Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

onsdag 28. februar 2018

1 mars 2018 - Norges selvstendighet blir gitt bort

Jeg har skrevet om det flere ganger. Og Abortloven og vårt Svik mot Israel (Oslo avtalen - og vår ensidige støtte til den palestinske sak) er 2 hovedgrunner til at Norge nå mister sin selvstendighet. Jeg ble minnet på denne profetien gitt av Jonathan Hansen (hentet fra min artikkel her):


"Norge, Å Norge, et land av uavhengige tenkere, et land av kjemper. Hvorfor kjemper du mot meg, den levende Gud - Gud over alle guder? Du har gjort dine egne guder, uavhengig og fri; men likevel er du blind, naken og sulten - sulten for sannheten, som dit folk ikke lenger har. Du har vendt deg til dine forfedres visdom som tilba hedenske guder av tre, vann og skog, guder av sol og måne og stjernene, i menneskets bortkastede fantasi. Du har gjort deg din egen Gud, Herre og mester. Men jeg advarer deg! Abraham, Isak og Jacobs Gud som du forbanner, vil forbanne deg. Siden du kjemper mot meg, vil jeg nå kjempe mot deg.


Din guder, trollmennene, heksene og tryllekunstnerene kan ikke redde deg fra hva jeg tillater å komme over din nasjon, land, vann og hav." worldministries.org

Norsk å være selvstendig
Når jeg vokste opp - så var det en vanlig ting ved det å være norsk - å være selvstendig - ikke la oss kue av noen - være vår egen Herre - tenke selv. Dette er ting som den oppvoksende generasjon stadig vekk mister - friheten til å velge på tvers av hva alle andre mener. Vi oppgir det fedrene var stolt av - og pga våre synder - så blir vi som roboter - som bare ødelegger oss selv - og samtidig som vi jubler og klapper i hendene av hva andre forteller er sant og riktig - og få reagerer negativt på det.

Abortloven og hvor konsekvensen er at selvstendigheten gradvis blir gitt bort
Abortloven kom først til liv 13 juni 1975 - i en begrenset form - til ubegrenset form i 1978. Nøyaktig 41 år etter abortloven så dagens lys - 13 juni 2016 - ble også vårt Finanssystem lagt under EU - (fra før satt vi fast i EØS). Dette var profetisk - og Gud sier at nå er det på tide at Norge begynner å betale for sin såkalte "frihet" - for alle drapene nasjonen har utført - av de spirene som aldri kan forsvare seg selv. 

Neste steg skjer nå i mars i år - hvor vi kommer til å gi bort vannkraften til EU (og prisene vil da bli som i Europa - 2-3 ganger høyere enn nå - les mer om det her) - enda det egentlig er lovstridig. Man skal ha 2/3 flertall for å gi bort vår suverenitet. Men når abortloven ble innført - så var det kun med 1 stemmes overvekt. Og på samme måte som vi tok lett på drapsloven - så vil også Gud ta lett på vår selvstendighet. Og Gud begynner nå å rive oss bort - bit for bit - akkurat som vi gjorde mot Israel i den forrædiske Oslo avtalen. Det hele vil kulliminere i en invasjon av vår suverenitet - utført av Russland - det så mange troende har sett i syner og drømmer.

På samme måte vi behandlet det ufødte livet og Israel - vil også vi få kjenne på egen kropp vår egen forakt for livet og forakt for en annens demokrati
En tredje ting jeg også vil ta opp, er ukritisk innvandring fra Midtøsten. På Facebook så blir man sensurert om man bruker ord som "neger" eller å kalle ett folkeslag "lat" - og kan bli dømt for det. Mens muslimer som forakter og hater oss, får lov til å rope ut sine forakt mot oss i store bokstaver - uten at det får noen konsekvenser. Dette er også noe Herren har sendt mot landet vårt (Vesten) - fordi vi foraktet det lille livet i mors liv - så lar Gud onde mennesker komme hit og forakte oss og ønske vår død. 

Det andre er at Oslo avtalen overga isralitter til å bli sprengt og ødelagt i 100 tals - kanskje 1000 tals , hvor det skjedde en økning av terror på 900% rett etter "fredsavtalen". Og da de bygde en mur for å beskytte seg mot det - så hetset vi israelittene for det - ved å lyve og forakte de for hva de "gjorde" mot palestinerne (når det er veldig klart at palestinerne foraktet israelittene - men lite den andre veien). Derfor vil også det vi gjorde mot Israel - også komme tilbake til oss - av det samme folket som vi støttet mot Israel (les her om israelitteren som latet som han var muslim og kjøpte seg ett falsk pass og kom til Europa - hvor han ble tatt godt imot av muslimer som hadde bodd der lenge - og som uten å skjule det - utøvde stor forakt mot det samfunnet som hadde tatt imot dem med åpne armer).

Vår dans rundt gullkalven
Men nordmenn er så sløvet av sin dans rundt gullkalven, 2 Mos. 32 - at vi enser ikke Moses som kommer ned fjellet med de 10 bud. Ettersom vi har slått ihjel de 10 bud - så vil også Gud la oss smake plagene som synden bringer med seg. Alt vi har gjort mot Israel - vil komme tilbake til oss selv. Vi satt Israel i en livsfarlig situasjon ved en falsk fredsavtale, ved (det Hvite Hus`s) nikkedukker Peres og Rabin - så samarbeidet ugudelige jøder sammen med terrorister - for å tillintetgjøre Israel - ved å gi bort bit for bit av Guds sitt eget land. Og det er en kjent sak - at alt vi gjør mot Israel - vil komme tilbake på oss selv.

Eneste grunnen til at Gud har holdt tilbake - er at noen har bedt og ropt til Gud. Men forbederene blir færre og færre - ettersom de trofaste avgår med døden pga alder - og barn blir hindret fra å kunne hengi seg til Jesus via systemet Barnehage og Skole. 

Barn som er helovergitt til Jesus i skolesystemet - forfulgt av lærere og barnevern i visse byer - denne forfølgelsen øker betraktelig hele tiden - i takt med nyutdannede Barnevernspedagoger  - som er manipulert på Høyskoler og på Universiteter. Jesus er forbudt i Norge - og vi dreper deres åndelige spirer - via systemet - hvor mange av barna var kalt til å vær vektere på muren og forbedere - for å forsvare landet mot Dommen. Guds Ord sier (min tekst i klamme):

"Og du menneskesønn! Vil du dømme, vil du dømme blodstaden? Forehold den alle dens vederstyggeligheter!  Og du skal si: Så sier Herren, Israels Gud: Du by som har utøst dine innbyggeres blod (abort), for at din tid skal komme, du som har gjort deg motbydelige avguder og således er blitt uren!  Ved det blod som du har utøst, er du blitt skyldig, og ved de motbydelige avguder som du har gjort, er du blitt uren, og du har fått dine dager til å nærme seg og har nådd dine år; derfor gjør jeg deg til hån for folkene og til spott for alle landene.  De land som er nær, og de som er langt borte fra deg, skal spotte deg, du med ditt utskjemte navn og din store forvirring!" Hesekiel 22:2-5

"Jeg søkte blant dem etter en mann som ville mure opp en mur og stille seg i gapet for mitt åsyn til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det; men jeg fant ingenSå utøser jeg da min vrede over dem; ved min harmes ild gjør jeg ende på dem; deres gjerninger lar jeg komme over deres eget hode, sier Herren, Israels Gud." Hesekiel 22:30-31.

Gud fant ingen som demmet for vreden - og samtidig så sier Gud til Norge "Veid er du på vektskål og funnet for lett" Daniel 5:27

Og Den Evige sier også til oss (mine ord i klammer):

"Ve blodstaden, helt igjennom full av løgn og vold! Aldri holder den opp å røve.  Smellende svepe og durende hjul og jagende hest og hoppende vogn, fremstormende rytter og luende sverd og lynende spyd og drepte i mengde og dynger av lik! Det er ingen ende på døde kropper, en snubler over deres døde kropper, til gjengjeld for den mangfoldige utukt som hun drev, hun den fagre og trollkyndige skjøge, som solgte folkeslag ved sin utukt (norsk abort og vår urene livsstil er vår eksportvare) og hele slekter ved sine trolldomskunster (Globalismen, Humanismen og Sosialismen som vi sprer aktivt der vi kan).  Se, jeg kommer over deg, sier Herren, hærskarenes Gud, og jeg vil dra din kjortelfold opp over ditt ansikt, og jeg vil la folkeslag se din blusel og riker din skam,  og jeg vil kaste skarn på deg og føre vanære over deg og gjøre deg til et skuespill" Nahum 3:1-6.

Vi er meget selvrettferdige og sier "Vi har ikke gjort noe galt". Men vår rettferdighet er som møkk på våre kropper - og stinker i den Helliges Nese - Han som er Norges skaper! Vend om, Norge, før det er forsent!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar