Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

torsdag 1. februar 2018

1 februar 2018 - Norge forvitrer - pga våre synder

Jeg skrev tidligere i denne artikkelen, at Guds dom over abort - begynte bla. med at Gud lot Finanssystemet legges under EU. Gud er i ferd med å fjerne vår rikdom - ettersom Abort ofte ble brukt som unnskyldning for ulike økonomiske situasjoner (eller  tanken om "behaglig liv" og "uavhengighet"). Abortloven ble gradvis innført for snart 43 år siden, i 1975, den 13 juni - og 13 juni 2016 - 41 år etter - nøyaktig på dato - og vår økonomiske uavhengighet er på vei bort fra landet - lagt under udemokratiske krefter.

Nå kommer det også frem at den rike naturrikdommen vi har gjennom naturlig tilgang på strøm - blir snart fjernet - ved at man legger strømkabler til Europa - som vi måtte betale en høy pris for - og ved at vi får automatisk strømmålere i våre hus. Noen vil tjene masse penger - og vi må betale for det. Les denne interessante artikkelen.

Så lenge vi som ett folk - aksepterer synden - og gjerne lever i den - så vil alt dette komme tilbake til oss selv. Derfor ser vi mer og mer at våre myndigheter begynner å motarbeide folket i landet - akkurat som jeg skrev om Abimelek (bilde på stat/myndigheter) og Sikem (folket). Hvor deres synder til slutt tillintetgjorde de begge.

Annet er passifismen som brer seg over landet. Da Trump velger å avstå fra å støtte FN - enda de er fryktelig korrupte og hvor muslimsk tro er det som styrer mye av skuta - så velger bla Norge - motarbeide USA og Trump ved å gå imot USAs forslag om å flytte amabassaden til Jerusalem (og Norge kaller seg en fredssnasjon pga Oslo avtalen - men nå ser vi at vi (myndighetene) faktisk kun har støttet palestinerne - og motarbeider Israel). Og vi velger å betale penger til FN - for å dekke opp USAs mangel på støtte. Og når USA ikke ville dekke abortarbeidet - så kommer Norge inn som en "reddende engel" for å kompansere.

Vi er fryktelig irritert over amerikanske soldater i Norge - som er endel av den pasifistiske kulturen via vår kvinnelige (feministiske og pasifistiske) regjering og vår feministiske media - men ser det ikke som ett problem at Norge ikke har noe forsvar å snakke om. Og som denne artikkelen sier - når Norge ikke har soldater selv - så vil heller ikke England eller USA komme inn og hjelpe oss i krise (og hvorfor skulle Trump være villig til å hjelpe oss - med tanke på vår stadige ensidige kritikk mot USA?). Vi har ett ansvar for å ha ett forsvar selv. Det viser seg også at flyene som er kjøpt inn fra USA - er kanskje verdiløse i en krigssituasjon - pga alle feilene flyene har.

Hvorfor skjer da alle disse tingene - som jeg ser som gryende tragedier? Fordi Gud JHVH har sak med Norge - mye pga abort og hvordan vi har behandlet Israel. Men også for at vi har ønsket Synd Mot Naturen velkommen inn i vår nasjon - og latt det forføre og bedra våre ungdom - og våre barn er utsatt for sosialistiske eksperimenter - som bla vil skille samfunnet grunnvoll - altså relasjoner mellom familien. Så sterk som familien er (Far-Mor-Barn) så sterk er også Samfunnet. Når vi snur på flisa - og sier at Staten er en erstatning for Mor og Far (som man i praktisk gjør - bla. ved å kalle være barn "statens barn") - så vil samfunnet bli en kommunistisk enhet og grunnvollen er da fullstendig ødelagt. Og der er vi på vei - men vi er såpass kokt som froskene i froskeeksprimentet - pga vår rikdom - at når vi endelig forstår faren - så finnes det ikke lenger noen fluktmulighet!

Uansett så er ulykkene på vei mot Norge - og så lenge vi ikke snur når det gjelder Israel - og blir Israel vennlig - og ser ondskapen som ligger i PLO og Hamas - så finnes det ingen dekning mot det som snart må og vil komme. Dommer mot de som motarbeider Israel - har en tendens til å komme raskt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar