Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

søndag 29. april 2018

30 april 2018 - Når nasjonens forstand har gått tapt

Jeg leser flere artikler - om folk som sitter med all mulige fakta om innvandring fra muslimske land - og likevel - istedenfor at man hører på det de som sitter med informasjon - så angriper man de - og kaller de rasister eller lignende - selv om rasistene skulle vise seg å være innvandrere selv.... les da denne artikkelen her - Når kunnskap blir ekstremisme...

Men hvor begynner en nasjons fall - og hva er årsaken til at en styrende Elite - begynner å forfølge og motarbeide sine egne innbyggere - samtidig som de importerer vold, hat, drap, voldtekter fra andre kulturer - og sier det er berikende? Hvordan begynte veien dit?

Om vi hadde sagt dette på 70 tallet, om hvordan Eliten 50 år frem i tid ville behandle sin egen nasjon og hvordan vi ville behandle de eldre som faktisk har bygget den nasjonen vi bor i  - så ville de fleste bare ristet på skuldrene og sagt at de ikke trodde på noe så sprøtt.


Men ting skjer ikke av seg selv. Man må faktisk gå inn i dybden - for å forstå. Og man må også forstå at dette handler om en åndlig blindhet. Når man har blitt en dåre - og handler på en måte som ødelegger nasjonen - samtidig som man smiler og slår hverandre på ryggen og tror vi har verdens beste nasjon å bo i - så har vi blitt åndelige blinde. Vi ser rett fremfor våre øyne - at nasjonens sjel har fått ett banesår - men vi fornekter det - og vi evner ikke å se at situasjonen faktisk er farlig. Fordi vi har brutt alvorlige bud over mange år. Åndelig blindhet er som en tåke - som siger inn - og blinder din sjel - og du kan ikke se - om du så forsøker alt du kan. Fordi det er som du står på en forhekset mark - og klarer ikke å navigere deg ut av den.

Da vi innførte Abortloven (lov om svangerskapsavbrudd) - først begrenset - i 1975 - så visste vi ikke at en gryende konsekvens ville ta plass nøyaktig på samme  datoen - nemlig 13 juni - 41 år etter - ved at man ga bort Finanssystemet til EU. Tenk over det! Hvorfor innførte vi Abortloven? For å gjøre det mer økonomisk og materielt for oss selv - og det ga oss mer "frihet". Det var hovedsaken. Og dermed blir høsten (så og høste) at vårt økonomissystem blir lagt over til EU - bit for bit - og en dag vil vi merke at andre styrer vår økonomi - ikke Norges lover eller folkevalgte. Vår frihet som vi søkte - vil til slutt bli ett fengsel - syndens fengsel! Og vi styrer ikke vårt eget land lengre. Vi er da okkupert - som under Tyskland i 1940 - men vi nekter å forstå det - fordi alt har gått så gradvis...

Våre folkevalgte har i åresvis trosset grunnloven - og vi ble medlem av EØS. Og nå ønsker de å gi det som er vår store stolthet - kraften fra våre vannfall - over til EU. Også det grunnlovsstridig. Dette er konsekvensen av den anarkiske onde Abortloven - og dens blod har fylt vår nasjon. Og om nesten ingen taler barnas sak - vil Gud gjøre det - og hevne deres blod! Norge har blitt overgitt til ondskap - og får kjenne på kroppen hvordan det er å klare seg selv - uten Skaperen med på laget!

Abort betyr også vold (i tillegg til drap). Og nasjonen vår har blitt fylt med vold - ikke bare ungdom fra fremmede voldskulturer fyller landet med vold - men også norske ungdommer blir rotløse og hengir seg til mer og mer vold. Dette er et resultat av et åndelig vakuum - fordi barn får aldri lære Guds Ord - eller kraften bak det - i motsetning til når jeg gikk på skolen på 70 tallet. Lærerne nekter dem det - og heller forvrenger det lille barna vet. Og er totalt åndelig tom etter å ha vært 10 år (eller mer) på den norske skolen.

Og barna får ett åndelig vakuum av tomhet - som de forsøker så desperat å fylle opp med tilfeldig sex, okkulte spill, internett, pornografi ol. I tillegg bærer de på tunge indre byrder - gitt av deres fedre - som selv har levd ett urent liv og elsket den "frie" livsstilen. Fedrene liv på løgner, hor, overmot, vold, misunnelse, baksnakkelse, mobbing og alt annet - popper gjerne opp i barna - men oftest i sterkere grad - ettersom samfunnet ondskap øker for hver generasjon - når det ikke lenger finnes sperrer.

Det andre problemet er Israel. Jeg har lært at å røre med Guds Øyensten Israel - skaper uærlige, falske og løgnaktige folk. Bare se på noen av de som forkynner løgner om Israel - Wold og andre - så er blikket deres mørkt - aldri behagelig å se på. Du vet instinktivt at du ikke kan stole på dem. Samme med politikere - selv Willoch - som kan virke som en grei fyr - mens hans hat mot Israel skaper ikke noe godt (Om jeg ikke har helt feil - så var det Willochs regjering på 80 tallet som begynte å ruste ned dette landet militært - så man kunne bruke mer penger på andre ting - noe som også har gjort våre grenser svakere og fristende for fremmede militære makter). Lyver man på Israel - så sier Guds Ord at man kommer under forbannelse 1 Mos. 12:2-3. Man rører noe man ikke skal røre. Og Norge står i en faresone - fordi det vi gjør mot Israel - vil Gud gjøre mot oss!

Jeg merker at opionen og media ønsker bare å skryte av seg selv og landet vårt - og det at det var kun norske politifolk (ingen tyskere, som media ofte skriver var ansvarlig) som samlet inn jødene i Oslo så de kunne bli sendt til konsentrasjonsleir - og sånt læres jo ikke i de norske skoler. Vår fortid av hat mot jødene - vet dagens ungdom lite om. Nå så har de fleste norske skoler nektet å invitere jøden Mona Levin om bla. jødeutryddelsen - fordi at ordet jøde var kontroversielt. Dette er en av fruktene av  Oslo - avtalen - og at Norge har de mest Israel hatende journalister (sammen med Frankrike) i hele Europa - derfor er det et voksende jødehat som stiger opp i Norge. Jødehat er en gammel fiende som har ligget i nasjonen over langt over 100 år - og vi gjorde ikke opp med det etter krigen (mange unnskyldninger kommer opp fra Stortinget nå i nyere tid - mer enn 70 år etter - mens vi samtidig driver og hetser jødene i Israel) - så blir antisemittisme som et spøkelse - som vil komme igjen og igjen.

Men Oslo avtalen var ett svik mot de fleste israelske borgerne. PLO var i ferd med å dø ut - etter å ha ødelagt hele Libanon - og hadde gått i isolasjon. Men Norske AP politikere ga dem en nasjon de kunne ødelegge (Israel) - gjennom Oslo avtalen - med hjelp av den forrædiske Peres. Og i tillegg så klarte de å gjøre hele området hvor arabere bodde (de såkalte palestinerne) til ett område med ondskap, vold, terror og død. Man kan ikke gi noe annet enn det man har - og det var PLOs bidrag til verden.

Det var en 900% økning i terror - etter Oslo avtalen - og israelere - barn/spedbarn, kvinner og menn - ble revet opp av selvmordsbombere. Norge er ingen fredsnasjon - men en som fremmer mord og død. Vi drar rundt til fattige land som nekter å innføre abort - for å manipulere og påvirke dem til å innføre lov om abort. For å ikke snakke om alt annet ugudelig livsstil - fri sex, fri alt - bare man kan fornedre seg mest mulig - til alle som vil ta imot. Norge er urent - og bør ikke røres!

Blindheten som har senket seg over vår Elite - som styrer dette landet - er ett resultat av alle våre synder - og vi styrer Norge som et skip uten ror - helt til vi kjører på noe! Men åndelig blindhet er bare noe Kristi Kors kan bøte på - men jo mer blind vi er - jo mer støter vi korset og de kristne fra oss - vi vil ikke høre - fordi det føles ubehagelig.

Det er mye bedre å møte dommen selv - enn å omvende seg fra den, er den gryende voksende mentaliteten i vår befolkning. For Gud finnes ikke - det sier iallefall våre "intelektuelle" og lærere? Vel, så langt så har jeg sett at høsten (så og høste) Bibelen lover når de bryter Hans bud - stemmer helt i overens med hva Guds Ord sier. Alt stemmer! Alle intelektuelle og oppadgående folk - skjønner at det er galskap som har tatt tak i de vi kaller de Folkevalgte - som virker mer som de er satt inn av EU enn stemt inn av Nordmenn.

Fordi Bibelen sier at "Hor, vin og most tar bort forstanden" Hosea 4:11. Og man trenger forstand - for å forstå at man trenger ett sterkt militær til enhver tid - uansett økonomi - fordi historien lærer at ett svakt militær gjør oss sårbare og ett lett bytte. Man trenger forstand for å forstå at man ikke skal la fremmede nasjoner (som EU) komme hit og få kontroll over oss - med alle sine lover og regler (som Norge er mer nøye med å innføre enn andre EU land), man trenger forstand for å forstå at Israel er en sann venn - mens arabere er i grunn ett svikefullt folkeslag med noen få prosent hederlige unnatak (jeg har vært ned i Jerusalem nå i 11 dager - og jeg har selv merket det - og hørt mange historier som andre nordmenn forteller), man trenger forstand til å forstå at Abort er mord - uansett grunn. Det er bedre å føde barnet - og så adoptere det bort - enn å drepe det, man trenger forstand for å forstå at USA ikke alltid er vår beste venn - og at vi skal være forsiktig med den Russiske bjørnen så vi ikke tramper de på tærne på mindre viktige ting (ha respekt for større nasjoner - og ikke tro at USA vil redde oss om vi får problemer - de var der aldri, når Israel fikk problemer, enda de hadde håndskrevne dokumenter på det), man trenger forstand til å forstå at media ikke er en nøytrak aktør - men oftest kjører sitt eget opplegg av å være beruset i å kunne ha makten til å dreie folks sinn bort fra sant og rett etc. etc. etc.

Men om nasjonen lever i hor (samboerskap), sidesprang, skilsmisse og gjengifte, pornografi, elsker fester med mye alkohol, narkotika, uren TV underholdning, Chatte steder hvor alt galt blir fremmet ol, så gjør livsstilen at vi mister vår forstand - og vi gir det videre til våre barn - som i de fleste tilfeller lever enda mer utsvevende liv enn fedrene - og deretter når disse inntar stillinger rundt i samfunnet - så blir det tatt uforstandige og dåraktige valg - som ingen skjønner hvorfor. Lover blir lagd - som er menneskefiendelige - fordi vi elsker synd! Og synden ødelegger oss - og skaper en nasjon uten forstand:

Som den mest uforstandige person jeg vet om i dette landet - Jagland - er med og gir Fredsprisen til EU og en annen pris som hisser på seg en så stor nasjon som Kina, gir fredspris til en karakterløse Obama, så vet vi at landet blir styrt av 4 åringer - som aldri har blitt tørr bak ørene enda. Og attpåtil er han stolt av sine dumheter.

Eller vi har en statsminister som er mer redd for at Nordmenn er rasistiske mot muslimer - når alle med litt vett bak ørene vet at rasismen sitter mest hos muslimene - innfelt i deres hellige lover - og at om den Norske Eliten holder på i samme tempo - så vil det etterhvert kunne oppildne trauste nordmenn til opprør mot Staten. Jo mer vanlige folk får kjenne innvandringen på kroppen - at døtre blir voldtatt (gjerne ned til 12 år eller mer), vold, drap, tyverier, frykt etc. så kan man faktisk oppstå verre ting enn rasisme. Dette skjer når de som styrer landet vår - ikke har forstand. 


Bibelen sier "Mitt folks herskere er barn, og kvinner råder over det. Mitt folk! Dine førere er forførere, og den vei du skal gå, har de ødelagt." Jes. 3:12.

Dette er en eksakt beskrivelse av vårt nåværende Storting - når feminine menn og mannhaftige kvinner - avskaffet en av de få rettferdige røster i den salen: Listhaug! Feminine menn er som barn - hvor ugudelige viljesterke kvinner får gjennom sine meninger. Fordi forstanden har veket. Det finnes ingen vismann - ingen klok - ingen som ser dypere inn i Norges problematikk - fordi de er redde for straffen de kan få av samfunnet - eller at de blir isolert fra sine venner ol. Samfunnet straffer deg hardt - om du ikke går på den brede vei - til bunnløs avgrunn!

Jeg har ikke imot noen folkeslag - men jeg vet at en god del ideologier - spesielt de som strider grundig mot Guds Ord - skaper også folk deretter. Du kan møte folk - som sprer godhet - du kan møte folkeslag - hvor godhet knapt finnes. For godhet er avhengig av det du har fylt hjernen din med fra du er liten - og for hvor mye ondskap du er blitt opplært i. Ondskap er en følelse, en kraft - og vokser du opp i den - så blir du som oftest ett med den. Å lyve for noen - er normalt - for alle rundt dem gjør det - kommer de da til Norge - hvor man er vant til å være ærlig - så ser dem enkeltheten til å skaffe seg kortsiktig vinning fra ett naivt folkeslag - som dessverre er en beskrivelse av oss! Dette skaper sinne og frustrasjon hos den etniske i landet som selv forsøker å være ærlig - og som har jobbet hardt for det de eier!

Det finnes kun en ting som er ondskapen overmektig - og det er Kristi Kors. Selv den ekleste ondskapen - må se seg slått av Korsets lys - av Jesu blod! Den beseiret alle makter og myndigheter. Men når folket kaster Evangeliets lys på søppeldunken - både kristne og ikke kristne - så vokser uforstanden frem - og uten at man skjønner det - så går man ondskapens vei. Og man ødelegger det viktigste med å være ett menneske - relasjoner! Man skiller generasjonene fra hverandre - Staten tar hånd om barna (barnehage og skole) - og de blir Statens barn - hvor foreldrene er nødt til å danse etter pipa til pedagoger og lærere (som får sine direktiver ovenfra - fra staten) - de eldre setter vi på Gamlehjem - og oftest de kan heller ikke lære de små barn sin visdom - etter alt de har lært gjennom ett langt liv - men blir heller fordømt av samfunnet som negative og kritiske. Men mange av de grå hårs visdom - kunne ha reddet hele nasjonen! men vi ville ikke - fordi vi eide ikke lengre forstand - for den ga vi bort når vi lekte med synden - og brøt Guds lover!

Derfor hater vi det som er rett - det føles ikke godt ut lengre! Vi begynner å elske det som er ondt - fordi vi har spist så mange løgner - at vi ikke lengre klarer å se skogen pga alle trærne som står i veien! Derfor må vi fjerne kristendommen - og de som tar den på alvor - fordi Sannhetens tro kan faktisk redde nasjonen og redde mennesker fra den evige ildsjøen. 

Men uforstanden hater visdommens og sannhetens vei - og man mangler evnen til å kjenne den igjen - enda Gud la det ned i hjertet fra vi ble skapt i Mors liv. Alle vet innerst inne - om de er ærlige - og ikke hører på alle tankene (og tankene produserer følelser, deretter handlinger) som sitter i hodet - hva som er rett og hva som er feil. Det er lagt inne i oss - uansett hvor mye vi bryter Guds Bud.

Følelser må aldri være veiviseren for hva som er sant og rett. Vårt indre menneske - vår ånd - samvittighet - vet hva som er sant - men den brøler ikke til vårt sinn - den kommer med en stille rolig stemme og ved en annen type følelse - som istemmer at det du gjør er feil. Og bryr du deg ikke om dne stille stemmen, men hele tiden trykker den ned - vil den lille stemmen omtrent dø ut - det Bibelen kaller å herde seg. Man merker ikke lengre at man gjør noe galt. Og ferden blir enda mer uforstandig. Og andre vil lide for din uforstand.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar