Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

tirsdag 10. april 2018

10 april 2018 - Får vi en gjentagelse av 9 april 1940?

I går mintes vi okkupasjonen. Men er ikke situasjonen idag -lik - om ikke enda verre - enn i på 30 tallet - og selv om vi rustet opp i 1940 - så var det forsent. Men selv da - så hadde vi en hær på 100.000 mann - masse advarsler om hva som kunne skje - og vi mobiliserte aldri. De som var såpass våkne til å utføre forsvar - gjorde det ved ordrenekt - som eks. Eriksen i Drøbak. Følgende om Eriksen:


Fra Oscarsborg, som var umobilisert, beordret Eriksen ild mot inntrengerne, uten ordre ovenfra, med kanoner bemannet med kokker, rekrutter og en håndfull kystartillerister.
6. Divisjon mobiliserte i rimelig god orden og gikk til motangrep straks tyskerne var stanset.

Etter krigen - forsøkte man å straffe Eriksen pga at han ikke fulgte ordre - men da ble det opprør i folket. Egentlig burde man stille AP ledelsen til straff - de som slapp inn tyskerne - ikke de som forsvarte landet på eget initiativ. 

Krigen den 9 april
Her kan du lese en god redegjørelse av krigen - spesielt tatt med fra Bergen - som viser norsk pasifisme - og det at vi var ikke villige til å være våkne for faren som vokste som en kreft i Tyskland:


Tyske soldatar marsjerer gjennom Bergen den 9. april 1940. Foto: Privat.

Da vi ble tatt på sengen - 9 april!

Jeg vil også kopiere opp noen av kommentarfeltene under den utmerkede artikkelen - for å vise hvor mye galt det var i landet vårt:


"Det var to ting norske styresmakter mangla i våren 1940, det var militær styrke og kampvilje. Dei to heng sjølvsagt saman. All innsats var i retning fred og nedrusting. Så fekk ein likevel krigen."

Dette stemmer ikke helt med tanke på militær styrke. Ved krigsutbruddet kunne Norge mobilisere 235.000 mann (Oa. rett militær styrke var nok noe over 100.000 mann) og utruste de hvis jeg minnes rett. Den norske styrken var såpass stor at den tyske styrken hadde ordre om å avbryte angrepet hvis Norge mobiliserte før tilslaget 9 april.
De tyske styrker hadde nok blitt kastet monumentalt på sjøen hvis Norge hadde vært mobilisert. Mange kystbefestninger var ikke engang bemannet.

I dag er vi verre stillt. I 1940 hadde Norge mobiliseringslager med utstyr, våpen, ammunisjon og mat. I dag er mobiliseringshæren solgt på bruktmarkedet som turutstyr. Når dere går på messe og ser "forsvarsbrukt" så er det politikernes redskap FLO som avhender forsvaret. I dag har vi ikke mye rart å mobilisere med selv om forsvarsviljen skulle være der.

Naivismen i dag er like stor som i årene fram til 1937. Erna demonstrerte dette til fulle på helgas årsmøte i Høyre. Ironisk nok helga før 9 april." Rolf Nilsen

For meg som har vokst opp i Moss - er også denne interessant:

"Norge ble enkelt okkupert pga høyforræderi, intet annet! Når Blucher seilte inn i en mørklagt Oslofjord og hadde problemer med å orientere seg, lyste Gullholmen fyr (Jeløya, Moss) opp akkurat lenge nok til at skipet fikk orientert seg, før fyret slokket igjen (gudskjelov ventet en av Norges ekte helter lenger opp i fjorden, Oberst Eriksen..... visst xxxxx........)! 

I Moss så ble det også allerede høsten 39 startet en fly varslings tjeneste, en gruppe som var fullt utrustet og hadde 24/7 utsikt etter fiendtlige fly, denne tjenesten som var bemannet med nordmenn ble ikke byttet ut med tyskere før i 42...... , eliten i Moss, industriherrene og den AP styrte kommunen , var noen av krigens største krigsprofitører! Moss hadde jernbanen, flyplassen, havn, industri og veien! Politimesteren i Moss hadde en av Moss feteste tomter etter krigen! Jeg har også indisier/beviser på at "gutta på Skaugen" i Moss var i beste fall svartebørshaier, og sterke indisier på mye verre ting...... Det var den økonomiske og politiske eliten , samt marionetter innen politi og forsvar som falt folket i ryggen!! Det er familiene til disse forræderne som eier byen i dag, men det er nok ikke noe uvanlig da det var nok slik i mange byer!" RefleksenNår ett land mister sin karakter - og hengir seg til følerier - så er det enkelt at man neglisjerer Samfunnets beste - og heller baker sin egen kake. Dette gjøres på Stortinget idag - i verre form enn før 9 april. 

Da AP regjerte før krigen - så hadde de enda ikke klart å snike sosialistisk ideologi inn i folket. Men idag - så er det lite forskjell på AP - Høyre og FRP i regjering - de borgerlige veldig indoktrinert av sosialistisk tankegods.  Eneste er at AP er mer radikalisert - og går raskere frem for å ødelegge samfunnets grunnstruktur og tanker - den Rød Grønne ideologien - har blitt raskt innført i skolesystemet - og selv våre barn lærer indoktrinering fra de er små - og eneste lærerne reagerer på - er om barn er troende og elsker Jesus. Om du elsker Muhammed, Buddha eller noe annet - spiller ingen rolle. Det beviser bare hvor paralysert, pasifisert, humanisert, ideoligisert, indoktrinert og hjernevasket samfunnet har blitt.

Vil Putin gjenta 9 april...?
Og i takt med vår nedrustning - har Putin rustet opp. Ja, de prater om man har rustet opp nå - med nye fly ol. - men sannheten er at vi har bare nok til å forsvare noe av Oslo. Forsvaret ligger brakk. Og Putin har allerede planene klare. Han venter bare på at ting legger seg til rette - eks. at han vet at ingen kommer og hjelper Norge - og da er Norge dødsdømt - og må gjøre seg klar til krig. Å tro noe annet om Putin - er veldig veldig dumt. 

Putin ble satt inn - pga Amerikansk (Bill Clinton og Co.) aggresjon mot Serberne (som er Russlands allierte og tidligere også USAs allierte). USA la mye av tidligere Jugoslavia i grus - og Russland lovte hevn. Boris Jeltsin satte inn Putin bare noen måneder  etter - og dermed begynte en lang opprustning - og de har ett meget disiplinert hær - med mange teknologiske overraskelser. Det er bare ett tidsspørsmål - når Putins styrker veller over våre grenser.

På våren 2014 inventerte Russland mot Ukraina. Det kan virke som om det var fremmede styrker som skjøt mot folkemengden i Kiev - og ga skylden på Russland for deres aggresjon. Hadde USA (Obama) noe med dette? Ikke godt å vite - men med tanke på hvordan Obama administrasjonen hetset Russland før valget i 2015 - og i Moskva hadde man storstilte øvelser i befolkningen mot atomkrig - så er ikke tanken umulig. Hysteriet var på topp høsten 2015 - men valget av Trump som president - roet ned det hele - iallefall til nå.

Putin - Guds tjener for dom
Jeg fikk ett bibelvers 22 august 2013 - ca 6 mnd. før Russlands inngrep mot Ukraina - som lød så:

«Så sier Herren:


Se,vann stiger opp fra nord, og det blir til en flommende elv, og det flommer utover landene og alt som er i dem er, byene og dem som bor i dem. Menneskene skriker, og alle som bor på jorden, jamrer seg.» Jeremia 47:2.

Selv om det egentlig gjaldt ett annet folkeslag - så profetisk - er jeg overbevist at dette kan settes på Russland:

Jeg er ganske overbevist i mitt hjerte - at Gud vil bruke Putin som sitt domsredskap - på en sløv, syndfull og gudshatende nasjon(er) som både Norge og Europa har blitt nå. Akkurat som Gud brukte Nebukadnessar til å utføre dom over flere nasjoner - og kalte han sin tjener (Jeremia 43:10) - så vil også Gud bruke Putin - som sitt domsredskap. Før Gud selv dømmer Putin og Russland for deres synder. Gud er rettferdig - Han gjør aldri forskjell på folk eller nasjoner. 

Vi lever i alvorlige tider - men så lenge alt virker bra på overflaten - hvem bryr seg om farene som lurer? Vår pasifisme, sløvhet, dorskhet - manglende evne til å se det som er rett og feil - vil bli vår bane. For Gud har sak med Norge -for alle den synder!

Vi er ikke beredt nå - selv om vi ser farene - akkurat som 9 april 1940. Historien gjentar seg - om vi ikke har lært av historien!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar