Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

fredag 29. desember 2017

29 desember 2017 - Falne Engler vender tilbake, pavens påkallelse til krig, og en mektig vekkelse

Jeg har oversatt dette fra Sid Roths programserie, hvor han intervjuver Tom Horn og Cris Putnam. Noen ting som er uviktig har jeg utelatt, men har med det meste. Det er temmelig spennende, for de som elsker det profetiske
_____________________________________________________Putnam og Horn forutså offentlig nøyaktig pave Benedicts avgang ett år før det skjedde. De fortalte det nøyaktig på hvilken år og hvilken måned. Gud har også gitt han en forutsigelse for hva som vil skje i Midtøsten.

Vatikanets teleskop Lucifer
Horn forteller om en Apache stamme som har forsøkt (ved bla å saksøke) vatikanet ved å sette opp sitt teleskop (som de kaller Lucifer) der deres forfedre døde på det fjellet (Arizona, USA - som er en gravplass). Han fikk vite at fjellet var en av de fire hellige fjellene for indianerne. Derfor ville de ikke ha katolikkene opp der, fordi det er som Horn mener, at det er en stjernevei (stargate): En dørvei, en portal, passasje, en strategisk geografisk lokasjon hvor åndelige vesener har kommet inn og gått ut av vår tredimensjonale verden siden tidenes morgen.

Så da lurte Horn på hvorfor vatikanet var så opptatt av av å gå til rettsak for å beholde sin plass på fjellet, istedenfor å ta ett annet fjell. 

Portal, en passasje i det usynlige til det synlige
Sid spør: Hva er en portal? 

Horn: Det betyr bare en entrè. Vi snakker om en portal mellom ulike kongeriker. Paulus snakker om 1, 2 og tredje himmel. Vi ser at det er parallelle riker ved jordriket. Så disse portalene er bare ett bindeledd mellom de ulike rikene, de ulike dimensjonene.

Sid: Prater Bibelen om portaler? 

Horn: Ja. Forteller at Apachene, New Agere ol. tror at det er en sånn portal på det fjellet. Men vi ønsket å vite om det fantes noen bibelsk referanse til dette. Jo mer de begynte å studere, jo mer interessant var det å se at Bibelen faktisk pratet om det. Det går igjennom GT og NT, og Jakob hadde sin åpenbaring:

"Da drømte han og så en stige som var stilt opp på jorden, og hvis topp nådde til himmelen, og se, Guds engler steg opp og steg ned på den1 Mos. 28:12.

Det mange misser med dette bibelverset er at det snakkes om, er at det menes en Portal, port, passasje, vei.

"...Her er visselig Guds hus, her er himmelens port." (Engelsk: This is none other than the house of God, and this is the gate of Heaven") 1 Mos. 28:17. Jakob sier det er en portåpning, døråpning, portal, passasje.

Så kommer vi til det Nye Testamentet. "Og han sa til ham: Sannelig, sannelig sier jeg dere: dere skal se himmelen åpnet og Guds engler stige opp og stige ned over Menneskesønnen." Joh. 1:51.

Den ukjente katastrofen i Anasazi
Sid: Du har snakket med Navajo indianerne om den muntlige historien om de innfødte amerikanerne. 

Horn forteller at det var ikke enkelt å komme inn på indianerne. Men etter en stund, fikk vi innpass. Og vi spurte "Hva skjedde med Anasazi, de før Pueblo indianerne som bodde der?
KLIPPEPALLASSET (Anasazi): En turistgruppe besøker Cliff Palace i Mesa Verde National Park. Innfelt sees en kiva, 
som indianske stammer ennå kan bruke til seremonier. Foto: Scanpix / AP
Det kan virke som disse indianerne som bodde i disse klippene, forsvant over natten! Han begynte å fortelle den opp-pyntede historien: De emigrerte bla. bla. Horn kom da med innsigelser mot det utspillet. Han sa da ; Jeg burde ikke ha sagt dette, men om du hadde spurt min mektige bestefar, så hadde han fortalt denne historien: Han begynte å fortelle om en portal som åpnet seg tidlig i Amerikas historie, og snakket om en fallen reptil/krypdyr:
Her ett bilde av vesenet på en helleristning. Ser ut som ett halvt menneske/ett halvt reptil
Denne tingen kom gjennom en portal. Han begynte å fortelle om at disse som bodde i Anasazi drev med trolldom, narkotiske stoffer, hvordan de åpnet døråpning til underverdenen. Plutselig så åpnet døren seg og kjemper kom til syne på jordoverflaten. 
Helleristninger som viser kjempene
Dette skjedde omtrent 1000 år før Kristus. De tegnet døråningen/portalen, krypdyret, vesener som hadde 6 tær og 6 fingre som kom igjennom.

Sid: Bibelen snakker om folk med 6 fingre og 6 tær, og Bibelen snakker om kjemper. 

"Siden kom det til kamp ved Gat. Der var det en kjempehøy mann som hadde seks fingre på hver hånd og seks tær på hver fot, tjuefire fingre og tær i alt. Han hørte også til Rafa-slekten." 2 Krøn. 20:6.

Horn: Det de skrev ned i Bibelen, var egentlig noe som skjedde over hele verden. Og disse kjempene begynte å kanibalisere innbyggerne i Anasazi (Oa: I den ikke kanoniserte boken 1 Enoks bok, så står det at disse kjempene beskrevet i 1 Mosebok 6, gjorde det samme som disse kjempene - kanibaliserte). De begynte å ropte ut til Himmelens Gud, som sendte en flom over hele jorden, og utryddet alt liv.  

Moses skrev i Mosebøkene "I de dager var kjempene på jorden og likeså siden..." 1 Mos. 6:4.

Sid: Du tok ett team og dro til Arizona for å fange på video hva var det som skjedde der. Hvorfor valgte du den plassen?

Pga reaserch på internett om overnaturlige ting, UFOer, alliens, og alt sånn merkelige greier, så er det der det skjer. Det var Sedona i Arizona.

Sid: De dro dit, og kunne faktisk dokumentere at ting skjedde der. Men hva sier vitenskapen om portaler og om ting fra andre dimensjoner?

Putnam: Det er en aksetabel tanke i vitenskapen at det finnes en parallell verden, parallell dimensjon. Det er faktisk ikke kontroversielt. 

Sid: Hva fanget du på kamera i Sedona?

Putnam: Vi fikk filmet på kamera en kule/Orbs (se 11 minutter og 18 sekunder inn i videon). Jeg er veldig skeptisk til hele fenomenet. Folk tror det er ett spøkelse de har sett på internett ol. Så samtidig som vi filmet, så tok vi bilder med kamera og blitz. Så det kom i to ulike vinkler. Det kan ikke være en støv artikkel på filmen eller noe lignende. Ikke bare fanget vi det opp i begge kameraene, men den profesjonelle fotografen som vi hadde leid inn, så det med sine egne øyne.

Sid: Hva har Bibelen å si om Portaler og lignende ting i de siste tider?

Horn: Har studert endetiden i mange år. Men tror at dette er noe av det største aspekteret av endetidsprofetier. Det vil være vinduer av Himmelen, og portalene på jorden vil være viktig. 

Om du leser i Åp. 9:14-15: "og den sa til den sjette engel, han som hadde basunen: Løs de fire engler som er bundet ved den store elv Eufrat! Og de ble løst, de fire engler som hadde stått ferdige på timen og dagen og måneden og året til å drepe tredjedelen av menneskene."

Engelen er bundet ved Eufrat, og så kommer tiden hvor portalen, eller hva det enn er, som holder de tilbake, blir forløst. Jorden er dynamisk. Ett ankerfeste. Jesus forteller historien om Den Rike Mannen og Lasarus som gikk ned til Jordens Hjerte (eng: mage), Lukas 16:22-23

"Men det skjedde at den fattige døde, og at han ble båret bort av engler i Abrahams skjød; men også den rike døde og ble begravet. Og da han slo sine øyne opp i dødsriket...."

Jesus snakket om Jona "For likesom Jonas var tre dager og tre netter i fiskens buk, således skal Menneskesønnen være tre dager og tre netter i jordens skjødMatt. 12:40. (Engelsk: Jordens hjerte)

Jesus gikk ned, over overvant døden, helvete og hadde med seg Dødsrikets nøkler. Det er ikke bare portaler, men også nøkler. Åp 1:18 "Og jeg har nøklene til døden og til dødsriket"Den europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning (CERN)
Sid: Hva er CERN?

Horn: Det er en stor partikkel akselator (kolliderer), som ligger for det meste i Sør-øst Frankrike.
Det er en 17 mil lang tunnel lagt ned i bakken. De akselerer protoner og nøytroner.  15-20 land er involvert (bla. Norge). Dette er den beste vitenskap og den mektigste vitenskapen som noensinne har blitt gjort. De akselerer disse partiklene under lysets hastighet, og filmer det som skjer. Hvorfor gjør de alt dette? Vel, fysikerne vil selvfølgelig vite om naturens skapelse. De sprenger disse partiklene i subatomære deler, for å forstå hva de gjør. Men de leter også etter graviton, ettersom de tror at disse gravitonene er en mulighet for å komme inn i den parallelle virkeligheten.

Sid: De tror de kan lage en passasje til hva de tror er himmelen, som jeg vet er den demoniske verden.

Horn: De ikke bare tror det. Sergio Bertolucci direktøren for CERN, sa i ett intervjuv:  "Vi kommer til å åpne en passasje/portal via CERN. Vi sender noe igjennom det, og muligens kommer det noe tilbake til oss". De tror totalt på dette. Og sluttelig, ser de også etter gluon, og det er spennende for meg som er teolog.


Gluon i en Laymans terminologi, essentielt lydbevegelsene av lydbølger, fordi partikkelfysikere forstår ikke hvorfor! Vi bare ikke flyr avgårde! Det aktuelle spørsmålet er hva du er lagd av vil forsvinne på hodet til en knappenål. Du er nesten alltid i bevegelse. Protoner, nøytroner, virvlende elektroner, dine bevegelser - det er alt hva du er. De forstår ikke hvorfor du ikke rives opp i deler. Så hva er Gluon? Det er lydbevegelsene av lydbølger som holder alt sammen samlet!

Det er i grunnen 1 Mosebok 1:3 "Da sa Gud: Det bli lys! Og det ble lys." Gud talte, Barah (fortære), Gud utstrålte lydbølger, og kalte på det som ikke var ut av tomrommet en atom konstruksjon, hvor han lagde planter, dyr etc.

Sid: Vi behøver ikke CERN! Vi trenger Bibelen.

Horn: De ser etter Guds røst. 

Paven og det profetiske
Sid: Tom fikk ord fra himmelen, hvor han forutså på året, og måneden at paven skulle gå av. Pave Frans er veldig opptatt av det overnaturlige.

Tom: Ja, han er det. Vi har aldri, som vi vet om, hatt en pave som har snakket så mye om realiteten av djevelen og profeti. Han har flere ganger anbefalt boken "The lord of the world" av Robert Hugh Benson.

Boken ble skrevet i 1900. Det er en apokalyptisk visjon om endetiden, som inkluderer pavens rolle, vatikanets rolle og hvilken rolle de har når Antikrist dukker opp. Han vet hva alle Jesuitter vet (Oa: Pave Frans er Jesuitt) at han er pave nummer 112 i det profetiske av pavenrekkefølgen (Oa: ifølge en profeti i vatikanet, så skal 112 være den siste paven), som har blitt holdt høyt aktet hele tiden.

Sid: Så han vet at han vil bli drept?

Tom: Min mistanke er at han vet det, pga profetien som Paven hever fram, om at Rom vil bli ødelagt. Og han har sagt offisielt: "Jeg tror ikke jeg vil sitte her så lenge" (har nå bare sittet i 5 år). Han har også sagt "Jeg vil være villig til å dø, bare håper det ikke gjør vondt". Han snakker som han vet at han er en del av en profetisk plan. Paven kommer til USA (det blir nå over 2 år siden). Han snakket for FN. Han snakket for Kongressen. Det ser ut som en side tatt ut fra "Left Behind" serien. 

Sid: Hva har Gud vist de for denne tiden?

Horn: Dette er ting jeg enda ikke har snakket om offisielt. De islamske nasjonene kommer til å bruke ett masseødeleggelse våpen. Det vil bli brukt innen 48 måneder (Oa. sendingen ble publisert den 13 sept. 2015 - og det er ca 21 mnd. igjen av den perioden). 

Våpenet blir brukt på en måte som folk ikke vil se. Når det skjer, så vil Pave Frans kalle på en revitalisering for kristne - bud for krig. Det blir en viktig proklamasjon. Det er en del av en dypere teologi. Det betyr at man kan rettferdiggjøre en krig om vi kan oppfylle visse kriterier som er tegnet av både katolske og lutheranske teologer. Han vil da kalle på det. Mens de islamske nasjonene kommer til å se det som en oppfyllelse av deres 450 år gamle Hadith, som sier at Endetiden vil de gå til krig mot militære styrker fra Rom. 

Sid: Men Rom har ikke store militære styrker!

Horn: Det vil bli det, fordi det vil bli en koalisjon samlet av USA, England, FN mm., selv muslimske land vil komme med. De vil se en kristen rettferdiggjørelse for dette satt av paven i Rom. Muslimene vil da se dette som et nytt korstog, det aller siste. Akkurat som 2 verdenskrigs slutt endte med at Zion fikk bein til å gå på, kalt av USA, England, FN, hvor de kalte på en jødisk stat, en jødisk nasjon. Og i 1948 så ble Israel opprettet. Ett mirakel. Fikentreet begynte å blomstre.

Hva skjedde? Kirken som var sovende da, de så profetier bli oppfylt rett foran deres øyne og ga fødsel til "Age of Fire" (Tiden av ild), 50, 60 og 70 tallet - Kathryn Kuhlman, A.A.Allen, Billy Branham, teltmøter, kirke vekkelser - hvor mange av de største vekkelsene i historien ble født frem. Og det er hva jeg forkynner. Mange av mine profetiske venner tror meg ikke. De tror at USA blir ødelagt. Kanskje økonomisk kollaps ol. kunne skje. Men jeg ser ikke at kirken er død. Det jeg ser nå at vi er nær den første frukten av den største vekkelsen i menneskehetens historie, med mektige manifestasjoner. 

Og den andre delen er at det blir vekkelse blant jødene. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar