Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

torsdag 17. mai 2018

18 Mai 2017 - Å forstå endetiden og Lukas 17

Endetiden er et meget kompleks oversikt. Og kristne har i over 2000 år forsøkt å forstå når og hvordan ting skal skje. Eks. så var Bibelen veldig nøyaktig om Jesu første komme, selv med tiden, men likevel så klarte ikke de religiøse jødene å kjenne igjen sin Messias. De koblet Sakarja profetien i 12-13 og 14 at en Messias ville komme og ødelegge fienden (Som da var Rom). De så med andre ord etter en krigerkonge. Og Jesus nektet å være med, når de forsøkt å ta han inn som en konge. Han hadde en annen Misjon. Nesten de eneste som kjente igjen Jesus som sin Messias, var som oftest de utslåtte, prostituerte, samfunnets tapere ol., og det var også blant de at Frelsen kom først. Og det var også der Gud bygde sin første menighet, for at ingen skulle stole på sin egen kraft eller intelektuelle hjerne.

Leter man på nettet, så finnes det tusenvis av undervisninger og åpenbaringer om Jesu komme. Men når ting først inntreffer, så er det få som treffer rett (med visse hederlige unnatak). Men man må prøve alt. Og jo nærmere vi kommer Enden, jo mer blir profetordet mer åpenbar. Gud vil vise sin menighet, det Han vil gjøre,

"For Herren Herren gjør ikke noe uten at han har åpenbart sine skjulte råd for sine tjenere profetene." Amos 3:7.


Skriften skjønnes gjennom Åpenbaring
Men Skriften kan ikke tolkes i intelektet, med tradisjoner eller at man bruker mye 2+2=4. Skriften sier veldig klart:


"Derfor står også profetordet så mye fastere for oss. Dette ordet gjør dere rett i å holde fast på. Det er en lampe som lyser på et mørkt sted til dagen gryr og morgenstjernen stiger opp i deres hjerter.  Men dere må framfor alt vite at en ikke kan tyde noe profetord i Skriften på egen hånd.  For aldri ble noen profeti båret fram fordi et menneske ville det, men drevet av Den hellige ånd talte mennesker ord fra Gud." 2 Pet. 1:19-21.

Så det er nødvendig å ha en åpenbaring fra Ånden, før man hiver seg ut i det profetiske. Min erfaring, er at Herren gir oss alle, som har oppriktige og søkende hjerter, små drypp til forstanden, så vi kan forstå mer og mer av Kristi Hemmeligheter om Endens tid.

Å forstå profetordet og dens tid
Jeg skrev for noen år siden dette innlegget i Norge Idag, og ble selvfølgelig motgått av noen "intelektuelle" kristne at jeg var helt på jordet med min åpenbaring om bortrykkelsen. 
Men det var noen år, hvor jeg søkte Gud om endetiden, og jeg leste, leste og leste Matteus 24, Lukas 17 og 21, 1 og 2 Tessaloniker brev, Åpenbaringsboken, Daniels bok ol. Og ut av alle små dryppene (og kanskje også mine egne slutninger) så ble dette budskapet født frem, i det jeg mener er en åpenbaring. 

Profetord er ikke satt i kronologisk rekkefølge
Men ingenting i Skriften er egentlig satt i kronologisk rekkefølge, og Ånden gjør det av 2 grunner, tror jeg: 

1) Fordi Han ønsker ikke at ting skal åpenbares før det trengs å åpenbares 

2) om folk vet veldig godt hva som ville skje, så hadde de ikke vært nødt til å leve i tro, og da faller jo vesentlige ting i Skriften bort. Jesus sa veldig tydelig til Peter når de lurte på om det var nå han skulle opprette riket:


"Det er ikke dere gitt å kjenne tider og stunder som Far har fastsatt av sin egen makt.  Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»" Ap.Gj. 1:7-8.


Endetiden er viktig, men det viktigste var at de kristne skulle være fiskere, dvs å fiske menneskesjeler. Undervisningen om endetiden var limet for å gi næring til Gudsfrykten, sånn at folk ikke blir fristet til å falle i synd, og dermed være sovende, om Herren plutselig dukket opp. Derfor handler læren om Enden mest om å ikke sove fra troen, og sakte men sikkert gå inn i synd, og ut av nåde. Millioner av mennesker som før bekjente seg sterkt til Kristus, som enda er aktive i menighetene, lever allerede i hemmelig frafall, skjult for de fleste. Men de skjønner det ikke. Fordi den profetiske tjenesten får sjelden lov til å virke i menighetene. Derfor høre vi også lite om Jesu gjenkomst og bortrykkelsen rundt om i menighetene, fordi det vil støte det kjødelige livet altfor mange kristne lever i. Folk vil heller høre noe behagelig, som klør dem i øret.


Lukas 17
Vi kan ta en rundt på Lukas 17 (jeg deler det i 4 deler), og se Hva Jesus sier:


Del 1

"Men han sa til sine disipler: De dager skal komme da dere skal lengte etter å få se en av Menneskesønnens dager, og dere skal ikke få se den.  Og de skal si til dere: Se her, se der er han! Gå ikke bort der, og følg ikke etter!  For likesom lynet, når det lyner, skinner fra himmelbryn til himmelbryn, således skal Menneskesønnen være på sin dag. Men først skal han lide meget og forkastes av denne slekt.  

Del 2
Og likesom det gikk i Noahs dager, så skal det også gå i Menneskesønnens dager: de åt og drakk, de tok til ekte og blev gitt til ekte, like til den dag da Noah gikk inn i arken; så kom vannflommen og ødela dem alle sammen.  På samme vis - likesom det gikk i Lots dager: de åt og drakk, de kjøpte og solgte, de plantet og bygget;  men den dag da Lot gikk ut av Sodoma, da lot Gud ild og svovel regne fra himmelen og ødela dem alle sammen -  således skal det også gå på den dag da Menneskesønnen åpenbares.  

Del 3 På den dag må den som er på taket og har sine ting i huset, ikke stige ned for å hente dem, og heller ikke den som er ute på marken, vende tilbake til sitt hjem.  Kom Lots hustru i hu!  Den som søker å frelse sitt liv, skal miste det, og den som mister det, skal berge det. 

Del 4 Jeg sier dere: I den natt skal det være to i én seng; den ene skal tas med, og den andre skal lates tilbake.  To kvinner skal male på samme kvern; den ene skal tas med, og den andre skal lates tilbake.  Det skal være to ute på marken; den ene blir tatt med, den andre blir latt tilbake.  Da svarte de og sa til ham: Hvor, Herre? Han sa til dem: Hvor åtselet er, der skal ørnene samles." Lukas 17:22-37.

Forklaring fra mitt ståsted:
Del 1 snakker Jesus dels til de første kristne, så til oss som lever nå. De første kristne skulle lengte etter Kristus gjenkomst (tenk på motstanden de fikk og hvor mange som ble drept under store lidelser, menn, kvinner og barn), men ikke få se den. Og han forteller til de første kristne, at hans gjenkomst skulle være som lynet (dvs raskere enn du klarer å blinke med øyet) - og jeg kan ikke tenke på noe annet enn bortrykkelsen. Jesus snakker om at sånn skal Menneskesønnen være på sin dag.

Del 2 - del 1 pratet om Mennesønnens dag, Del 2 snakkes det om at Menneskesønnen skal åpenbares (at man ser Ham). Gjelder denne åpenbaringen for menigheten eller for verden? For menigheten, er det bortrykkelsen, for verden, så er det Joh. Åp. 19 - da han kommer med sine titusener av Hellige på Hest, for å ødelegge de som forsøker å ødelegge Jerusalem. 

Mest fornuftig er det å tenke at dette gjelder bortrykkelsen, hvor vi så vil se vår mester i Skyen. Fordi tiden før Hans komme, så vil ikke menneskene skjønne at Han er nær. De vil sløve sansene i handel, kjøpe mat, gifte seg og skille seg, plante og bygge - på grunnteksten ståre det bare kjøpe, bare gifte seg etc. Altså man er besatt av å gjøre hverdagslige ting og være oppslukt av det uten å tenke på de evige åndelige verdigene, og man bryter budene som Noahs og Lots slekt gjorde (vold og homosexualitet er de viktigste tingene som ødela Noahs verden, og Lots byer).

Disse 2 slektsleddene under Noah og Lot, så ble ondskapen bare mørkere og mørkere (og folk henga seg også til mer og mer nytelser), hvor de gjorde narr av Noah og hans prosjekt å bygge båt på tørr mark. De mislikte sterkt Lot, selv om han nok ikke forkynte klart for sodomas innbyggere om Gud, men var mer enn som fryktet Gud i det stille. Sodomas innbyggere opplevde Lot som en som ikke fulgte dem i deres strøm av ondskap, og han var målskive for deres onde hån og spott (samtidig hadde han fått en innflytelsesrik posisjon, pga Abraham hadde reddet hele byen pga Lot). Gud reddet Noah og hans familie fra direkte dom, Gud reddet Lot og hans familie, fra direkte dom. Og det vil han også gjøre i Endens tid i det vi kaller bortrykkelsen. Men indirekte dom, feks. ved krig ol., så er det ingen selvfølge at Gud redder sine Hellige, men de må selv vandre i tro. Se eks. i Jeremias bok.

Del 3 - Dette omhandler nok en kombinasjon, hvor den første advarselen til kristne, var en advarsel om vreden som ville ramme Jerusalem, og at de kristne måtte flykte uten å tenke seg om 2 ganger (når den Romerske hæren dro seg bort etter første beleiring - så flyktet over 60.000 kristne - pga Jesu advarsler i Luk. 21).

Den andre kombinasjonen i del 3 - handler nok om den ødeleggende styggdom, som en dag vil settes opp i Jerusalem, i et nyoppbygd tempel. Og sånn jeg skjønner det, så er advarslen til de som vender om etter bortrykkelsen. De må ikke være som Lots hustru, men være villig til å betale prisen ved eks. martyrium - så de ikke taper sin sjel.

Del 4 - Dette er bortrykkelsen, hvor en blir med, og den andre blir igjen. En kortversjon av Matt. 25:1:10, at de med olje (hvor Ånden er levende i ens hjerte) blir med, mens de uten olje, eller som aldri har vært frelst, må bli igjen. Dette går da i Lynets hastighet, og ingen rekker å vende om når det skjer. Her må man være rede på forhånd.

Oljen er grunnen for profeti
Det andre interessant i del 4 er "der åtselet er, skal ørnene samlet". I en annet sted står det der åtselet er, skal gribbene samlet. Åtselet er oljen, og midtpunktet for den ligger under sanddynene i Saudi Arabia. Saudierne har forført Vestens ledere for oljens skyld, sånn at Vesten har blitt ett vrengbilde av Islam mot Israel. Men egentlig så er hatet rettet mot Gud, fordi Gud opprettet Israel. Pga grådighet (ørnene, gribbene) i Vesten, så vil Vesten (sammen med Islam) være ansvarlig for å starte 3 verdenskrig. (USA har inngått ett Olje for dollar system, sånn at bare de med dollar kan kjøpe Saudisk olje, noe som har gjort USA rik - og idag er USA fremst på å motarbeide demokratiet i Vesten, men ørnene/gribbene er irritert på  Trump, som ikke følger strømmen - derfor hater Media han).

Grådigheten vil ødelegge vår sivilisasjon
Grådighet fører nok snarlig til at alle blir ruinert og alt ødelagt. Det betyr at all luksusen vi har hatt pga arabiske olje, vil forsvinne. Og vi vil føle på sånne enkle ting som ikke kunne ha mat på bordet og det å ikke kunne ha ett sted å bo, og det å ikke ha penger til å betale regninger. Gud vil kreve rettferdighet av nasjonene, og alt blodet som kolonistatene har utgytt, må betales for. Også abort, homosexualitet og det å bryte andre bud som Gud har satt til vern for nasjonene og enkeltindividet. Og til slutt vil vreden ramme alle nasjonene som samler seg mot Jerusalem.

Så blir satan satt i fengsel for 1000 år, og i den perioden vil de Hellige ta makten på jorden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar