Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

lørdag 24. februar 2018

24 februar 2018 - En profetisk drøm åpenbarte at Obama er lenket, men venter på å bli sluppet løs


Spike Jxn, i Z3, delte følgende drøm han mottok om Barack Obama.

I drømmen visste jeg ikke hvor jeg var, men det var andre mennesker rundt meg. Jeg visste dette, men jeg visste ikke hvem de var eller om jeg engang kjente noen av dem. Jeg så ikke deres ansikter, selv om  de alle sto rundt meg.

Alt mitt fokus og oppmerksomhet var på Obama (han satt fortsatt med makten, men det var i hans siste dager). Han stod på en trapp rett foran meg. Jeg ville ikke komme nærmere ham, men jeg følte jeg bevegde meg selv i retning av ham, og det var som om jeg ikke kunne stoppe meg selv. Da jeg kom rett foran ham, var det onde som gjennomsyret ham, så tykt at det var kvelende.

Så lente han seg fremover og mens han formet fingrene rundt munnen som en trakt, så ingen kunne høre det, begynte han å hviske usammenhengende uforståelig prat i mitt høyre øre. Da begynte han bestemt men forsiktig å presse ned skulderen min, hvor jeg ble nødt til å bøyde meg ned. Jeg så på føttene og anklene hans at de var lenket sammen. Da innså jeg at han ville ha meg til å fjerne lenkene for ham, fordi han av en eller annen grunn ikke kunne gjøre det alene, selv om hendene hans var fullstendig fri. Jeg sa, "Nei, det gjør jeg ikke".

Og det var slutten på drømmen.

Lydia Hodges Tolkning:
Bidragsyter Lydia Hodge, i Z3 News, ga følgende tolkning.

Jeg vil dele en drøm jeg hadde. fordi jeg tror den er knyttet til drømmen over, og jeg vil dele det jeg tror kunne være tolkningen av drømmen din.

En natt drømte jeg at jeg fortalte min datter at vi levde i Endens tid, og ting skulle snart begynne å skje i ett veldig raskt tempo, så hun trengte å forberede seg på det som skulle komme. Så ble min oppmerksomhet rettet mot et veldig mørkt rom. Jeg åpnet døren til rommet og inne i mørket var det et fryktelig dyr kjedet til en seng. Jeg visste at dyret ble holdt der til en bestemt tid, og da ville han bli sluppet løs.

Jeg så intensivt på dyret og gjenkjente ansiktet hans. Det var Obamas ansikt. Jeg tror at drømmen din er veldig lik, og avslører at Dyret er Obama, men han er lenket. Han kan ikke gå inn i sin rolle før den fastsatte tiden. Hans tale er en viktig del av hans rolle, fordi han vil bli gitt en munn som snakker om store ting, og han vil snakke mot Den Høyeste. Jeg tror at lenkene er forbundet med de tingene han skal snakke om. Når lenkene er fjernet, vil han bli gitt en munn som snakker om store ting.

Han søkte din hjelp i å bli befridd fra sine lenker, men du var ikke villig til det, fordi du er en del av Guds sanne kirke. Jeg tror at den frafalne kirken vil spille en rolle i å frigjøre ham i hans rolle som Endetidens Dyr, når han stiger tilbake til makten i det frafalne regjeringssystemet, som vil bli dominert av skjøgen som er omtalt i Åpenbaringsboken 17. Den falske kirken vil motta ham som deres messias, deres konge og deres prest.

Spike Jxn svarte med følgende kommentarer angående Lydias tolkning.

Takk så mye for at du deler drømmen din, så vel som en tolkning for min drøm. Så det er sant likevel, at Obama er den riktige Antikrist? Om jeg forstår dette riktig. I så fall bekrefter dette alt det andre som er blitt delt her inne på Z3, så vel som andre profetiske sider på nettet Dette er like spennende som å være satt inn i en Thriller, for å bli med i kategorien "gamle menns ville drømmer"! Halleluja Yahshua Hamashiac! Vi blir med i det siste stadiumet før vi blir hentet hjem.

Av James Bailey - redaktør av Z3
Jeg tror Spike Jxns drøm avslører oppfyllelsen av apostelen Paulus profetiske Ord, som vist i hans andre brev til Tessalonikerne.  Dyret blir holdt tilbake av Den som holder ham tilbake, til det blir tatt bort. Deretter vil hans sanne identitet bli åpenbart for hele verden, men da vil det være for sent for mengden, som allerede har tatt Dyrets merke og tilber hans bilde.

"La ingen villede dere på noen måte! For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn. Han står imot og opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom. Ja, han tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud. Husker dere ikke at jeg sa dette da jeg var hos dere?  Dere vet hva som nå holder igjen, slik at han først åpenbarer seg når hans tid er inne. 

Lovløsheten virker allerede med sin kraft, men i hemmelighet. For han som ennå holder igjen, må først bli ryddet av veien.  Da skal den lovløse åpenbare seg, han som Herren Jesus skal utrydde med pusten fra sin munn og tilintetgjøre den dagen han kommer i herlighet.  Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan og virker med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst." (2 Tessalonikerne 2: 3-10)

Selv om dyrets identitet ikke vil bli åpenbart for verden før etter at hindret er fjernet, avslører Gud allerede dens identitet til sine gjenværende rettferdige, slik at de kan advare. Som så mange andre profetiske drømmer, avslører denne at Barack Obama er den utvalgte som vil bli besatt av dyrets ånd. I de siste årene har jeg dokumentert over 200 lignende drømmer og visjoner, som alle peker mot Obama som den utvalgte. Dette er interessant fordi jeg ennå ikke har hørt om noen som har fått en profetisk drøm eller visjon som peker mot noen andre.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar