Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

lørdag 12. mai 2018

12 mai 2018 - Tiden er her som jeg har advart mot


Budskap gitt ut den 12 mai, er hentet her.


Min sønn, hva sier menn nå? Har jeg forlatt mitt folk? Har jeg ingen nåde til folket? Vil menneskene si hvorfor jeg vil ødelegge Amerika? Jeg sier deg at du må fortelle dem Raskt og Voldelig vil ødeleggelsen av Amerika bli. Som du ser at profetier blir oppfylt, er flertallet av denne nasjonen blind for tid og sesong.

Min sønn, Jeg har sagt mange ganger at mennesket ikke kjenner Mitt sinn eller Mine planer. Mange stemmer har sagt dette og det, men de hører ikke Meg. Mange sier, fordi de har vandret med Meg for så lenge, at de hører Min stemme, men Jeg sier at mange har stolte ånder og hører ikke meg. Mitt Ord vil bli oppfylt, og ting kommer til en Ende.

Israel vil bli angrepet fra nord ved det gule banneret, og fra øst av perserne. Kampene vil bli Rask og Vredefull, men Michael og hans hær vil beskytte mitt folk. Perserne vil trekke seg tilbake, men kommer tilbake en annen dag. Det vil bli et overraskelsesangrep på Israel når nasjonen er i fest.

Min sønn, Amerika vil møte mange prøvelser i de kommende dagene. Noen vil være menneskeskapte, og kongen vil bli skyldig. Noen vil være naturlig, og jeg vil bli skyldig. Rask og Vredefull vil profetiene bli oppfylt. De som trodde de visste, vil bli bevist feil.

Amerika, dommer er her med all død og ødeleggelse, men Jeg er også her med livet og evig frelse. Dommene vil bringe de mektigste Vekkelsene verden noensinne har kjent. Mange, mange vil finne frelse gjennom Min Sønn. Rask er hastigheten som profetiene vil bli oppfylt i. Intenst er hvor raskt dommene vil skje.

Min sønn, advar Mine Forløste for å holde seg på knærne neste uke, for tiden er her Jeg har advart om. Be for kongen, jeg har satt over din nasjon, for han vil være i beslutningsdalen. Israel, sov med ett øye åpent, for ødeleggelsen kommer om natten, og mange vil gå til grunne.

Jeg elsker deg, mine Forløste, elsk hverandre.

Shalom,

Faderen og Messias Jesus

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar