Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

lørdag 30. desember 2017

31 des. 2017 - Profetiske oppfyllelser i 2018?


Jeg vet ikke hva som skjer i år. Jeg hadde delt mange profetiske ting som mange mente ville skje i 2017, men endel som ikke inntraff i år. Her kan du lese litt over hva jeg skrev i fjor høst. Men det skjedde også ting, tegnet i Jomfruen, og total solformørkelse over hele USA. Og rett etter kom 2 stormer inn over USA, og skapte kaos og død.

Ting som skjedde ved Blodmånene

Ellers var det i år Russland og Syria har (sammen med USA, eller mot USA?) klarte å stoppe IS fremrykninger, og tatt fra deres innflytelse. Jeg tror at IS dannelse var ett resultat av siste store tegn, blodmånene som gikk over 2014 og 2015. Deres fall, gjorde det mulig for Iran å ta over.

Vil tegnet i Jomfruen oppfylle en storkrig i Midtøsten?

Men vedrørende tegnet i Jomfruen, så kan vi kanskje ta en titt på artikkelen Aftenposten skriver om Irans innflytelse som nå kommer helt inn til Israels grenser. Og jeg har delt lignende informasjon men mer dyptgående informasjon fra et kristen perspektiv, hvor forfatteren var tidligere muslimsk araber.

Dette som Iran fremmer nå, lukter det en større konflikt av. For Iran har aldri skjult sine intensjoner for å ødelegge Israel. Og jeg tror vi snarlig vil få se en konfrontasjon. Kan tegnet i Jomfruen tegne begynnelsen på enden, ved en en gryende start med en storkrig i Midtøsten? Det vil skje, men man vet aldri helt når det skjer. Men allerede nå føler Israel seg såpass truet av Iran, at de støtter opprørerne mot Assad, enda de også er fiender av Israel. Israel føler mer truet av Iran, enn noe annet land.

Datosetteren og det å være våken
Skal være ærlig å si at jeg noen ganger har vært for rask på avtrekkeren når det gjelder dato. Men for meg personlig, har alt dette skapt en mer våkenhet i min ånd. Altså læren om Endetiden og Jesu gjenkomst, har alltid handlet om en åpenbaring, som skulle holde deg i forventning om Hans komme enhver dag, selv om Han ikke kom, for at du måtte våke - og ikke havne i synd. De første kristne levde sånn, men så ikke Hans komme. Men jeg tror ganske sikkert at vi vil det.  

Når vil Riket bli gjenreist?
De første kristne var veldig opptatt av Endetiden, og disiplene spurte Jesus "Herre, vil du på den tid gjenreise riket for Israel?»  Han svarte: «Det er ikke deres sak å kjenne de tider og stunder Faderen har fastsatt av sin egen makt." Ap.Gj. 1:6-7. Og Jesus refset fariseerne, datidens religiøse for "Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde." Matt. 16:1-4. Så å søke det profetiske og forsøke deretter å forstå tidene, er faktisk viktig, og jeg tror Himmelens Gud forventer at vi gjør det. Gud blir ikke sinna fordi vi tolker feil, men Han blir lei seg fordi vi ikke søker i det hele tatt.

År 5778 - ett profetisk siste jubelår i en profetisk kalender?
Men ifølge denne profetiske opptegnelsen fra en jøde, tegnet han opp 10 jubelår. Han levde 300 år før, og fikk en åpenbaring. Han døde nettopp i 1217, og hans profetiske oppfylleser som startet først i 1517, har vært nøyaktig!

1) det 8 jubelåret han viste til, var i 1917, som viste til Jerusalems befrielse fra Tyrkerne.

2) det 9 jubelåret, var det året Jerusalem kom tilbake til eie for det jødiske folket (men lot muslimene ha det Hellige stedet, Tempelplassen).

3) det siste og 10 jubelåret han tegnet, blir nå oppfylt i 2017.

2017 uten oppfyllelse, eller er jubelåret både 2017 og 2018?
Men det skjedde jo ikke noe 2017. Vel, egentlig var overskriften på denne artikkelen for ca 1 eller 2 år siden, "Jubelåret 2017/2018". Men jeg gjorde om det og skrev kun "Jubelåret 2017". Men da året nå lakket mot slutten, så innså jeg at dette måtte gjelde 2017/2018. Det er på den måten ett jødisk år går, fra høst til høst. Og jøden Juda Ben Samuel skrev om det siste jubelåret at den skulle "bety begynnelsen av den messianske endetiden".

Og Jerusalem ble befridd i år 1917 så sent som i Desember, hvor man tidligere på høsten hadde gått inn i år 5678. Derfor er det riktig jubelåret høsten 2017, og neste år 2018 (jødisk år 5778), fra september til september.

År 5777 som vi har forlatt, ett tegn som viser at vi er på slutten av slutten av nådetiden?
Jeg vet ikke hva som skjer, og skal være forsiktig med å trå feil. Men mest sannsynlig, så var tegnene i år 5777, tegnet i Jomfruen, ett bilde på Jakobs nødstid: Altså Israel, ett tegn over at vi var på vei inn i noe nytt, ukjent terreng. År 777, som jødene bruker å si (tross alt, tallet 5, står jo fast hele tiden), betyr trippel avsluttning. Avsluttning på Nådetiden? Muligens.

New Age og Vannmannens tidsalder
Også New Age slamrer med dørene og sier at nå er det slutten på Fiskenes tidsalder (dvs. de kristnes tid) og er på vei inn i Vannmannens (antikrist) tidsalder (var det derfor Norges Bank trykket nå nye sedler med Hav/båt motiv på? Hvor 200 seddelen tegnet Fisk, mens den største, 1000 lappen, bildet kun Havet - som i Vannmannen? Vel, bare spekulasjoner - men det er mange på høyt strå i dette landet, som er påvirket av okkultisme).

Gud holder tidene av profetiske oppfyllelse tilbake pga Guds Hellige
Det som holder Guds vrede tilbake, er  fordi Hans barn er igjen på jorden. Og mange blir faktisk frelst, om en ikke i Norge, eller så mye i Vesten, så skjer det på fattige og mørke plasser ofte en stor åndsutgytelse.

Jesus selv sa at det skulle være som i Noahs dager, og som i Lots dager. Begge 2 (og deres familier) ble reddet fra vreden som kom (men måtte tåle hån, forfølgelse og hat). Og det er nettopp det som skjer i Bortrykkelsen, at Gud tar bort de som er verdige til det, for at dom kan komme over ondskapen i våre nasjoner!

Ifølge lignelsen i Matt. 13:24-30, og 36-43, om mannen som sår ugress, så tror jeg det er en profetisk oppfyllelse for vår tid, hvor Gud kommer til å fylle opp sin låve, med dyrebare sjeler. Derfor tror jeg det må komme en kort, men mektig utgytelse av Ånden, som på Pinsedagen. Og at også mange sjeler i Vest vil bli frelst. Så kommer Herren og henter hjem sin menighet.

En profeti som oppfylles i år eller 2019?

Men før det, hva skjer i 2018? Min antagelse er at det blir en krig mellom Israel - Iran, Libanon, Syria etc., en kort, og ødeleggende krig - som Israel vil vinne, men også med store tap. Dette er saxet fra denne artikkelen:


"De islamske nasjonene kommer til å bruke ett masseødeleggelse våpen. Det vil bli brukt innen 48 måneder (Oa. sendingen ble publisert den 13 sept. 2015 - og det er ca 21 mnd. igjen av den perioden).Våpenet blir brukt på en måte som folk ikke vil se. Når det skjer, så vil Pave Frans kalle på en revitalisering for kristne - bud for krig. Det blir en viktig proklamasjon. Det er en del av en dypere teologi. Det betyr at man kan rettferdiggjøre en krig om vi kan oppfylle visse kriterier som er tegnet av både katolske og lutheranske teologer. Han vil da kalle på det. Mens de islamske nasjonene kommer til å se det som en oppfyllelse av deres 450 år gamle Hadith, som sier at Endetiden vil de gå til krig mot militære styrker fra Rom.

Sid: Men Rom har ikke store militære styrker!

 

Horn: Det vil bli det, fordi det vil bli en koalisjon samlet av USA, England, FN mm., selv muslimske land vil komme med. De vil se en kristen rettferdiggjørelse for dette satt av paven i Rom. Muslimene vil da se dette som et nytt korstog, det aller siste. Akkurat som 2 verdenskrigs slutt endte med at Zion fikk bein til å gå på, kalt av USA, England, FN, hvor de kalte på en jødisk stat, en jødisk nasjon. Og i 1948 så ble Israel opprettet. Ett mirakel. Fikentreet begynte å blomstre."

Hva skjedde? Kirken som var sovende da, de så profetier bli oppfylt rett foran deres øyne og ga fødsel til "Age of Fire" (Tiden av ild), 50, 60 og 70 tallet - Kathryn Kuhlman, A.A.Allen, Billy Branham, teltmøter, kirke vekkelser - hvor mange av de største vekkelsene i historien ble født frem. Og det er hva jeg forkynner. Mange av mine profetiske venner tror meg ikke. De tror at USA blir ødelagt. Kanskje økonomisk kollaps ol. kunne skje. Men jeg ser ikke at kirken er død. Det jeg ser nå at vi er nær den første frukten av den største vekkelsen i menneskehetens historie, med mektige manifestasjoner"

Jeg opplevde det de sa virket troverdig. Han hadde også profetert offentlig at en ny pave skulle bli valgt, og sa år og dato, og fikk rett. Men vi får vente og se.

Jødiske templet gjenoppbygges, og verden forandres
Alt som da skjer, om vi da har tegnet rett bilde av 2018, er at man legger en grunn for det som senere blir hovedsetet for "Den Ødeleggende Styggedom" Matt. 24:15 - ved at ett jødisk tempel blir bygd. Og det er et tegn på at vi er veldig, veldig nærme at Han står for døren! Ifølge denne profetien, så vil Trump hjelpe til med å bygge templet.

Hva slags uro som kommer i nasjonene, er jeg usikker på. Men om dette skjer, vil det skje store forandringer i nasjonenes struktur, økonomi og hvor de politiske landskapene blir totalt annerledes.

Men som troende skal vi ikke leve i frykt, men tenke på Elias, og hvordan Gud forsørget han i dårlige tider. Og vi vet at vår Far i Himmelen, har full kontroll over tingenes tilstand. Også nasjonene har Han kontroll over, mer enn vi aner. Men Han lar ondskapen få gå sin vei videre i mørket, mens Hans herlighet og lys over sin menighet, vil bare utøke!

"Stå opp, bli lys! For ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg.  Se, mørke dekker jorden, og mulm folkene, men over deg skal Herren oppgå, og over deg skal hans herlighet åpenbare seg,  og folkeslag skal søke til ditt lys, og konger til den glans som er gått opp over deg." Jesaja 61:1-3.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar