Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

torsdag 18. januar 2018

Hva er Islamisme?

Det er vel ingenting som er mer betent idagens Europa å prate om Islam - spesielt ikke om du er kritisk til religionen. Og da er spørsmålet, med tanke på at Islam har forsøkt å innvandere Europa 2 ganger, og vi med nød og neppe har klart å drive dem tilbake. Hvorfor gjør vi det nå frivillig, og ja i falsk ydmykhet, så åpner vi opp for Muhammeds krigere - og de muslimene som ikke er radikalisert enda, har endog lært Islam fra barnsben - og kan lett ved kontakt med en Imam eller helovergitte islamister, bli radikalisert. Fordi det ligger i religionens natur!

En snill terrorist dreper 86 personer
Eks. da terroristen Mohamed Lahouaiej Bouhlel kjørte gjennom Nice juli 2016, og drepte 86 mennesker, så kom det frem etterpå at han var en grei nabo. En nabo sier:

"- Han var snill og hjelpsom. En gang jeg manglet penger, lånte han meg 100 euro. De hadde jeg selvsagt tenkt å betale tilbake, sier en gråtende kvinne Dagbladet møter i trappeoppgangen til leilighetskomplekset." Dagbladet.

Stigen som alle muslimer står i
For å forstå en sånn forvandling, fra en dag til en annen, så må man forstå Islams natur. I boken "Sønn av Hamas" forteller Mosab Hassan Yousef, at å være en muslim, er som å være på en stige. Midt på stigen er det gode gjerninger, faste etc. Men øverst er det Jihad, og selvmordsoppdrag. Man kan aldri vite når en muslim går fra gode gjerninger og ved å være en god nabo, til å bli en Jihadist.

Churchill sidestilte Koranen med Mein Kampf
Winston Churchill sa dette "– «Her var den nye Koranen,» skrev Churchill etter å ha lest Hitlers «Mein Kampf», en bok som på samme vis som profetens hellige skrift var «svulstig, ordrik, formløs, men likevel med et pregnant budskap».

Churchill vokste opp i en tid hvor man kunne uttale seg om Islam - også kritisk. Dessuten hadde Churchill vært nede i muslimske land, og sett tilstanden der. Han visste hvordan både religionen virket, og hvordan den påvirket folket. Og han så en forbindelse til Hitlers ord i sin bok, som vi skal komme tilbake til.

De fleste muslimer, om ikke alle, har Muhammeds liv som forbilde, og forsøker å etterleve det
Det er viktig å se at de fleste muslimer Har Muhammed som forbilde, og det er veldig viktig å gjøre etter det Muhammed gjorde, for å kalles en sann Muslim. Men en god del muslimer vet faktisk ikke om Muhammeds blodige natur som karavane røver og krigsherre. Jeg har møtt noen av dem, og de fornekter det, og ble skeptisk når jeg nevnte det. Men når de etterhvert går inn i Moskeen i Oslo eller ett annet sted, så vil de sikkert lære det, og det kan forandre mentaliteten totalt. Tross alt, det er helt grunnleggende for en religion, at man følger det grunnleggende.

De 2 rake motsetningene - Det nye testamentet og Koranen

Motsetningen til Islam er det Ny Testamentet i Bibelen (som i volum er omtrent like stort som har ikke Koranen noe bud om å elske, verken direkte eller indirekte. Isteden har den 123 bud om å slåss og drepe for Allah. Og martyrium gir deg en direkte plass til "himmelen", hvor 70 jomfruer venter på deg, ifølge deres lære. Dessuten så reddet du hele din slekt inn i "himmelen" ved at en i slekta gjør martyrium.
Koranen), som har 57 direkte bud om å elske, elske din Gud, fiender, naboer, hustruer og hverandre etc, og 191 indirekte bud om å elske,

Koranen beskriver 4 typer mennesker: "troende, jøder, kristne og hedninger". De siste tre er alle vantro. Både jøder og kristne er "hyklere", Sura 4:146, men jødene er også "forførere".

Jøder og kristne blir forbannet 20 ganger av Allah og "skal belønnes med vanære i denne verden" Sura 3:58. De har "påkalt Allahs største og villeste vrede" og skal "på det sterkeste straffes i denne verden". Muslimer må kjempe mot jøder og kristne inntil de "omfanver den sanne tro" eller "inntil de betaler tributt" Sura 9:29 etc. (Tributt betyr at man aksepterer Dhimmi status - som en mindreverdig under Islam).

Jøder og kristne "kan sammenlignes med satan". Sura 59:11 etc.

Jøder og kristne er "perverse" og "etterligner gamle tiders avgudsdyrkere" Sura 9:30.

Allah har ingen sønn (ni vers): det er "en skrekkelig gudsbespottelse" - "en løgn fra de forbannede kristne - ingen er mer ond en Ham som finner på løgner om Allah" Sura 18:1 etc

Kristne er forbannet fordi de hevder at de "er Allahs barn" og "elsket av Allah" Sura 5:13 etc

Kristne er forbannet fordi "de hevder at Jesus Messias er Allah", Sura 5:17 etc.

Disse utdragene fra Koranen, viser hvor hatefulle og satanisk Islam er. Og hvor mye de avskyr og hater den kristne og Bibelens budskap!

Bibelen sier motsatt "Elsk deres fiender, velsign dem som forbanner dere, gjør vel imot dem som hater dere, og be for dem som forfølger dere,  for at dere kan bli deres himmelske Faders barn; for Han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige." Matt.5:44-45.

Koranens evne til å legge til vers, og trekke fra, om det passer
Og hvordan deres lærde tolker Koranen, ved hjelp av Hadith ol., blir gitt som regler og tvang for den enkelte muslim. Også det at profeten ektet en 6 år gamme jente, og fullbyrdet ekteskapet da hun var 9 år, gjør gir også en tillatelse til muslimer å gjøre det samme. Derfor er det ganske vanlig med barneekteskap i den muslimske verden. Muhammed hadde appetitt på kvinner, og da han ektet sin adoptivsønns kone, Zaynab bint Jahsh, som da var en skandale på den tiden, så "fikk han åpenbaringer (om at "ingen skyld skal tillegges profeten for å gjøre det som Allah har sanskjonert") som ble lagt til i Koranen, så det ble gjort unnatak i denne saken.

Å forandre Koranen, ved å ta ut skrifter, og legge til, er faktisk ikke noe unormalt i Koranen - og en del ble også utført etter Muhammeds død. Som da er tvert om Bibelen, hvor alt står fast - og det finnes en rød gjennom hele Bibelen, tross 66 ulike bøker - med ca 40 ulike forfattere - hvor det ikke finnes at Gud taler imot seg selv (kanskje til tider tilsynelatende - men det kan ha sine forklaringer - og dårlige oversettelser). Koranen har omtrent bare en forfatter, som ofte taler imot seg selv.

Allahs 3 døtre
I striden rundt boken "sataniske vers" av Salman Rushdie, som Khomheini bannlyste og la ut en fatwa mot, altså en dødsdom, så handlet bespottelsen om at Allah hadde 3 døtre "al-Lat, al-Uzza og Manat". Men hadde disse versene vært i Koranen før? Ja, ifølge flere eksperter :"Også i Koranen finner man fortsatt klare rester etter hvorfor Islam ble grunnlagt på sataniske hedninge avguder  (De sataniske vers):

I  Koranen 53:19 - 20 finner vi den dag i dag fortsatt spor etter stjerne avgudene  al-Lat, al-Uzza og Manat som av de satanistiske hedningene ble regnet som døtrene til måneavguden "Allah".
Dette verset ble senere opphevet, da Muhammad innførte monotoismen i islam for å etterligne og overkjøre den eneste, første og ekte GUD(Jesus) i Bibelen som Jøder og Kristne erkjenner." Hentet her.

Men som sagt, ting ble stadig forandret i Koranen, og i dag er det ikke helt godt å vite hvem som har gjort hva, og skrevet hva i den boken, og hva som er lagt til og hva som er blitt fjernet, for å passe Islamsk tro.

Koranens mange historiske feil
Vi kan først ta opp endel historiske feil som står nedfelt i Koranen:

"Muhammed, islams grunnlegger, skrev Koranen, muslimenes hellige bok. Det er en blanding av ørkensagn og skikker, åpenbaringer av Muhammed, og elementer av undervisning fra både jødedom og kristendom. Muslimene tror at Koranen er Allahs direkte, nøyaktige, guddommelige åpenbaring til hans profet gjennom englene og at boka er perfekt og feilfri. Muslimene tror også at arabisk er Allahs språk og at Koranens arabisk er den "perfekte, nøyaktige representasjon av Allahs ord" (Anis A. Shorrosh, Islam Revealed: A Christian Arab`s View of Islam (Thomas Nelson, 1988), side 198).

Disse påstandene er åpenlyst falske. Koranens arabisk har et antall grammatiske feil, slik som i "sura 2:177,192; 3:59; 4:162; 5:69; 7:160; 13:28; 20:66; 63:10, etc." (Morey, Den islamske invasjon). Koranen inneholder "setninger som er ufullstendige og ikke fullt forståelige," (Ali Dashti. Ibid). Og Koranen er såvisst ikke "rent arabisk," siden den også inneholder mer enn 100 "egyptiske, hebraiske, greske, syriske, akkadiske, etiopiske og persiske ord og uttrykk" (Arthur Jeffrey, Ibid). Mange muslimer hevder at de originale manuskriptene til Koranen fortsatt eksisterer og at alle kopier av Koranen kommer fra dette ene manuskriptet. En ny innlysende absurd påstand, Ikke bare er deler av Koranen gått tapt eller fjernet med hensikt, men "hele vers har kapitler er lagt til" (Ibid, side 123).

Mye av den informasjonen som fins i Koranen minner lite om historiske fakta. Maria, Jesu mor, levde 600 år før Muhammed. Den arabiske formen for navnet hennes er Maryam. Miriam, Moses`og Arons søster, hvis arabiske navn også er maryam, levde 1300 år før Maria, Jesu mor. Men i begynnelsen av Koranen blir de to kvinnene framstilt som en og samme person! Det står at kona til Moses`far, Imram (Amram), Fødte Maryam, som i sin tur fødte Jesus (Sura 3:35ff). Og til og med i andre halvdel av Koranen blir fortsatt Maryam Jesu mor tiltalt som "Arons søster" (Sura 19:28). Muslimske kommentatorer og oversettere svikter fullstendig i sine svake forsøk på å forklare disse feilene.

På samme måte blir Haman, skurken i Esters bok, framstilt som samtidig med Farao på Moses`tid, og det sies at han hjalp til med å bygge Babels tårn (Sura 27:4-6; 28:6,38; 29:39; 40:23,24, 36-37). Koranen hevder også at Abraham ble kastet inn i en ild av Nimrod (Sura 21:68, 69; 9:69). Det enkle faktum at Nimrod døde flere hundre år før Abraham ble født, er ikke så viktig. Koranen inneholder mange slike feil." Hentet fra boken Filisterne.

De siste åpenbaringene opphever tidligere åpenbaringer
Koranen har også nedfelt en lære, hvor de siste åpenbaringene i Koranen, har større tyngde og viktighet enn de første (om det er 2 motsetninger i Koranen, så opphever det siste de første versene). Det er også interessant, fordi de omtrent 10 første årene av Muhammeds virksomhet, som en fredsæl misjonær i Mekka, fikk han lite tilhengere av jøder og kristne (Muhammed ville til og med be i retning mot Jerusalem, for å tekke jødene, noe som absolutt ikke tiltalte jødene - så da vendte han etterhvert bønneretningen mot Mekka i sinne).

Så dro han til Medina i 622 e.Kr., og begynte å plyndre karavaner og utførte militær angrep mot folk. Og etterhvert kom han tilbake som krigsherre. Og de fleste imamer, som er tro mot Koranen og Hadith tradisjonen, mener at hans virke som krigsherre, drapsmann veier tyngre - også de versene som ble produsert i den (Medina) perioden, enn de første kapitlene - og hans virke i Mekka.

Overrespekten for ørkenreligionene Islam

Idag finnes det en stor forakt for Nazisme, til dels kommunisme, men en stor forkjærlighet for Sosialisme (i dette landet) - men overrespekten for Islam er hinsidig en fornuftig menneskelig forståelse. Å se at myndighetene bøyer av, og gir rettigheter som vi andre som må kjempe for å få ting, er uten noe som helst fornuftig eller bra for demokratiet. Om en kristen deler Bibelens ord om Homosexualitet, så blir det et ufornuftig sinne mot den kristne - enda sann kristendom har bare gjort godt mot Norge. Og de kristne vil aldri gjøre den homosexuelle noe ondt. Men om Islam sier rett ut at de vil drepe de homosexuelle, så blir det en ufornuftig stillhet, og endog aksept av religionen. Selv feministene klarer ikke eller ønsker ikke å forsvare underkuede muslimske jenter, jenter som blir tvunget til å gifte seg med fettere og kusiner fra hjemlandet mot sin vilje, og man gjør lite for å hindre "familieære" overgrep.

Feministene sager av den grenen de selv sitter på og har kjempet for
Også feministene har lagt
seg langflate for Halvmånen
I Islam så er det menn som bestemmer alt over en kvinne, og tydeligvis gjør det ikke noe for feministene. Men om en etnisk hvit hevder bare litt av det samme, så blir de omtrent "hengt" av feministene. Jeg lurer egentlig på hvilken kamp feministene kjemper? Ikke for deres egen ve og vel iallefall, heller ikke for samfunnets gode, eller for at kulturen skal bestå. I virkeligheten så demonterer de ytringsfriheten, binder sin egen "frihet" som de har kjempet for i mer enn 100 år, og på sikt vil deres barn og barnebarn måtte gå med Islams slør, under en manns velde, eller få flippskjegg til ære for Allah. Det er bare å lese historien, om hva som skjer når Islam får makten i en nasjon - ved gradvis å tilnærme seg demokratiet. Og Islam ekspanderer i dette landet, og i Europa - mens våre ledere klapper i hendene. Ærer de sin egen Opera - hvor de nå står og klapper for siste akt - hvor kulturen blir drept av halvmånen - og trampeklapper de så for sin egen og deres barns undergang?


Åndelig tåke og Syndens mål
For å forstå den allmenne aksepten av Islam, så må man forstå de åndelige virkelighetene. På 30 tallet, etter bibelsk sjargong, så er jeg ganske sikkert at underliggende bibelvers ble oppfylt på slutten av 20 tallet, og inn i 30 og 40 tallet tallet:

"...når overtrederne har fylt sine synders mål, skal det stå fram en kongen med frekt ansikt og kyndig i onde råd. Hans makt skal bli stor, men ikke ved hans egen kraft. Han skal gjøre fryktelig stor skade og ha framgang med alt det han foretar seg. Mektige fyrster og de helliges folk skal han ødelegge. Fordi han er klok, skal hans svikefulle framferd lykkes for ham. Han skal opphøye seg i sitt hjerte. Mange skal han ødelegge i deres trygghet...." Daniel 8:23-25.

Selv om dette verset peker på en, kanskje to personer, som fungerer i samme ånd (Antiokus Epifanes og fremtidens antikrist - en mektig verdensleder), så er det også ett forbilde for alle typer antikrister som har reist seg til alle tider, og som reiser seg nå, og som vil komme!


Når tåken/mørket senker seg over Menneskesinnet:"
Vandre den stund dere har lyset, for at ikke mørket skal 
komme over dere; den som vandrer  i mørket, 
vet ikke hvor han går hen." Joh. 12:3
Det senket seg en åndelig tåke over England, Frankrike og hele Europa, fordi deres åndelige sanser var sløvet pga synd. Derfor var det veldig få som klarte å gjennomskue Hitler og den Nazistiske ideologien - og i steden så føyde de seg for nazismen - for å lage en midlertidig fred. Det hadde vært nok å pekt på lovene Tyskland hadde å innrette seg etter 1 verdenskrigs tap - og satt militær makt bak det - og de hadde ikke kunnet reise seg og gjøre skade. Men åndelig blindhet er en interessant ting, fordi Bibelen snakker om det, og advarer mot det. Åndelig blindhet gjorde at de som studerte Bibelen dag og natt - ikke kjente igjen Jesus - pga deres synder og selvbedrag. Men de protituerte, synderne, de små i samfunnet, de fremmede - de kjente Ham igjen - og bøyde seg for Ham for befrielse, legedom og frelse!

Men i parlamentet i England var det en mann som forsto at nazismen bar mot store problemer. Og hans navn var Churchill. Og han sto ofte alene - og ble utledd av det politiske lederskapet og ikke minst media. De fleste tenkte at "Peace in our time" var en god idè, men å inngå fred med en som vil herske over deg og alle andre - dåraktig - men vanlig når det er mye synd blant folk.

Det er viktig å se at denne Antiokus - den første antikristen Bibelen beskriver, så tok de fleste i Israel - og føyde seg under den greske kulturen - og yppersteprestene ga penger til Antiokus for å kunne styre over templet. Det var en galskap som rammet jødene - og mannen de bøyde seg for - var ond - og skjulte en masse ondskap bak en karismatisk, garantert "positiv" tone - og lagde sikkert god stemning blant Israelerne. Men da det skjedde ett oppløp med ca 1000 mann i en indre stridighet - så snudde han tvert - og gikk til angrep - og drepte 1000 vis på tusenvis av jøder, og tok over det helligste jødene hadde - templet - og der æret han Guden Zeus - ett bilde på satan selv. Les her mer om Hanukkah - hvor det var Israels synder og kompromiss som var grunnen til overgrepet over nasjonen i 167-164 f.Kr.

Som Churchill sa "En fredsmegler er en som mater en krokodille, og håper den vil spise ham til slutt". Det er derfor at 90 til100 % av praten om fred i vår tid, bare er lureri. Spesielt der hvor Islam er innblandet - som i Israel. Og Norge som fredsnasjon - er en veldig stor bløff! Uten sannhet - så kan man ikke skape fred! Og Bibelsk fred, begynner alltid innenfra, ikke ytre type fred, samtidig som man går og bærer på hat og ondskap!


Tyskerne fornekter pinsevekkelsen - og åpner opp for det okkulte
Hitler var en antikristelig fyr, og pga syndene i nasjonene, så kom han til makten. På begynnelsen av 1900 tallet så gikk pinsevekkelsen over hele verden, og en av de nasjonene som den ikke berørte, var Tyskland. De kristne i Tyskland tok ikke imot den - og jeg har selv lest om 2 pinsevenner fra Norge som dro ned til en tysk menighet på ca 1000 medlemmer - for å få ned ilden - uten at det nyttet - eller at det fantes en åpning for det. Rett etter kom en okkult vekkelse, og dro over hele verden, og den ble tatt imot med åpne armer i Tyskland. Og på den red Hitler, og det okkulte sin kraft fikk autoritet/rettigheter fra innbyggernes synder.

Husk: Synder og okkultisme skaper åndelig blindhet, sånn at du tror at det som er ekte er falsk, og det som er falskt er ekte. Derfor hengir folk på Stortinget (og flere av dem er med i hemmelige ordener ol) i vårt land seg til destruktive valg og ideologier, som allerede gjør at nasjonens grunnvoll har begynt å forvitre - de oppløser familien og lager falske erstatninger - alle er med på det, og KRF stilletiende aksepterer det, ved å bare å sitte og sutre - istedenfor å kjempe for familien - ved å gå inn i regjeringen og stå for noe! Dessverre virker det som miljøet/klimaet har blitt den nye ideologiske bedraget i vår tid - som også mange i KRF setter foran Sannheten i Bibelen.

Idag så er syndenes mål full i Europa, eller iallefall helt på nippen til å bli fullt (noen nasjoner har garantert syndebegeret fullt 1 Mos. 15:16 og Daniel 8:23). Og vi har blitt åndelige blinde nettopp pga vår vellyst og selvgodhet. Og så når Islam dukker opp - så bifaller vi den, og heier på den - akkurat som Sosialistene gjorde i Iran - når de ønsket å styrte Shahan - og så ble de selv jagd bort og herket over med makt - når Khomeini kom til makten. 

Hovedsynden som skaper vår åndelige blindhet, er abort og vår behandling av Guds land - Israel! De fleste nasjonene har foraktet Israel omtrent siden Israels opprettelse. For Norge er det verre, fordi vi egentlig var venner med Israel frem til  ca midten av 70 tallet, og så bedro vi Israel - sammen med USA - og brukte vennskapet til å alliere oss for å forsøke å ødelegge nasjonen via Oslo avtalen. Og vi la en grunn for Åpenbaringsbokens redsler. Les om hva som skjedde i Israel før, under og etter Oslo avtalen. Les også om den norske forbindelsen til Oslo avtalen. Og vi må ikke glemme at Islams terror vedrørende den falske Oslo avtalen - fikk fredspris og anerkjennelse. Det var en av forrige århundres store bløff - som vil gi dårlig frukt i vår tid!

En ny antikristelig fyr - Obama
Etter den fryktelig avtalen, som ble heiet frem av mange nasjoner -
Obamas kopi av Pergamons alter i Berlin
Pergamon var der satan hadde sin trone
så reiste det seg en antikristelig fyr som het Obama - og tok tøylene i USA - verdens mektigste nasjon (iallefall enda). Og pga alle millionene med fostre Amerikanerne hadde drept - og i tillegg - alle syndene ved å fylle seg med antikristelige filmer, underholdning på internett - smartphones - hor, mord, ekteskapsbrudd, løgn, politiske synder - fulgt av militære overgrep etc., så begynte folk å heie på Obama - som vi nesten ikke har sett lignende siden Hitler fikk bifall av mengden - og selv barn sto frem på nettet og sang lovsanger til ham, media klappet når han dukket opp (som er meget sjeldent), og han gikk lengre enn Hitler - og fikk fredsprisen - som var ett tegn for de som kunne se - som ikke lot seg bedra av verdens dårskap! De Rettferdige, Guds Hellige som våket var forferdet over utviklingen! 

Litt eskatologi om Det samlede dyret - fra mange nasjoner
Daniels 4 dyr
Men Obama var en Shia Muslim. Tenk over følgende: I Daniels bok, så står det beskrevet 4 dyr, som (se Daniel 7).
representerte Irak (Babylon), Iran (Persia), Greske riket (som representerer Vesten) og det mystiske dyret på slutten, som ikke er Romerriket - men Islam.

Statuen i Daniel 2 hadde to bein - som representerte Shia og
En illustrasjon hvordan tegneren tenker seg at Dyret
i Åpenbaringen kan se ut. Åp. 13.
Sunni Islam. Men når vi ser på Dyret i Åpenbaringsboken, så har alle de ulike Dyrene i Dan. 7 blitt til ett Dyr - hvor alle sammen har smeltet sammen. Islam har store fangearmer - og representerer Midtøsten - en del av Afrika - mot Østen (indonesia) og landene rundt Russland. Og vi så at USA under Obama - smeltet mer og mer sammen med Islam (og Sodomas ånd) - sammen med en god del land i Europa.

Under Obama - under den arabiske våren - så veltet man bort autoritære militære regimer (som er det beste styresettet for den muslimske befolkningen) - for å gi plass til religiøse autoritære og hjernevasket Islam - som gikk i Muhammed fotspor - uten å bry seg om enkeltmennesket.

IS var ingen tilfeldighet - men de fikk også mye (hemmelig) støtte av USA, Tyrkia og Saudi Arabia. Senere ble endel av det samarbeidet oppløst - ved at Tyrkia løsrev seg mot Russland, Syria og Iran. USAs gamle allierte Saudi Arabia vendte seg fra USA - pga at de så at USA under Obama ikke ville beskytte de mot Iran. Og pga atomavtalen - så kom Israel i klem og følte seg i dødsfare for Iran (Shia og tidligere Persia) - og Saudi Arabia forsto nå at de måtte stå på egne bein - og har selv fridd til Israel - for at de måtte beskytte de fra Iran eventuelt bruke luftrommet deres til å bombe Iran.

Israel har selv støttet AlQuaida soldater i Syria - for å motstå Iranske styrker som nå har nådd Nord grensen i Israel. Og samarbeidet mellom Tyrkia, Russland, Iran og Syria - kan minne endel om de allierte i Gog og Magog krigen i Hesekiel 38 og 39. Og det er godt mulig at det blir en storkrig i år - mot Israel, men det er ikke sikkert at det er Gog og Magog krigen (mange ting i denne bibelske profetien - kan peke mot en annen større krig som vil komme senere - men vi får se og observere).

Islam griper makten i de tidligere frie nasjonene

Hva vi ser i verden idag, er at den Antikristelige Ånden Islam er i ferd med å gripe makt over mange
Islam har aldri lagt skjul på at de
ønsker å ta Europa. Men merkelig nok
Media skriver lite eller ingenting
om det
nasjoner. Land som England, Frankrike og Tyskland - de viktigste nasjonene i Europa - har store problemer med Islam - og fornekter det - som om ondskap driver eliten til å alliere seg med det vederstyggelige Islam - som om demoniske ånder driver dem. USA har allerede blitt besmittet med Obama - og kan ved en senere anledning, muligens via noen andre - få makten tilbake - og så velte over USAs tynnslitte demokrati - og velte nasjonen. Og Iran som muligens har atomvåpen (Pakistan har det) ville aldri tvile på å bruke det. Jeg tror personlig at de allerede har atomvåpen - ettersom internasjonale atomenergibyrået IAEA - ikke sjekker nøyere - dessuten så får de heller ikke lov. Det finnes
mange hemmelige anlegge i Iran. Og jeg er sikker på at Israel
vet hvor de er.

Islam - endel av det Bibelen kaller Dyret?
Om man leser Åpenbaringsboken 13, om Dyrets merke: 666 - så om man leser det motsatt vei - som er vanlig i de nasjonene rundt Israel - så kan man lese:

""Her er visdommen! La den som har forstand velge (hvem) mangfoldet av dyret (er): Mangfoldet av en mann (= Muhammad) og hans uttrykk er: "I Allahs navn" .

Men er ikke Islam bare en religion - som alle andre religioner? Nei, Islam er helt motsatt av Bibelen, hvor de er antikristelige - som betyr at de er lik (ytre sett virker det likt) og mot/motstander (de har alltid avskydd kristendommen). Og alle områder hvor Islam dukker opp, så dør mange, mange mennesker. Det blir uroligheter, krig, opprør, voldtekter, selvmordsbombere etc. etc. Det kan tyde på ett dypt slektskap i Islam - til alle gudshatende ideologier som har funnets: Som Kommunisme, sosialisme, nazisme og selv den katolske kirken (og nå faller også mange Lutheranere og frikirker inn i samme åndelige ondskapen). Felles for alle: De hater det Gud JHVH elsker! Og spesielt de ekte kristne og jødene.

Ideologienes folkemord og tortur - en lovprisning til Lucifer
Mens Nazismen sto ansvarlig for ca 60 millioner menneskeliv, så sto Kommunismen for 100 millioner, men Islam slår de begge - og står for minst 270 millioner menneskeliv (se også denne linken). Under Muhammeds dager (og i de 1400 århundrene etter) var ikke et menneskeliv verdt mye - om du da ikke bøyde deg for Islam (men det var også lett å havne i unåde i den islamske verden). Og halshugging var deres spesialitet, men også å partere mennesker eks. ved å binde tau til 2 kameler - som da delte mennesket i 2 deler. Tortur var en vanlig praksis, og krigsfanger fikk sjelden beholde livet:

"Etter slaget ved Badr ble flere forsvarsløse folk fra Mekka slaktet av Muhammads følgesvenner. Disse inkluderte en mann som heter Umayya og hans unge sønn, som ble tatt til fange av en muslim (en tidligere venn som forsøkte å beskytte dem), men ble deretter satt opp mot en mobb før de kunne bli eskortert i sikkerhet:

"Jeg sa (ville du angripe) mine fanger? Men ... Folket dannet en ring rundt oss mens jeg beskyttet ham. Da en mann trakk sitt sverd og kuttet av sønnens fot slik at han falt ned og Umayya [guttens far] la ut et skrik som jeg aldri hadde hørt noe lignende som ... De hugg dem i stykker med sverdene sine til de var døde.” ( Ibn Ishaq / Hisham 449)

Islam - sverdets religion
Det var vanlig under Muhammeds dager, at innbyggere som overga seg, ble mennene halshugget, kvinnene ble i mennenes harem - eventuelt solgt som slaver. Og dette har fulgt Islam siden, ved deres etterfølgere (som teks. IS, Hamas og PLO). Islam er krigens religion - ikke fredens religion.

Her kan du lese om historiens største massakre, over noen hundre år - hvor ca 80-100 milloner indere måtte bøte livet i utallige kriger som Islam startet. 

Også slaget mot Sicilia i 8-900 e.Kr. og hvor de bare var 10 mil fra Paris. 

Så jeg kan lese om Islam, helt opp til vår tid (Les om grusomhetene PLO gjorde mot innbyggerne i Libanon - som Israel fikk skylden for - selv muslimene kastet blomster i glede mot de Israelsk soldatene når de inntok Libanon og fridde dem fra PLO), så forstår man at Islam er en dødsreligion, med forakt for livet og menneskeverdet. Derfor er det interessant at USA i mange år - som teks. under krigen mot Serberne i tidligere Jugoslavia - støttet radikal Islam. USA er mye av skylden (les om USAs doble Janus ansikt) til at Islam har fått så mye innflytelse i Vesten. Og hvorfor er Islam så farlig? Hva er ideologien?

Kilden til ideologien Islam
Da må vi lese om hvordan Muhammed fikk sine åpenbaringer. Følgende er hentet ut av "Antikrist - Islams ventende Messias", av Joel Richardsson" Side 127-132:

Karen Armstrong, en populær og høyst sympatisk forfatter som skriver om Islam og Muhammed, gir denne beretningen om Muhammeds første møte med det muslimene tror var engelen Gabriel (Jibril) i hulen i Hira:

"Muhammed ble revet ut av søvnen i fjellhulen sin og følte seg overveldet av et fryktelig gudsnærævre. Senere forklarte han denne uutslettelige opplevelsen med å si at en engel hadde omsluttet ham med en fryktinngytende omfavnelse, slik at det føltes som om pusten ble presset ut av kroppen hans. Engelen ga ham en kort og konsis befaling: "Iqra" "Resiter!". Muhammed protesterte og sa at han kunne ikke resitere, han var ingen Kahin, en av de ekstatiske profetene fra Arabia. Men han sa at engelen bare omfavnet ham igjen, slik at han trodde han hadde nådd slutten på sin utholdenhet. Da opplevede han at ne guddommelige inspirerte skriftord strømmet ut av munnen hans"(Armstrong, Muhammed s. 46).

Men Armstrong glemmer å nevne at det faktisk ikke var før engelen tok kvelertak på Muhammed for tredje gang og forlangte at han skulle tale at han til slutt begynte å resitere "Guilaume, Life of Muhammed (Muhammeds liv), 106). Dette er i sterk kontrast til Bibelens engler, eller Gud selv nesten alltid begynte sin samtale "Vær ikke redd" (1 Mos. 15:1, 26:24, 66:3, Dan. 8:15-19, 10:12, 19) eller "Frykt ikke" (Matt. 28:5, 10; Luk. 1:13, 26-31; Åp. 1:17).

Vi burde derfor ikke bli overrasket over å finne ut at Muhammed trodde han var besatt av demoner etter det skremmende og voldelige møtet med ånden i hulen. Muhammed ble så forvirret at han ble suicidal. Fra Guilaumes oversettelse av Ibn Ishaqs berømte tidlige biografi om Muhammed, Sirat-Rasul, leser vi:

"Så jeg (Muhammed) leste det, og han (Gabriel) forlot meg. Da våknet jeg fra søvnen, og det var som om disse ordene var skrevet på hjertet mitt... Det varingen av Guds skapninger som hatet meg mer enn de hatet en (eksatisk) poet eller en besatt mann; Jeg kunne ikke engang se på dem. Jeg tenkte, "Ve meg, om jeg er en poet eller besatt - aldri skal Quraysh (en stamme på Muhammeds tid) si dette om meg! Jeg vil gå opp til toppen av fjellet og kaste meg ned slik at jeg kan drepe meg selv og få hvile". Så jeg gikk opp for å gjøre dette, og da jeg var halvveis opp i fjellet, hørte jeg en stemme fra himmelen som sa: Å Muhammed! Du er Guds apostel og jeg er Gabriel".(Ibid).....

Mange skriftlærde er blitt overbevist om at Muhammed enten var epileptisk eller demonbesatt eller begge deler (Gilchrist, Jesus to the Muslims)......etter å ha diskutert noen av de spesielle fysiske manifestajsonene i Muhammeds opplevelser, sier John Gilcrest, en Sørafrikans forfatter og velkjent autoritet på Islam..........:

"Det må pekes på at mennesker kan bli rammet av en annen type anfall som minner ganske mye om epilepsi. Under Jesu tjeneste ble det en gang ført til Ham en gutt som hadde "nedfallsoti" (Matt. 17:5, Nynorsk Bibel 1938) og led av en ekstrem form for epilepsi (han falt plutselig sammen, fikk kramper, og var ute av stand til å snakke). Det hersker derimot ingen tvil om at denne epilepsien ikke var naturlig, men influert av demoner, da alle tre beretninger om hendelsen (i Matt. 17, Mark. 9, og Luk 9.) forteller at Jesus drev den urene ånden ut av gutten og helbredet ham. Uten å dømme Muhammed må vi uansett si at alle som er utsatt for okkult påvirkning, til forskjellige tider kan oppleve anfall som ligner epilepsi,.......Over hele verden har misjonærer fortalt om tilfeller av nøyaktig samme slag som dette. Frem til idag er ikke slike fenomener uvanlige blant orientens eksatikere og mystkere, og det fortelles om dem fra mange kilder" (Ibid, Gilchrist).

....Muhammeds opplevelser mye mer direkte, eksatiske og mørke.....Muhammeds opplevelser lignet mye mer på det en spiritist eller en som kanaliserer ånder opplever, enn erfaringen til en av Bibelens opplevelser.

...Ved en annen anledning ble Muhammed "forhekset", han trodde at han hadde seksuell omgang med sin kone når han faktisk ikke gjorde det. Guillaume skriver at en muslimsk skriftlærd sier at denne forhekselsen varte et helt år. Denne episoden i Muhammeds liv er vel dokumenter i Islams hellige tradisjoner. 

"Aisha (en av Muhammeds koner) fortalte: "Magi virker i Allahs apostel slik at han brukte å tro han hadde seksuell omgang med sine koner, når han faktisk ikke hadde det" (Sahih Bukari, Vol. 7, Bok 71 - 660).

Islam - en gjenoppstått Baal religion?
"Den svarte steinen som er plassert i det sør østlige hjørne av Kaabaen (bildet høyre) og som ligner det ytre av et kvinnelig kjønnsorgan tyder ut fra andre funn at dette enten er sol gudinnen "Allat" som de satanistiske hedningene dyrket som kona til "Allah" eller en av den mange andre frukbarhets gudinnene som hedningene  dyrket før Muhammad overkjørte hedningene med sin nyfødte  islamske relgion og fjernet de fleste spor av totalt ca. 360 andre avguder." Referert fra her.


Steinen i Kaaba
Ifølge denne hjemmesiden, så må mennene som går rundt Kaaban påbudt å ikke ha noe under kjortelen, altså ikke noe undertøy. Altså en dyrkelse av kvinnenes kropp.  Kanskje man ikke for å henge ut muslimer - men det finnes en direkte sexuell kraft i religionen - og ikke minst i den arabiske kulturen (les om den arabiske kulturen her - og jeg gir en unnskyldning til de muslimer som ikke er påvirket av disse kreftene) - som påvirker mange millioner muslimer - og når de kommer til Vesten, hvor kvinnene kler seg til tider utfordrende - så mister de vettet - og får også sanskjoner fra flere Imamer - at de bare kan ta for seg i Vesten - ettersom kvinnene kler seg sånn - så ber de om det. Og vi leser daglig eks. i Sverige, om voldtekter fra innvandrere (som media og politi hele tiden forsøker å tyste ned).
forstår hvorfor det er så mye voldtekter i farevannet til Islam? Dette her er en Baal religion, hvor man tilber en liten avgud i Kaba, en ørkengud. Og uren sex og begjær er en av dens varemerke. Noen muslimer kan aldri få nok - pga demonisk begjær (

Sverige - under Islams åk
Og i Sverige, ble nylig en kvinnelige misbruker voldtatt av 20 menn (innvandrere) - hvor de nesten6 muslimske menn voldtok en rullestolbruker - og da politiet ville slippe dem fri - ble innbyggerne så sinte - at det kom flere politibiler fra Fastlandet - for å geleide disse forbryterne trygt over. Her ser vi ett samspill mellom sosialistisk indoktrinering og Islamsk ideologi - den ene vil herske, og den andre vil tjene. I Verden underordner man seg det som er sterkere - selv om det går utover deg selv og din familie. Isteden for å kjempe, så legger alle - fra statsminister til de minste - seg langflate - Samme skjer i England, Tyskland og Frankrike. Og det begynner så smått å blusse opp i Oslo. Vi dilter etter Sverige - takket være våre myndigheter - og vår rikdom som sløver våre sanser, og vår kjærlighet til synd. Vi ser ikke - fordi vi vil ikke se! Ikke før problemene kommer til dit eget hjem - så våkner folk opp! Men da kan det allerede være for sent!
drepte henne - uten at myndighetene kunne bevise at det var de 5 de hadde klart å finne, og slapp alle fri. Eller på Gotland hvor

Koblingen mellom Nazisme og Islamisme
Det finnes en åndelig kobling, spesielt mellom Islamisme og Nazisme. Og etter det, så finnes det koblinger til kommunisme og sosialisme - det er alt født frem av okkultisme - av onde mennesker som ble besatt av urene ånder - som spredde åndenes (Lucifers) budskap til hele verden. Bare fordi det er pakket inn i ulike ideologier (iallefall ytre sett), så kan man la seg lure. Men til syvende og sist, så finnes det destruksjon og ødeleggelse i alle ideologiene - og lysten til å underkuve annerledestenkende - og i alle ideologiene - så finnes det ett felles hat mot kristendommen. Noe som avslører dens opprinnelse. Nå skal vi se på hvordan Nazismen og Islamismen fant hverandre.

Det mest kjente samarbeidet mellom Nazistene og Muslimene, skjedde via Amin al-Husseini,
Husseini og Adofl Hitler
Stormufti av Jerusalem. Han var kjent som en personlig venn av Adolf Hitler, og mange historikere mener at det var han som ga Hitler ideen om den "endelige løsningen". Hitler hadde først tenkt å få jødene bort fra sine egne grenser. Men snudde muligens etter kontakt med al-Husseini. Al-Husseini er også slektning og/eller mentor til Yassar Arafat - han de ga fredsprisen, tross sin blodige fortid - og hvor han hadde drept flest arabere.


I sine memoarer skrev Husseini bl.a. følgende:

Vår fundamentale betingelse for å samarbeide med Tyskland var frie hender til å utslette selv den siste jøde fra Palestina og araberverdenen.  Jeg ba Hitler om et klart tilsagn til å la oss løse det jødiske problem på en måte som passer våre nasjonale og rasemessige aspirasjoner, og i pakt med de vitenskapelige metoder oppfunnet av Tyskland i behandlingen av deres jøder.  Svaret jeg fikk var:  ”Jødene er dine”.”
 (Fra Jerusalem Post, 6.april 2001.)


Palestinaarabernes mest innflytelsesrike leder, Haj Amin al-Husseini, oppholdt seg mye i Tyskland under 2. verdenskrig. Og han møtte Hitler, von Ribbentrop og andre naziledere ved diverse anledninger. Dette ble gjort for å koordinere nazistenes og arabernes politikk for Midtøsten. Jødene skulle bort fra området. De skulle fjernes.

Etter en tysk seier planla muftien å reise tilbake til Palestina for bl.a. å bygge opp en dødsleir nær Nablus, etter modell fra Auschwitz. Og Husseini gav sine medarbeidere disse ordene: ”Reis dere, sønner av Arabia, kjemp for deres hellige rettigheter. Slakt jøder hvor som helst dere finner dem. Deres utøste blod er til glede for Allah, vår historie og vår religion. Det skal redde vår ære.” (Hentet fra en av Alan Dershowitz sine bøker)

Hatet mot jødene var en ting nazistene og stormuftien med sine folk hadde felles. Men de var samkjørte på andre områder også. Det gjaldt bl.a. felles syn på England og på kommunismen.
De arabiske landene trodde at Tyskland ville vinne krigen – og at den arabiske strategi da ville lykkes. Og siden de hadde felles fiender ble da også araberne regnet som Nazi-Tysklands naturlige venner. Påstanden om at muftiens nazivennskap representerte et klart mindretall i den arabiske og islamske verden, er neppe i samsvar med virkeligheten. 


Men det er et tema de fleste historikere ikke tar tak i, og det er hvordan islam møtte nazismen da den entret den politiske verdensarena tidlig på 1930-tallet. Hvordan reagerte muslimske- og politiske ledere i Midtøsten på det som skjedde i Tyskland? Klaus-Michael Mallmann og Martin Cüppers kom i 2005 ut med boka Nazi Palestine The Plans for the Extermination of the Jews in Palestine, og den gir en detaljert oversikt over hvordan Tyskland tenkte med sitt samarbeid med araberne, og hvordan araberne forholdt seg til nazistenes ideologiske plattform.

Det er slående hvor positivt den muslimsk-arabiske verden reagerte på Hitler. Hitler ble plassert på samme nivå som profeten Muhammed selv, mange imamer pekte på gamle hemmelige profetier og pekte på Hitler som den tolvte imam, sendt av Gud selv. Noen hevdet at Hitler hadde overnaturlige evner, en jinni, som fortalte ham hva han skulle gjøre og hvordan han skulle reagere.

I 1939 erklærte kong Ibn Saud av Saudi-Arabia at: “Alle arabere og muslimer over hele verden har en stor respekt for Tyskland, og denne respekten økes av den kampen Tyskland fører mot jødene, arabernes erke-fiende.”

En tysk offiser som reiste gjennom Nord-Irak på midten av 30-tallet rapporterte om at det hang store portretter av Hitler i kafeer, og han fortalte at kurderne var entusiastiske for Hitler, selv om det de visste om ham, begrenset seg til at de forstod at han ville gjøre Tyskland stort igjen, og at han hadde samme fiender som dem; engelskmenn og jøder. Og det er typisk at engasjementet for Hitler ikke begrenset seg til områdene knyttet til Palestina, men gjaldt hele araberverdenen. I alle Nord-Afrikanske land er det historier om støtte til nazismen og utbredt jødehat, og tyske representanter fortalte om hvor fornøyd araberne var på grunn av tyskernes jødehat.

Eksemplene ovenfor er bare et lite utdrag av en mange, men de bekrefter noe vi ikke liker å høre i
våre dager, nemlig at mellomkrigstidens islam ønsket nazismen velkommen på grunn av dens antidemokratiske, aggressive og antijødiske ideologi.

Les også denne debatten om "Islams møte med Nazismen".

Det er også verdt å merke seg, at boken til Hitler, Mein Kampf, fortsatt er en bestselger i Midtøsten.

Og PLOs Fatah (fatah baklengs betyr `brå død`) bruker også Hitlers ørn, og Hitler hilsen. Islams beundring for Hitlers ideologi - burde få våre politikere til å våkne opp! Men de er i dyp tåke - som de fleste i Norge! Og beveger seg i farlig terreng!

Sluttord

Det at sosialistene underordner seg og ønsker velkommen Islams sønner og døtre, kan ikke bety noe annet enn at ideologiene matcher hverandre, kjenner hverandre igjen, og stilletiende aksepterer hverandre (selv om mange sosialister avskyr volden i Islam - og snur øret til for å ikke høre sannheten om dens natur - så er også det sosialistene kjemper for - abort - også ett rått mord - hvor fostrets lemmer blir slitt i stykker - og man vet idag at ett foster i mors mage, kjenner 4 ganger mer smerter enn en voksen).

Derfor så tror jeg at sosialistene bare tillater innvandring ukritisk fra Midtøsten - fordi Norges befolkning har stort sett tatt imot anarkisme på innsiden ved sine synder - og de tror de gjør en god gjerning! Men alt samme er ett bedrag. Og det finnes så mange bevis på hva Islam er - og ingen gidder å finne ut av det - akkurat som ingen gadd å finne ut hva Nazisme var på 30 tallet. Og jeg tror at det vil straffe seg i lengden - og allerede nå begås det flere overgrep i Islams navn - hvor politikere, media, politi, Storting, akademikere etc. vender sitt behagelige øye til alt - noen bevisst på hva de gjør - noen bare følger følelesesstrømmen. Straffen for vårt overmot og vår kunnskapsløshet, og fordi vi tror på staten og media - vil være meget hard!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar