Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

onsdag 31. januar 2018

31 Januar 2018 - En historie om Guds dom - og Veien ut av den

I forrige artikkel var jeg opptatt at folk skulle forsøke å forstå noen
åndelige sannheter. Artikkelen ble kanskje for lang - kanskje for komplisert. Men uansett, det er ALLTID det som skjer i åndeverdenen eller i den usynlige verden - er det som senere skaper situasjoner etterpå. Derfor ønsker jeg å ta med en historie, som forteller ganske sikkert om hvordan en som bryter budene - og gjør ondt mot Gud og Hans Ord - selv blir skadelidende via ulykker i familien hans. Dette er hentet fra boken "Den himmelske mannen" -  med Broder Yun og hans kone Deling - et vitnesbyrd fra vekkelsen i Kina:

"DELING: Tidlig på åttitallet kunne vi glede oss over herligere fellesskap og sterkere enhet enn noensinne. Presset utenfra innebar at vi måtte stole på Herren og på hverandre for å kunne overleve. Brødrenes og søstrenes kjærlighet ga meg stor trøst. På denne tiden var vi også vitne til det største antall mirakler i tjenesten for Herren, inntil da. Overnaturlige besøk, guddommelige helbredelser og mennesker som ble utfridd fra demonisk besettelse, var helt dagligdagse hendelser.
Til tross for trengslene - eller snarere på grunn av dem - opplevde menigheten sterk vekst. Ild fra Herren tok fyr over hele Kina.

Noen bemerkelsesverdige hendelser fant sted som ledet en mengde mennesker til korsets frelse.

I landsbyen jeg kom fra, Jenzhang, hadde en partisekretær som het Zhang, forfulgt og torturert kristne i årevis. Han var som apostelen Paulus før han møtte Jesus og syntes å ha stor glede av å ødelegge menigheten.

En frisk vinterkveld gikk min mor, broder Fu, noen andre medarbeidere, Yun og jeg til Jenzhang. Vi besøkte en kristen familie og ba for dem. Omtrent tretti kristne samlet seg, og vi bestemte oss for å ha møte.

En nabo hørte hva vi holdt på med og ga beskjed om det til partisekretæren, herr Zhang. Han sendte en gruppe fra sikkerhetspolitiet til huset. De stormet inn med køller og rep for å arrestere oss og halte oss deretter med til den lokale politistasjonen.

Partisekretæren hadde en bror i nabolandsbyen. Mannen hadde en alvorlig sinnslidelse. Akkurat i det sikkerhetspolitiet ble sendt for å bryte opp møtet vårt, sendte djevelen en morderånd inn i hjertet og sinnet til partisekretærens bror. Den mentalt syke mannen grep sin åtti år gamle mor og myrdet henne ved å skjære av henne hodet med en rusten kniv. Deretter kastet han kroppen i en latrine utenfor huset.

Broder Fu ledet sangen da politifolkene løp inn på gårdsplassen der møtet ble holdt. De slo inn døren og banket løs på broder Fu med køllene. De torturerte den eldre mannen i noe som syntes en evighet, inntil han nes­ten døde. Deretter bandt de den bevisstløse kroppen. Vi kunne ikke gjøre noe annet enn å be for den kjære pas­toren.

De slengte også Yuns mor i bakken og sparket henne ubarmhjertig. I det de skulle binde henne, la de merke til noen yngre mennesker i forsamlingen. Da bandt de dem i stedet og førte oss alle til politistasjonen.

Den kvelden lot de oss være der i cellen og hadde nok tenkt de skulle ta oss under behandling neste mor­gen. Men samme natt fikk partisekretæren en uhyggelig beskjed: «Den yngre broren din har drept moren deres! Kroppen hennes er funnet i en latrine med hodet skåret av.»

Partisekretæren løp hjem og glemte oss. Den påføl­gende morgenen fikk også vi høre hva som hadde skjedd, og vi ropte til Herren om å vise nåde mot mannen og familien hans, at de måtte omvende seg og ta imot tilgi­velse.

Da han kom hjem, fant han broren sin liggende på sengen. Han spurte ham: «Hvor er mor?» Han svarte: «Jeg har allerede drept henne og kastet kroppen i latri­nen.» Sekretæren ropte av sinne: «Hvordan har du kun­net gjøre noe så grusomt?» Den syke mannen svarte:

«Hvorfor har du forfulgt de kristne? Fordi du har forfulgt dem, har jeg drept moren vår.» Han trakk så frem den lange rustne kniven og prøvde å angripe broren, men politifolkene som var med Zhang, forhindret det. De bandt ham og førte ham til politistasjonen.

Sikkerhetspolitiet og alle menneskene i området mente dette var en Guds dom over Zhangs familie fordi han hadde forfulgt de kristne. Fra da av fikk de kristne være i fred. Hendelsen skapte stor forbauselse i hele landsbyen. De bekjente alle at «Jesus er virkelig den levende Gud.» Alle i landsbyen ble kristne og døpt.

Alle de kristne vist stor medfølelse og ekte kjærlighet mot partisekretæren og familien hans for det som hadde skjedd. Familien ble dypt rørt, og de tok alle ydmykt imot Jesus. Jeg ble minnet om skriftstedet: «Vi vet at alle ting tjener til det gode for dem som elsker Gud, dem han har kalt etter sin frie vilje.» Romerne 8,28.

Mange av de nye kristne fra Jenzhang landsby forpliktet seg til å tjene Herren helhjertet. De bestemte seg for å bringe evangeliet til mennesker i andre områder som aldri hadde hørt navnet Jesus.
På ulike måter og under mye blodsutgytelse spredte evangeliet seg raskt under de forfølgelsene vi ble utsatt for i året 1983."

Mange blir bekymret når vi snakker om Guds dom. Men dom er som en forbryter som blir stilt for retten - og hvor man står til ansvarlig for det man har gjort galt - ved å skade sin neste - eller samfunnet - eller andre bud som er med å ødelegge. Bibelen er veldig klart i fortellingen om bitterhet, om mannen som ikke ville tilgi, at han 

",,, overgav ham til dem som piner, inntil han betalte alt det han var ham skyldig." Les hele historien i Matt 18:21-35.

Så onde ånder er ofte det som brukes som domsredskap - pga våre egne synder. Det er de som piner i dette livet - og i Dødsriket.

Ettersom mennesket ble gitt autoriteten til å råde over jorden, og menneskene ved svik ga den videre til satan - så er han også denne jordens fyrste. Selv om Jesus avkledde han sin makt, så er det kun ved å vandre i lydighet, nær Korsets kraft, at du kan avkle han og tråkke han under dine føtter, i Jesu navn. For ufrelste, eller religiøse mennesker - selv mange folk som kaller seg kristne - kan ikke utøve autoritet over ondskap. Les i Ap.Gj. 19:14-17. Kun de som helhjertet følger Ham har autoritet over onde ånder!

Men når ett menneske synder, så gir det rett til at onde ånder kommer inn og plager mennesker. I historien over - så hadde denne mannen pint og torturert kristne i flere år - og plutselig ble hans nå hans sinnslidende bror - besatt av en morderånd - som gikk og drepte deres felles mor. Her kommer de åndelige lovene inn - og når vi bryter dem, så får det alltid konsekvenser. Da broren spurte om hvorfor han drepte deres mor - svarte ånden gjennom den sinnslidende broren at dette kunne skje pga hans gjerninger ovenfor andre kristne - ved å forfølge og torturere.

Når Utøya, som er det vanskeligste emnet å prate om i Norge - så kommer piggene ut - enten det er blant kjente kristne ledere eller samfunnet generelt. Men hva skjedde med Utøya - før massemorder AB kom inn og drepte alle disse ungdommene? Jo, de (AUF, SU og Rødt ungdom) hadde gjort om Utøya til en terrorplass med full støtte av deres lederskap, hvor man ba inn terrorister fra palestinske terrororganisasjoner - og uthevde hat mot Israel - og med tanke på at sosialistene også hadde ønsket Oslo avtalen velkommen - så ble en ond ånd sendt av gårde - og besatte Breivik - og gikk avgårde og gjorde det og utførte dommer - eller skal man si advarsler (Politimannen fra Kina - i historien over - ydmyket seg når han endelig skjønte sannheten - og tok imot Jesus - men jeg har dessverre sett lite av det i Norge). De som ble drept var ganske uskyldige i forhold til pampene på toppen som visste hva de gjorde - men en ond ånd vet sine rettigheter, og tidligere Israel hat over tiår på samme plass - ga rettigheter til en ond ånd å virke - og ødelegge og drepe. Les selv Jesus Ord i Lukas 13:1-5.

I historien over, om den sinnslidende broren - så var deres mor ett uskyldig offer - om man kan kalle henne det - men likevel - så ble hun drept pga hva den andre broren gjorde mot Kristne. 

Så kan man jo spørre seg om hvem som er uskyldig eller ikke. Uansett - når Gud dømmer med egen hånd - så dømmer han kun de skyldige - som har fullt opp syndens beger - mens når onde ånder er innblandet - så kan de ramme også såkalte uskyldige, eller som Jeremy Hoff sier i 22 juli profetien - det var en sprekk i muren - og ungdommenes sto nærmest der sprekken var - og traff de som var der akkurat da. Man kan alltid lure på hvorfor de verste forførerne - som også har bedratt ungdommene - ikke får møte samme dom. Men i Evigheten - om de da ikke søker Korset her - så vil de få en meget hard dom. Ingen vil slippe unna - selv om det virker som man slipper unna her nede!

Derfor kjære venn, ikke bli oppbrakt. Fordi Sannheten setter i frihet. Og om du ydmyker deg under Korset - bekjenner Jesus som Herre - og ber om at Hans blod renser deg fra all synd - så vil Han tilgi alt - og du blir født på ny (Joh. 3:16). Og om du tar ditt kors opp - og følger Ham - så vil du også i Evigheten oppleve evig fred og glede - aldri utilfreds med noe. Ett menneske blir bare fornøyd ved å være nær Han som skapte Oss - men våre egne veier - fører oss inn i mørket og tåke - så vi ikke lenger kan se terrenget og Veien Gud skapte - en helt unik vei for hver enkelt. Men Korset vil ta bort tåken - så at du får klarsyn! Og ser Veien mot det Evige!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar