Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

torsdag 7. desember 2017

7 desember 2017 - Mr. Putin og veien mot endenJeg så nylig programmet om Putin på National Geographic. Og deres beskrivelse av mannens ondskap, er ikke overraskende for meg. Folk som våger å stå imot ham, blir ofte fengslet eller drept, eventuelt må flykte til Vesten. Og en avhopper fra Russland, Aleksandr Litvinenko, ble drept i England av radioaktivt stoff, Polonium. Fordi han satt antagelig på informasjon som var mindre bra for Putin. Det er ingen tvil om at Putin er ett maktmenneske, og ett liv betyr lite i det store og det hele. Men å ha ett godt navn (også) i Russland, betyr alt, og derfor vil også Putin beskytte seg mot de mordene som skjer på eks. undersøkende journalister, ved å legge skylden på andre.


Hva var det som skjedde, som gjorde at Putin ble satt inn?
Men en annen ting som Vesten aldri ønsker å fortelle, er hvorfor Putin ble satt inn som president etter Jeltsin. Rabla det for Jeltsin, han som ble kalt Vestens venn, eller var det noe annet?

Vi kan skru klokken tilbake til krigen i tidligere Jugoslavia. Serberne, som er blitt merket som fiender av Vesten, var under 2 verdens krig både Amerikas og Sovjets allierte. Serberne beskyttet jødene og Sigøynerne mot overgrep fra muslimene (Kosovoalbanerne) og fra de nazistisk påvirkede Kroaterne. Men noe skjedde inn i nyere tid. Sovjet løste seg opp, og ble svekket, slet med matmangel, fattigdom, nød ol. Og i det kaoset satt Jeltsin og styrte. Russland opplevde mange diplomatiske ydmykelser fra USA, etter at de hadde mistet sitt imperiet (sovjet).

Men da USA gikk til angrep på deres gamle allierte Serberne, hvor
krigsårsaken var oppbygde løgner, som ble spunnet fra USA og Clinton familien, så reiste det seg ett raseri i den Russiske Bjørnen. Jeg vil anbefalle deg, å sette deg inn i denne artikkelen, og gå ned til "'Europa: Amerikas neste erobring?". Lesningen er sjokkerende (men også godt dokumentert), og du får problemer på skolen, om du drar inn den informasjonen i en prøve om krigen i Jugoslavia. Fordi lærerne er så indoktrinert av media, og de som vet hva som virkelig er sant - tier! Og de som forteller sannheten om krigen, blir sett på som ekstrem, forvirret eller desinformert!

Sannheten er de nye fienden i dagens samfunn!

Sannheten - dagens ekstremisme
Og da passer det godt inn med hva Guds Ord profeterer om Endetiden:


"Når den lovløse kommer, har han sin kraft fra Satan og virker med stor makt og med under og falske tegn. Med all slags urett forfører han dem som går fortapt, fordi de ikke ville elske sannheten så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud over dem en villfarelse som gjør at de tror løgnen. Slik skal de få sin dom, alle de som ikke trodde sannheten, men hadde sin glede i uretten." 2 Tess. 2:9-12.

Muligens har vi ikke sett Den Lovløse enda, men vi har sett den lovløse ånden, og den lovløse ånden forvirrer, forblinder og villeder folk bort fra sannheten (antikristens ånd virker etter hvor mye synd der er i nasjonene - og en antikrist (som teks. Hitler) som står frem, er ett resultat av Syndens beger er fullt, 1 Mos. 15:16). 

Og her kommer media inn, pga dens enorme makt til å påvirke folket: For den som styrer din informasjon, styrer din dømmekraft! Derfor: Stol aldri på media! De er satt der for å villede deg bort fra virkeligheten, inn i ett Amerikansk eventyr, alà Disneyland! Men akkurat som fornøyelsesparken til Pinocchio innholdt en stor forbannelse, fordi han lot seg lure (han ble forvandlet til ett esel pga sin ulydighet og opprør), så vil det også skje en hard fortapelse for dagens generasjon, for de som ikke tar til seg Sannheten.

For å kjenne din fiende, og hvor han jobber, så må du avsløre hans nettverk. Som oftest er skjult under en haug med løgner! Som teks. Bildenbergerne. Det er interessant at Trine Eilertsen, Politisk redaktør i Aftenposten, også har vært med på møtet. Og Aftenposten er pro Globalisme, mot nasjonalisme og fremmer synder som homosexualitet og bedrag. Her kan du lese mer om bedraget rundt media og Bildenbergerne.

Russland føler seg truet - setter inn Putin
Så hva gjorde Jeltsin, da han så at USA var ett land med svik, og at deres media løy hele veien? Han visste at han måtte skje en forandring i Russland, så de kom opp på samme nivå som USA/NATO i militær styrke, eller bli en del av USAs underkuvede kolonier. Så rett etter krigen i 99, trakk Jeltsin seg vekk fra ledervervet, og satt inn Putin. Og dermed startet Putin opprustning, strammet inn på demokratiet, og lot folk som sto han imot, få unngjelde. Putin visste at kun en tøff, hard og autoritær leder, kunne gi Russland tilbake sin gamle storhet. Og de er idag en stor trussel, men ikke bare imot USA (som ikke tar Russerne helt på alvor enda), men også mot Norge (som enda ikke har tatt til seg hvor faren helt ligger). 

En dag vil Putins krigere innta Norge eventuelt deler av Nord-Norge, pga våre synders skyld. Det er profetert fra mange Gudsmennesker. Også flere våkne mennesker uten Kristus, ser faren mot Øst! Men det gjør ikke dagens regjering! Vi skulle nok ha en med Listhaugs kaliber i alle de viktige delene av regjeringen, som forsvar, utenriks etc. Men pga våre synder, så kan egentlig ingen mennesker redde oss, kun en nasjonal omvendelse som i Jonas bok, kan avverge og utsette dommen!

Gud innsetter og avsetter ledere som Han vil
Husk! Gud kan reise opp ugudelige ledere, for å få dem til å være domsredskap mot andre land, fra Herrens Hånd. 

Det klareste eksemplet i Bibelen, er at Gud satte inn Farao i Egypt, for å vise sin makt for hele jorden, Rom. 9:17-18, og rev i stykker nesten hele Egypt, 2 Mos. kap 7-12 pga hva de gjorde mot Israel.

Og Gud brukte den Gudløse Nebukadnessar, konge i Babylon, til å dømme Judea, Sør-Israel. Bibelen kaller Nebukadnessar sin tjener, Jeremia 25. Og han utførte dommer mot flere folkeslag hvor synden var fullmoden. Gud kan bruke onde mennesker, for å gjøre det han vil! Krig oppstår ofte pga ett lands mektige synder, og at de overtreder budene konstant og grovt!

Vi ser også i Daniels bok, at Gud tillater eller aktivt bruker konger, som Alexander den Store, til å uføre dommer som er beskrevet i Bibelen. Som teks. dommen mot Tyrus, Esek. 26, hvor det står beskrevet Nebukadnessars krig mot Tyrus (573 f.Kr), og den endelige ødeleggelsen som ble gjort under Alexander den store 332 f.Kr.  (ved å legge steiner i vannet mot øya, helt til hæren kom inn til øya, og erobret festningen). 

Synd straffer seg selv, og Gud er Jordens Dommer, og sørger for Rettferdighet, om ingen andre utfører det.

Selv Antikrist blir en leder som vi fortjener
Vi kan selv se at Antiokus Epifanes, forbilde på Antikrist, ble også reist opp pga at syndens mål var fullt i nasjonene. Og Skriften sier om Antiokus og kommende Antikrist:

"Og i den siste tid av deres herredømme, når overtrederne har gjort sine synders mål fullt, skal det oppstå en konge med frekt åsyn og kyndig i onde råd. Og hans makt skal bli stor, men ikke ved hans egen kraft, og han skal gjøre utrolig stor skade og ha fremgang med alt det han foretar seg; han skal ødelegge mektige fyrster og de helliges folk.  Og fordi han er klok, skal hans svikefulle ferd lykkes for ham; han skal opphøye seg i sitt hjerte, og han skal ødelegge mange i deres trygghet" Daniel 8:23-25

Hvofor ble (blir) alle disse onde menneskene reist opp (jeg vil legge til at Gud ydmyket Nebukadnessar etterhvert, og muligens vil vi se han i Evigheten hos Jesus)? Fordi :

"Lovet være Guds navn fra evighet og til evighet! For visdommen og styrken hører ham til, og Han omskifter tider og stunder, avsetter konger og innsetter konger; han gir de vise visdom og de forstandige forstand" Daniel 2:20-21

Du forstår, jordens konger er som leire i Guds hender. Han innsetter og avsetter som Han vil. Det kan virke som urettferdig for deg og meg, men han gir oss herskere etter hvor mye overtredelser, lovløshet og synd det er i nasjonene. Og akkurat nå, så har Gud reist opp den ugudelige Putin, for å være ett domsredskap for Gud, mot ett ugudelig Europa, og muligens også USA! Det er snart tid for dom, før Gud til slutt, lar Russland selv falle sammen, under sin egen ondskap!

Obama er Gog?
Du forstår, satan har (forsøkt) å sette inn sine svarte sjakkbrikker i denne siste tiden, og de lederne vi ser nå, er de som vil være her når Antikrist står frem. Noen vil nok bli byttet ut, og nye satt inn! Men over satan, så er det Gud som har kontrollen. 

Når Gud ville utsette krigen som måtte ha kommet mellom Russland og USA - pga Obamas ensidige fordømmelse og konstante irritasjoner mot Russerne , samling av NATO styrker rundt grensene til Russland, irritasjon i Syria - hvor USA ensidig støttet islamske terrororganisasjoner mot Assad, Syrias leder og autoritære sjef, så gjorde Russland seg klar til Krig mot USA, ettersom de følte seg truet (de hadde atomøvelser for befolkningen i Moskva høsten 2016). 

Men Gud utsatte det litt, og satte inn Trump, rett fremfor nesen til den uetiske, falske og farlige Clinton familien, og gjorde en nesetyver foran Obama - den falske presidenten som elsket alt som Gud hatet. Obama er muligens den kommende lederen for Gog, ifølge dette synet, og ifølge Bibelkoden

Om ikke satan har en verre verdensleder på lur, så tror jeg at Obama er den på det nåværende tidspunkt, som passer best på en beskrivelse av det bibelen kaller Antikrist. Og USA som ble opphøyd som en seiersherre og helt etter 2 verdenskrig, har siden hatt sterke krefter som jobber parallelt med demokratiet, som har jobbet målbevisst - med å gjøre USA til ett autoritært land - hvor målet er å ha ett styre likt som Nord-Korea.

Media og endetidens forførelse
Og måten de vil lure massene på gjør de: gjennom Media (de har kjøpt opp media, og det er nå 6 eiere de viktigste mediene i USA), ulike presidenter (som ikke har hatt så mange andre valg enn å gjøre som Deep State bestemmer), og via CIA, FBI, utenriksdepartementet og mange flere. Tror du det er demokrati i USA, så tar du feil. Bare tenk på svertekampanjen mot Trump i media - som ingen andre før han har opplevd, fordi det er vel kanskje den eneste innsettelsen i nyere tid, hvor Deep State ikke har klart å manipulere frem sine ledere.

Idag er det ikke Putin som er verst, men hvordan USA blir styrt - og da mener jeg ikke Trump (og Dessverre, så virker det heller ikke som Trump får gjort så mye - ettersom han får motstand fra alle ting han forsøker å gjøre - han har mye mindre kontroll over USA enn eks. Bush - iallefall ytre sett). 

Kjøpmennenes påvirkning av globalismen
USA er en trussel mot verdensfreden, mens vestlig media skjuler det meste. Også innvandring er en del av kampanjene, ledet av den Amerikanske ungarske jødiske mannen Soros, under Den Globale Verdensordens dominans. Jeg vet ikke hvor heldig det er for Vesten, at de grådige kjøpmennene (altså de rike - de som driver mye av Deep State), forsøker å bruke Islam til å dominere verden - Jeg er redd for at det ender med at Islam vil dominere kjøpmennene.

Skriften sier om Den kommende nye Babylon "For alle dine kjøpmenn var fyrstene på jorden, og med din trolldomskunst ble folkene bedratt." Åp. 18:23.

Økende motstand mot Amerikansk imperium bygging
Derfor lar også Gud Putin og Russland og ikke minst Kina, stå der som en motpol, mot Amerikansk Babel bygging av forvirring! Akkurat som Gud utfordret Babel byggingen i 1 Mos. 11, hvor han blandet sammen språkene - så de ikke kunne forstå hverandre og dermed stoppet byggingen! Så vil Han utfordre Babel byggingen som er utført av og gjennom USA - ved å svekke Amerikansk dominans: En økonomisk nedtur - hvor gjelden deres vil bli en snare! En svekkelse av Dollaren! En krigsnederlag for USA! Og hvor de amerikanske innbyggerne vil bli bundet av ett sterkt autoritært system! Dette vil ramme hele verden.

Landet i nord- som ett domsredskap i Herrens hånd
I August 2013, fikk jeg ett profetisk Ord fra Herren som lød så:

"Så sier Herren: Se, vann stiger opp fra nord, og det blir til en flommende elv, og det flommer utover landene og alt som i dem er, byene og dem som bor i dem. Menneskene skriker, og alle som bor på jorden, jamrer seg;" Jeremia 47:2.

Opprinnelig gjaldt dette Filistrene. Men jeg skjønte at Gud mente ved dette Bibelverset, nemlig Russland. Og ca 6 mnd etter at jeg hadde delt dette bibelverset på nettet, så ble det stridigheter mellom Russland og Ukraina (hvor det kan virke som fremmede soldater (amerikanske??) som skjøt inn i folkemengden - noen mener også at muligens USA/Ukraina skjøt ned det nederlandske passasjerflyet ved å bruke russiske raketter - for å hisse til krig - nyheten om nedskytningen kom så raskt ut på eteren - at man skulle tro den var forhåndsinnspilt) -

Jeg tror Gud vil bruke Russland som ett domsredskap mot ett sovende og syndig Europa. Og Norge vil muligens ryke ut først! I følge Lebesbymannen og Emanuel Minos, så skulle en del av Nord Norge blit tatt. Ifølge en nylig profetisk ord fra en gudsmann, mens han sto i Oslo og skuet over "sodomas" feiring under Homoflagget, så talte Herren om en krig mot Hele Norge, hvor folk skulle gå sultne i Oslos gater, mens russiske tanks dirigerte dem. Les ulike Russland profetier/artikler her.

Her er hva denne Gudsmannen så: 


David Wilkerson hadde en rekke visjoner og englebesøk fra Herren under hans levetid fram til sin død i 2011, om den kommende kollaps i den amerikanske økonomien og ødeleggelsen av Amerika. I den økonomiske kollapsen vil det bli opptøyer og branner over alle store byer i dette Amerika. Dette vil være en tid med stor frafall og forfølgelse mot kirken som aldri før. Etter den økonomiske kollapsen i USA, nasjonen vil være på sitt svakeste punkt. En hydrogen holocaust vil deretter feie gjennom denne nasjonen ved en russisk invasjon av Amerika. Når Israel ser ødeleggelsen av Amerika, Russland vil prøve å invadere det Hellige Land, hvor 5 / 6 del av hærens fra Russland vil bli ødelagt av Jesus selv. (Du kan lese hele artikkelen her)

Dette er en fryktelig tid, men også en tid hvor Herren vil frelse en stor skare med mennesker. Derfor trenger vi å påminne oss om Salme 91, og at Gud holdt sin hånd over sitt folk i landet Gosen, i Egypt, mens Gud dømte Egypt for sine synder. Vi behøver ikke være redd, men stole på Herren i alt. Han har full kontroll!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar