Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

torsdag 22. februar 2018

22 februar 2018 - Muslimer uten kunnskap om sin egen tro

Jeg har en jobb, hvor jeg ofte jobber sammen muslimer, fra ulike land - som Albania, Afghanistan, Kosovo, fra Midtøsten og noen fra bla Somalia. Nå har jeg ikke diskutert med de fra Somalia. Men jeg har diskutert med alle de andre. Og det var endel visse fellesnevnere som disse hadde:

- De nektet for at det står i Koranen at man skal drepe de vantro og jødene.

- to av de mener at det bare er grupper som utfører terror - men har ingenting med den ekte muslimske troen å gjøre

- en mener at det ikke er noen splittelse mellom Sunni og Shia - selv om det kan være områder i muslimske land hvor det ikke er noen spenninger mellom de - så er det likevel i hovedsak en splittelse i lære og praksis - og Iran glemmer ikke hvordan Sunni behandlet deres hovedmentor Ali - fetter og svigersønn av Muhammed.

- En mente at Israel hadde opprettet eller støttet IS - de fleste var også negativ til Israel

- En mente at Muhammed ikke var en hærfører (og var veldig skeptisk til den informasjonen jeg ga) mens en annen visste veldig godt at han var nettopp det. 

- En fornektet Obamas muslimske tro - selv om jeg nevnte at familien til Obama hadde gått ut og sagt nettopp at han var en Shia muslim.

- De fornektet alle at Muhammed var en drapsmann, som fikk hodene til å rulle - der han og hans styre gikk frem.

- En var skråsikker på at Muhammed bare hadde 2 koner.

Til slutt mistet jeg tålmodighet med den siste jeg diskuterte med - og sa at dere muslimer har ett stort problem - dere forstår ikke selv hva dere tror på - eller hva slags religion dere følger.

Jeg merket at de fleste muslimer var ikke tørste på kunnskap - eller for å finne ut hva muslimsk tro egentlig er (og jeg merket en skeptiskhet mot Europeisk (eller andre vantro) historikere angående Islam). 

I Iran og mange andre steder i Midtøsten, så fornekter presteskapet (og ofte folket) Holocaust, enda det er noe av det meste dokumenterte hendelsen som finnes. Men de fleste aner ingenting eller tror det er en jødisk skrøne. Og flere mener det er en europeisk løgn for å fremme Israel som stat. Det er også viktig å påpeke at historikere i Europa - i de fleste tilfeller - forsøker å være nøytrale i sin søk om hva som har skjedd i historien (eneste som har blitt noe manipulert de siste 30-40 årene - er sannheten om Israel - og at arabiske løgner har også kommet inn i leksikon og akedemia - selv det historikere mente før 70 tallet - har mye blitt manipulert), og de historikerne som våger å skrive noe om Islam - enten historisk eller nåtid eller om hva religionen handler om - må man anse som ærlige - ettersom de kan i det verste fall bli offer for terrorisme og dødstrusler.

Og kunnskapsbristen blant muslimer kan være skremmende. Fordi om en Imam får servere sin lære til intetanende muslimer - så har vi sett mange eksempler på at de kan radikaliseres. Og det kan gå temmelig raskt. Så raskt at ingen her i Vesten forstår forandringen - fra en snill mann - til en terrorist rett etter. Som teks. sjåføren i Nice - som drepte over 80 stykker. Han ble betegnet som en snill og grei fyr av naboene. Men det hindret ikke at han ble en Jihadist. 

Da jeg vokste opp på 80 tallet - så fikk vi mye lære og informasjon om hvordan unge mennesker ble lurt med inn i eks. nynazistiske bevegelser. Og jeg mener ganske sikkert - at denne manipulasjonen fra mange Imamer - er bygd på det samme. Og Ordene og måten de går frem på - er skremmende likt - etter hva jeg en gang lærte i Den Norske Skolen.

Jeg forsøkte å si til disse arbeidskollegaene at Koranen og Hadithene er de som gir næring til disse terroristene - men det ville ingen høre noe på eller tro på. Det var ingen av dem som har det minste tvil - om at deres religion var harmløs og at det var andre som utnyttet religionen - for å utføre terror og drap.

Koranens vers av hat og kjærlighet til krig
Derfor trenger vi først å se på hva Koranen egentlig sier:


Koranen 9:5
"Så når de forbudte(hellige) måneder er gått bort, så drep og bekjemp de vantro(ikke-muslimer) hvor enn du finner dem, og ta dem til fange og omring dem og ligg i bakhold og lur dem i hver en krigsmetode(krigslist) , men hvis de omvender seg[underlegger seg] og ber regelmessige bønner[til Allah] og betaler skatt[til islam's veldedige formål], så er Allah barmhjertig og tilgivende".

Koranen 9:29
Bekjemp de som ikke tror på Allah inntil den siste dag, for de holder heller ikke forbudt det som er blitt forbudt av Allah og hans budbringer, og som heller ikke erkjenner religionens sannhet, selv om de er et folk av boken(Bibelen) [ Kristne og Jøder ] , før de betaler Jizya(skatt til muslimer) og føler seg kuet til å underlegge seg under islamsk[Sharia lover] styre(makt).

Koranen 2:193; eller [ her ];
"Og bekjemp dem intil det ikke er mer Fitnah ( ikke er mer vantro tro systemer - som betyr utrydding av [ikke muslimer] og alle våres tro systemer ) og inntil alle og enhver tilber Allah alene. Men viss disse avslutter[sin tilbedelse til andre tro systemer og underlegger seg Allah og dermed blir muslimer], skal det ikke være noe fiendskap, bortsett fra mot [ikke muslimer] og islamsk sharia lov brytere osv."

Koranen 8.65; eller [ her ];
"O profet[Muhammad]. Hiss opp de troende[muslimer] til kamp. Viss det er 20 trofaste[muslimer med tålmodighet og utholdenhet] blant dere, vil de beseire[overvinne] to hundre, viss dere er 100 trofaste[muslimer med tålmodighet og utholdenhet] blant dere, så vil disse beseire[overvinne] tusen [ikke muslimer], for dette er mennesker[ikke muslimer] uten intelligens[forståelse]."

Koranen 9:123; eller [ her ];
"O dere som tror[muslimer]. Bekjemp [ ikke muslimene] som er i nærheten av deg, og behandle dem strengt, og dere vet at Allah er med dem som frykter han."


Koranen 9:12 -14; eller [ her ]:
"Og viss de bryter sine løfter [til å tro på islam], og [dermed] håner din religion,så bekjemp[gå til krig] mot lederne av [ikke muslimene], og Allah vil straffe og ydmyke
dem i dere[muslimer's] hender, og gi dere[muslimer] seier over dem, og han vil gi dere helbrede sjelen til de som tror[på Allah].

Koranen 47:35:
"Så ikke bli bløte eller svake og be om fred når dere er overlegne eller sterke, og Allah er med dere og vil aldri frarøve deres belønning for deres handlinger".


Koranen 3:85:
Og den som ønsker å tilbe en annen ideologi[relgion] enn islam, skal aldri bli godtatt, og i livet etter døden skal han være en av  taperne.

Koranen 1.6 - 7;  >>> [ Se også Koranen 1.6 - 7 her ]
Vis oss den rette vei. Veien for de som du[Allah] har sjenket nåde[favorisert]. Ikke veien til de som fortjener vrede[sinne] slik som Jødene eller av dem som gikk seg vill, slik som de Kristne.


Koranen 5:51: eller [ her ];
"O du som tror ! ikke ta jødene og de kristne til venner, de er venner av hverandre, og de blant dere som tar dem som en venn, er garantert en blant dem ; Det er sikkert at Allah ikke leder det uberettigede folk.


Koranen 2.286; eller [ her ];
"....Du[Allah] er vår beskytter, så gi oss derfor seier over de vantro[ikke muslimske] nasjoner...."

(jeg vil også legge til - at mange oversettelser av Koranen til Europeisk språk - som for det meste er utført av Muslimer - ofte vanner ut enkelte skriftsteder - for å forsøke å ufarliggjøre Koranen for vestlige ører. En annen ting som kanskje er mindre kjent - er at Hadithene ofte legger en grunn for mange muslimers religiøse overbevisninger - som skal være beskrivelser fra Muhammeds samtid over Hans liv og lære).

Disse Koranversene sier jo litt om avskyen Islam har nettopp for de vantro (som er alle som ikke er muslimer) - og deres ønske om strid. Og derfor er jeg veldig overrasket over at de ikke vet hva grunnvollene til deres egen tro er. Og dessverre - denne forvirringen finnes blant millioner på millioner av muslimer. Mange ganger når de forsvarer Islam mot sånne forbrytere som IS - så sier de bare at dette ikke er Islam - og at Islam er fredens religion. Men som Bibelen sier: Man kjenner treet på fruktene. Overalt Islam får overtaket - så ødelegges minnene om den sivilisasjonen som var der - kirker gjøres om til moskeer - og de mindreverdige (som kristne og jøder og alle andre vantro) må betale skatt - og alt ettersom hvor fanatiske lederne er (hvor nær de lever å leve likt som Muhammed gjorde) - kan de mindreverdige også drepes - deres barn og koner kan selges som slaver, voldtas ol.

Muhammed og hans fredsavtale
For å vite hva slag religion man har med å gjøre - så må man også se på Muhammed. Han er tross alt det store forbildet for de fleste muslimer. Dette er da sakset fra Dagen:


Muhammed bruker fra første stund i sitt profetvirke vold og drap som en helt selvsagt strategi for å utbre den læren han forkynner. Og for å sikre sin egen maktbase.
Og det er som hærfører og maktpolitiker Muhammed er dyktigst og mest hensynsløs. Listen over massakre og nedslaktninger beordret og ledet av Muhammed er lang. Og full av groteske detaljer.
Den aller verste enkelthendelsen er massemordet på Medinas jødiske befolkning.
Etter flukten til Medina gjør Muhammed alt som står i hans makt for å sikre sin egen kontroll over byen. 

Men han frykter at den siste jødiske stammen i byen ikke vil være lojal mot ham. Derfor går han til angrep på dem. Jødene overgir seg betingelsesløst og uten å gjøre motstand. Men Muhammed avgjør likevel at alle mannlige jøder skal henrettes. 800 jøder blir halshugget én etter én under overoppsyn av Allahs profet. Kvinnene og barna blir deretter solgt som slaver.

Den jødiske stammen er fra Kuraish stammen - og deres frender i Mekka, hadde gjort fredsavtale med Muhammed - den foraktelige Hudna avtalen.

Yasser Arafat opphøyer den falske Hudna avtalen
For å forvirre enda mer, så ga Norge 1900 tallets største (muslimske) terrorist - Yasser Arafat - Nobels fredspris. Men Arafat avslørte for sine muslimske brødre hans intensjon med "fredsavtalen" i en Moske i Johannesburg i Sør-Afrika - men visste ikke at en journalist hadde sneket seg inn og tapet hans tale:

"I Allahs navn - tro meg når jeg sier det er mye som gjenstår å gjøre. Den hellige krigen skal fortsette - vårt hovedmål er Jerusalem. Jerusalem - og her står vi. Jeg kan ikke - og jeg må tale åpent. Jeg kan ikke gjøre det alene uten støtte fra den islamske nasjonen. Jeg kan ikke gjøre det alene - Nei, dere må komme og kjempe og starte Jihad for å frigjøre Jerusalem - nei, det er ikke deres hovedstad. Denne avtalen - jeg ser ikke på den som noe annet enn den avtalen som ble inngått mellom vår profet Muhammed og Kuraish-stammen - en foraktelig våpenhvile. Den samme måten som Muhammed aksepterte det på, aksepterer vi nå disse fredsforhandlingene - fra mitt hjerte, og jeg sier det til dere som bror til brødre: "Vi trenger dere. Vi trenger dere som muslimer, som hellige krigere - enda en gang må jeg si - fremad til seier; fremad til Jerusalem". (Jassir Arafat i en tale under et lukket møte med troende muslimer i en moskè, i Johannesburg 10 mai 1994).

Hudna avtalen - ett forbilde for alle muslimer selv idag - Muslimsk tro lærer av fortiden ved de handlinger de gjør i nåtid
Så denne ledende muslimen og terroristen - henviser til noe som er historisk korrekt (men som omtrent alle muslimer jeg har pratet med - har fornektet eller ikke vet noe om), at Muhammed inngikk en avtale mellom Kuraish stammen - og senere brøt den:


Spenninger mellom Quraysh og det voksende muslimske samfunnet tvang til slutt Muhammad til å flykte fra byen i 622 e.Kr. da han fant tilfluktssted i Medina, en by nord i Mekka. Ved år 628 hadde Muhammad bygget nok styrke i Medina for å utfordre Quraysh og muligens å overvinne dem og ta sin by; I stedet lagde han en avtale med dem. Navngitt Hudaybiya-traktaten etter byen der den ble signert. Mange muslimer ble skuffet over denne pakten,  for de mente at det ødela deres mulighet for krig. Avtalen innholdt to sider, hvor de ble enig om å ikke ha krig mellom folkene i løpet av 10 år.

I løpet av denne tiden skulle det være fred mellom folkene, og ingen skulle legge hendene på en annen. . . . Mellom oss skulle man avstå fra onde handlinger, og det skal ikke være noen overfall eller ødeleggelse.

I de tjuefem måneder etter at han undertegnet traktaten, bygget Muhammad betydelig opp sine maktbaser. Han gjorde nye erobringer og dannet allianser med kraftige stammer, spesielt med Bani Khuza'a. Som et resultat, var han ved år 630 e.Kr. betydelig sterkere overfor Quraysh enn da han undertegnet. Quraysh gjorde mindre godt ved å ikke lage allianser, men ble alliert med en annen sterk stamme, Bani Bakr.

Nå bodde Bani Khuza'a og Bani Bakr i nærheten av hverandre og hadde en lang historie med å stride mot hverandre - og stride i Arabia, som i Appalachia, ble videreført fra generasjon til generasjon. I desember 629 tok noen fra Bani Bakr, muligens med Quraysh, hevn på en fest av Bani Khuza'a og drepte flere av sistnevnte. Etter å ha hørt denne nyheten, valgte Muhammad umiddelbart den mest drastiske responsen - å angripe mekka. Det ser ut til at han hadde bestemt seg for at tiden var kommet for å utfordre Qurayshs ultimative maktbase i deres hjemby.

Som svar sendte Quraysh en delegasjon til Muhammad, ba ham om å opprettholde traktaten og tilby (som den arabiske mote) materiell kompensasjon for de døde menneskers liv. Muhammad hadde imidlertid ingen interesse i et kompromiss og avviste alle Quraysh-tiltrengninger. I en desperasjonsakt gikk Abu Sufyan, leder av Quraysh-delegasjonen, til moskeen i Medina og proklamerte: "O folk, jeg garanterer beskyttelse for alle!" Til dette svarte Muhammad tørt: "Du sier dette, O Abu Sufyan, ikke noen av oss."

Muhammad hadde allerede gjort stille forberedelser for et angrep på Quraysh. Dette betydde at de desultære forhandlingene hadde blitt avsluttet, han var klar for kort å komme videre med en stor styrke overrumplende mot mekka. Så imponerende var hans hær at innbyggerne i Mekka ikke gjorde noen motstand. I stedet overgav de byen uten kamp i januar 630. Historien er hentet her.

Muhammed var en blodtørstig mann - som hærfører. For sin Allah. Og han er faktisk ett forbilde for godt over 1 milliard muslimer. Her mer detaljert over hans overgrep mot de som tilhørte Quraysh stammen - som bodde nær de:

"I år 627 bestemte Quraysh – stammen i Mekka seg for å ta et endelig oppgjør med muslimene i Medina. De kom med en stor hær og beleiret Medina i fjorten dager. Men problemet deres var at muslimene hadde gravd dype voldgraver rundt byen, slik at hæren fra Mekka ikke uten videre kunne storme byen, slik planen deres var. Felttoget endte med at de trakk seg tilbake med uforrettet sak. Da faren var over beskyldte Muhammed den siste gjenværende jødiske stammen i byen som han ikke til da hadde fordrevet for å ha inngått en hemmelig avtale med hæren fra Mekka om å angripe muslimene bakfra, i samme øyeblikk som hæren fra Mekka stormet byen. For dette påståtte sviket ble hele Qurayzah – stammen dømt til døden av Muhammed, det vil si alle men skulle drepes, kvinnene og barna skulle selges som slaver. Den jødiske stammen overgav seg uten kamp og håpet på en forhandlingsløsning. Muslimene gravde dype grøfter over hele torget i Medina, og bødlene slipte sine sverd. Drepingen begynte en tidlig morgen og fortsette utover kvelden i lyset fra brennende fakler, mennene ble slepet bakbundne i grupper frem til grøftekantene der hodene raskt ble skilt fra kroppene. Gutter som ikke hadde fot hår på kjønnsorganene, ble spart og solgt sammen med kvinnene. Rundt 900 menn ble halshugget den dagen, skriver historikeren Al-Waqidi." Er hentet fra her.

Jeg har lest at Muhammed hadde mye glede med disse drapsorgiene - noe som burde bekymre de da i vårt samfunn som da betegnes som Vantro - spesielt de som jobber aktivt for å fremme Islam - de får ingen favør hos Islam - om de da ikke bøyer seg for Allah!

Jesus - en mye større kraft enn Muhammed
Muhammeds liv står da i sterkt kontrast til Jesus - da han ble grepet i Getsemane:

"Og se, en av dem som var med Jesus, grep til med hånden og drog sitt sverd, og han slo til yppersteprestens tjener og hugg øret av ham. Da sa Jesus til ham: Stikk ditt sverd i skjeden! for alle som griper til sverd, skal falle for sverd.  Eller tror du ikke at jeg i denne stund kan be min Far, og han ville sende meg mer enn tolv legioner engler?" Matt. 26:51-53.

Jesus - var mye mer modig enn Muhammed - fordi Han visste at han kunne be til Gud - og Gud hadde sendt 12 legioner med engler - og skremt vettet av hele Midtøsten. Men Han var lydig helt til døden - fordi Han visste at Hans død - ville frelse mange inn i Evigheten - fri fra sin synd. 

Muhammed stolte på sine store styrker, løgner og umoral - Jesus stolte på den usynlige makten - som var mye mektigere enn alle Muhammeds styrker i fortid, nåtid og i all fremtid. Tross alt - når Assyrerne beleiret Jerusalem - og Kongen i Jerusalem ba i sin nød pga spotten fra Assyrerne mot JHVH (Gud) og innbyggerne i byen - så sendte Gud kun 1 engel - som da drepte hele 180.000 soldater på ett øyeblikk 2 Kong. 19. Da forstår du hvilken kraft den kristnes (og jødenes) Gud egentlig har - og hvor svak Muhammeds hær er! Bare fordi det virker som Islam er sterkere - så bøyer statsoverhoder, politi, politikere og mange flere - seg ned for Muhammed - men frykter ikke den Kristnes Gud. Det er ett stort feilsteg - fordi Muhammeds hærer er meget begrenset. Og alle religioner - inkludert Islam - burde sette sin lit til deres Allah - enn bare deres fysiske soldater og fysiske terrorister. Det er snart på tide at nasjonene lærer å frykte den som fryktes bør - og det er ikke Islam! Også Islam skal lære seg hvem de egentlig bør frykte! For snart renner også nådetiden ut for dem - og dommen står for døren!

Muhammeds mange koner
Det siste punktet jeg vil ta med - er at Muhammed hadde mange mer enn 2 hustruer (Han hadde kanskje opptil 16 koner, noen konkubiner og noen usikre forhold). Muslimene har rett på 4 koner - men Muhammed hadde apetitt på mange flere - og i tillegg giftet seg med en 6 åring - og fullbyrdet ekteskapet når hun var 9 år. Og med tanke på at han er forbilde for så mange muslimer - så er det ikke så rart at det står såpass mange barnebruder til ekteskap til mye eldre muslimske menn. Dette er ingen stor tvist i Islam - men det er ikke alle plasser som gjennomfører dette. Men skjer gjerne de stedene hvor Imamene forteller at dette er helt rettferdig å gjøre fordi Muhammed gjorde det - Hvor deres forbilde er "ufeilbarlig"!

Den farlige mangelen på kunnskap
Min forståelse av den mangel på kunnskapen i mange av muslimene jeg møter - og mange av dem er veldig ok folk - betyr også at det blir så mye lettere å forføre dem - om de kommer under press av f.eks. en Imam - og få trussel om å bli utstøtt av en moske - og bli sett på som Kafir (frafallen). 

Mange muslimer henger sammen med hverandre - og er på den måten også avhengig av den typen fellesskap. Og når en i kjeden blir vridd mot Muhammeds liv - fanatisk overgitt - så kan kjeden dra med seg så mange flere - mot Jihad - mot det samfunnet de bor i. Det er kanskje derfor mange muslimer foretrekker å ikke ha kontakt med vantro - dvs. etniske norske. De vil ikke miste troen - samtidig som de egentlig ikke vet nok om sin egen tro. Det skal så lite til - før du vender deres hjerter bort fra det samfunnet de lever i - og begynner å forakte det (mange forakter det allerede - og samtidig som de smiler og snakker til oss - så tenker de mindre godt om oss "vantro" i sine hjerter). 

2 og 3 generasjoners Jihadister
Og dermed kan denne kunnskapsløsheten - på sikt føde frem flere jihadister - som idag ikke en gang klarer å fantasere om det. Mange muslimske førstegangs innvandrere - har vært rolige, sindige arbeidere - de som kom først til landet. Mens deres barn og barnebarn har masse krefter på innsiden - som kommer til overflaten - en lovløs ånd og vold - som vil utfordre det vantro samfunnet - og vise Islams muskler - og dermed drar flere ungdommer rundt og tenner på biler, voldtar unge jenter, utfører vold, stjeler, selger hasj, bruker hasj og mye mer - samtidig som de gir all skyld på samfunnet (her ett lite eksempel på den aggressive volden som sprer seg)

Det er viktig å se at Muslimer generelt - er fryktelig dyktige til å gi skylden på alle andre for sine problemer - enn å se inn i seg selv. Man kan si at det lovløse som popper opp i mange av de unge - ligger i blodet - arvet fra fedrene - fra den plassen deres fedre har vokst opp i (en kunnskap som våre eldre fedre skjønte god). Og mange nordmenn blir forferdet over den frekkheten - og det at muslimer menger seg sammen i større mengder - for å overfalle gjerne en eller noen - uten å føle noen skam - bare som en glede - som ett ekko av Muhammeds gledesutbrudd da han halshugget folk hele dagen. 

Politikere og media som motarbeider sin egen kultur og etnisitet
Dessverre, så har vi ett lederskap i dette landet - som i praksis - jobber på lag med minoritetene - mot den store mengden etnisiteten de skulle egentlig beskytte. De har blitt Islams forlengede arm - sammen med media - for å ødelegge landet vårt. Og vi gir dem lov til det - fordi vi har forlatt Kristendommen (derfor forteller ikke vårt politi eller media om at det var innvandrere som gjorde det - og forsøker å dekke artiklene til å kalle overgriperne norske eller ikke skrive noe som helst om deres bakgrunn - men vi må ha i bakhodet at hver 3 innenfor det norske fengselsvesenet er utlendinger -flest fra Øst-europa - men nyere tall - viser at 25% av voldtektene her til lands begås av innvandrere).

Uten Kristendommen i våre sinn og tanker - så blir det ett åndelig vakuum - og vi fyller vakuumet med hensynløs ulike former for sexuelle aktiviteter og annet som bryter med Guds bud- og samtidig fremmer vi Islam - som om Islam kommer til makten - vil slå ned på all form for "sexuell umoral" med tvang (samtidig er det viktig å se at hykleriet i Islam - har ingen grenser - hvor de med makten - kan stort sett gjøre som de vil - med sexuelle partnere ol. Selv homosexalitet er ingen ukjent ting i Midtøsten).

Babel betyr forvirring - og jeg anser at Islam er en form for Babel - med forvirring - både for de som følger den - og de som ønsker å beskytte og fremme den! De skjønner ikke enden av det de gjør - men hadde de kunnet sin historie bedre - så hadde de forstått. Og den som ikke husker (eller har lært) av sin historie - er dømt til å gjenta den! Tydeligvis har vi ikke lært noe av Islams tidligere forsøk på å erobre Europa - først i 732 e.Kr. "slaget ved Poiters" og slagene i etterkant, så i 1683 e.Kr. "slaget om Wien".

Vi må huske at Islamsk dominans over ett område - er vanskelig å fjerne. De tidene Europerne har dominert over visse områder i Midtøsten - så er det også lettere å få fjernet deres innflytelse og kultur - om det er ønskelig.

Bibelen profetiske syn på Islam
Jeg tror Bibelen lager ett bilde av Islam på denne måten:

"Deretter så jeg i nattsynene, og se! – et fjerde dyr, fryktelig og skremmende og veldig sterkt. Det hadde store jerntenner og åt og knuste; og det som var igjen, tråkket det ned med føttene. Det var forskjellig fra alle de andre dyrene og hadde ti horn" Dan. 7:7.

"«Det fjerde dyret betyr at det skal komme et fjerde rike på jorden, et som er forskjellig fra alle de andre rikene. Det skal sluke hele jorden, tråkke den ned og knuse den." Daniel 7:23.

Jeg blir mer og mer sikker på at Islam er det siste verdensriket - som vil reise seg - og så bli ødelagt ved Jesu gjenkomst. Men jeg er også sikker på - at de vil føre med seg store ødeleggelser før dette skjer. Vi kan se det i Sverige, Frankrike, Tyskland og ikke minst England - og Islams fremgang blir hjulpet frem av media og politikere - samtidig er det flere andre europeiske land som er berørt av denne innvandringen - eller skal vi kalle det invasjon. Det er også interessant at mange av de muslimske innvandrerne - mange har totalt mangel på kunnskap om sin egen tro og religion - også det at en Hijab, ulike kleskoder og flippskjegg ol. er ett symbol for strid mot de vantro - en krigserklæring. Men sånn er det med folket som vandrer i mørket - de ser ikke sin egen vei. Og sånn er det med det norske folket - som også vandrer i mørket - de ser ikke at de går inn på farlig grunn ved sine valg - og de kan ikke høre på advarslene - fordi deres synd har ødelagt deres åndelige kompass. Og å rope eller skrike - er som å forsøke å rope til en vegg - og få den til å svare på din tiltale.

Den som er trygg i Kristus - vil nok bli prøvd - men også spart for den kommende vrede!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar