Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

lørdag 14. april 2018

15 april 2018 - De store løgnene

 
Raketter mot Syria

Situasjonen i Syria har vært eksplosiv - og man tenker det er over. USA, Frankrike og England sendte av gårde flere raketter mot Syria - for å markere at dette er grensen for hva som er lov.

Problemet er at alle sider hevder de har bevis - den ene siden for at de ikke har avfyrt kjemiske våpen - mens andre siden har bevis for at de har gjort det. Men bare det som har skjedd - er det som har skjedd. Men hvem skal man stole på? Løgnene florerer ikke bare fra Russland - Propagandaen i Vest står ikke tilbake for noe!

Syria - der alt begynner
Jeg snakket med en venn idag - som fortalte meg om en profeti som kom ut rundt 1940 - hvor Gud hadde talt til en person om at Syria ville være oppstarten til neste storkrig. Da Gud talte om Syria - så var ikke navnet oppfunnet - og mannen visste ikke hva det var snakk om.

Men uavhengig av denne profetien - har jeg alltid hatt en følelse av at Syria er der alt vil starte - og før verden inn i en stor katastrofe - muligens kalt 3 verdenskrig. 

Ifølge denne artikkelen, så ble det funnet tyske deler (Tyskland tjener penger på våpen ol. til de autoritære regimene i Midtøsten) i en iransk rakett - hvor denne raketten ble brukt til gassangrep mot opprørerne tidligere i år. Syria er en kruttbombe - hvor mange nasjoner er samlet - men alle har i hemmelighet - kontroll over Jerusalem som mål. Les synet fra Nathan om nasjonene, Israel og Gog krigen.

Løgnerne her i Vest
Mine undersøkelser viser at Vestens ledere lyver stadig og fører propaganda på samme nivå som Russerne. Men på mange måter har jeg mer sans for Russerne - fordi det er enklere å avsløre løgnene (dessuten har de ofte rett om det Vesten gjør mot dem) - mens løgnene den Vestlige media - er godt pakket inn i Blomsterpapir - og det trengs ett oppgjør med ting du har hørt via media - for å forstå dybdene av løgnene. Om du ser mye på nyhetene ukritisk - så skal jeg garantere at du tror allerede på veldig mange løgner.  
Den som kontrollerer din informasjon - styrer din dømmekraft. I Vesten brukes Media aktivt for å bedra folket
Man hemmer folks oppmerksomhet bort fra at Eliten fører nasjonene inn i en ødeleggelse på hjemmebane og ved å "leke med ilden" i Midtøsten. Og folk begynner mer og mer å få øynene opp for at de fleste vestlige ledere - bryr seg ikke om folket - men heller om globalisme og katastrofale politisk korrekte beslutninger - hvor ofrene på alterene (de etniske som har vært med og bygd nasjonene) - bryr media og Eliten seg ingenting om. Du og jeg er bare bønder på deres store sjakkspill.

11 september - begynnelsen på fallet til Vesten
En hellig ku i media - er 11 september. Amerikanske myndigheter
Her er ruinene av WTC 7 ovenifra

går ut og latterliggjør alle som er kritisk til hva som er den offisielle versjonen av hendelsen. Man kaller det konspirasjonsteorier. Men ingen kan til dags dato forklare hvorfor ett høyhus - som er bygd for å kunne tåle flykrasj - blir ødelagt. Og ingen kan forklare hvorfor wt7 - det lille høyhuset som lå kanskje 2-300 meter fra tårnene - plutselig tok fyr - og falt sammen på samme måte som høyhusene - når ingen fly hadde truffet dem. Det mest realistiske er å tro at alle disse husene falt pga kontrollert riving - det er sånn det ser ut - når det faller. Og i England - så ble nyheten om ulykken i WTC - sendt ut ved en feil noen minutter før noen ting skjedde. Når myndigheter anklager noen for konspirasjonsteorier - så blir jeg interessert - og tenker "Hva er det nå myndighetene er redd for at skal bli avslørt?"


Men 11 september var sannsyneligvis planlagt lang tid i forveien - det skulle bedra folket og føre folket inn i en tåke - hvor de ikke lenger ville se klart hva som egentlig skjedde. Krigen mot terror hadde en hensikt - og ble den måten President Bush og den Amerikanske regjeringen, fikk gjennom hemmelige terrorlover - hvor myndighetene ble allmektig i USA - de kunne overkjøre private - om det passet dem. Og de kunne overvåke hvem som helst - uten å gå via rettsapparatet. 

Snowden måtte gå i dekning i Russland
Tenk bare på Snowden (les denne artikkelen om statlige avslørninger på 70 tallet - og dagens avslørninger med Snowden) - hans forbrytelse var bare å avsløre hva USA egentlig drev med - av ulovelig avlytting. De avlytter nå millioner av samtaler på eks. i Norge - for så å spare samtalene i sitt gigant data anlegg. De vet hvem du er! Og Snowden blir regnet som en forræder i USA - enda han bare pekte på hva USA gjorde - som de egentlig ikke har lov til å gjøre! Alle som avslører USAs dobbeltmoral - kan få trøbbel med myndighetene. Og dobbeltmoralen til USA - er større enn alle andre nasjoner. Les her om deres dobbeltmoral og løgner rundt krigen mot Jugoslavia.

ACER og den nye trådløse strømmålerne
Jeg leste også nå, at de nye strømmålerne - de som er trådløse - som
De nye trådløse strømmålerne
nå monteres og skal monteres i alle hjem - ikke bare leser av strøm - men kan faktisk registrere om du har besøk, hvor mange som er der, når det ikke er noen der, registrerer dine elektroniske apparater mm. At Erna Solberg, Siv Jensen og Støre m.flere ønsker oss inn i ACER

 (legge strømmen under EU - selv om det vil bli dyrere for oss) - tross folkelig motstand - betyr bare at de på Stortinget har blitt autoritære og tjenere for globalismen - ikke tjener for folket. De ønsker at vi skal bli kontrollert - og at Europa skal styre oss. Spørsmålet er om at historien vil dømme dem - og kalle disse svikere av den nasjonen de egentlig var satt til å tjene.

EU behandler Norges innbyggere som sauer som trenger å rettledes
Folket i Norge er i opprør (sett fra Brussels synsvinkel) - pga Nei til EF og Nei til EU - og vi må tøyles og dirigeres "rett vei" -  dermed går EU inn bakveien - takket være Høyre, FRP, AP og andre (hva er deres belønning for å svike sitt eget land?). Det er ikke greit i dag - å være utenom det (Babylonske) systemet som bygges opp.
Her fysisk bilde av ytre kjennetegn på okkupasjon over Stortinget og landet - idag er det mange viktige folk på Samme Tinget - som vil på nytt legge oss under fremmede makter. EU fredspris - hvor EU flagget vaiet over Grand Hotell - ga meg samme gufne følelse - som det må ha gitt til nordmenn da det tyske flagget vaiet på Karl Johan i sin tid

 Man skulle tro at nordmenn er lei tyskerne - når de okkuperte oss i 5 år, men nei - vi gir fredsprisen til EU - hvor Tyskland er den største dominerende kraften. Med andre ord - det Hitler ikke klarte mer enn 5 år - vil nåtidens ledere klare - over en lengre periode enn 5 år - med verre tyranni enn før - bare det skjer sakte nok - så ingen reagerer. Og nordmenn idag aksepterer av vi mer og mer blir underlagt EU og Tysk dominans! Les her hvordan Østerrike sakte men sikkert ble sosialisert av Hitler.

Hvor er forbederne?
Dessverre er dagens kristne - i dette samfunnet - kokt ned - og få er
våkne som vaktmann på muren. Fordi det er så få som ser - så er det også få som ber intensivt - for å få styrtet ned disse åndelige festene. Hadde vi hatt 100 stykken - som daglig hadde bedt for vårt Storting (gått profetiske runder rundt bygget) i enhet - som kjenner til åndelige krigføring og er moden i det - så tror jeg at hverken Erna Solberg, Siv Jensen eller Støre hadde klart å gjøre det de har gjort de siste årene -for å rive landet i fillebiter 

Globalismen gjør den enkelte mannen i gata til intet
Visste du forresten at Fylket mitt Østfold - skal slås sammen med 2
Nytt fylke - og jo mer man slår sammen store enheter -  jo dyrere blir det
andre fylker og kalles Viken? Og all denne sammenslåingen er gjort bevisst - for å gjøre verdien av den personlige mennesket til en mindre verdi - hvor det blir vanskeligere for deg å få personlig hjelp i systemet - du er bare en skrue i det globale systemet - hvor din verdi er liten innfor de lederne som vil bli satt til å styre over deg. Systemet betyr alt - og du betyr ingenting! Dette er resultat av at få ber - da flyter kontrollen, statlig overgrep, pengesløsing, ugudelighet og udugelighet over sine breddegrader. Og man føler virkelig at man blir kvelt!


Ungarn - landet som går mot strømmen
I Norge Idag - av 13 april i år - så sto det en liten notis - om at ett våkent kristenfolk i Ungarn - som la ned sine liv ned for Gud og begynte å be!
Ungarn - en av de siste bastioner i Europa
I januar 2010 var 20 menigheter med på bønn og faste for valget som var 25 april (det var snakk om en ny grunnlov). Media avslørte i dette tidsrommet mange saker som førte til at de tidligere medlemmene ikke fikk fornyet tilliet, og et parlament med et nyttg flertall startet straks arbeidet med en ny grunnlov. Da var det 50 nye menigheter i tillegg til de 20 (tilsammens 70 menigheter) som gjennomførte ny bønn og faste-aksjon for ny grunnlov i januar 2011.

Den nye grunnloven ble vedtatt våren 2011 og trådte i kraft 1 januar 2012. Det samme parlamentariske flertallet fikk fornyet tillit ved valget både i 2014 og 2018. Teksten i grunnloven (Fundamental Law of Hungary) innledes med første linje av den Ungarske nasjonalhymne: "O Lord, blessed be the Hungarian nation".

Noe av teksten i grunnloven lyder sånn:

"Vi er stolt av at vår konge, Saint Stephan, for tusen år siden baserte den ungarske stat på et solid grunnlag og gjorde vårt land til en del av det kristne Europa."

"Vi erkjenner den rolle kristendommen har spilt for å bevare vår nasjon."

"Vi proklamerer at familien og nasjonen legger til rette det fundamentale rammeverk for samfunn hvor lojalitet, tro og kjærlighet er de fremtredende verdier"

"Vi anerkjenner ikke en lovlig fortsettelse av 1949 Communist "Constitution" som la grunnen for et tyranni, og vi erklærer den som ugyldig"

"Ungarn skal beskytte familien som ansees som basis for nasjonens overlevelse"

"Alle skal ha rett til liv og menneskelig verdighet"

"Livet til et foster skal beskyttets fra unnfangelsesøyeblikket" 

Og da forstår vi også hvorfor Ungarn omtrent alene trosser EU - og nekter å la seg underordne ett nytt kommunistisk styre. Fordi noen ber. Og for noen år siden leste jeg at Ungarn hadde Europas største menighet. Det finnes ingen større kraft enn i bønner med kraft. Det finnes ingen ondskap som kan stå imot Guds Ånd - når Han begynner å bevege seg - når englene går inn i strid - pga Guds Helliges bønner.

Norges menigheter sover dypt
Norge som en gang var ett fyrlykt for andre nasjoner - pga vår
gudsfrykt, karakter og sannferdighet - har mistet nesten alt. Ja, selv de kristne har mistet saltet - og jatter med verden. Da boken "Den Rød Grønne Terrorøya" med Fjeld kom ut - så var det en pressekonferanse - og avisen Dagen`s utsendte Furnes var en av de mer aggresive mot boken - enda boken var kun en dokumentasjon - ikke en forhåndsdømming. Dette var informasjon alle kunne finne i media ol. - om man bare brukte tid på å lete.

Grunnen til at jeg tar opp blindheten til avisen Dagen og dens journalister - er at for at man kan be - og forandre landet - så må også kristne få øynene opp for Sannheten om hvor ille landet sitter til halsen med møkk. Når kristne da nekter å erkjenne den - så finnes det også heller ingen mulighet til å be - og få ett gjennombrudd. 

Da derimot "22 Juli Profetien" kom ut med Jeremy Hoff - som
derimot brukte stoff fra boken til Fjeld - og Hoffs bok var under en profetisk ånd - som avslørte det åndelige komplekset over Utøya - deres hat mot Israel og lefling med terrorister som hatet det Som Gud Velsignet. Så var Dagen igjen på krigsfot - og gikk til angrep på Jeremy Hoff. Siden har det vært vanskelig for Hoff å få jobb - mye pga den "kristne" avisen Dagen. Meningen var ikke at boken skulle ut til alle - bare til de troende som hadde åpne hjerter. Men Gud tillot at hele nasjonen fikk høre Herrens Ord. Og han brukte den frafalne avisen Dagen - til å rope ut budskapet - enten man ville høre eller ikke!

Om det hadde vært 20 menigheter her til lands - som hadde slått seg sammen - brukt disse bøkene og bedt profetisk - så hadde hele miljøet på Stortinget blitt forandret - hvor løgner hadde blitt avslørt - hvor også Listhaug kunne ha fortsatt i sin stilling (kanskje også få KRF på rett kjøl) - og vi kunne ha stoppet mye ondt. 

Men vi ville ikke - og vi skjønte ikke at det var vår besøkelsestid - og at Herren så strengt på sin menighet - og ga oss ansvaret for Norges fall - som allerede ses - men vil vises fysisk i nær fremtid! Når den åndelige strukturen ødelegges - så er det råttenhet i fundamentet - men når råttenheten kommer opp fra fundamentet og påvirker resten av bygget - så ser vi resultatet av stor gudløshet fra før 70 tallet - som vil bli vår høst! Vi sår og høster - ett prinsipp ingen slipper unna med!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar