Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

onsdag 16. mai 2018

16 mai 2018 - Norge - en stat som støtter terror

Jeg vet at overskriften er drøy, dagen før 17 mai. Men den siden vi ønsker å fremstå utad som, som noe positivt ovenfor alle nasjoner - og se så bra vi er - mot hvordan vi egentlig er i virkeligheten, spesielt mot andre nasjoner og visse minoriteter i dette landet (som kristne, utsatte som får Barnevernet mot seg uten noen reell grunn - hvor folk må flykte hals over hodet til Sverige og Polen for å ikke miste sine barn etc.). 

Norge begynner å bli totalt motsatt av det jeg vokste opp på under 70 tallet. Men fordi materialismen sløver våre sanser, så er det så få som gidder å bry seg. Man bare henger med propagandaen i media, og tror fortsatt at Norge er det beste landet å bo i, og det er det også, om du ønsker å fremstå som en gryende kommunist som bare lyder staten.

Syria
Idag leste jeg om Norges NGO (Non Governmental Organization - 
ikke-statlig organisasjon, er en samlebetegnelse på frivillige, ikke-statlige organisasjoner, særlig slike som driver med internasjonal virksomhet, også nærings- og fagorganisasjoner.) rolle i Syria, som viste en skremmende side av hva Norge støtter. 

Eva Thomassen, er kanskje den eneste selvstendige krigsreporteren fra Skandinavia som beveger seg fritt inne i Syria, og forteller endel sannheter som burde være førsteside i bla. VG. Men norsk media er ikke nøytral, de er kjøpt opp av de 2 hovedeierne som eier det meste av Media i Norge, Amedia og Shibstad. Og journanlistene er nødt til å forholde seg til deres spilleregler, og må la sine egne meninger gå i søpla. Heldigvis for våre ensrettede media, så er de fleste journalistene meget røde. Eks. så var det en dame som utdannet seg til journalist i utlandet, men fikk ikke jobb i Norge, ettersom de foretrekker journalister som er ferdig dannet i deres inkotrineringsplasser som kalles Journalisthøyskolen.

En rapport fra en krigsreporter - om Norges rolle
Eva Thomassen forteller dette. Og om man skal sakse noe av det, så tar jeg med dette:

"Hanne Nabintu Herland: – Syria er landet som mottar mest bistand fra Norge. Milliarder ruller ut. Du har lenge vært kritisk til hvor pengene havner, og jeg, som vokst opp i Afrika, har fulgt de nasjonale debattene der og sett hvilken omfattende korrupsjon som bedrives, slik at norsk bistand i sak etter sak faktisk havner i lommene på helt andre enn fattige barn. Naturlig nok misliker norske bistandsorganisasjoner – som faktisk støtter denne typen korrupsjon ved å dele ut milliarder uten å ha nøye kontroll på hvor pengene havner – naturlig nok misliker man ditt arbeid i Syria.

Eva Thomassen: – Problemet i Syria er vel det samme som i mange andre land, at når Norge «gir» 3.4. milliarder kroner til Syria så gis det kun til enkelte fragmenter i landet. Det gis ikke til offentlig sektor i Syria, men kun til grupper som er definert som «opposisjon». I klartekst betyr dette, dessverre for Norge, terrorgrupper og i områder styrt av terrorgrupper. Nå er snart alle terroristene over hele Syria busset til Idlib.

Der er også alle norske og vestlige NGOér. Hver gang de taper militære slag i et område, eksempelvis Ghouta, så skipes den tapende part – opposisjonsgruppene som har sloss der mot regjeringshæren – ut til Idlib, som forresten er kjent verden over som et Al Qaida reir. Jeg har snakket om dette før, hvordan disse Saudi støttede leiesoldatene, eller terroristene eller opprørssoldatene reiser på samme busser som de norsk- og vestlig støttede NGO’ene. Mye av det vi driver med, tåler ikke dagens lys.

Det er ingenting som tyder på at ikke norske bistandsorganisasjoner gjør det samme i områdene de opererer. Det er hevet over enhver tvil at det er terrorgrupper som kontrollerer grenseovergangene fra Tyrkia, Irak og Jordan til Syria. Norske NGOér slår alltid følge med terrorgruppene i de grønne bussene fra alle områder som blir befridd av den syriske hæren.

Det finnes ikke en rundkjøring i Idlib som ikke er kontrollert av terrorgrupper. Og, hvor terrorgruppene krever «bomavgift». Hawalasystemet som alle bistandsorganisasjoner bruker for å få milliarder av cash inn i Syria, fungerer som et nettverk av kurerer hvor alle skal ha en slant av norske skattekroner for å slippe milliarder inn i opprørskontrollerte områder.


Jeg var i Syria i april i år, rett etter Øst-Ghouta ble befridd. 40 000 terrorister ble ekspedert til Idlib fra Øst-Ghouta. Der stod alle NGoéne fra vestlige land oppstilt for å motta disse terroristene med topp medisinsk service, mat, koffertbærere og alt hva en terrorist måtte ønske seg. Her ble terrorister plassert på båre og inn i oppsatte feltsykehus tilhørende de store internasjonale NGOéne som Syrian American Medical Society  (SAM), UOSSM, WHITE HELMETS , Leger uten grenser og en rekke lokale NGOér som er Norsk Folkehjelps, Flyktningehjelpens, Redd Barnas og NORWACs stedlige representanter."

Jeg vil anbefale deg å lese hele artikkelen.

Til kamp mot Illumati
Så tenker du at jeg står for alt den Syriske regjeringen står for. Nei, jeg kjenner til ondskapen i Syria. Og det er ikke vanskelig å balansere med det som er skrevet her. Men du må se taktikken som blir brukt her, spesielt under Obama, men også under Bush. USA har vært pågangsmotor for å få fjernet militært og til en viss grad sekulært styre fra Irak, Egypt, Libya m.flere, og nå sist Syria. Dette her er egentlig en Illumati organisert kamp for verdensherredømme, hvor Putin faktisk har sagt i ett interjvu av han vil knuse Illumati. Putin vet veldig godt hvem som er fienden, men Vestens innbyggere vet ingenting, fordi de er manipulert av media, bare i USA så er hovedstrømmen av media eid av 6 eiere, som er venstreorientert.

Er ikke Russland manipulert av media
Er ikke Russland manipulert av media. Jo, det tror jeg. Putin bruker gamle KGB metoder for å holde makten (ved å drepe journalister ol) for å kunne samlet sitt rike mot Vestens galskap. Han ser nok det som ett høyere mål, enn at demokratiet får fungere på Vestlig vis (og det er lett å se hvor lett det er å manipulere demokrati i Vesten) Vi har fått ett pusterom fordi Clinton tapte valget, men selv ikke Trump skjønner sitt eget best når han skyter raketter mot Syria (Jeg er ikke skråsikker på at det er den syriske regjeringen som har brukt giftgass). Ikke egg den russiske bjørnen, er mtt råd. Men skaden er allerede gjort - og Putin gjemmer på hevn (og han står sammen med Kina på dette området). Putin glemmer ikke!

Å demme opp for amerikansk ekspansjon
Derfor har også Russland samlet sine tropper i Syria, fordi de vil demme opp for amerikansk aggresjon. USA støtter AlQuaida og flere IS lignende terrororganisasjoner for å styrte en lovlig valgt president. Uansett hva du mener om Assad, og jeg tror ikke han er noen fredsdue (og Syria har hatt en tradisjon for å sende terrorister ut av landet sitt for å bedrive terror i Vesten, og de har alltid hatet Israel - og vært med i 2 store kriger mot landet - for å elliminere jødene), men så lenge han styrer, så har folket det bra, så godt som man kan ha i ett arabisk land, uten at religiøse mullaher styrer landet (for da blir det ikke bra hverken for Israel eller folket).

Her kan du lese om Syrias tradisjon for terrorisme. Og jeg tror også at det er derfor Syria idag er splittet, fordi de høster sin egen ondskap. Men det betyr ikke at USA har rett til å spille på det, eller splitte opp landet enda mer. USA må passe seg for sin egen synder, som det begynner å bli helt fullt.

Norges rolle i Syria og Libya
Norge støtter terror i Syria. Norge støttet terror mot Libya for å få styrtet Gaddafi - og siden har terrororganisasjoner tatt over styret som teks. AlQuaida, og de bruker Libya som et transittland for å få store innvandringer til Europa. Hvor det finnes mange terrorister i innvandrende folkemengder, som også har kommet inn til Norge. Her ser du at NGOer som Soros, kjøper båter, for at "flyktninger" kan oversvømme Europa

Soros, en selvhatende jøde, støtter også NGO`er i Israel, for å støtte palestinsk terror mot Israel. Amerikansk NGO er de verste til å undergrave det Israelske demokratiet, men det er privatstyrt, mens på andre plass står Tyskland, og de er støttet for det meste av Tyske skattepenger. Fortsetter Tyskland der de slapp etter 1945?

Norges usynlige bånd til den nazistiske ideologien
Norge blandet seg med terror under Gro Harlem Brundtland, og hennes støttespillere i AP. De dro og besøkte jødehateren Arafat da han og hans PLO voldtok Libanon (hvor Al-Husseini var Arafats mentor og slektning, han som var venn med Hitler, og antagelig den som satte Hitler på ideen på "den endelige løsningen"). Og der åpnet AP opp for en galskap, som siden Norge har styrt etter.

Oslo avtalens forbannelser
Derfor kom også Osloavtalen til (les om den norske siden av Oslo avtalen), fordi det var ikke for å hjelpe Israel, men for å undergrave Israel (les her om den israelske siden av Oslo avtalen). Og Rabin og Peres, 2 store selvhatende jøder, var med å forsøke å ødelegge sitt eget land, og gi det over til Palestinske terrorister. Rabin og Peres var som de 10 speiderne (4 Mos. 13), som ga dårlig rapport over landet, fordi de var styrt av frykt, ikke av tro. Det sies at Gud forbannet den dagen, som da var på 9 Av, som i år havnet på den 21 juli. Mange ulykker har kommet mot jødene på den dagen, som at Templet ble ødelagt. Religiøse jøder ber, når den dagen nærmer seg, at de blir spart for ulykker.

Utøya - den rød grønne terrorøya
Snutten over: Ivar Fjeld dokumenter hva som skjer på Utøya

Utøya ble en indoktrinerings plass for palestinsk terror , støttet av Brundtland, Støre, Stoltenberg og alle andre hoff sosialister. Ungdommer fra SV, Rødt og AP var der sommer etter sommer, for å undergrave det Israelske demokratiet, og ved å støtte fanatiske terrorister. Og terroristene kom på øya, hvor en som senere ble tatt for å forsøke å bombe en buss, jobbet AP aktivt for få han fri fra fengslet. 

APs langvarige kamp for å undergrave demokratiet
AP var ikke lenger noe demokratisk parti, og med tanke på APs nestleders tale, Edvart Bull, på 20 tallet, så har vel AP aldri vært demokratisk, de ville bare ødelegge og undergrave demokratiet, men i på en sånn måte at Norges innbyggere ikke skjønte det. De tok over våre skoler, og drev der med aktiv indoktrinering, de tok over media, og fortalte folket løgner, de tok over helsevesenet, som idag er ineffektiv, stor, dyrt og også der pågår det indoktrinering i undervisningen. AP tok over Barnehagesektoren, for å forme våre barn (mens drømmen er nok at de skal ta over våre barn fra de blir født, sånn at foreldre ikke kan styre noe over sine egne barn - det vil komme en gang i fremtiden) fra de er 9 mnd - akkurat den perioden hvor barnet og mor lager en spesiell tilknytning mellom hverandre. AP strider mot den naturen Gud har lagt i mennesket, i den naturlige kjærligheten som finnes mellom menneskene.

Norges frenetiske støtte for palestinsk terror
Og Norge støtter aktiv palestinsk terror, hvor NRK og media aldri lager reportasje om palestinsk Barne TV, hvor 5 åringer står frem og sier at de vil bli selvmordsbomber. Eller de lager aldri reportasjer om at sommerleirene for barn, som er en krigstreningsleir, hvor små barn lærer krigstrening og å sette sammen våpen. NRK forteller aldri om at disse terror-tunnelene inn mot Israel, blir bygd av små barn - som ofte dør mens de jobber - pga dårlig ventilasjon, ulykker ol. NRK støtter terror, og vil at det norske folket skal være med på å hate Israel, ikke fordi de elsker palestinerne, men Israels fiender er våre venner - og da kan palestinerne indotrinere små barn så mye de vil.

NRK eller norsk media, bryr seg ikke om at palestinerne bruker små barn mot israelske soldater som skjold, men elsker å lage reportasjer om hvor onde israelerne er, når ansvaret ligger hos foreldre og media.

Lærere og akademikere er med på bedraget
Som en ung jente på skolen, når læreren fortalte hvor grusomme de israelske soldatene var mot små barn. Så spurte jenta "hvor var foreldrene". Og da bare hysjet læreren henne ned, og mente at det var Israelernes feil. Hvor indoktrinert våre lærere er, hvor de blir formet av sosialistenes universiteter og høyskoler. Jeg vet det, for jeg kjenner folk som har gått der. Og å sette inn den ikke angrende terroristen Gule inn som en ekspert på terrorisme, sier jo hvor landet ligger for vårt akdemia. Våre profesorer, våre lærde, de høyt versatte i pressen, er for det meste løgnere, eller redd for å stå for noe, og alle føyer pressen. De som ikke gjør det, blir hakkemat.

Hvordan grunnloven blir bøyd
Norge idag, med tanke på 17 mai imorgen, så beveger vi oss helt bort fra det våre fedre tenkte om 17 mai 1814. Vi gjør det motsatte. Og idag vet jeg at flere og flere liker ikke ordet Gud i nasjonalsangen, og mange liker heller ikke korset i flagget. Jo mer synd, jo mindre liker vi Guds Ord og det som Guds Ord velsigner. 

Og fordi vi har forkastet Gud, har vi blitt en nasjon som eksporterer abort, homosexualitet og begjær til andre nasjoner. Vi har blitt som Sodoma og Gomorra, og er stolte over det. Og Gud vil snart sette stopp for våre eksport av terror og all verdens begjær - som han gjorde med Sodoma og Gomorra.

Hvordan Gud stoppet det usømmelige
Det var for å spare de omkringliggende landene - fra å bli smittet av deres utsvevende liv, at Gud la Sodoma og Gomorra og byene rundt til en askehaug. Og jeg tror at Syndenes mål i Norge er fullt, eller er på vei til å flyte over. Og da er Gud nødt til å utføre dom. Jeg antar at Gud vil sende Russerne, muligens i løpet av neste periode til Putin, for å underkuve den stolte nasjonen Norge. Som aldri tar imot råd fra noen. De vet best - akkurat som kapteinen på skipet Titanic - han hørte ikke på noen - og det skulle bare et lite isfjell for å stoppe den hovmodige turen. 

Hører ikke våre myndigheter eller folket, så er det ingen andre å skylde på enn oss selv. Å skylde på Gud - hjelper lite. Det er ikke han som har lokket oss til å gjøre det som er ondt. En massemorder kan godt skylde på andre, for oppvekst ol., men til syvende og sist må han ta ansvar selv for sine gjerninger. Og det må også Norge gjøre!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar