Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

søndag 18. mars 2018

19 mars 2018 - Media - og statlige avsløringer på 70 tallet, og dagens overvåkning!

Jeg så filmen "The Post" - som er en sann historie om hvordan
journalister i Whashington Post - etter mye om og men - i 1973 - skrev sikkerhetsdokumenter - som viste at flere Amerikanske presidenter løy - når det gjaldt Krigen i Vietnam. Alle presidentene virket som de ikke sendte soldater til Vietnam for å vinne noe - men fordi de ønsket å vise Amerikanske muskler. De fortalte noe helt annet til offentligheten - da som nå.

Filmen handler om Katharine Graham som da ledet Washington Post - og den handlet også delvis om New York Times. På 60
Den virkelige Katharine Graham og Redaktør Bradley 
tallet så var alle disse avisene - og ikke minst lederskapet i The Post - venner med høye embetsmenn - ja selv presidenter. Og de hadde en noe uetisk linje - om å ikke skrive ting som var drøyt og dårlig for eliten. Lederskapet i Post var personlig venner med President John Kennedy og hans krets, og ikke minst var de venner med noen av topp-politikerne rundt Nixon regjeringen. Året var 1973.


Stjålet Hemmelig materiale - trykt i avisene tross motstand fra Staten

Men en Vietnam veteran - Daniel Ellsberg - som kom høyt opp i hiarket - så
Daniel Ellsberg - en militær analytiker -
lekket informasjon om USAs dobbeltrolle
rundt Vietnam krigen
dobbeltmoralen og løgnene til administrasjonen og ikke minst deres presidenter. Og han fikk stjålet høytsensitivt materielle - stemplet Strengt Hemmelig. Som viste Amerikansk dobbeltmoral rundt Vietnam krigen. Hvor unge amerikanske menns liv ble blåst bort på noe som ikke hadde noe verdi eller moral. Det var bare noe Eliten ønsket - å krige for krigens skyld.


Først var det New York Times som fikk tak i dokumentene - og jobbet med de i 3 måneder. Men da de skulle i trykken - så fikk de beskjed fra en dommer om at det var forbudt å trykke dette som var Strengt Hemmelig. Og de fikk munnkurv over Amerikansk dobbeltmoral. Varslere var uønsket.

Men så fikk Washington Post tak ikke bare noen dokumenter - men alle som var stjålet - nok papirer til å fylle et helt rom. Og de vurderte å offentliggjøre det. Og det var kamp om advokater ol. Til slutt - så bestemte eieren seg, en kvinne - som virket usikker på seg selv - hvor mange forsøkt å få henne til å la være - til å trykke dette. Senere frikjente Høyesterett både Washington Post og New York Times.

Grunnloven skulle beskytte innbyggerne fra overgrep fra myndighetene

Det er viktig å se at Grunnloven i USA (Amandment) er bygd opp for å forhindre at Staten får overmakt - og at innbyggerne kan virke i trygget fra ett overformynderi. Dette var noe forfedrene hadde lært ved at Engelske lederskapet gjorde uetiske overgrep mot privatlivet til Amerikanerne. Og på den tiden hadde man ikke noen elektronisk overvåkning. Derfor ble også Eliten på 70 tallet felt av Høyesterett - og litt etterpå så ble Nixon selv felt i Watergate Skandalen.

Maktens folk - finner en annen vei til å fungere i makt
Men de kreftene som virket på 70 tallet - er på ingen måte blitt ryddet bort. De fant nye måter å komme tilbake på. Washington Post som var en Demokratisk vinner på 70 tallet - er nå idag en sikkerhetsrisiko for alle amerikanere som elsker uavhengighet. Det samme gjelder New York Times.

Media har blitt kjøpt opp - og forkynner Elitens evangelium
På 80 tallet var det rundt 200 eiere av media i USA - idag har de
kun 6 eiere (vi har det samme demokratiske problemet i Norge - med 2 eiere av Media Eliten). Både Washington Post og New York Times er idag oppkjøpt av folk som støtter ensidig Demokratene - som Clinton familien og deres uetiske Foundation (som norske politikere har gitt rundt 1,5 milliarder av norske skattepenger til - og så ble de samme menneskene satt inn i toppjobber innen FN ol. - Norsk korrupsjon!?) Og eierne av media kjører i tospann - for Globalisme. Staten USA har fått en ny måte å dominere og overvåke amerikanerne (og Europere og mange flere) - via media og sosiale medier.

Snowden - en ny "The Post" skandale - men i mye verre omfang

I 2013 gikk så Snowden ut - og avslørte på nytt - som Washington
Edward Snowden
Post en gang i tiden gjorde - Amerikansk dobbeltmoral og ønsker om å regjere over alt som skjer på Nettet. Vi kan lese noe fra boken om Snowden:


Under Snowdens første hemmelige intervjuv, sier han "Jeg så at de holdt på å bygge et system hvis mål var å eliminere personvernet globalt, og sørge for at ingen kunne kommunnisere elektronisk uten at NSA kunne innhente, lagre og analysere kommunikasjonen" Side 58 i boken Overvåket.

Dagens eiere av The Post og The Times - kjører omvendt løp enn hva de gjorde i 1973

"Flere ganger sa Snowden at han hadde villet at Laura og jeg skulle arbeide med sakene fra begynnelsen av, for han visste at vi ville være pågående og ikke la oss kue av trusler fra myndighetene. Han viste flere ganger til New York Times og andre store medier som hadde holdt tilbake viktige saker etter anmodning fra myndighetene." side 64 i boken Overvåket.

"Jeg respekterte Gellman, men ikke Washington Post, som for meg er selve maktelitedyret og representerer alle de verste sidene ved amerikansk politisk journalistikk: Et altfor nært forhold til statsadministrasjonen, ærefrykt overfor sikkerhetsstatens institusjoner, rutinemessig utestengning av annerledes tenkende. Avisens egen mediekritiker Howard Kurtz dokumenterte i 2004 at avisen systematisk støttet krigsforkjempernes sak under oppkjøriningen til invasjonen av Irak, samtidig som den nedtonet eller ignorerte motstanden. Kurtz konkluderte med at Washingon Posts dekning hadde vært "påfallende ensidig" til fordel for invasjonen. På lederplass var avisen bland de ivrigste og mest ureflekterte tilhengerne av amerikansk militarisme, hemmelighold og overvåkning" Side 64 og 65 i boken Overvåket.

I filmen "The Post" blir Washington Post æret for sitt mot - for å stå imot Amerikanske myndigheters press - men ca 35 år senere - så er avisen blitt en annen avis - som nå er talsrør for Amerikansk politikk. Husk: Hele tanken med media - er at de skal avsløre uetiske ting ved Myndighetene - så de mister sin posisjon til å utføre maktovergrep mot befolkningen. Men dette bekymrer ikke media seg over idag - i Vesten, i USA eller i Norge. Journalister er eid av noen som driver med monopol på eierskap - og de jobber ikke for at folket skal nyte friheten å slippe diktatur fra Staten. Idag har den norske staten mer og mer blitt ett meningsdiktatur - som også USA økte voldsomt under Obamas regjeringstid (ikke rart at sosialisten Jagland - ga fredsprisen til Obama - de er tross alt i samme diktatoriske, konspiratoriske udemokratiske ideologiske gruppe - hvor folket må betale prisen for deres maktsyke).

De første avsløringene

Det første som ble trykket av Snowden dokumentene sa dette:

"National Security Agency (NSA) innhenter for tiden telefonlogger fra flere millioner amerikanske kunder av Verizon, en av USAs største leverandører av teletjenester, i henhold til en strengt hemmelig rettskjennelse avsagt i april. Rettskjennelsen, som The Guardian sitter med en kopi av, sier at Verizon "løpende og daglig" skal gi NSA informasjon om alle telefonsamtaler i deres systemer, både innenlands i USA og mellom USA og andre land. Dokumentet viser for første gang at under Obama-administrasjonen blir kommunikasjonsdata fra flere millioner amerikanske borgere innhentet vilkårlig og i stort omfang - uten hensyn til om de er mistenkt for lovbrudd eller ikke". Side 81 fra boken "Overvåket".

Kamp mot terror - eller kampen for å kunne kontrollere folks private liv?

Det som er interessant i talen fra Bush og Obama - om "krigen mot
terror" - at den omhandlet egentlig ikke noen kamp mot terror - og det de gjorde i Midtøsten (Irak og ikke minst "Den Arabiske Våren") var like meningsløst som det de gjorde i Vietnam - men alt omhandlet en kamp for å få kontroll over personindividet i USA - det landet som har det frieste landet når det gjelder ytringsfrihet og frihet til å være selvtenkende - og hvor innbyggerne er stolt av sin frihet til å kunne uttrykke seg. Vi kan jo lure hvem som styrer butikken bak disse 2 nevnte presidentene. Kanskje det har noe med Bush bestefars fortid - hvor han jobbet sammen med nazistene i Polen - det som tyskerne kalte Auschwitz? Obama er bare plukket ut av Eliten for å videreføre overvåking og kontroll av enkeltindividet.

Og det er også derfor Trump får juling daglig i pressen - som er eid
av de som selv valgte de foregående presidentene før Trump - hvor de ser det som en katastrofe å ha Trump i posisjon. Samtidig så er ikke Trump allmektig - og kan heller ikke rense ut all ulumskheten i amerikansk etterretning - som har blitt bygd inn siden 2 verdenskrig - og mye før det. CIA formet mye etterretning rett etter krigen med hjelp av 1000 tidligere nazister. Og en av de var den nazistiske generalen Reinhard Gehlen - som drev med overvåkning for Hitler mot Sovjet. Han fikk starte sin egen hemmelige organisasjon i USA etter krigen - for amerikanske myndigheter.

Snowden avsløringene opprørte Amerikanerne

Men avsløringene førte til ramaskrik i USA, og det ble bla. skrevet:

"Demokratenes senator Mark Udall sendte ut en uttalelse der han sa at "denne typen omfattende overvåkning burde angå oss alle, for her har myndighetene gått for langt, og vi burde alle være sjokkert". Borgerrettighetsorganisasjonen American Civil Liberties Union (ACLU) sa at "sett i et rettighetsperspektiv kan det knapt tenkes at noe mer skremmende enn dette ... Det er mer enn orwellsk og bekrefter igjen i hvilken grad grunnleggende demokratiske rettigheter blir ofret i all hemmelighet etter krav fra etterretningsetater som ikke behøver å stå til ansvar". Side 82 fra boken "Overvåket".

PRISM

Men dette var bare toppen av isfjellet. Den neste avsløringen var
PRISM - som ga myndighetene hjemmel til å overvåke ens private liv:

"Det som gjorde at PRISM-avsløringene var så viktige, var at NSA med dette programmet kunne skaffe seg praktisk talt hva som helst fra de internettselskapene som flere hundre millioner mennesker over hele verden bruker som sin viktigste kommunikasjonskanal. Det var mulig takket være lovene som var blitt vedtatt etter 11. september, som ga NSA vide fullmakter til å overvåke amerikanere og praktisk talt ubegrenset mulighet til å gjennomføre vilkårlig masseovervåkning av hele befolkninger i andre land.

FISA Amendment Act fra 2008 er loven som regulerer NSAs overvåkning. Den ble vedtatt av begge partier i Kongressen i kjølevannet av overvåkningsskandalen fra Bush-perioden hvor NSA drev med uhjemlet avlytting. En viktig side ved loven var at den i praksis legaliserte kjernen i Bush ulovelige program. Som skandalen viste hadde bush i hemmelighet gikk NSA fullmakt til å avlytte amerikanere og andre innad i USA og begrunnet det med behovet for å følge med på terroristers virksomhet. Ordren tilsidesatte kravet om rettslige kjennelser som normalt må foreligge for å kunne foreta innelands overvåkning, og resulterte i hemmelig overvåkning av tusenvis av menneser innad i USA" Side 84 og 85 fra boken "Overvåket".


"Så snart FISA domstolen har satt sitt "godkjentstempel" på disse tillatelsene, har NSA fullmakt til å overvåke hvem de vil at utenlandske statsborgere, og kan tvinge tele og internettselskaper til å gi dem tilgang til telekommunikasjonene til ikke-amerikanere - Facebok-chat, Yahoo!-e-post, Google-søk. Det er ikke nødvendig å overbevise en domstol om at personen er skyldig i noe, eller ta det i det hele tatt er grunn til å mistenke vedkommende" Side 85 fra boken "Overvåket".

De selskapene som var i PRISM var Facebook, Google, Apple, YouTube, Skype og flere. Men da PRISM skulle trykkes i Guardian
- så nektet alle Internettselskapene at de aldri hadde hørt om PRISM. De var da nødt til å trykke artikkelen - for å la selskapene ta diskusjonen etter at den var publisert. Myndighetene i USA kom Guardian i forkjøpet - og lot Washington Post få trykke artikkel om PRISM. Da de sjekket artikkelen - så de at noe manglet: Uoverensstemmelsen mellom NSA versjonen og IT selskapenes uttalelser. Uansett så hadde de store Internettselskapene milliarder av brukere over hele verden - og det var et sjokk å vite at NSA hadde tilgang til kundenes kommunikasjon.

Media i USA støttet disse avsløringene (men noe senere begynte de å motarbeide Glenn Greenwals - forfatter av boken "Overvåket"), som var overraskende, med tanke på at amerikanske medier, og særlig etter 11 september, hadde vært kraftpatriotiske og intenst lojale overfor myndigheter og makthavere, og dermed fiendtlig innstilt, til tider uforsonlige, mot dem som avdekket deres hemmeligheter. Eks. så kriminaliserte media WiliLeaks avsløringer - som også var topphemmelige dokumenter om USAs rolle.

Obama godkjenner en liste over mål for internettangrep
"Den tredje artikkelen, som ble publisert samme dag, avslørte et strengt hemmelig presidentdirektiv signert president Obama i november 2012, hvor Pentagon og beslektede etater instrueres om å forberede seg på en serie aggressive internettaksjoner verden over. "Høyere sikkehets- og Etterretningstjenestemenn er blitt bedt om å sette opp en liste over potensielle oversjøiske mål for amerikanske internettangrep, viser et strengt hemmelig presidentdirektiv som The Guardian har fått tilgang til", lød det første avsnittet i artikkelen" Side 92 i boken "Overvåket".

Obama er en mann som jeg aldri har hatt tiltro til. Han sa en ting
Merkel er på telefonen - hun er veldig sint
offisielt - og gjorde stikk motsatt i handling. Og media beskyttet han ofte. Nå har det vært en masse anklagelser mot Trump pga Russiske hackerangrep mot valget, som gjorde at Trump vant. Jeg tror det bare er en røverhistorie diktert av USAs hemmelige tjenester og ikke minst den såkalte Skyggeregjeringen. Men det burde vært lagd mer skandale av at Obama godkjente internettangrep mot andre selvstendige nasjoner, med tanke på hva Trump blir anklaget for. USA er kanskje den største røverstaten i å drive med Cyber angrep og stjele hemmeligheter. Hvilken er verst til å hacke? USA - Russland - Kina eller Nord-Korea? USA har den største kapasiteten på de fleste områder - iallefall enda.


Maktens folk forfølger de som avslører deres hemmelige dobbeltmoral - og at de bryter lovene
"Det jeg ønsket mest av alt, var at folk skulle se hvor uredd Snowden var. Den amerikanske statsadministrasjonen hadde jobbet hardt de siste 10 årene for å vise frem sine grenseløse makt og innflytelse. Den hadde startet kriger, torturert og fengselet mennesker uten lov og dom. Og budbringerne var ikke immune: Varslere var blitt skjelt ut og straffeforfulgt, journalister truet med fengsel. Gjennom systematisk bruk av skremsler mot dem som vurderte å utfordre dem, hadde myndighetene prøvd å vise at makten ikke lot seg tøyle av hverken loven eller etiske retningslinjer, moral eller grunnlov: Se hva vi kan og vil gjøre med dem som stille seg i veien for vår agenda! Snowden hadde trosset skremslene, og det så åpenlyst som det gikk an. Mot er smittsomt. Jeg visste at han kunne oppildne mange mennesker til å gjøre likedan". Side 94 fra boken "Overvåket".

Etterord:

Mot er smittsomt - men det koster også. Å røre ved alle disse hemmelighetene enten det er i Norge, USA eller andre land - kan koste dyrt. Og mange mennesker har faktisk omkommet pga det - men vi hører stort sett aldri om dem. Jeg har flere ganger hørt historien at "de hadde vært på sporet av noe viktig angående mennesker i høy stilling eller noe hemmelig som ble gjort" - og så døde de via mistenkelig dødsfall som flyulykke, bilulykke, selvmord, de falt ned fra noe etc etc. 

Et mistenkelig dødsfall - hvor den avdøde stred mot den politiske viljen
I Norge har vi vår egen skandale sak via Sivilingeniør Jan Wiborg.
Da denne profesjonelle kartmåleren avslørte at å sette en flyplass på Gardermoen var mindre bra pga vær ol Mens tåkemålningene på Hurum (som var det andre alternative til en flyplass) var tuklet med. Til sist ble han funnet død i København - og så det ble hørt - så visste han hvem som sto bak ønsket om å ha flyplassen på Hurum - og skulle avsløre det. Dro så for å møte en i København - og døde på en merkelig måte. Og ryggsekken hans med dokumenter var borte. 

Dansk politi henla saken raskt - enda de burde ha forfulgt saken. Det kan virke som saken var politisk motivert av noen med makt - som hadde gode kontakter inn i selveste Danske politiet og noen ville skjule sannheten for alt det var verdt (senere opplysninger - som nok ikke er bevist - snakker om at en Stortingsrepresentant hadde leid 2 torpedoer for å utføre udåden). 

Det er også verdt å ta med seg at AP sto steilt på at flyplassen skulle ligge på Gardermoen. Og vi vet at AP er den som siden krigen har hatt mest innflytelse på det mest i dette landet - og vi vet at makt korrumperer. Og bare Gud vet hvor mye hemmeligheter det finnes i det partiet - og hvem som sitter bak og manipulerer, styrer og trekker i trådene - som skal for alt hva det er verdt - skjules for allmennheten. Hadde folk visst sannheten - hadde AP aldri hatt makt idag. Men folk blir fortsatt imponert av "Keiserens nye klær" - men Sannheten bryr man seg lite om - at mannen (partiet) faktisk er naken!

En dag vil Sannheten bli ropt ut
Men i Evigheten vil alt bli avslørt - som Jesus selv sa 

"Men intet er skjult som ikke skal bli åpenbart, og intet er skjult som ikke skal bli kjent;  derfor skal alt det som dere sier i mørket, bli hørt i lyset, og det som dere hvisker i øret inne i kammerne, det skal bli forkynt på takene." Lukas 12:2-3.

Og denne verden består av hemmeligheter - men bare når Staten lever i åpenhet og ærlighet mot sitt eget folk - så vil også demokratiet fungere. Men om Eliten blir maktsyk - ettersom makt over tid kan lett korrumpere - så blir fristelsen lett for å forsøke å ta kontroll over den vanlige mannen i gata. Makt gir sin egen beruselse. 

Derfor er Norge fullt av bomveier - så i tillegg til at man betaler til
en overfylt Statskasse - også blir det registrert hvor du kjører (tenk, du betaler Staten for at de kan overvåke deg). 

GPS, Smartphones (som myndigheter kan skru på mikrofonen og høre deg - uten at du forstår det), internett ol. - er alle med å føre Verden under en felles kontroll - hvor noen få styrer. Det er iallefall målet - det vi kaller globalismen. Både Høyre, Arbeiderpartiet og FRP jobber mot Globalismen - spesielt deres ledere. Og globalismen er en annen form for New Age - hvor man kan ane at eks. AP ligner mer på ett religiøst parti - enn ett politisk parti. Der ser vi bare når de blir hysterisk rundt Utøya - og blir aldri ferdig med den - av den grunn at den er bra å bruke politisk for å misbruke den - for å sverte meningsmotstandere! 

Rart at det er så få som forstår det - eller som klarer å lese politikerne mellom linjene. Og hvorfor bruker man all energi på å henge ut rettferdige politikere - jo, fordi de forsinker videre globaliseringsplaner. Siv Jensen våger ikke å fjerne Listhaug - spørsmålet er om hun hadde hatt muligheten - hadde gjort det?? Jeg er ganske overbevisst at Siv Jensen - bortsett fra at hun er en Bildenberger (Globalist) - også lever ut ett dobbeltliv i sin politiske karriere. Handlingene hennes avslører henne!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar