Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

lørdag 17. februar 2018

17 februar 2017 - Å være annerledes - og hvor troen blir prøvd


Bibelen sier veldig klart at man er tatt ut av verden, og derfor er man også annerledes. Jesus sier:

"Om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden, og derfor hater verden dere" Joh. 15:18-19.

"Jeg har gitt dem ditt ord. Men verden har lagt dem for hat, for de er ikke av verden, slik heller ikke jeg er av verden.  Jeg ber ikke om at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde.  De er ikke av verden, slik jeg ikke er av verden." Joh. 17:14-16.

Og Paulus sine ord "Alle som vil leve et gudfryktig liv i Kristus Jesus, skal bli forfulgt." 2 Tim. 3:12.

Da jeg tok imot Jesus - så åpnet det seg en helt ny verden for meg - en verden som var umulig å forstå for en som fornekter Jesus Kristus navn. Det var så revolusjonerende og dyptgående - og jeg som alltid hadde en stor tomhet på innsiden - siden jeg var barn - fikk nå det tomrommet fylt igjen med fred. En fred som verdens mennesker aldri ville forstå.

Troen splitter familie og slekt
Jeg ønsker dermed å dele denne gleden med familien - men ble møtt med vantro. Vår nærmeste familie snudde tvert om - fordi de skjønte at noe hadde skjedd - som hadde forandret meg på innsiden. På en måte var jeg ikke mye annerledes - iallefall ytre sett - fordi jeg gikk enda og tenkte mye av de tankene jeg selv hadde før jeg ble frelst. Men noe var annerledes - og de merket det instinktivt. Jeg fikk aldri den samme forhold til slekta etter det - det var komplett umulig. Jeg forsøkte jo - over flere år - men de hadde allerede avskrevet meg pga at vi plutselig befant oss i hvert vårt rike.

Min beste venn som holdt på med hemmelig satanisme - jeg møtte han ca 1 måned etter frelsen - og det ble øyeblikkelig konfrontasjon - mellom den ånden som drev han - og den Ånd som bodde i meg. Etter det har vi aldri kunne hatt kontakt med hverandre. Vi var i hvert vårt rike. Jeg var annerledes - fordi Gud hadde tatt meg ut av verden. 

Prøvelser på troen
Senere har jeg opplevd mye rart - både blant såkalte kristne -
såkalte åndelige ledere - og blant verdens folk. 2 ganger har jeg opplevd hatefulle naboer - som forsøkte å gjøre alt mulig vondt for oss som familie. Den første gangen - så hadde disse naboene byttet leilighet - og nå bodde de plutselig over oss (de var beryktet selv blant mine ufrelste naboer - hvor de irriterte alle naboene ved sin frekkhet). Da Gud ledet oss til å flytte - så kom Guds kraft over oss - og i takt med Guds kraft - så ble de galere og galere. De mistet kontrollen over seg selv - og vi fikk merke deres stikk. Mens megler satt til stede på vårt kjøkken - for å se på eiendommen - da vi måtte selge - så tømte de et basseng med ca 1-200 ltr vann - nesten over der vi hang klær for tørk. Hun lurte på om dette var vanlig.... At ufrelste kan være temmelig dirigerte av sitt åndelige vertskap - er ikke noe nytt for meg. Men det er som oftest når man vandrer i Guds vilje med sitt liv - at det skapes situasjoner - og noen er vanskelig å forstå - selv for andre kristne.

Andre gang vi hadde trøbbel med naboene - så gikk det også bra til å begynne med. Helt til det flyttet inn en med mye demonisk last på innsiden. Livet hennes hadde ikke vært lett. Men åndene i henne - tålte oss ikke. Og det ble mye bråk - så selv gode naboer som opprinnelig var positive til oss - ble revet med av denne demoniske ånden - som berørte selv nabosameiet. Jeg følte det nesten som Paulus - da de sto takfast og skrek i Efesos - uten helt å forstå hvorfor de var der (Ap.Gj. 19) - men klart - med mindre intensitet. Men uansett - det ble ett demonisk trykk over hele området - og vi ble mobbeoffer og hakkemat - til vi flyttet.

Når man får gjennombrudd med Jesus - skjer det gjerne merkelige ting
Nå har jeg ikke opplevd dette med naboene mer enn de 2 gangene. Men jeg merker jo også her jeg bor - at jeg er annerledes. Når jeg opplever seire sammen med Jesus - så kan naboene oppføre seg merkelig - ikke hilse, eller se veldig sinte ut. Da skjønner jeg at det finnes sinne i åndeverdenen at Jesus har ført med videre inn i frihet. 

Samme sak når Jesus gjør noe viktig i livet mitt - så har jeg merket at det finnes en åndelig motstand mot mine barn - de kan komme hjem og fortelle vanskelige situasjoner som mobbing og at de har blitt slått, lærer som behandler de dårlig etc. 

Eller lærere som kjører sak mot oss - fordi de kun henger seg opp i mindre uviktige ting hos mine barn. En sak jeg hadde - måtte jeg ha hjelp fra en profilert politiker - for å få slutt på mobbingen (sånn jeg ser det) fra skolens lærere og ledelse - og det var som luften gikk ut av dem. Og plutselig var de veldig hyggelig - etter det. Jeg må også legge til at jeg ofte bruker åndelig krigføring - når satan bruker episoder for å gjøre livet vanskelig for meg og mine. Jeg er ikke redd satan - og jeg er heller ikke redd for å sette han på plass.

Jeg har opplevd kvinner som har forsøkt å friste meg freidig - som en gang ved vaktskifte på jobben - som om denne plutselig mister kontrollen over forstanden sin. Jeg bare går rundt og finner noen papirer og gjør noe annet - og avvæpner situasjonen. Bibelen selv sier :

"Derover fryder dere dere, om dere ennå nå - når så skal være - har sorg en liten stund ved alle mulige fristelser, for at deres prøvede tro, som er meget kosteligere enn det forgjengelige gull, som likevel prøves ved ild, må finnes til lov og pris og ære i Jesu Kristi åpenbarelse,  han som dere ikke har kjent og likevel elsker, han som dere nå ikke ser og likevel tror på, og derfor fryder dere dere med en usigelig og herliggjort glede,  når dere vinner frem til endemålet for deres tro, sjelenes frelse." 1 Pet. 1:6-9.

Verden avskyr den ånd som er i deg - men samtidig har verden lyst på deg - og begjærer deg. Og jo friere og jo sterke salvelse som kommer over livet dit - jo større blir motstanden og fristelsene. Og det er ikke få mektige Guds menn som har gjort store mektige gjerninger for Gud - som har falt i ulike typer synd (som de sier i USA: Gold (Gull, penger), Glory (selv-ære selvopphøyelse) and Gloria (kvinner) - er predikantens verste fiende). 

Og jo mer du avstår alt som verden elsker - jo mer vil også verden hate deg. De som lever i mørket - vil aldri elske den som lever i lyset. Og tenner man ett lite lys i ett mørk rom - så blir det fort lyst. Og den effekten har også en kristen - som har en levende tro - når han/henne kommer inn på en plass med mye mørke. Det skaper ubehag for de som ikke liker lyset - og håp for de som Gud har kalt.

Å falle fra - når det oppstår motstand
Da jeg var nyfrelst - så ble en ung jente frelst i en større boenhet - hvor det var 3 leiligheter. De 2 andre damene som bodde der - var allerede frelst. Og hadde ført denne jenta til tro. Hun holdt ut kanskje 6 måneder - når hele slekta vendte seg mot henne - orket hun ikke. Forlot troen - og ble samboer.

Hun hadde kanskje ikke lest hva Jesus sa "....Det som ble sådd på steingrunn, det er den som straks tar imot ordet med glede når han hører det.  Men han har ingen rot og holder ut bare en tid. Når han møter motgang eller forfølgelse for ordets skyld, faller han straks fra." Matt. 13:20-21.

Å betale prisen for sin tro
Alle evangelister burde lese dette for nyfrelste - gjerne før de blir frelst - og advare mot at det vil koste å stå i troen:


"En stor flokk fulgte nå med ham, og han vendte seg til dem og sa:

Om noen kommer til meg, må han sette dette høyere enn far og mor, hustru og barn, brødre og søstre, ja, sitt eget liv. Ellers kan han ikke være min disippel. Den som ikke bærer sitt kors og følger etter meg, kan ikke være min disippel.

Dersom en av dere vil bygge et tårn, setter han seg ikke da først ned og regner ut hva det vil koste, for å se om han har penger nok til å fullføre det? For har han lagt grunnmuren, men makter ikke å gjøre tårnet ferdig, da vil alle som ser det, gjøre narr av ham og si: «Denne mannen begynte å bygge, men klarte ikke å fullføre det Eller hvis en konge vil dra i krig mot en annen konge, setter han seg ikke da først ned og tenker over om han med sine ti tusen mann er sterk nok til å møte den andre, som kommer mot ham med tjue tusen? Og er han ikke det, sender han menn av sted mens fienden ennå er langt borte, for å tinge om fred.

Således kan ingen av dere være min disippel uten at han oppgir alt han eier. Salt er en god ting. Men om saltet mister sin kraft, kan det da bli til salt igjen? Det kan ikke brukes, verken i jord eller gjødsel; det er bare til å kaste. Den som har ører å høre med, hør!" Lukas 13:25-35.

Som kristen må man beregne kostnaden med å følge Jesus. Og det finnes kun en innstilling for å komme inn til Evigheten sammen med Jesus, som gjelder:

"Himmelriket kan lignes med en skatt som var gjemt i en åker. En mann fant den, dekket den til igjen, og i sin glede gikk han bort og solgte alt han eide, og kjøpte åkeren." Matt. 13:44.

Du må se himmelriket som en større skatt enn alt annet - det er den eneste måten å komme frem. Så lenge du har det målet - og aldri mister sulten etter mer av Jesus og Hans åpenbarte Ord - så er det ikke en djevel i helvete som kan stoppe deg. Tross alt - enhver uren ånd - ligger under dine føtter i Kristus - når du går frem i lydighet mot din mester!

Jeg kunne fortelle mange historier om folk som har mistet fokusen på troen - og gått seg bort - og noen har havnet i verre synder enn hva de var plaget av før de fant frelsen. Mine venner - det er alvorlig å vende seg bort fra Korset, fordi Ordet sier:

"For når noen har lært å kjenne vår Herre og frelser Jesus Kristus og er kommet fri fra det urene i verden, og de så igjen fanges av dette og ligger under for det, står det verre til med dem enn før.  Det ville vært bedre for dem om de aldri hadde lært å kjenne den rette vei, enn at de først kjenner den og så vender seg bort fra det hellige bud som ble overgitt dem.  Da er det gått med dem som det treffende heter i ordtaket: Hunden vender tilbake til sitt eget spy, og: Ikke før er grisen vasket, så velter den seg i sølen." 2 Pet. 2:20-22.

Og Gud vil teste troen din - hele veien - men har også lovt at du ikke får noen fristelser som du ikke klarer å overvinne. Og de trofaste gir aldri opp - fordi belønningen de får - er større enn hele ens forstand klarer å forstå. Og den varer for alltid. Det er faktisk noe fantastisk å jage mot - og aldri gi opp. Faller man, eller svikter man - så står vår Herre der klar til å hjelpe deg opp - for man vil alltid falle i ett eller annet. Men Gud vil hjelpe deg og meg til å bli stødigere i troen. Og Han vil tilgi deg - selv de ekleste synder. Men konsekvensen må du bære selv - og det kan være veldig tungt (tenk på Davids hor med Batseba og drap av hennes ektemann - David mistet 4 sønner selv pga hans ugjerning - selv etter å ha blitt tilgitt). Men selv det vil Han hjelpe deg igjennom - bare du fortsatt holder fast på Han og er villig til å ydmyke deg og vende om. Gud er villig - er du?Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar