Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

lørdag 3. mars 2018

3 Mars 2018 - Manassas synder

Manasse var sønn av en gudfryktig konge, Hiskia. Manasse må ha hørt og sett hvordan hans far ødela avgudsstatuene og reformerte Judea. Og ikke minst historien om at da Jerusalem var omringet av de voldelige terrorførende folket Assyrerne, og Hiskia ba i sin nød til Gud, mens hans far og riket var truet av denne kjempehæren som omringet byen

Hva Manasse så og hørte av Guds mirakler
Sanrib, kongen av Assyria hadde nå spottet og hånes Hiskias Gud 1 gang, og profeten Jesaja sa at pga trusselene og pga Hiskias bønn og nød - så talte Jesaja disse ord :


Så sier Herren: Vær ikke redd for de ord du har hørt, de hånsord assyrerkongens menn har talt mot meg.  Nå vil jeg gi ham den innskytelsen at han skal vende tilbake til sitt eget land når han får høre et rykte; og der vil jeg la ham falle for sverd.»

"Da kommandanten drog bort, fant han assyrerkongen i kamp mot Libna. Han hadde hørt at han var brutt opp fra Lakisj.  Kongen fikk nå melding om at Tirhaka, kongen i Nubia, var dratt ut for å kjempe mot ham." 2 Kong. 19:6-9.

Men da den Assyriske kongen fortsatte å spotte Gud, nå en reprise av hva han sa 1 gang, og pga Hiskias nødbønner, så var det nok for Guds tålmodighet:

"Hvem er det du hånet og spottet? Hvem er det du har løftet din røst imot? ? Du har løftet dine øyne til det høye, mot Israels Hellige......Enten du sitter eller du går ut og inn, så vet jeg det, og jeg vet at du raser mot meg. Fordi du raser mot meg, og din overmodige trygghet har nådd opp til mine ører, så vil jeg legge ring i din nese og bissel mellom dine lepper og føre deg tilbake den veien du kom..... Jeg vil verne denne byen og frelse den, for min skyld og for min tjener Davids skyld". 2 Kong. 22, 27-28, 34.

Og bønnesvaret til Hiskia:

"Samme natt skjedde det at Herrens engel gikk ut og slo ett hundre og åttifem tusen mann i assyrernes leir. Da folk stod opp om morgenen, fikk de se dem alle ligge der som døde kropper. Da brøt kongen i Assyria, Sankrib, opp og drog bort og vendte hjem igjen. Og siden holdt han seg i ro i Ninive. Med en gang da han tilbad i sin gud Nisroks hus, slo Adrammalek og Saraser ham i hjel med sverd....." 2 Kong. 19:35-37.

Å stoppe en hel hær, pga en manns bønn, er ikke vanskelig for Gud. Det er bare vanskelig for Gud å finne mennesker som tror Ham, spesielt i høye stillinger, som teks. kongeembedet (hvor tittelen idag som oftest har blitt omgjort til statsminister, president eller lignende).

Manasse terger Gud
Hiskia visste om alt hva Gud hadde gjort via farens Gudsfrykt og bønner. Men da faren døde, så rev han ned alt hva faren hadde bygd opp og terget på seg Guds vrede - for sin ondskaps skyld:

"Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og fulgte de avskyelige skikkene hos de hedningefolkene som Herren hadde drevet bort for Israels barn. Han bygde opp igjen de offerhaugene som hans far Hiskia hadde revet ned, og reiste altere for Ba`alene og laget Astarte-bilder. Han tilbad hele himmelens hær og dyrket den. Han bygde altere i Herrens hus, enda Herren hadde sagt: I Jerusalem skal mitt navn bo til evig tid.

Han bygde altere for hele himmelens hær i begge forgårderne til Herrens hus. Han lot sine sønner gå gjennom ilden i Hinnoms sønns dal, og han gav seg av med å spå av skyene og tyde varsler og drive trolldom. Han skaffet seg dødningemanere og spåmenn. Han gjorde mye som var ondt i Herrens øyne, så han vakte hans harme. 2 Krøn. 33:2-6.


"Manasse lot så mye uskyldig blod renne i Jerusalem at hele byen ble fylt med blod. Han fikk også judeerne med på sin synd, og de gjorde det som var ondt i Herrens øyne." 2 Kong. 21:16.

Gud sender Manasse i nød - og så etter sønderknuselse - setter han i frihet igjen
Gud advarte Manasse via sine tjenere - men de brydde seg ikke om det. Til slutt fikk Gud nok - sendte Assyrerne (som de tidligere var reddet fra pga Manasses fars bønner) og fanget Manesse med kroker og bandt ham med to kobberlenker og førte ham til Babel.

Endelig, så ga han Gud oppmerksomhet og ba til Herren (plutselig husket han sin fars Gudsfrykt) i sin nød, og bønnfalt Ham, og ydmyket seg. Gud som er like barmhjertig i GT som i NT - hørte Hans bønner og førte ham tilbake til Jerusalem. Da sannhet Manasse at Herren er Gud, 2 Krøn. 33:10-13.

Josia - Den Rettferdige - som omvende seg som ingen annen
Etter at Manasse var død, så tok hans sønn over. Men han var ond, som Manasse - og ble etter kort tid drept. Hans barn, og Manasses barnebarn, Josia tok da over styret, fra han var 8 år gammel. Men dette var en spesiell konge - noe vi ser da han begynner å restaurere Templet - så fant de lovboken (Guds Ord) - og når Josia leste den - om den vreden som var lovt ville komme over dem - om man brøt Guds lover:

"Da Kongen hørte lovbokens ord, sønderrev han sine klær." 2 Kong. 22:11 Og

"Gå og spør Herren for meg og for folket og for hele Juda om det som står i denne boken som nå er funnet! For stor er Herrens vrede, som er opptent mot oss fordi våre fedre ikke har vært lydige mot ordene i denne boken, og fordi de ikke gjorde alt det som er pålagt oss" 2 Kong. 22:13.

Og svaret "Så sier Herren: "Se, jeg fører ulykke over dette stedet og dets innbyggere - alt det som står i den obken som Judas konge har lest, fordi de har folatt meg og brent røkelse for andre guder for å vekke min harme med sine henders verk. Min vrede er opptent mot dette sted, og den skal ikke slokkes" 2 Kong. 22:16-17.

Selv kong Josias omvendelse var ikke nok for å vende Herrens vrede mot Judea. Men Josia fikk så høre:

"Så sier Herren, Israels Gud: Du har nå hørt disse ord. Men fordi ditt hjerte ble mykt, og du ydmyket deg for Herrens åsyn da du hørte hva jeg har talt mot dette sted og mot dets innbyggere - at de skal bli til ødeleggelse og forbannelse - og fordi du sønderrev dine klær og gråt for mitt åsyn, så har også jeg hørt, sier Herren. Derfor vil jeg samle deg til dine fedre, og du skal samles med dem i din grav i fred. Dine øyne skal ikke se all den ulykke jeg vil føre over dette sted. Dette ordet bar de tilbake til kongen" 2 Kong. 22:18-20.

Vi ser her - at Josias Gudsfrykt utsatte dommen - men ikke avverget den - fordi det hadde gått for langt - i det Bibelen kaller at Syndens Beger er fullt. Så hvorfor ville ikke Gud vende om fra sin vrede? 

"Det hadde aldri før vært noen konge som han (Josia), noen som således hadde omvendt seg til Herren av alt sitt hjerte og av all sin sjel og av all sin styrke efter hele Mose lov, og etter ham oppsto det ingen som han.  Dog vendte Herren ikke om fra sin store, brennende vrede, som var opptent mot Juda for alle de harmelige synder hvormed Manasse hadde vakt hans harme." 2 Kong. 23:25.

Syndene hang i nasjonen som ett skittent teppe
Selv om Kong Manasse omvendte seg - så var syndene og sårene og skammen over nasjonen - såpass store og skriften nevner spesielt Manassas synder som var fryktelige - at det fantes ikke lengre noen måte å lege syndene på. Og det var bare en vei igjen - Guds vrede - utsatt til noen år etter Josias død.

Så hva vekte Guds vrede: At Manassa lot sine barn gå gjennom ilden - noe som tilsvarer vår abortlovgivning. At blodet fløt i Jerusalem - hvor rettferdige måtte unngjelde. Og nøkkelverset for å forstå Judeas synd var:

"Men Manasse forførte Juda og Jerusalems innbyggere, så de gjorde ennå mer ondt enn de hedningefolk Herren hadde utryddet for Israels barn."2 Krøn. 33:9

Det betydde utenom abort/barneoffring, og drap av mennesker, en forførelse i umoral - og Kanaans synd var sexuelle utskeielser som homosexalitet, hor, abnorme ting som sex med dyr, utukt, avgudsdyrkelse, okkultisme (new age), lese horoskop og trolldom. Jerusalem ble såpass uren - at det var vanskelig for en rettferdig å leve hellige for sin Gud der.

Vi må også huske at profeten Jeremias tjeneste - ble opprettet akkurat i Josias dager - og siden fikk han se frafallet bare ta helt av - helt til en hær inntok og ødela Jerusalem. Selv om Manassa levde før Jeremia begynte å virke som profet - så hadde Gud på ingen måte glemt det som hadde skjedd forut:

"Og jeg vil hjemsøke dem (Judea) med fire slags ting, sier Herren: sverdet til å drepe dem og hundene til å slepe dem bort og himmelens fugler og jordens dyr til å ete og ødelegge dem.  Og jeg vil la dem bli mishandlet av alle jordens riker for det som Judas konge Manasse, Esekias' sønn, gjorde i Jerusalem.  For hvem vil ynkes over deg, Jerusalem, og hvem vil ha medlidenhet med deg, og hvem vil komme til deg og spørre om det går deg vel?  Du har forlatt mig, sier Herren, du gikk bort fra meg; så rekker jeg da min hånd ut mot deg og ødelegger deg; jeg er trett av å ynkes. " Jeremia 15:3-6.

Selv om Gud elsket Judea - så var syndene så fryktelig - og måtte svares for. Og igjen - Manasses synder nevnes igjen.

Er Norge synder på nivå med Manasses synder?
Er det ikke sånn for Norge også? Vi har blitt ett folk som forakter Herrens Ord - og vi vil ikke at noen skal nevne Navnet Jesus. I en vanlig barnehage - når de feiret påske - så ble de så opptatt av påskekyllinger og annet påskekrims - og da sa en 5 åring høyt - men dette er ikke påske - påsken handler om Jesus. Og tro meg, stemningen ble utrolig flaut - blant de voksne - de ansatte. Jesus er ett navn folk i dagens Norge skammer seg over - enda det er det eneste navnet ett menneske kan bli frelst med! Og veldig få vet hvorfor vi feirer Påske og Pinse (men elsker fornøyelsen med fridagene) - tenk bare på NRK som før alltid hadde Jesus fra Nazareth snurrende på TV skjermen i påsken. Nå er det lite Jesus igjen på NRK - bare krim og påskegrøss - og når mennesker endelig går fortapt - så vil grøssen de da får oppleve - være verre enn noen menneskelig fantasi kan forstå!

Ingen Josia i Dagens Norge - kun Manassas synder uansett hvor du vender deg
Dessverre så har vi ingen Josia - til å stagge vreden - som Arbeiderpartiet har invitert inn i landet vårt - gjennom Abortlovgivning - ett folkemord på mer enn 600.000 barn - som nok overgår Manasse, Oslo avtalen - sviket mot Guds folk - hvor Gud satte folket jødene i landet - så at alle nasjoner skulle bli velsignet - eller forbannet ved å svike de - som ble gjort i Oslo avtalen. Senere har man også sammenlignet Homosexuell aktivtet med 2 av samme kjønn - som likt ett ekteskap mellom mann og en kvinne - så hvem som vil (og man blir oppmuntret til det i bla skolen) kan hengi seg til det! Dette ødela Sodoma i sin tid - som det står som et "forbilde på de ugudelige i fremtiden" 2 Pet. 2:6.

Grunnen til at Gud snarlig vil sende 2 domsengler - for å sjekke om det stemmer - alt det Gud hører av små babyer som hikser og roper om hjelp i mors liv - når det kommer en tang for å skjære de i stykker - bit for bit....
Englene vil sjekke det er sant at Norge støtter ville onde terrorister (PLO, Hamas m.fler) mot Guds eget folk, han vil se om det stemmer - at lærerne i den norske skole fremmer homosexuell og alternative livsstiler for barna som bryter med Hans Ord - samtidig som de jobber intens for å fjerne alt som heter Kristendom i deres sinn og tanke - så det blir uten kunnskap om de Evige verdiene - og ikke skjønne noe når de da går fortapt.

Hele den sosialistiske og humanistiske livsstilen - skaper åndelig tomrom i våre barn - og mange barn vender seg for å finne meningen - og mange hengir seg til sex, fyll, vold, perversjoner, tomhet og alt annet som fremmes av Den Norske Stat, Skole og våre politikere - og blir aldri fornøyd. Det er kun ett sted - hvor man kan få oppfylt sitt åndelige tomrom - ved Korsets fot! Ved å la Jesu blod rense fra all synd!

Gud vil også sjekke mange andre ting - og dommens beger i vår nasjon - er så godt som fullt. Jeg er redd at det ikke er noen annen vei - fordi i Den Rød Grønne regjeringens dager - så gikk landet forbi en rød strek - og vi er like skyldige som Manasse og folket i Judea. Gud kan sende en vekkelse - for å redde flest mulig sjeler - om noen ber om det - og betaler prisen for det - men dommen henger over Norge som ett rødt sverd - med en tynn tråd. Bare Gud vet når den tråden vil ryke.....

Kriger som har blitt avverget pga bønner og omvendelser
En av grunnen til at Gud er såpass rettferdig og tøff mot Norge - er fordi kristendommens lys har badet denne nasjonen mye - spesielt siden Hauges dager. Og da får vi ett større ansvar enn de nasjoner som ikke har fått høre evangeliet. Og vår gudfryktige arv påvirket fedrene til å avskaffe jødeparagrafen - å gi lov til at jødene fikk bo i Norge - at Gud ble satt høyt i Nasjonalsangen/Fedrelandssalmen, at det var ett kors i flagget, at Gud flere ganger satte stopper for kriger og invasjoner, som teks:

- i 1905 - ved at den svenske kongens søster hadde vært på vekkelsesmøter - og oppmuntrer broren til å ikke angripe broderfolket - altså oss 

- Lebesbymannen profeterte om en russisk invasjon i 1953 - men ble da utsatt pga. en intens bønnekampanje i norden, mye pga den profetiske boken "dom over Sverige" som bla. det svenske militæret tok på høyeste alvor (mye pga at synet avslørte hemmelige plasser hvor det svenske militæret hadde sine installasjoner) - Og Stalin hadde planer om en 3 verdenskrig - men døde akkurat i 1953 - noe som hindret en krig som kunne raskt ha kommet over oss.

- 1968, hvor russiske tanks fikk beskjed om å kjøre over grensene - og på samme tid - så tankførerne engler ved grensen som holdt kjøretøyene tilbake - og der stod alle tanksene og spant og kom ingen vei. Senere det året - annekterte Russerne Tsjekkoslovakia isteden - men det kunne ha vært oss.   Gud har beskyttet våre grenser - unntaket var bla. i 1940 - men jeg tror at syndene var stor på den tiden - hvor Tyskerne ble brukt som en dom over oss! Når vi kaster bort Gud  fra vår nasjon - så har vi i realiteten ingen ting å beskytte våre grenser.

Norge - en nasjon hvor løgner er mer vanlig en sannheten
Men nå finnes det stort sett ingen Gudsfrykt i Landet - og i takt med gudløsheten, så blir landet mindre og mindre menneskevennlige - folks frykt, bekymringer og uro i takt med innvandring er økende - og politikerne lever i en boble av arroganse og hovmod - og klarer ikke å ha noen som helst kommunikasjon med folket. Og media lyver hver dag - selv det nyopprettede Faktisk.no - er bare en propagandakanal for å forvirre de som søker Sannheten. Medias evige jakt på Trump - enda nordmenn har lite med han å gjøre - og løgnene som blir daglig servert - er såpass graverende - at noen burde slutte å kjøpe aviser. Det finnes alternative medier - og vi Har Guds Ord - som forteller virkeligheten - av Han som skapte mennesket og naturen - og alt annet!

Eneste som duger - er å vende tilbake til Kristendommen - og kvitte seg med synden
Vi burde minnes Konge Haakons ord, han som var en så velsignelse ved å si Nei til Regjeringen rundt kapitulasjon med tyskerne - og som innbød vekkelsesforkynnere inn på slottet:

"Det eneste som kan redde verden ut av vanskeligheter og alt det onde, er å vende tilbake til den gamledagse kristendom med de kristne verdier, som må gjennomsyre et folk hvis vår kultur skal bestå" Kong Haakon

Haakon skjønner mer enn alle som sitter inne på Stortinget - som heller ønsker Manasses synder velkommen og opphøyer det som gull - mens nasjonen forvitrer i grunnvollen. Og når Grunnvollen er totalt ødelagt - så faller det norske hus sammen. Vi er ikke sterkere enn hva vår Grunnvoll er - den som vi har kastet bort som skrap!

Siden 1980 og sikkert før også - så har det ikke sittet noen Josia og styrt i vår nasjon - heller ikke i Bondevisk tid. Men Manassas synder - har brutt nye grenser hele tiden!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar