Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

mandag 4. desember 2017

5 desember 2017 - “Mitt barn, krig kommer til denne nasjonen. Dette er den fjerde dommen over denne nasjonen.”Forfatteren John Shorey, som ble intervjuvet på et kristent fjernsynsprogram, delte en profetisk advarsel som en venn av han hadde fått, som ble vist i denne 10-minutters videoen som vist nedenfor. Videon ble lastet opp til YouTube den 20. november 2017.

Herren sier: "Min sønn, disse ordene gir jeg deg. Lydene av drap i Las Vegas er lyden som vil bli kjent for alle i denne nasjonen. De merkelige (utenlandske) hærene som vil komme mot dette landet vil strippe alt og alt vil bli herjet med. Denne hæren vil ikke ha noen nåde og døden vil bli ett normal syn. Min sønn, de som skjuler seg i Meg, vil bli frelst. De som omvender og bøyer kneet, vil bli frelst. De av min rest som blir ledet av min Ånd, vil bli frelst.

Min sønn, himmelens vinduer er åpne, klar til å helle barmhjertighet og nåde. Men ingen vil lytte, ingen lytter til mine profeter. De som kritiserer Mine profeter, vil ikke være klare. Orkanen sesongen er snart over, de rydder fortsatt opp. Tiden for jordskjelv har begynt. Jeg viste deg de tre vulkanene i vest. De vil eksplodere på grunn av jordskjelvene. Mount Rainier, Mount Hood, Mount Adams vil alle briste ut under jordskjelvene. Men selv etter alt dette, vil ikke min kirke våkne opp. Min kirke tror på de falske profetenes løgner. Det kommer ingen velstand, lykke og fortidens falske glade dager. Min kirke vil kjenne styrke, ydmykhet og bønn. Mange millioner vil gå til grunne, men de som er min rest vil gå inn i Guds kraft som aldri har blitt sett før på denne jorden.

Min sønn, mange stemmer vil tale i de siste dager om fred, velstand, lang levetid og lykke, men de hører ikke Min stemme. De hører stemmen til en løgn ånd.

Min sønn, krig kommer til denne nasjonen. Dette er den fjerde dommen over denne nasjonen. Mange av sønnene og døtrene vil dø av sverdet. Mange kirker vil bli fullstendig ødelagt. Jeg forteller deg nå hva den fjerde dommen er, fordi nå er alle planene blitt lagt. Armeène kommer fra nord og øst. Store byer vil bli til en haug med murstein. Jeg vil få min rest til å flykte til sikre soner; der store mektige vekkelser vil ta plass. Kroppen vil våkne opp og bevege seg i kraft. Det er på denne tid at min brud vil bli det lyseste lys. Dette er når jeg skal komme og samle henne til Meg selv. Min brud vil være ren og uten flekk eller rynke. "

Han delte også følgende ord mottatt 20. oktober 2017.
"Hør mitt rop, hør min profet som advarte deg om å gjøre deg klar. De har hørt Min stemme, og mine profeter skjelver, selv om de bare ser delvis. Pass deg for de falske profetene som sier at verden skal oppleve gode tider og gode perioder. De hører meg ikke, for domsavhandlinger kommer og er her. Millioner vil gå til grunne, millioner av millioner vil gå til grunne i alle verdensdeler. Amerika, du vil lide et stort tap og vil ikke kunne hente deg inn igjen. Gjør ditt hushold klart og vær forberedt på å elske din neste. "bekreftelser:
To profeter, Byron Searle og Brother Billy Nelson, begge mottok lignende advarsler om fire dommer som er på vei, og de kommer i en økende alvorlighetsgrad. Dette rapporterte jeg i en artikkel den 9. september 2017 . Men detaljene om den fjerde dommen ble ikke avslørt på den tiden. Byron ble ganske enkelt fortalt, "Mange vil gå til grunne i denne dommen som til slutt vil drive kirken ned på knærne, hvor de roper ut for omvendelse."

Jeg tror på disse advarslene, fordi de bekrefter det jeg så i en drøm i 2014 da jeg ble fortalt om en plan om å massedrepe det Amerikanske folket. Jeg så at USA allerede hadde utholdt en rekke alvorlige problemer, men hver gang jobbet nyhetsmediene i samarbeid med vår føderale regjering for å lyve for det amerikanske folket, at alt var bare bra, og det var en plan for å løse problemene . De fleste amerikanere trodde på løgnene, så etter hvert som problemene ble dekket til, så gikk de " tilbake og sovnet" og forberedte seg ikke på de mer alvorlige dommene som var på vei.

Jeg ble også vist at den som ledet angrepet var Barack Obama, og oppfylte Daniels profeti:

"Slik skal han gå fram mot de sterkeste festninger med en fremmed Gud.". (Daniel 11:39)

De menneskene jeg snakket med i drømmen min, refererte alle til ham som president Obama, som viser at han vil komme tilbake til makten, enten åpenlyst eller kanskje til og med skjult. Han hadde en stor organisasjon av hensynsløse bøller som jobbet for ham, utfører sine planer, med en ond kvinne som overvåker dem. Hun rapporterte direkte til Obama.

Også bekreftet vedrørende advarslene som ble delt av John Shorey, har Gud vist mange av hans folk at det vil være trygge soner i USA. Men i min drøm ble jeg advart om å forlate landet for å unngå å bli drept. Jeg tror at Gud har bestemte planer for hver enkelt av oss, så vi må hver enkelt av oss søke hans instruksjoner.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar