Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

tirsdag 2. januar 2018

2 januar 2017 - Regjeringssamarbeid og tåke over Jeløy Radio

Idag så vi en tåke komme sigende over Moss, som om det var ett åndelig mørke. Det begynte på morgenen, og det var tettere enn hva jeg kan huske er vanlig. Da man kjørte bil, var sikten dårlig. Man så ikke langt. På formiddagen var det sol, men senere kom tåken igjen tett som en busk. Jeg tenkte på boken "Mørkets Rike" med Peretti, som omhandler en tåke over områder, når det ble inntatt av onde ånder, og deres menneskelige marionett dukker:

"Mens demonene fortsatt befant seg i tilfluktstedet sitt i kjelleren og klappet hverandre på ryggen, mens de gav stikk til Sløvhet, la de ikke merke til den merkelige, unaturlige kuldefronten på utsiden. Den beveget seg sakte over byen og bragte med seg en gjennomtrengende vind og et kaldt regn. Selv om det var blitt lovet at kvelden kom til å være klar og fin, ble det nå mørkt under et lavt, tåkeaktig teppe, halvt naturlig, halvt åndelig." Les hele sammenhengen her.

Jeg opplevde tror at det var noe åndelig med denne 
sammenkomsten på Jeløy Radio i Moss - disse som da skal forme vår fremtid de nærmeste årene, og det kommer ikke til å være noe velsignelse for nasjonen. Men en fortsettelse på å bringe landet ned i rennestein. Syndens makt er alltid fiendskap mot nasjonenes ve og vel.

Som New Age (som teks. Bildenbergerne) fronter Positiv tale, og samtidig tilber Moder Jord, så gjør også denne regjeringen det samme. Og det er fåtall på Stortinget som taler imot dette samlende vanlige kunstige politiker språket, som likesom skal være intellektuelt. 

Erna en tåkefyrste?
Har vi en annen tåkefyrste i dette landet (ikke bare Støre), nemlig statsminister Erna Solberg? Mange mener sikkert at jeg skyter over hodet med en sånn uttalelse. Men Erna taler ikke til den vanlige mannen i gata, hun snakker "positivt" om ting som er over hodene for de fleste, unntatt de barn og ungdommene som vokser opp med å ha lært den nye globale læren om å sortere søppel, unngå Co2 forurensing, sosialistiske ideologi etc. Jeg kaller det en New Age lære, fordi New Age er veldig opptatt av Moder Jord. Mennesker er skapt som religiøse skapninger, og Globalismen som oversvømmer oss, er en form for avgudsdyrkelse, en religiøs plikt ovenfor FN og de som dytter disse tankene på oss.

Dessuten så er Erna Solberg blind for problemene masseinnvandring fra Midtøsten og Afrika, spesielt fra muslimske land, og advarer nordmenn om rasisme. Mens sannheten er at rasismen sitter i de som kommer til oss fra muslimske land, og de fleste av dem, lar fordommene og hatet gå utover den lille jødiske minoriteten vi har igjen. Noe som tydeligvis ikke bekymrer Erna Solberg så mye.

I nyttårstalen til Erna, så var det overpositive toner, med litt fokus på endel negative problemer (som vi skulle løse sammen), samtidig som jeg opplevde det som oversøtt, som man har spist for mye sjokoladekake med for mye smør og sukker. Jeg skjønner at Erna er åndelig blind som ufrelst, men jeg savner mer nøkternhet, mer sannhet og ekthet. De store problemene samfunnet har ligger i vår forkastelse av Guds Ords lover. Det virker som samfunnet har blitt besatt av å gjøre motsatt av alt Skriften sier er til det beste for mennesket. Det er som å slippe barn ut, og la de gjøre hva de vil uten grenser, og håpe på at alt går bra! Sånn er Norge, og sånn blir mange barn oppdratt!

En nøktern beskrivelse av Reformasjon og Voldelig islamisme?
Erna nevner Reformasjonen og voldelig islamismen på denne måten:

"Forandring har, på ulike måter, satt sitt preg på vårt samfunn opp gjennom historien. Noen forandringer har satt dypere spor enn andre. I fjor markerte vi at det var 500 år siden Martin Luther tok sitt oppgjør med datidens kirke. Det vi kaller reformasjonen.

Reformasjonen fremmet tanken om det enkelte menneskes betydning. Og utviklingen av ytringsfrihet, utdanning og vitenskap. Uten disse verdiene ville vårt samfunn i dag vært et helt annet.

I hverdagen kan det være lett å ta disse verdiene for gitt. Det bør vi ikke gjøre. Vårt demokratiske samfunn er ikke truet i dag.

Men det utfordres på ulike måter. Vår frihet og våre liberale verdier er det viktigste vi har.

Derfor skal vi alltid være på vakt. Vi skal bekjempe radikalisering og rekruttering til voldelig islamisme."

Reformasjonen handler tydeligvis om at løfter vi Guds Ord høyt opp, og ærer Gud, så vil vi kunne nyte fred og beskytte ett menneske fra å bli moralsk korrupt. Guds Ord verner også om ytringsfrihet og selv demokrati. Men når vi da forkaster Guds Ord og grunnen for reformasjon, som også Høyre og Erna Solberg gjør i praksis, så vil freden bli borte, mennesket blir korrupt på innsiden (og ikke til å stole på), og demokratiet forvitrer på innsiden.

Erna sier "Vårt demokratiske samfunn er ikke truet i dag." Sannheten er at Media og Stortingspolitikerne ødelegger demokratiet innenfra. Da Carl I. Hagen skulle nomineres til Nobelkomiteen, så fikk Stortinget en uvanlig fart på seg - til å forandre reglene og stoppet hans kandidatur. Hvorfor? Fordi de fleste på Stortinget er hjernevasket med globalistisk hjernevask, og føler seg truet av en som elsker det Norge som var etter Krigen - fritt fra andre lands innflytelse. De kan lage problemer for den Globale planen, ved at folket skjønner at de er lurt. Carl I. Hagen har en usedvanlig evne til å gjennomskue folk, deres motiver og deres politikk. Han ser faktisk at Keiserens nye klær, er kun nakenhet og skam!

Erna Solberg som de fleste av våre politikere, klarer ikke å se sammenheng mellom voldelig islamisme og religionen Islam. Alle terrorister henter sin informasjon fra Koranen og Hadithene. Derfor er Islam like farlig som boken "Min Kampf" til Hitler. Skrifter er aldri nøytrale! Legger man hat i ordene, så vil det også påvirke den som leser det. Og Muhammed hatet mennesker som var frie, og ville binde dem og ødelegge dem (halshugging var hans spesialitet. Les her om hvor voldelig og blodig Muhammed var - og han er ett forbilde for ca 1 milliard muslimer). Og derav må vi også lese og forstå Koranen også i dagens samfunn. Fordi de fleste muslimer tror enda at Koranen og Muhammed er den eneste rettesnor. Og de bor i vårt samfunn, og de kommer inn flere og flere (jeg avskyr ikke menneskene, men den ånd som driver mange av dem).


I hvilken situasjon er dagens Norge?

Jo, vi har fått de lederne som vi fortjener. Vi kan egentlig ikke skylde på dem. Det er vår egen synd, som åpner opp for autoritære krefter, pakket inn i positiv og vakker innpakkningspapir. Men innholdet er bedragersk. Når vi lever i synd, mot det Bibelen advarer mot, så gir vi makten til maktene og myndighetene, til å ta over vår frihet. Da kan man lese det jeg begynte med i starten av innlegget: Å lese dette utdraget fra Mørkets Rike.
Når Gud vil dømme en nasjon, så gir Han dem onde herskere - John Calvin
Kongen som sa Nei
Og den Gudfryktige bestefaren til dagens konge, Kong Håkon sa følgende:


Om både Konge Håkon og John Calvin hadde sett det som skjedde idag, så hadde de sett at Norge var på vei mot stupet, til sin egen ødeleggelse. Fordi folket elsker synd og bryter daglig Gud Bud, og dette slektet kan ligne Noahs slekte :

"Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden. Alle tanker som rørte seg i deres hjerter, var onde dagen lang.  Da angret Herren at han hadde skapt menneskene på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte." 1 Mos. 6:5-6.

Kong Harald og Statsminister Erna Solberg får makt til å sitte og forføre Norge ved sine holdninger, innflytelse og posisjon, og folket gir dem makten til det! Det er kun de Helliges bønner og tilstedeværelse, som holder ulykkene tilbake!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar