Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

søndag 7. januar 2018

8 Januar 2018 - Hva er Sosialisme?

Sosialisme er ett verktøy for Eliten - til å binde menneskers frie vilje til systemet. Hvor fellesskapet står over enkeltindividet. Her vil jeg gå igjennom hva sosialisme er for noe, og hvor den har hentet sin ideologi fra, og hvor den fører oss:

Definisjon sosialismen "Sosialisme er en politisk ideologi som ønsker økonomisk likhet mellom samfunnsmedlemmene. Grunnleggende i sosialismen er at produksjonsmidlene er eid og kontrollert demokratisk av et fellesskap, enten gjennom det offentlige, staten eller samvirker"Wikipedia

En av feilene ved ideologien er deres makt over eidendomsretten, fordi Gud la ned eierretten til den enkelte, og på den måten nektet andre å røre ved det:

"Du skal ikke begjære din nestes hus. Du skal ikke begjære din nestes hustru eller hans tjener eller hans tjenestepike eller hans okse eller hans esel eller noe som hører din neste til." 2 Mosebok 2:17.

Sosialistene pr dags dato, legger avgifter på eid eiendom, og krenker eiendomsretten. De legger avgifter på Arv, og har en Dokumentasjonavgift på 2,5% på eiendomskjøp etc. De begjærer noe de ikke har noen rett på, spesielt med tanke på hvor god økonomi vi har i dette landet.

Rettferdig fordeling? De skal ta fra fellesskapet, og dele ut rettferdig. Men i prinsippet, så blir det omtrent alltid en skjev utdeling. Fordi man belønner kun de som velger det statlige programmet - som å gå barnehage, gå på offentlig skole etc. 
Velger du dermed å vrake systemet, fordi du mener at en stabil familie er viktigere enn at Staten skal være din families Herre, så blir du straffet økonomisk. Går du eks. på kristen skole - for å slippe at barna skal bli hjernevasket av statlig ideologi, så straffer staten deg ved at ditt barn ikke får dekket 20% av kostnadene. Du må betale for skole - pluss betale full skatt!

Barnehagen har også noe lignende system. Pr. barn som er i Barnehagen, betaler Staten 1000 vis av kroner pr måned, ved å dekke arbeidskostnad, strøm, utgifter etc., og dermed er også dine skattepenger som blir brukt til formålet. Hva med å la pengene følge barna, ikke hvilket valg du gjør? Jeg mener at Staten snylter på foreldre som tenker det beste for barna sine, og som ikke stoler på en overkontrollerende Stat. Vi sitter selv i dag å er rystet over Stater som gjør overgrep mot enkeltmennesker - men det skjer faktisk også i Norge, men hittils mest i det skjulte - via Barnevernet og gjennom politisk forfølgelse. Husk at media leter ikke opp skandaler som blir utført via Sosialistisk terror - via deres perfekte system. Du hører sjelden om det.
Sosialsime - Undertegn her
Venstre dør: Jobb hardt - behold halvparten
Høyre dør: Ikke jobb, alt er gratis

Når Staten tar kontrollen over enkeltindividet
Du burde lese historien til DDR - Øst-Tyskland - og deres fangeleire, som er hårreisende å lese om. Jeg har selv besøkt noen av disse hemmelige fengslene, hvor folk ble puttet inn, og ingen visste hvor de ble av. Og torturen var utrolig. Dette er bare ett resultat av at staten går over den myndighet de har, ved å spille Herrer og Gud over liv og død.  

Når derimot Staten blir en tjener, som er riktig for hvordan ett forvaltningsapparat skal være, så vil man fremelske det orginale og det å være selvtenkende. Og Norge er fremst i Europa i å være selvtenkende, jeg mener, iallefall den eldre generasjonen - fra kanskje 30-40 år og oppover (det var derfor vi sa nei til EU - fordi vi ønsket ingen tvang) Men pga sosialistisk tvang (først ved økonomiske midler - så med ugudelige lover) - så formes mennesker til å leve livet via ett samlebånd. Du blir usynlig og kun en skrue i systemet. Som kan byttes ut, om du ikke duger.

Hvem snylter egentlig? De kaller deg snylter, når det er åpenbart at alle som får støtte - som på ingen måte kan kalles fattige - får alle godene, mens de som velger andre løsninger pga overbevisninger - blir tvunget til å betale like mye skatt som alle andre - uten at du får noen uttelling på det. Med andre ord, du og jeg betaler skatt for at andre skal snylte på samfunnet - fordi politikerne har bestemt det sånn. Det er ingen menneskerett at barn skal gå i barnehagen, men det er en menneskerett at mor - far - og barn skal ha kontakt med hverandre - så du kan utvikle relasjoner. Ødelagte relasjoner (fordi man ikke har tid - begge arbeider - og barna bruker mye tid med fremmede som få ganger har tid - ettersom de har mange å tenke på) ødelegger på sikt hele samfunnet, fordi varme og kjærlighet bygger trygghet, og stabilt samfunn.  Far-Mor-Barn er samfunnets grunnvoll. Løses den opp, som vi ser mye av idag, så blir samfunnet tøylesløst og fører mot anarki.

Dagen barnehagebarn
Ett typisk trekk for ett barnehagebarn, er at de er meget stresset, og klarer ikke å sette seg ned å tenke. Det er vanlig å møte de på butikken ol., og mange av dem bare reagerer uten å tenke, løper og roper - men få av dem klarer å sette seg ned å kose seg med nettopp bare å sitte og slappe av. De er ikke venn med sine egne tanker, og klarer ikke å sette seg ned å fundere over dypere ting. Men etter en hektisk dag i Barnehagen, så pisker mange foreldre dem videre i aktiviteter. Og i helgen, så er det Hoppeland, Svømmeland eller lignende. Jeg er redd at dette stresset så tidlig, skaper uharmoniske barn, og som på sikt vil koste staten dyrt - ved psykiske problemer når de blir større. Sosialistiske eksprimenter er veldig dyrt. Og til slutt vil det velte nasjonens fundament.

Sosialistisk lære - ett gammelt ekspriment Det sosialistiske eksperimentet Barnehage og Familie, er egentlig ingen ny tanke. Går man helt tilbake til Platon (427-347 f.Kr) og oldtidens Grekere, les kapitlet "Politikk", så sier han:
____________________________________ "følge Platon kan staten benytte alle midler for å styre det enkelte menneske; fysisk tvang er akseptabelt, men lite effektivt i det lange løp. Da er det bedre å benytte seg av ren propaganda, og det viktigste instrument i slik propagandavirksomhet er utdannelsessystemet. Alle skal få en skolegang i overensstemmelse med det de er best egnet til, men hovedformålet med skolegangen er å indoktrinere befolkningen til å adlyde myndighetene. Det er en umulig oppgave å forklare folk at dette er den beste måten å organisere samfunnet på, siden folk flest er ute av stand til å forstå statens organiske natur og den derav følgende nødvendighet for den enkelte til å underordne sine egne interesser til helhetens interesser."

Videre "I Staten beskriver Platon hvordan idealsamfunnet skal se ut. Her hevder han at oppdragelse av barn er for viktig til å overlates til foreldrene selv; all barneoppdragelse må skje i kollektive samfunnsinstitusjoner."

Og "Ekteskap skal kun inngåes ved spesielle parringsfestivaler. Partneren kan man ikke velge selv, det blir avgjort ved loddtrekning. Det vil si, egentlig har myndighetene bestemt hvilke to personer som skal inngå ekteskap, men ektefellene skal tro at partneren er valgt ut ved loddtrekning.

Barn blir fratatt foreldrene ved fødselen for å oppdras i fellesskap, ingen skal få vite hvem deres biologiske foreldre er. Et barn må kalle alle som kan være dets foreldre for «mor» eller «far». Kun kvinner mellom 20 og 40 kan bli mødre, kun menn mellom 25 og 45 kan bli fedre. Utenom disse aldersgruppene er det ingen statlig regulering av den enkeltes partnervalg, men eventuelle barn må drepes ved fødselen dersom graviditeten ikke blir avsluttet med abort.

Formålet med disse ordningene er å gjøre personlige forhold svakere og fellesskapsånden sterkere. For å styrke fellesskapsånden og svekke egoismen skal det for de to øverste klassene være forbudt å ha privat eiendomTil og med privatliv er forbudt for denne gruppen. Familieliv fører til at egeninteressen blir viktigere enn fellesinteressene, og at privatlivet blir en hovedsak. Rikdom fører angivelig til strid og misunnelse, og begge disse forhold svekker fellesskapet."
______________________________________________________
Dette er grunntanken bak Sosialisme. Og det er akkurat på den måten samfunnet brytes opp idag, takket være den stille sosialistiske revolusjonen, som påvirker tankene til stort sett alle i dette samfunnet. Man blir rett og slett oppdratt i denne ideologien fra Barnehage til skole og så via media. Heldigvis var det mindre av det når jeg gikk på skolen, men idag er det omtrent umulig å gå på skolen, uten at lærerne både våker over deg og samtidig indoktrinerer deg i spesielt visse fag, hvor barna blir tvunget til å lære at homosexualitet er ok, og en fin måte å leve ut livet på - å gå til helsesøster for abort - uten at foreldrene får vite noe - at ekteskapet har en mindre funksjon - hvor alternative kjønn er helt greit - etc. etc..

Et antikristelig skolesystem
Om lærerne ser noe "unormalt" - eks. at barnet er veldig opptatt av Kristendommen og troen - har mange av de en snar linje til Barnevernet - hvor mye av den institusjonen ofte har revet familien fra hverandre - uten at det har hatt noen god hensikt. Mens Islam blir rett og slett fredet i de fleste tilfeller. Enda vi vet det er mye vold og undertrykkelsen i de relasjonene (spesielt mot jentebarn og kvinner). Men at Kristendommen blir ansett som en fiende - som vi kan se i systemet som er konstruert, hvor barn bruker mange år av sitt liv - er meget antikristelig - og det skjer fordi samfunnet elsker å bryte Guds Bud.

Samfunnets anarki - alt er relativt - ingenting er rett eller galt (unntatt Kristen tro)
Samfunnets grenseløse kjønnsliv, og hvor man har Sex med snart hva som helst, er ikke bare ett anarki, men også en måte å dra folk ned i ett dypt mørke. Eks. P-pillen var med å forme generasjoner med kvinner - som ikke behøvde å kjenne på skam eller få "problemer" om de hadde ett utsvevende liv. Og etterhvert kom også Abort inn - for å løse de fra samfunnet fundament - til å forme ett tøylesløst samfunn. En kvinne som utfører abort, vil få samme samvittighetskvaler som en som har drept ett annet menneske. Selv om samfunnet støtter henne, så vil enten samvittigheten alltid plage henne, eller så vil hun herde seg - og ødelegge hele samvittigheten og ikke kjenne hverken skam eller at hun har gjort noe galt. 

Når da Platon prater om "parringsfestivaler", så kan man vel også si at det er den veien også Norge er på vei - på sikt. Hvor man gjør som bonden gjør med dagens okser (mennene) - hvor man bare melker de for sæd - og befrukter kua (kvinnen). Dagens feminisme er dødelig og ødeleggende for hva Naturen har skapt som naturlig - mann  kvinne barn - og motarbeider kjønnsmønsteret pga opprør mot Gud - og de trosser det Gud har lagt ned i deres egen natur - men på sikt vil også kvinnen bare bli en fødemaskin for den Sosialistiske stat - hvor alt det fine feminine Gud har lagt i kvinnen - blir ødelagt! Ingenting er rett eller galt lengre - men om du nærmer deg normene i Bibelen - så får du problemer!

Hvilken vei fører sosialismen oss mot 
For vi tenker egentlig ikke på hvor Sosialismen fører oss. Vi bare nyter øyeblikket i vår rikdom. Men målet er full kontroll over oss - og å svekke familiens grunnvoll - og å styrke "fellesskapet" - sånn at Staten har full kontroll - og kan styre vår hverdag som de ønsker. Dette er det hva Orwels "Storebror ser deg" handler om, og idag har man midler (tekniske løsninger som overvåking via mobil - TV - Internett etc) til å utføre denne typen kontroll og manipulering. Bare at de kristne - som er nasjonens salt - de som ber og søker sin Gud - står i Veien - De er de gammeldagse - som ønsker å dra nasjonen tilbake til det som er trygt for den enkelte - og de blir motarbeidet på alle hold!

Arbeiderpartiet - spiren for den lovløse utviklingen i Norge
Alt dette er Antikristens Ånd - lovløshetens hemmelighet, og spirene til det i vårt land, ble født frem av nestleder i AP,  Professor Bulls tale mot Kristendommen i 1923:

"Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal slåss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom som andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk. Fordi vi mener at religion i og for seg er en privatsak.» Hele skolen måtte gjennomsyres av den sosialistiske tankegang, også barna skulle gjøres til sosialister, hevdet han."

Dette er Antikristens Ånd, og den sprer seg i Europa. Og mange vanlige innbyggere frykter for utviklingen, pga uhemmet innvandring fra destruktive ideologier (spesielt Islam) og total blindhet fra Europas lederskap, unntatt noen få land som Ungarn, Slovakia og Ungarn. De har enda ikke glemt hvordan det var å være under Kommunistisk styre. 

Og Sosialisme er bare en annen type kommunisme - med felles ideologiske trekk - bare at de går frem på 2 ulike måter - for å nå sine mål! Kommunismen går mot revolusjon - sosialismen koker samfunnet sakte ned - og på sikt - så får de folk under kontroll - uten at folk merker eller forstår det. Man bare vokser inn i det - og har så ingen minne om det som gjorde nasjonen før til ett godt sted å vokse opp i! Man forakter det gamle - uten å forstå hva man forakter!

Det eneste som holder tilbake - er den bedende kristne - som følger sin Gud, og ber for landet! De står imot antikristens Ånd - og Antikristens ånd får kjepper i hjulene hele veien. For den kristnes Gud er Universets mektigste kraft - mens Antikristens Ånd er jordens mektigste kraft - båret frem av Menneskenes synder!

Men Bibelen sier at en dag så vil den troende bli tatt vekk - 1 Tess. 2:7-8., og da vil denne Sosialistiske Mesterplanen ta sin plass. Og da får vi smake hvordan det er å være under total kontroll - hvor ikke en våger å motarbeide systemet. Og Systemet vil da leve sitt eget liv, hvor liv og død - blir helt tilfeldig - alt ettersom hva som behager Systemet. Da vil nok også Platons visjoner bli fullbrakt!

Ny lov i 2017
Til slutt vil jeg peke på hvordan det norske demokratiet utvikler seg, hvor de nærmer seg å oppfylle Platons oppfyllelser, En ny lov i fjor, ble fremmet av AP og KRF uten offentlig debatt:

"Den 16. juni fikk Norge en ny lov om likestilling- og forbud mot diskriminering (likestillings- og diskrimineringsloven). Forslaget fra regjeringen har vært omtalt tidligere, men uventet fikk loven et langt større virkeområde enn det regjeringen hadde foreslått.

Den nye loven er en forening av fire eksisterende lover, blant annet loven mot diskriminering på grunnlag av ulike seksuelle orienteringer og loven mot diskriminering på grunn av etnisitet, religion og livssyn. Et viktig punkt i vurderingen av den nye lovens påvirkningskraft, er hva vi kaller lovens saklige virkeområde, og for de to nevnte lovene var virkeområdet alle områder i samfunnet, med unntak av familieliv og andre rent personlige forhold (§2 i de aktuelle lovene). Det har medført at norske familier i prinsippet har hatt mulighet til å oppdra sine barn slik de vil med tanke på temaene religion og synet på seksuell orientering.

Under forhandlingene om den nye loven i Stortinget kom imidlertid KrF og Ap med et eget forslag knyttet til lovens virkeområde. De ønsket at den nye likestillings- og diskrimineringsloven skal gjelde på alle områder i samfunnet, også i familielivet. Dette forslaget fikk flertall mot Høyre og Frps stemmer.

Med denne utvidelsen bør  flere enn bare klassiske kristne  bli bekymret, for dette gir staten en unik mulighet til å holde en klam hånd over familiers integritet. Foreldre som ikke støtter sine barn i deres ønsker om f.eks å skifte kjønn eller religion, vil i framtiden bryte loven, for det er ikke bare klassisk diskriminering som reguleres av likestillingslovgivningen. Loven omfatter også det som defineres som trakassering, og med det begrepet menes enhver handling, unnlatelse etter ytring som virker, eller har til formål å virke, krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende.Er hentet fra denne artikkelen.

Egentlig er det skremmende bilde på det KRFs ledelse alltid har ønsket seg, ett samarbeide med AP. Ved denne loven blir samarbeidet satt ut i livet, og vil også brukes som et redskap mot "avvik" i det "nye" samfunnet som utvikler seg. Jeg gjetter på at det er de kristne som er tro mot Bibelen, som blir de som blir først og fremst i målgruppen, spesielt de som ønsker å lære barna om Bibelen - som advarer bla. mot Sexuelle avvik, perversjoner og skilsmisse. Og husk: Før var det diskusjoner i det offentlige når det gjaldt å fremme sånne type lover. Men nå ble det bare slått gjennom, uten mye motstand! Men her er det snakk om en lov som griper inn i familielivet. Helt i takt med Platons idologiske forførelse. 

Først rammer det enkelte målgrupper - så blir alle lidende
Og de fleste nordmenn, skjønner ikke at nettet som griper om seg, vil til slutt også ramme dem. Da Hitler begynte med Nurnberglovene mot Jødene, så var det enkelt så lenge det gjaldt kun jødene. Men så ble deres (Tyskernes) barn indoktrinert på skolen til en falsk ideologi, så ble deres sønner sendt til fronten for å dø - og til sist ble Tyskland revet i biter og bombet sønder - etter først selv å ha splittet, ødelagt og myrdet mye av Europa.

Om dagens lovverk treffer Guds Rettferdige, de som holder seg til Hans Ord, så vil til slutt lovene komme tilbake - og straffe hele folket. 

Som Pastor Martin Niemöller sa: 

"Først kom de (nazistene) for å ta jødene, men jeg sa ingenting, for jeg var ikke jøde. Så kom de for å ta kommunistene, men jeg sa ingenting, for jeg var ikke kommunist. Så kom de for å ta dem som var organisert i arbeidersamfunn, men jeg sa ingenting, for jeg var ikke blant dem. Så kom de for å ta meg, og det var ingen tilbake som kunne stå opp for meg.Saxet herfra.

Dette er frukten av hvordan ting utfolder seg nå, rett foran våre øyne! Og vi må ikke glemme at Nord-Korea hadde en ganske fritt samfunn for ca 100 år siden, hvor dagens PyongYang ble kalt Østens Jerusalem - pga antallet kristne. Idag så er de en av det mest bundne land i verden . Og 17 mai for 2 år siden, så klarte NRK å ta bort korset i flagget på sine sendinger (noe de også ønsker) og flagget så helt likt ut som flagget til Nord-Korea. Dette er hva en viss Elite ønsker for den enkelt i dette samfunnet at Norge skal bli.

Det er allerede sterke krefter for å få bort Korset i flagget, Gud i nasjonalsangen etc. Jesus og Bibelen skal vekk fra det Offentlige - så i det private!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar