Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

torsdag 15. februar 2018

15 februar 2018 - Når ropene og skrikene får makt

Dette kan man lese hver gang man feirer påske - eller hele året, om Korsfestelsen. Det merkelige var at Jesus ble bejublet og mengden hyllet Han ved å si Hosianna - da han red inn i Jerusalem, noen dager før. Grunnen til at folket møtte Jesus med jubel - under det vi kaller palmesøndag - står beskrevet i Joh. 12 - der Han vekte opp Lasarus fra sin grav:

"Alle de som hadde vært til stede da han kalte Lasarus ut av graven og vekket ham opp fra de døde, vitnet om det. Det var også derfor folk dro ut for å møte ham, fordi de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet.  Fariseerne sa da til hverandre: «Der ser dere at ingenting nytter. All verden løper etter ham.» " Joh. 12:17-19.

Men jubelen kan raskt forandre seg - for de mørke kreftene var på jobb, og de benyttet seg av eliten - det religiøse lederskapet - de som hadde den psykologiske makten over folket:

Bare noen dager senere, så har alt snudd, og jeg mener at det ikke var hovedmengden av innbyggerne i Jerusalem som ønsket dette, men en liten klikk, og deres tilhengere - og mange som egentlig var positive til Jesus - ble også revet med av den henrivende ødeleggende og berusende følelsen av å ta Livets Konge. Og deres stemmer var radikale - og de fikk makt til å føre ødeleggelse over det jødiske folket - en ødeleggelse som har fulgt de nå i snart 2000 år:


"Men yppersteprestene og de eldste overtalte folket til å be om å få Barabbas fri, og Jesus avlivet.  Landshøvdingen tok nå til orde og sa til dem: Hvem av de to vil dere jeg skal gi dere fri? De sa: Barabbas!  Pilatus sier til dem: Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som de kaller Messias? De sier alle: La ham korsfeste! Han sa da: Hva ondt har han da gjort? Men de ropte enda sterkere: La ham korsfeste! Da Pilatus så at han intet utrettet, men at det bare ble større oppstyr, tok han vann og vasket sine hender for folkets øyne og sa: Jeg er uskyldig i denne rettferdiges blod; se dere dertil! Og alt folket svarte og sa: Hans blod komme over oss og over våre barn!  Da gav han dem Barabbas fri; men Jesus lot han hudstryke og overgav ham til å korsfestes. " Matt. 20:20-26.

Barabbas var en morder, men når de hysteriske destruktive kreftene og den psykologiske mørke drivkraften fikk tak i folkets følelser og tanker - så ropte de alle som en : Korsfest den uskyldige, frislepp den skyldige! Det var en følelsesstorm - som ingen skjønte konsekvensen av: Hadde de sett konsekvensene av deres hat - på deres egne barn, barnebarn, oldebarn og barn til idag - og hvilken ulykker de hadde kommet inn i - så hadde de settet seg ned og tenkt! Men folk som hengir seg til følelser - tenker sjelden dype tanker! De bare handler i affeksjon - uansett hvor grusomt det kan være.

Vi ser det samme også når Paulus var i Efesos, og de sto og ropte i flere timer på sin avgud - pga evangeliets fremgang - mange forsto ikke en gang hvorfor de var der - og forvirringen var komplett: 

"Nå er det ikke bare den fare for oss at denne håndtering skal komme i vanrykte, men også at den store gudinne Dianas tempel skal bli regnet for intet, og at det skal bli gjort ende på hennes storhet, som hele Asia, ja hele jorderike dyrker. Da de hørte dette, ble de fulle av vrede og ropte: Stor er efesernes Diana!  Og hele byen kom i opprør, og de stormet alle som en avsted til teatret og rev med seg Gajus og Aristarkus, to makedoniere, Paulus' reisefeller............Noen skrek nå ett, andre et annet; for forsamlingen var i et røre, og størstedelen visste ikke hva de var kommet sammen for." Ap.gj. 19:27-29, 32.

Dette er anarkiske demoniske følelser, hvor man blir bare revet med!

Som kristen ser jeg at dette hatet - eller ulike sorgreaksjoner (tenk på Lady Dianas død - hvor folk ble revet med av sorg - og når en Søndagsskolelærer hadde sagt at han trodde hun hadde gått fortapt - som var tydelig for en kristen med tanke på hennes livsstil - så reiste det seg vrede i Britene) - er full av demonisk inspirasjon - hvor folk blir revet med, men få setter spørsmålstegn med hvorfor.

Og vi ser det samme i Norge. Da abortprestene utførte sine fredelige protester, ble det røre i samvittigheten til de som kjempet for mord - og ved valget å ydmyke seg eller å gå til angrep på de som rørte deres samvittighet - så var det siste det enkleste, og det mest bisarre som finnes i menneskenaturen:
Nemlig fysisk motstand på grensen til vold (fordi de forsvarer vold mot små barn) og hat som ikke har noen naturlig forklaring. Prestene var fredelige de - noe ikke mobben var. Men mobben ble fullt ut støttet av samfunnet og kirken. Som hatet gjorde at man korsfestet Jesus - så brukte man samme teknikk for å mobbe (og ikke minst barna til presten), sverte, lyve og ta fra dem omdømme og status i samfunnet og ikke minst jobben. Det er sånn anarkiet sniker seg inn i samfunnet - og blir akseptert helt til toppen - av de som foreslår og produserer lover.

Jeg har også skrevet at før de BlåBlå tok over - og de RødGrønne satt med makten, deres siste år , så kom det nok en berusende aggresjon fra den "fredelige" venstressiden mot de som ønsket reservasjonsretten. Hadde ikke de BlåBlå kommet til makten, så hadde muligens alle med overbevisning i Helsesektoren - som var bla var imot abort - ikke fått jobbe lengre i helsesystemet - om de da ikke er villige til å utføre abort - om det ble krevd av dem. Altså et samfunnet som blir mer totalitært.

Det neste hysteriske greie er innvandring. Du kan ikke diskutere med høyrøstede skrikende stemmer, som får full oppbakking av media. Du blir kalt en rasist og fordomsfull, uansett om du er ingen av delene. Ingen er så rettferdige som de som anklager - men de skjønner ikke at nasjonens største rasister sitter hos de som jobber for anti-rasisme - hvor selv ikke jøder får delte i marsjen for å minnes Krystallnatten. Men ingen er så god mot rasisme som anti-rasistiske grupper - men det er kun i deres egne øyne - og i samfunnets og medias øyne - men sannheten er at de promoterer hat og lovløshet.

Nylig var innbyggerne i Holmlia Oslo i søken etter hjelp pga deres desperate situasjon med vold og narkotika som florerer. Og så dukket også en statsråd opp - Sylvi Listhaug - men ble rett og slett hånet og mobbet, enda det var ca 90 % etniske norske der. 

Og mannen som førte sak mot henne, en lærer, var selv en som jobber aktivt for å innføre marihuana - og ble ikke kritisert av den lovløse, onde og manipulerende media. Sylvi Listhaug - som en av de eneste politikerne med makt - som sitter endel av løsningen til den utøkende volden - ble buet av de som satt i salen - noe som viser deres mangel på respekt for demokratiske valgte folk - og folk i makt. 

Det viser også at folket i Holmlia - om da de som var samlet var representativt for de som bodde der - ikke ønsket noen løsning - men kun at man setter inn mer penger, bygger flere klubber, mer politi etc. etc - altså man maler gråstein med gullmaling og kaller det en gullklump - men nekter å snakke om roten til problemet - hvor det meste går i Islam og ukultur arvet fra Midtøsten - som er lovløshet. Det finnes selvfølgelig også lovløshet fra andre land - som fattige land fra Øst-Europa. Men skal man ordne ett problem - uansett om det er en feil med bilen - så må man alltid gå til roten til problemet. En mekaniker som skal reparere eksospotta - og skifter luftfilteret isteden - er ikke egnet til å være mekaniker. En politiker og en mediamann - som nekter å snakke om Islam som et utøkende samfunnsproblem med mangel på vilje til integrering - er ikke egnet til å verken være i politikken eller i media.

Selv en lege som ser på røntgen bilder av en pasient - og ser kreft - og sier til pasienten at alt er bra - dra hjem og ta en paracept - er en villeder, forfører og bedrager. De fleste er enig om at han skal sparkes. Men når man skal beskrive kreften i samfunnet - så er omtrent alle akademikere og såkalte profesjonelle - i tåka - og ber alle bekymrede nordmenn å dra hjem å ta en paracept - for kreften er ikke noe problem - selv om den vokser hurtig. Sånn er dagens media og våre politikere - og derfor så blir landet overgitt til en vill religion - hvor i nær fremtid - så vil etiske nordmenn bli i mindretall - og tvunget ned på knærne - av sverdets religion. Det er bare å lese historien - om hvordan Islam fungerer.

Som kristen - vil jeg også legge til at Sylvi Listhaug alene har ikke svar på alle problemene. En av grunnene til denne blindheten over Norges media og politikere - er pga våre egne synder som abort og hvor vi aktivt har jobbet for å nedgradere og destruere Israel via Oslo avtalen - for å fremme det terror elskende palestinske folket (med unnskyldning til de få % palestinere som nekter å delte på PLOs og Hamas sine prinsipper), og i tillegg til mange andre ugudelige lover som har til hensikt å avsette Gud fra sin trone - fra det offisielle Norge - i skole og barnehage - så ingen skal få kjennskap til den Høyeste Gud - Han som har skapt alt og alle!. Derfor vil vi ikke lytte til Listhaug - fordi Gud har - pga våre synder - klint igjen våre øyne og ører - så vi ikke ser - det som er fundamentalt lett å se - og vi hører ikke - det som alle med litt intelligent vil forstå. Derfor er tåken veldig tykk inne på Stortinget og Regjeringen - og de klarer ikke å se skogen pga trærne.

Islam er en tukt til vår ugudelighet - sammen med vold, drap, voldtekter, bilbranner, merkelige værforandringer, unaturlige forandringer i naturen, kulde, ensomhet, frykt og mer. Og i takt med det - så reises det opp en liten elite - med makt - som fremmer de som skriker og buer og trykker andre ned - akkurat som den religiøse eliten i Jesu sitt tilfelle - eller de smedene som tjente penger på å lage avgudsstatuer i Efesos (og var livredd for at evangeliet skulle ødelegge forretningene deres) - hvor man startet en kampanje mot Paulus - hvor alle sto og skrek i timesvis - mange uten å vite hvorfor de var samlet der. Det samme som Bibelen beskriver av hysteriske følelser - (hvor sunt bondevett og forstand forlengst er parkert) - begynner mer og mer å ta plass også i Norge - drevet av den religiøse eliten som er media - og drar folk inn i selvhatende følelser ovenfor sin egen etnisitet og hvor de destruerer stoltheten over landet og flagget.

Jeg ser flagget på halv stang - og vi må gjøre bot for våre synder, ved å bøye oss for Korsets Kraft - om ikke dommen vil ramme oss! Samtidig tror jeg at hatet mot Sylvi Listhaug - om det ikke skjer en radikal forandring - er en pekepinn hvor nærme vi er for å tillintetgjøre oss selv!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar