Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

lørdag 19. mai 2018

20 mai 2018 - Når landets velsignelser forsvinner, så venter dommen rett rundt hjørnet

På 17 mai, som vanligvis er en festdag, så var jeg i sentrum av min by. Og så på Barnetog, korps ol. Men jeg følte ingen velsignelse, ingen glede, som om fryden var blitt tatt bort. Dette var sterkt i motsetning til min tur til Israel, for noen uker siden. Jeg ble oppfylt av en glede, som var hinsidige. Herren fylte meg opp med sin Ånd, på en sterk måte. Jeg merker etter turen, at jeg har blitt forandret på innsiden. Mer glede, og mere fred.

Jeg snakket med en gudfryktig venn, og Han sa at han hadde alltid følt glede med 17 mai, men ikke i år. Det var som om velsignelsen var tatt bort. Kan det hende at Gud har tatt bort sin kraft fullstendig fra nasjonen, og at kun de som har nært forhold til Kristus har den? Om Gud har tatt bort sin kraft, så venter det en snarlig dom mot oss. Og vi trenger å være beredt.

Da Stortinget kastet ut Listhaug, så opplevdes det som om de som var igjen, var for det meste radikalere, og de andre som bare fulgte deres høyrøstedes "rop, skrik og utskjelling". Høyre og FRP har tydeligvis blitt puddelen til de venstrevridde, og ett gissel av de. Men det virker som det er helt greit for Erna og Siv. Kanskje fordi de selv er Bildenbergere, og ønsker å fjerne all norsk kultur. selvstendige grenser, og all form for kristendom, vet å utvanne det som var så viktig for våre fedre. Det finnes ingen rettferdig røst igjen på Stortinget, jeg hører iallefall ingen. Norge var ett godt land å bo i, pga våres fedres Gudsfrykt. 

Jeg skrev tidligere om at Putin ble satt inn med 77% stemmer. 77 betyr dom. Og min gjetning er at i denne perioden, frem til neste valg i Russland, så kan det være en mulighet for at Putin vil komme over landet vårt, når vi minst aner det. Dette har det vært profetert om lenge, helt siden Lebesbymannen så det i en av sine syner i 1907, til Emmanuel Minos og andre som så syner om dette. Fordi Russerne ikke har kommet enda, så betyr det ikke at de ikke gjør det. Se det som nåde, at vi har blitt spart. Men ugudeligheten i denne nasjonen, sprer seg som brann i tørt gress, og ingen klarer eller vil forsøke å stoppe det.

Norge spiller heller ikke sine terninger noe bra internasjonalt, når vi har valgt fullstendig å følge Merkels linje, men avstår fra det Trump står for, som å støtte Israel - og ingen norsk represetant var i Jerusalem ved åpningen av den amerikanske ambassaden. Norge har blitt arrogant og hovmodig, vi (Erna Solberg) skulle snakke til den Russiske statsminister Mededev som han var ett barn (OL 2014) - og han gadd ikke å møte Solberg dagen etter. Vi fikk Kina mot oss, og nå irriterer vi våre allierte, USA. Hvem tror Norge da at skal komme oss til unnsetning om vi kommer i krig og nød? Med den taktikken vi har drevet med, så har vi drevet politisk hor med muslimske land og spesielt det såkalte palestina, og de vil bare eie oss og legge oss under Allah. Mens vi har støtet bort land som står for demokrati, selv land som Ungarn, Polen, Tsjekkia, Romania ol., som skjønner godt hva EU kommunisme er for noe. Og vi har valgt svikefulle venner, bare for å kunne sole oss i den internasjonale glansen. Hvilken kortsiktig tanke, og dårskapen har tydeligvis ingen grenser. 

Men Norges lederskap er forblindet, og vi traver rundt i tåkefarevann med store klipper både her og der - men vi ser ingenting, fordi radaren er fjernet, fordi vi har lover mot å ha radar på ferden vi skal gå. Er det noe Norge kan - så er det å lage en lov for alt, uten at man ser det prinsipielle med hva lovene skal brukes til: Å gi selvstendig frihet til ytring og til å kunne si også ting som er politisk ukorrekt, uten å bli "hengt ut" i media. Mens dagens lovverk  (og/eller media og domstolene), er satt der til å begrense den norske etnisiteten til å kunne være så fri og selvstendig som de eks. var på 50-60-70 og 80 tallet.

Så Norge, nå må du ta støyten, for at du har vært villig til å drive hor med alle fremmede avguder, mens du har kjempet mot alt som var vært Sant, Rett og Rettferdig. Derfor vil også dommen ramme deg hardt, fordi du trodde at oljen og rikdommen skulle redde deg, at fordi du var venn med terrorister (PLO), så skulle du slippe terrorisme, men fordi du har satset alt feil, så vil alt du frykter for, komme over deg snarlig.

Våkn opp Norge, styrk deg og vend deg om, før alt det Jeg har talt til deg om, vil komme over deg på en time. Og det blir ikke noe vakkert syn. Vend deg om til meg, og kle deg i sekk og aske, og ydmyk deg for min Hånd, så skal jeg spare deg, Sier Herren. Men du ville ikke, fordi dine førere er dine forførere. Og du lot kvinner og barn styre din ferd, mens kapteinen ble avsatt med makt. Fordi du trodde du visste best. Så la da dårskapen komme tilbake over deg selv, du som selv tror du er gud.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar