjærlighet, lysten til å bryte mest mulig av Guds bud - når man ikke merker noe motstand i folket, putte inn ugudelige lover i ferien - når folk ikke følger med - hvor media samarbeider med Politikerne - og skriver veldig lite om forandringene - og hvor folk ikke bryr seg så veldig mye - fordi vi har alle "brød og sirkus", og da får bare staten gjøre akkurat det de vil....


Vekkelse - Norges eneste håp
Når Norge gjør rettferdighet ovenfor Gud, ved drapene som har blitt uført mot de mest uskyldige i landet, så vil også Gud rette på balansen i naturen. Når Norge begynner å velsigne Israel, og nekte media å løpe løpsk i hat og fordommer - så vil velsignelsen kommer over landet vårt. Når vi tillater at et ekteskap kun er mellom mann og kvinne, og ingenting annet, så vil landet gradvis bli helbredet, og barna blir tryggere. Når Barnehagene legges ned, og mødrene lærer seg å følge sin morsnatur, fremfor sosialistisk propaganda og løgner, så vil også Barna finne mer fred med seg selv. Og mye mer. Men for at alt dette kan skje, må Gud besøke Norge med en mektig vekkelse, som i vekkelsen i Wales. Hele samfunnet i Wales ble snudd opp og ned på 6 mnd. Folk ble totalt forandret. Og selv da, så var syndene mindre, enn hva det er i dagens Norge.

Da vil også naturen gå til ro, og nasjonen bli harmonisk. Gud vil lege landet vårt. Det er indre forandringer folk trenger, ikke bare de ytre - det som samfunnet legger mest vekt på. Man trenger Korsets forsoning. Man kan be denne bønnen, og få en indre forandring:

"Kjære Jesus. Tilgi meg mine synder. Jeg ber deg Jesus, om å komme inn i mitt liv, og at du blir min Herre. Jesus, jeg vil ikke gå tilbake til verden med dens lyst, men jeg vil følge deg, der du leder meg. Herre, ta over mitt liv, jeg ønsker at du fra hjertet skal gjøre en dyp forandring, til din ære, så jeg kan være til velsignelse for min neste. Takk Herre, for din nåde".

Den enkle bønnen er starten på Evigheten, om man da holder fast på Ham, og Hans Ord. Og ett åndelig fellesskap er da viktig!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar