Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

torsdag 26. april 2018

26 april 2018 - Jerusalem det profetiske aspektet

Å være i Kongens by - er helt spesielt. Nå har jeg tatt en fri dag - og bare roet meg ned - og må snart begynne å tenke på hjemturen. Ute regner det omtrent like ille som i går - og tordner og lyner. Kl 1745 var det ett opphold - og jeg dro over gata og kjøpte en pizza - butikken var drevet av noen israelske eiere. Da jeg skulle hente den ca 15 minutter etter - så hadde himmelen åpnet sine sluser - da var det bare å løpe i full fart. Nå kan jeg sitte inne - og se på uværet ute.

Et profetisk vær?
Så mye regn kom det på ca 15 minutter - jeg antar at dette ikke er normalt her. Det sprang vann opp
fra byens kommunale ledningverk. Og en kristen kvinne - som bor i nærheten - fikk huset hun leier
oversvømt av vann. Hun hadde ingen steder å bo - og fikk losjere her på Beit Norwegia. En som kom med
bussen - merket at det begynte å flyte vann inn i den.
Men uværet har på mange måter vært uvanlig over Israel: En buss ble med miltære ungdommer ble slept bort. Eller denne artikkelen som forteller om uværet i går i bilder. Jeg tror været som har vært så voldsomt - er profetisk - på en kommende krig - som vil komme like raskt som dette uværet - og være ødeleggende.

Været kan noen ganger være profetisk - ettersom Gud har kontrollen også over det. Og noen ganger bruker Gud været for å advare om ting - vi burde lære oss å tolke det - men ved Åndens hjelp.

Men sånn er Israel og Midtøsten - været kan komme brått og hardt - og samme det med krigene og de uforusette politiske, militære og religiøse svingningene. Nå er Jerusalem en by hvor freden råder - men mye pga antall soldater/politi i gatene - og fordi araberne ønsker å tjene penger av turistene (og gjerne lure dem) og ønsker ikke å ødelegge sine forretninger ved å drepe turister. Men alt dette kan snu på 1 minutt. Jihads ånd kan bli så sterk - at araberne mister sin siste form for sunne fornuft - og går til terror og krig. Man kan kjenne på de åndelige festene der Islam regjerer her i det Hellige Land. Og den store forskjellen på der hvor friheten finnes - der Israel regjerer.

Iran nær Israels grenser - ses på som en trussel
Nå er Israel veldig opptatt av Iran ved grensene. Og Den Iranske Staten har i sitt politiske program - at Israel skal ødelegges. Forsvarsministeren i Israel, Liberman, sier i denne artikkelen at de ikke er interessert i krig, men vil betale hvilken pris som helst, for å holde Iransk nærvære ute av Syria.
Forsvarminister Avigdor Liberman holder et våpen under et besøk til
Sderot (foto kreditt: Ariel Hermoni/Defence Ministry)
"Vi går ikke inn, men Iran forsøker å etablere baser i Syria og bevæpne dem med avanserte våpen. Fra der ønsker de å angripe oss, "sier Lieberman" Jeg kan ikke bare sitte passivt og se på mens Iran er så nærme Golanhøyden, mens de støtter Hizbollah, Syria og Libanon"

Ved en anstrengende holdning til den Iranske Kjernefysiske avtalen, (Joint Comprehensive Plan of Action), Liberman sammenlignet den med Munchen avtalen i 1938 hvor europeiske ledere godtok innholdet planer for Tysk Nazistisk ekspansjon gjennom kontinentet.

"Europa har feil igjen. I fortiden, Europerne gjorde ett mistak når de undertegnet Munchen avtalen i 1938 med Tyskland. Vi vet alle hva som skjedde når Hilter lurte dem" Sa Liberman.

Ifølge ham, vil en antatt tilbaketrekking av USA fra den kjernefysiske avtalen 12. mai vil føre til økonomisk kollaps av det iranske regimet, som hittil har brukt mer enn 13 milliarder dollar i Syria og bruker 2 milliarder dollar om året på Hizbollah, Hamas, islamsk jihad og andre terrorgrupper. (min anmerkning: Kanskje Iran må gjøre noe drastisk før den datoen???)

Idag, 26 april, har Irans øverste leder, Khameini, oppfordret til at muslimske land samler seg til krig mot USA. USA på sin side ønsker å trekke sine militære styrker ut - noe Israel ikke ønsker.

Netanyahu balanserer på en knivsegg
Her kan du også lese en analyse fra Jerusalem Post - om de truende regionale storm skyene - som også er interessant. Den beskriver den vanskelige rollen Netanyahu har - med å politisk og militært sjonglere mellom Iran, Syria, Hizbolla og Russland midt opp i alt sammen. Samtidig får Netanyahu mye bråk på hjemmebane pga småting (venstresiden og selvhatende jøder vil ta han) - og forfatteren av artikkelen mener at de heller bør støtte opp om sin statsminister i denne vanskelige situasjonen.

Menigheten og Israel
Jeg har skrevet mye profetisk rundt Israel. Israel har mange funksjoner - og den Vestlige blinde menigheten forstår den knapt - fordi mange avskyr Gamle Testamentet (spesielt i krigene og profetenes "harde" formaninger til folk og nasjoner) - enda Jesus selv sa:


"Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene; jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. For sannelig sier jeg dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav eller en eneste tøddel forgå av loven, før det er skjedd alt sammen. Matt. 5:17-18.

Overmot kan skyve deg ut av nåden
Israel er de rettmessige røttene i oljetreet - og de ble brukket av ved vantro - men om vi blir overmodige - og går til angrep på Israel og/eller støtter deres fiender - så blir også vi brukket av pga vår vantro. Israel burde være noe alle levende kristne burde skjønne - og skjønne at de er en profetisk klokke - dessuten vil Gud bruke de som sitt domsredskap mot ondskapen i området. Deres egne synder - vil Gud ta seg av - og nåde deg om du forsøker å leke Gud. Din oppgave er å elske dem - og støtte dem - og så blir du velsignet etter 1 Mos. 12:2-3. 

Jødehat - og ett skille i menigheten
Dette som nå snart vil komme opp mot verden - vil utfordre menigheten - fordi jeg tror at ett enormt Israel/jøde hat vil reise seg (tross alt - det er blitt bygd en plattform for Israel/jødehat i Vesten - mye pga media og arabiske olje) - og den anarkistiske hatefulle ånden som reiser seg - vil samtidig via dette også reise seg mot Menigheten - og teste den ut - om de kristne har bygd sin tro på sand eller klippen Kristus.

Her tror jeg det vil skje ett skille - hvor skjøgen og Kristi Rene kropp - vil trekke til hver sin side. De falske kristne - vil ikke orke motstanden - å det å holde opp Guds Ord når alle hater dem for det 

- Da vil Herren reise seg mot de andre og si "Vil også Dere gå bort?  Simon Peter (de kloke jomfruene) svarte ham: Herre! hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord,  og vi tror og vet at du er Guds hellige." Joh. 6:67-69. (mine ord i klamme)

For mange kristne vil det bli ett skjebnevalg - hvor Herren ikke lenger tillater halvlunkenhet - bare Hans ekte ild!

Hvilken forbindelse er det til Israel?
Hva har det med Israel å gjøre? Om du ikke elsker Israel og jødene - så er det vanskelig å elske Herren selv - tross alt - Han er en jøde - og Han identifiserer med sitt folk. Om din tro er lunken - så vil du bli stilt på valg - om du vakler i din kjærlighet til Israel - så vil du også bli stilt på valg. Det du gjør i handling - identifiserer hva som bor i Hjertet ditt. Derfor bør du lære deg å velsigne Hans folk!

Dette som skjer med Israel - er endel av støtesteinen med Guds Ord - og du bør finne deg på rett side. Mange kristne i Norge går rundt og er levende død - fordi de ikke akter på det profetiske Ordet - fordi de ikke lever særlig nær sin Gud - mange lever nær andre kristne og har mye fellesskap - og fellesskap kan være bra eller destruktivt - alt ettersom hva som bor i det fellesskapet. Å være i en menighet kan ikke redde deg - men å være i ett nært fellesskap med Herren i det skjulte og i Hans Ord - ved å være ydmyk, sannferdig og oppriktig - vil føre deg mot Evigheten!

Hør hva Ånden sier - hvilken tid lever du i?
Akt Ordet som Ånden sier til Menigheten! Hør og forstå, du sovende menighet! Gud har ikke så mye tid lengre - til å utføre sitt verk på jorden - og du burde være våken og forberedt!

Profetisk er vi i tiden hvor dette snart vil fullføres - altså at hedningenes tid går mot sin slutt:

"...og de skal falle for sverds egg og føres fangne til alle folkeslag, og Jerusalem skal ligge nedtrådt av hedninger, inntil hedningenes tid er til endeLukas 21:24.


1967 så vi begynnelsen til fullførelsen av dette - det er kun tempelplassen igjen - som enda ikke er frigjort. Og den vesle biten - jødens største helligdom - vil snarlig bli frigitt - og vi kan begynne å tenke på Templets oppbyggelse - det tredje - og at Antikrist snarlig gjør seg klar til sin opptreden - hvor han om noen år - vil sette seg nettopp i det templet - han som vil bli regnet som Israels venn - men er en sviker! 

Vær beredt - for Han henter kun de som er våkne!
Inn i alt dette - så vil snarlig Jesus hente sin menighet - i ett nu - i ett øyeblikk. Vi er meget, meget nærme. Du burde tenke og meditere over dette bibelverset:

"Men våk hver tid og stund, og be, så dere kan være i stand til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen!" Lukas 21:36.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar