Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

onsdag 4. april 2018

4 april 2018 - Hysteriet og føleriet fortsetter

Jeg har merket en hysterisk holdning før påske, i påsken og nå fortsetter det - spesielt i Norsk Media - dominert av Venstresiden. 

De fleste på Stortinget våger ikke å utfordre media - de fleste spiller på lag eller følger Strømmen. Vi må ikke glemme også hvordan Påsken ble til - nemlig da menneskenes høye rop fikk til en korsfestelse. 

På Palmesøndag ropte de Hosianna og hyllet Jesus - mye fordi han hadde vekt opp en død (Lasarus) til liv - og jødene søkte etter tegn. De fleste skjønte da at dette tegnet var bare noe Gud kunne gjøre - og gikk ut for å møte Livets Mester - med palmeblad.

Noen dager etter - gikk det tvertom - og man ropte på drap av den rettferdige. Dette skjedde :

«Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias?» spurte Pilatus. Alle som én ropte: «Han skal korsfestes!»  «Hva ondt har han gjort?» sa han. Men de skrek bare enda høyere: «Han skal korsfestes!»  Da Pilatus så at han ingen vei kom, og at uroen bare økte, tok han vann og vasket hendene mens mengden så på. Han sa: «Jeg er uskyldig i denne manns blod. Dette blir deres sak.»  Og hele forsamlingen svarte: «La hans blod komme over oss og våre barn.».

     Da gav han Barabbas fri, men han lot Jesus piske og overgav ham til korsfestelse." Matt. 27:22-26.

Fra Hosianna - til korsfest
Denne måten å snu på - hvor man følte sånn velsignelse - til etterpå å føle hat - hvor de skrek det ut - er typisk menneskenaturen. I tider av frafall - hvor man lyster etter det som er ondt - så jo mer ondskapen styrer mennesket - hvor alt går på følelser (motsatt av karakter - hvor man gjør det som er rett - selv om man må trosse følelsene)- jo mer vil man elske det som er galt og ondt - og man vil være med å støtte at onde mennesker kommer i viktige posisjoner i samfunnet - av makt. Og målet for hets og hat vil øke betraktelig mot den rettferdige og det som er Rettferdighet i Guds øyne.

Hyklernes feighet
Når jeg så og opplevde hetsen mot Listhaug - og egenrettferdigheten til Opposisjonen (og feigheten i Regjeringen) i Stortinget - så følte jeg meg syk. Det var de som hetset - som burde selv sitte i en stol og bli hetset. Men problemet er at de tåler ingen motstand - før de faller sammen som en sekk - derfor samler deg seg i en mengde og er modige i grupper - akkurat som Ulven jager i flokk - og man hengir seg til en følelsesmassesuggesjon og følelseshbysteri - og hvor ingen våger å tale ondskapen i mot. 

En enslig kvinne med en stor rettferdig røst - mot nesten et samlet Storting - som elsker løgn - viser dens feige skamfulle natur. Ingen gentlemenn finnes der.

1 liten stemme satt hysteriet i gang
Kommunisten i Rødt som har kun 1 stemme - satte i gang alt - mot Listhaug - og det spredte seg til det syke bildet av Listhaug som korsfestet i påsken. Onde ånder har fest. Og folk lar seg rive med - som når de så den mishandlede Jesus (før korsfestelsen - og han sto fremfor folkemengden) for 2000 år siden - så fikk man blod på tann. Det er som om man har slått ned en - og når han ligger nede - så bare får man en følelse av makt og nytelse av vold og må bare fortsette - til det mennesket er mest mulig ødelagt. De ville bare ha mer blod, til egen forlystelse.....

Gaza
Så har terroristene på Gaza satt igang kampanje - de som elsker å sønderive, torturere, hate og drepe - og samlet en folkemengde på 30.000 utenfor grensene til Israel. Alle vet om denne mobben - anført av noen blodtørstige terrorister - om de får storme inn mot Israel - blir Israel nødt til å bruke sterk militær makt for å stoppe dem - ellers blir det bare full anarki - Ingen selvstendig nasjon ville sluppet sånn anarikster inn i sitt land. Hva med å korsfeste Egypt for å ha lignende forhold til Palestinerne ved sine grenser? Her er hva Jerusalem post skriver om Gaza urolighetene. 


Å skyte de som er skyldige i terror er bedre enn å slippe mobben til. De har ingen rett til å komme inn i Israel. Akkurat som vi heller ikke kan slippe alt mulig innenfor våre grenser (selv om mobben på Stortinget - viste i deres kamp mot Listhaug - at de ønsket at IS krigere ikke skulle miste sitt statsborgerskap - men få ført sin sak mot domstolene (og når vi vet at domstolene stort sett gir mildere eller ingen straff til innvandrere og folk med annen etnisitet - spesielt om de tilhører Islam - så vet vi at det er en falitt erklæring fra AP - de ønsker at disse IS krigerne - skal gi problemer i samfunnet senere og kan benytte seg av NAV- og vi må betale prisen - hvor våre barn og barnebarn får lide)).

Dommen over folket på Gaza - beskrives godt i Hesekiel 35 - fordi de lot PLO og Hamas få styre over dem - og lot deres perverse natur få gjennomtrenge hele samfunnet. Vi må heller ikke glemme at Oslo avtalen - var med å skape mer fiendeskap mellom arabere og israelitter. Og vi støttet deres blodtørstige mål - kanskje ikke alltid i ord - men i handling. Vi er også delaktig i terroristenes blodige fremmarsj mot Guds folk - og vi kommer til å høste det!:

"Fordi du bærer på et evig fiendskap og overgav Israels barn i sverdets vold - i deres ulykkes tid, da den misgjerning skjedde som førte til undergang,   derfor, så sant jeg lever, sier Herren, Israels Gud, vil jeg gjøre deg til blod, og blod skal forfølge deg; fordi du ikke har hatet blod, skal blod forfølge deg." Hesekiel 35:5-6.

Norsk media viser sin makt
Så nå før Rødt igjen blod på tann - og man skal korfeste den Israelske ambassadøren - for noe Dagsavisen har manipulert - og lagt til meninger ambassadøren ikke har sagt. Rødt vil utvise Israels ambassadør fra Norge. Norsk media har manipulert og lagt en felle for den Israelske ambassadøren ved en antisemittisktisk journalist i Dagsavisen. Og de andre henger på. Følelsene koker - folk har fått nok av det som er godt - og jo mer man fjerne og "korsfester" de rettferdige - jo nærmere kommer Dommen Norge.

De rettferdige - er det som holder dommen unna
Så lenge de rettferdige (og ikke river ned det som er rettferdig) får være i landet - så sparer Gud Norge - selv hvor mye ondskap det er her. Men når man angriper alt Gud elsker og beskytter - så er vi så nærme og høste all vår egen ondskap. Israel ba om Jesus blod over deres barn - og de fikk det - ca 40 år etter.

Norges lederskap ba (som også Det religiøse lederskapet i sin tid ledet an mot Den Rettferdige) om "blodet" fra Listhaug - en rettferdig som taler befolkningens sak - og vandrer sånn som jeg ser det - i rettferdighet. Men en kunstner har allerede korsfestet henne på en dør ved en tegning - til spott og spe - og til forlystelser for media. Og hatet og ondskapen som spesielt kommer fra Venstresiden - er nær til å få sin oppfyllelse - at alt hva vi har spredt til andre nasjoner - ved antisionisme mot Israel (som er hat av jøder) - og eksport av sexuell utskeielser og abort til fattige nasjoner - vil nå komme tilbake til oss selv. Morsomt å synde - mindre morsomt å høste dens ondskap.

Finnes det ingen rettferdige - som kan stå opp - og stoppe Rødt - Støre og hans konkursbo av ett parti (og jeg mener ikke ved revolt - men ved Mot innenfor demokratiets spilleregler! Er det noen andre modige enn Hagen og Tybring-Gjedde?)? Ellers vil de ugudelige rive ned alt det våre fedre ga sitt blod for å beskytte? Våre fedre æret Gud - i det offentlige - og visste at uten Gud - så gikk det heller ikke bra for nasjonen!

"Herre, min Gud, jeg søker tilflukt hos deg.
          Frels meg og berg meg fra alle som jager meg!
         
     La dem ikke rive meg i stykker som løver
          og slepe meg bort uten at noen berger meg.
         
     Herre, min Gud, om jeg har handlet slik
          at det er urett i mine hender,
         
     om jeg har gjort ondt mot min venn
          og røvet fra min motstander uten grunn,
          
     så la fienden jage meg og nå meg igjen,
          trampe mitt liv til jorden
          og kaste min ære i støvet.
         
     Reis deg, Herre, i din vrede,
          stå opp mot dem som raser mot meg!
          Våkn opp, min Gud, du som stevner til doms.
         
     La folkene samle seg rundt deg,
          ta ditt sete over dem i det høye!
         
      Herren dømmer folkene.
          Gi meg min rett, Herre,
          for jeg er rettferdig og hel i min ferd.
         
     Gjør ende på ondskapen til dem som gjør urett,
          men la den rettferdige bli stående,
          du som prøver hjerter og nyrer,
          du rettferdige Gud.
         
    Gud er mitt skjold,
          han frelser de oppriktige av hjertet.
         
     Gud er en rettferdig dommer,
          en Gud som alltid kan bli harm.
         
    Om noen ikke vender om,
          vil han slipe sverdet,
          spenne buen og sikte,
         
     gjøre sine dødelige våpen klare
          og sette fyr på sine piler.
         
    Se, den som er svanger med urett,
          har unnfanget ugjerning og føder løgn.
         
    Han graver et hull og gjør det dypt,
          men faller selv i den graven han gravde.
         
    Hans ugjerning rammer hans eget hode,
          sin egen råskap får han i skallen.
         
    Jeg vil prise Herren for hans rettferd
          og lovsynge navnet til Herren Den høyeste." Salme 7

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar