Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

søndag 18. mars 2018

19 mars 2018 - En skjebnedag/uke for Norge


Sylvi Listhaugs fall kan føre til en regjeringskrise. Vi kan lese hva NRK sier her:

"Hareide sa torsdag at tilliten til Listhaug var svekket som følge av hennes opptreden på Stortinget, men han ville ikke svare ja eller nei på spørsmål om KrF stiller seg bak mistillitsforslaget mot justisministeren.


KrF har de siste årene tilgitt Sylvi Listhaug og Frp flere ganger, og ved minst to anledninger har de reddet regjeringen.

Kilder i KrF sier søndag til NRK at det at partiet har tilgitt Listhaug og Frp flere ganger tidligere, taler mot at de ikke bør gjøre det denne gangen.

– Det handler om at man må trekke en grense et sted og stå for noe, hvis ikke står vi der som en lodott uten injurierende kraft, sier en sentral partikilde."

Når jeg leser om KRFs "tilgivelse" - så burde ikke KRF - de som ønsker å felle Listhaug - glemme hvordan Hareide har kjørt hardkjør mot regjeringen (som om han var i opposisjon) - sammen med Venstre - i media. Å ha noen som har så liten prosent bak seg - til å "skrike" så ofte - er tragedien med dette "demokratiske" spillet. Store partier kan bli felt av små - for de de føler seg "tråkket på".

Vi må heller ikke glemme at Bondevik i sin tid - enda han hadde fått nåde av Hagen og FRP i 8 år - til å kunne styre - nektet å ha noe med Hagen å gjøre, ettersom Hagen krevde at en ny periode i regjering - kunne ikke skje uten at FRP var med. Bondevik nektet å slippe til Hagen - selv om han var god å ha i 8 år - og felte seg selv og Hagen - og slapp til de Rød Grønne.

Hvordan de Rød Grønne moralsk og etisk klarte å ødelegge Norge i løpet av de neste 8 årene - kunne de bare gjøre fordi de var det mest ugudelige partiet i Norges historie noen gang. Lover ble skrevet og forandret - de forandret Grunnloven så ikke Luthers tro skulle gjelde - men humanistisk. De gikk imot at barn skulle kunne synge kristne bordsanger, de omgjorde skolesystemet til ett mareritt for lærerne (alt skulle dokumenteres) og det ble også vanskeligere for barn å holde på sin tro - ettersom lærerne er veldig bevisste på å lete opp "usunne" barn med kristen tro - også Barnevernet fikk mindre grenser for hvordan de kunne gå inn i kristne familier - om det eks. var Ris eller lignende - og ta barna. Vi ser allerede frukten av det. Også utdannelser rettet mot Barnehagen - ble skjerpet og det ble innført mer indotrinering av de nyutdannede. Og mye annet.

Alt dette har Bondevik ett stort ansvar for - selv om KRF nekter å innrømme at de har gjort noen feil. Å ikke forstå hvem som er venn og hvem som er fiende - vil til slutt gjøre at vi alle vil lide av feilvurdering. KRF hadde etikken og moralen, FrP hadde motet og djervheten- og FRP strakk hendene ofte ut til KRF - som KRF ikke ville ta på med en klype. FRP har ingen klare tegn på at de er kristne - men er i utgangspunktet positiv til Norges historiske kristendom - og ønsker å bevare den. Og da forstår jeg virkelig ikke hvorfor KRF ikke kan samarbeide med dem - når de andre de samarbeider med - ønsker som oftest å fjerne kristendommen fra landet.

Hareide er satt inn av Bondevik - som er den syvende far i hus - og henter nok ofte råd fra han. Og Bondevik avskyr FRP mer enn hva godt er. Han som skryter av at han skiller sak og person, gjør det sjelden når det gjelder FRP. Og Hareide uttrykker ofte Bondeviks ønsker.

Om det er så at Hareide - KRF - nå skal endelig ta Listhaug, enda det kan virke som kritikken mot han fra Listhaug - ikke er helt borte fra virkeligheten - så vil han gjøre som sin "far" Bondevik - og sette inn en Rød Grønn regjering. Om han gjør det - så vil det bli vanskeligere tider for kristne. Og det kan også bli dødsstøtet for KRFs sjel - det lille de enda måtte ha igjen. Et lederbytte med et menneske med overbevisning - og som kan stake kursen i det urolige farevannet Stortinget - hadde vært ønskelig.

I følge denne advokaten - har ikke Stortinget rett til å blande seg inn i hvilken ministre regjeringen har. Og jeg mistenker at alt sammen er følerier - ikke noen form for politikk. 


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar