Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

torsdag 25. januar 2018

26 januar 2017 - Når den kristne troen tas med loven i hånd

Venstres utdanningstalsmann på Stortinget, Carl-Erik Grimstad er rask på 
avtrekkeren etter at den nye loven ble gyldig fra 1 Januar - og formålet: Ta den kristne!

Du kan lese artikkelen her.

Så det vi advarte mot og det vi trodde ville bli en lov mot kristendom - har allerede nå blitt satt i praksis. Det er verdt å merke seg at den nye loven om likestilling og diskrimenering ble fremsatt av AP og KRF - og vi kan lese fra denne artikkelen hvor alvorlig situasjon den kristne blir satt i:

"...Det har medført at norske familier i prinsippet har hatt mulighet til å oppdra sine barn slik de vil med tanke på temaene religion og synet på seksuell orientering.


Under forhandlingene om den nye loven i Stortinget kom imidlertid
Hareide og Støre samarbeider for 
å felle den ekte kristne
KrF og Ap med et eget forslag knyttet til lovens virkeområde. De ønsket at den nye likestillings- og diskrimineringsloven skal gjelde på alle områder i samfunnet, også i familielivet. Dette forslaget fikk flertall mot Høyre og Frps stemmer.

Med denne utvidelsen bør  flere enn bare klassiske kristne  bli bekymret, for dette gir staten en unik mulighet til å holde en klam hånd over familiers integritet. Foreldre som ikke støtter sine barn i deres ønsker om f.eks å skifte kjønn eller religion, vil i framtiden bryte loven, for det er ikke bare klassisk diskriminering som reguleres av likestillingslovgivningen. Loven omfatter også det som defineres som trakassering, og med det begrepet menes enhver handling, unnlatelse etter ytring som virker, eller har til formål å virke, krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende eller ydmykende."

Ved Gjennestad videregående skole i Vestfold, en skole eid av
Gjennestad Vgs
Normisjon, sa rektor nylig opp sin stilling fordi han ønsker å gifte seg med en mann. Nå utfordrer Venstre kunnskapsministeren på om skolen bryter friskoleloven og likestillings- og diskrimineringsloven. Det skriver Dagen.

Videre fra Document.no: "Etter undertegnedes syn må dette ha konsekvenser for denne og andre skoler hvis en slik praksis er i strid med loven.

Spørsmålet ble sendt til tidligere kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Han har nå gitt ansvaret for videregående skoler over til ny kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner.
Statsråden har bedt om utsatt svarfrist til fredag denne uken.

Grimstad peker på den nye likestilillings- og diskrimineringsloven, som trådte i kraft 1. januar, som slår fast at det er forbudt å diskriminere på grunn av seksuell orientering, og helt riktig peker Grimstad på den nye lovens skjerpede krav overfor arbeidsgivere

 Paragraf 29 slår fast at dette gjelder alle sider av et arbeidsforhold.

Paragraf 9 gir imidlertid unntak for forskjellsbehandling når det «seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk (…) har avgjørende betydning for utøvelsen av arbeidet eller yrket».
Grimstad mener ifølge Dagen at det ikke er «åpenbart at arbeidsgiver etter loven har anledning til å kreve å regulere ansattes privatliv etter ansettelse gjennom verdidokumenter».

Venstre respekterer at rektoren selv har tatt initiativet til oppsigelsen, men er kritisk til verdidokumentet Normisjons ansatte må forholde seg til."

Forbudt for å lære barna om kristen tro
Man forsto at det nye lovsystemet og hvordan samfunnet utvikler seg, så nærmer det seg en situasjon hvor det faktisk blir ulovlig å dytte troen din på dine barn, og om barna dine ønsker å stevne deg fordi du har fortalt dem om Bibelen - så kan de faktisk gjøre det. 

Og idag står lærerne i kø for å sjekke hvilken religiøs oppdragelse barna dine har : Islam er innenfor - Kristendommen er så godt som bannlyst og Barnevernet kan bli fort koblet inn. Og som du skjønner - denne loven hensikt omfatter ikke religionen Islam - selv om de i teorien kommer under samme lov - men i praksis så er det snakk om å ta de kristne. Både homolobbyen, feministene, media og politikerne - freder muslimer så langt det går. Mens en kristen kan stå i faresonen ved å bli tatt bare han nevner Jesus for ens egne barn. 

17 mai 2015 - korset i det norske flagget er fjernet -  og er
identisk med det Nord- Koreanske flagget. Det finnes krefter i
landet som ønsker et lignende samfunn. Hvor en liten elite styrer.
Dette legger opp til forfølgelse. Hvor det vil fremover koste å være en kristen. I Nord Korea lærer lærerne barna leker - for å få de til å avsløre om de har bibelsk litteratur hjemme - og barna som ikke skjønner konsekvensene av leken - kan angi foreldrene - og når de kommer hjem - er ikke mor eller far der - for de har blitt satt i konsentrasjonsleir. I Norge har det vært sterke anti-demokratiske krefter - men mest anti-kristelige (men egentlig er begge kreftene identisk - uten Bibelen - ingen ekte demokrati) - og ideologisk så finnes det et ideologisk slektsskap med det som skjer i Nord- Korea - eneste er at vi bare pakker det bedre inn i pent silkepapir - og da ser det jo fint ut. Dette gjør at folk må passe seg for hvordan du oppdrar barna dine - fordi staten ser de som statens barn!

Barnevernet - statens maktmiddelssentral
Vi har en sak nå hvor Barnevernet tok barna til kristne foreldre - uten rett grunn. Ene barnet ble tatt rett etter fødsel. Så har de gått til rettssak - og vunnet på alle punkter. Og de 2 eldste barna har blitt gitt tilbake. Men ikke den yngste nå på 2 år - som ble tatt fra dem rett etter fødsel (politi sto utenfor å ventet til fødselen var over) - fordi Barnevernet mener at barnet nå er så knyttet til sine fosterforeldre. Og advokatene klarer ikke å tro sine egne øyne - at de er så arrogante. Og ikke følger en rettskraftig dom. Derfor mener jeg at i Naustdal saken - hvor høye politikere fra Romania - kom for å diskutere saken - så var det ingen i de Blå-Blå som ville ta imot dem og prate med dem om saken - så viser det at så godt som alle politikerne på Stortinget er med på dette. 

De Romanske politikerne var sjokkerte - og opplevde at Norge via Barnevernet minnet mye om det Russiske imperalismen de selv var under. De husker godt hvordan det var å være undertrykt og hjernevasket av kommunisme - vi vet det ikke - og skjønner ikke at vi er på vei - takket være Sosialistisk politikk som spres via media, barnehage og skolesystemet (les hva Sylvi Listhaug mener om hjernevask i norsk skole). Selv helsevesenet kommer ikke unna dens påvirkning. Det er alltid en fare - når alle blir tvunget til å tenke og snakke likt - alt innen den politiske korrekte boblen (som ikke er noe annet enn makt overgrep via såkalt intellektuellt språk - idag er språk makt - og dessverre - de på venstressiden bruker anklager mot oss andre - som passer bedre på dem selv enn andre).

En Stat i Staten
Derfor er det min mening at Barnevernet har blitt en stat i staten - og de er ikke ute først og fremst etter barn som har det vondt (selv om det også gjøres) - men det finnes en sterk motivasjon å ta de kristnes barn - som er påvirket av kristen tro. Målet er å felle den kristne - og det er viktigere enn voldelige muslimer og andre religioner. Det forklarer også hvilken ånd som virker i den organisasjonen - den er Kristus fiendtlig. Samtidig så er det veldig forskjell fra Barnevern til Barnevern. Verst er de byene/bygdene der sosialister (som AP) styrer - og hvor det er nyutdannede arbeidere i BV - som er ferdig ideologisert fra skolen. De fleste eldre arbeiderne i BV - er såpass fornuftig at de klarer å skille fra de barna som har det godt og ikke godt. 

Og husk: Omtrent alle politikerne er med på dette med å gjøre Barnevernet til en Stat i Staten - så godt som ingen vil gå de i sømmene eller bry seg om barn som får traumer pga Barnevernets visse uetiske saker. Og om Staten først tar den kristne - så vil de også legge hele samfunnet etterpå - under streng autoritær kontroll. Det er ett dypt demokratisk problem - om den kristne er statens fiender. Da er det Staten som tar seg fullmakter som den ikke har noen rettigheter til - og som vil på sikt ødelegge den friheten vi nå enda nyter. 

Men friheten blir trangere og trangere - ytringsfriheten er på vei ut - man kan ikke si endog privat hva man mener om politikere, uten at det kan få konsekvenser - før så hadde man sketsjer og lo av makten, nå så ler komikerne av de som er kritisk til staten (såkalte hat-ytringer - som å kalle Statsministeren krapyl - og man mister jobben - mens frisør Hodne som nektet å klippe en norsk såkalt muslim (med Hijab) - blir idag gjort narr av som Nazi frisør på ett teater - og har tapt i retten for å få stopp på det - her ser vi at lovene brukes forskjellig - en fikk hard straff for en ytring privat - mens en annen som ble mobbet offentlig på det groveste- fikk ingen medhold. De nye folkene i domstolen, media, politi og i politikken - kjemper mot alt som ikke passer inn i deres "vellykkede" system).

Hva Herrens Ord sier om de som bøyer retten
Vi får minnes Herrens ord - rett før nasjonen blir ødelagt av dom:

"Se, Herrens hånd er ikke for kort til å frelse, og hans øre er ikke for tunghørt til å høre.  Men deres misgjerninger har gjort skilsmisse mellom dere og deres Gud, og deres synder har skjult hans åsyn for dere, så han ikke hører. For deres hender er flekket av blod, og deres fingrer av misgjerning; deres lepper taler løgn, deres tunge taler urett.  Det er ingen som fremfører tale med rettferdighet, og ingen som fører rettssak på ærlig vis; de setter sin lit til usannhet og taler løgn, de har unnfanget ulykke og føder elendighet.  Basilisk-egg klekker de ut, og spindelvev vever de; den som eter av deres egg, må dø, og trykkes et i stykker, bryter det frem en huggorm.  Deres vev blir ikke til klær, og en kan ikke dekke sig med deres gjerninger; deres gjerninger er ondskapens gjerninger, og det er voldsverk i deres hender.  

Deres føtter haster til det onde og er snare til å utøse uskyldig blod; deres tanker er ondskaps tanker; det er ødeleggelse og undergang på deres veier.  Fredens vei kjenner de ikke, og det er ingen rett i deres spor; sine stier gjør de krokete; hver den som trår på dem, vet ikke av fred.  

Derfor er retten langt borte fra oss, og rettferdigheten når oss ikke; vi venter på lys, og se, det er mørke, vi venter på bare solskinn, og i dypeste natt må vi ferdes. Vi famler som de blinde etter en vegg, vi famler lik folk som ingen øyne har; vi snubler om middagen som i tussmørket, midt iblant friske er vi som døde.  Vi brummer som bjørner alle sammen, og som duer kurrer vi; vi venter på retten, og den kommer ikke, på frelsen, og den er langt borte fra oss.  

For våre overtredelser er mange for deg, og våre synder vitner mot oss; våre overtredelser har vi for våre øyne, og våre misgjerninger kjenner vi:  Vi er falt fra Herren og har fornektet ham, vi har gått bort fra vår Gud, vi har talt om undertrykkelse og frafall, vi har unnfanget løgnens ord i vårt hjerte og sagt dem utDerfor er retten blitt holdt tilbake, og rettferdigheten står langt borte; for sannheten har snublet på tingstedet, og det rette kan ikke finne inngangog sannheten ble borte, og den som holdt seg fra det onde, ble plyndret

Og Herren så det, og det var ondt i hans øyne at der ingen rett var, og han så at ingen trådte frem, og han undret seg over at det ingen var som førte hans sak. Da hjalp hans arm ham, og hans rettferdighet støttet ham,  og han ikledde seg rettferdighet som en brynje, og frelsens hjelm satte han på sitt hode, og han kledde seg i hevnens klær og svøpte sig i nidkjærhet som i en kappe.  Etter deres gjerninger vil han gjengjelde dem, med vrede over sine motstandere, med hevn over sine fiender; øyene vil han gjengjelde det de har gjort. Og i Vesterland skal de frykte Herrens navn, og i Østerland hans herlighet; for den skal komme lik en voldsom strøm som Herrens vær driver avsted.  

Og det skal komme en gjenløser for Sion og for dem som omvender seg fra overtredelse i Jakob, sier Herren.  Og dette er den pakt som jeg gjør med dem, sier Herren: Min Ånd, som er over deg, og mine ord, som jeg har lagt i din munn, de skal ikke vike fra din munn eller fra dine barns munn eller fra dine barnebarns munn, sier Herren, fra nå av og til evig tid." Jesaja kapittel 59.

Frykt og overmot har grepet maktens folk
Bare Korset kan redde vår nasjon. For frykt har grepet maktens folk, og ved stor uro begynner de å kjempe mot de som er Kallt ved Hans navn - de som var en så stor velsignelse for deres fedre, og æret landet og gjorde nasjonen stolt - har blitt deres fiender. De får ikke ro, ikke nattesøvn, eller klarer å gjøre noe verdifullt - om de da ikke kan ramme den rettferdige eller deres barn. Og en dag - må de som selv er maktens folk - stå til ansvar for Den Høyeste Hellige - og de som de selv forfulgte - må de se på Herlighetens trone - hvor de selv er avkledt all sin makt - og på den dag vil de først da skjønne hva frykt er for noe.

Så vend om dere frafalne barn , til Herren, og Han vil lege dere! Om ikke, så må deres klare å møte dommen uten en advokat - Jesus Kristus- Han som betalte for deres synder! Nådetiden finnes kun i dette livet - etter døden - finnes det ikke lengre noen nåde! Søker du nåde nå - og Jesus blir din Herre - og du holder fast på Ham til din dødsdag - så vil du finne nåde etter døden!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar