Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

søndag 24. desember 2017

24 desember 2017 - Det store frafall

2 Tess 2 skriver Paulus om bortrykkelsen (...Når det gjelder vår Herre Jesu Kristi Komme, og vår samling hos ham:.. Vers 1), og de ting som må skje før dette kan ta plass. Og Paulus snakker også om Herrens dag (vers 2), som betyr Åpenbaringsbokens oppfyllelse. Paulus sier videre:

Frafallet: fjerne seg fra noe, opprør eller revolusjon
"La ingen  bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme og syndens menneske åpenbares, fortapelsens sønn" Vers 3

Vers 3 henger sammen med hverandre, og på Grunnteksten står det "He Apostasia", som kan betyr å dra bort, å flytte bort, oppbrudd eller avreise, billedelig å forsvinne. Det tilsvarende verbet afistanai betyr å fjerne seg fra noe. I noen eldre oversettelser, så er det oversatt rett og slett med bortrykkelsen. Men ordet Apostasia kan også bety en annen ting, nemlig "opprør eller revolusjon. Men få unntak er dette oppfatningen av ordets betydning blant teologer i vår tid. I NT er ordet 23 ganger oversatt med frafall, i Apgj 21:21 om frafall fra Moses, og i 2 Tess 2:3 om endetidens store frafall. Selv om Apostasia ikke er noe vanlig ord for religiøst frafall, kan det nok passe godt som betegnelse på det antikristelige opprør under en leder som står imot og opphøyer seg over alt som blir kalt Gud eller helligdom. Antikristens ånd som allerede nå er i verden er opphavet til dette frafallet. Antikrist som person blir den historiske virgeliggjørelse som fører opprøret mot Gud til sitt klimaks. Dette er da hentet fra Studiebibelen av 88 utgaven Bibelen.

Det handler utvilsom om ett frafall, og som vil skje i stor grad. Jeg pratet med en god venn her om dagen, som giftet seg for ikke så alt for lenge siden. Og på den tiden, var hans utvalgtes søster, mann og døtre, frelste. De hadde bønnemøter og søkte Herre. Men senere så har de snudd tvert om, og mistet øynenes lys, og lever nå som verden. Ytre sett, ser fasaden uklanderlig ut, men om du forsøker å prate om det som hører til Himmelriket, så er det lite interessant. Og en av de har også utdannet seg til å bli en bartender.

Jeg er egentlig ikke overrasket eller sjokkert. Min erfaring er at sånn indre frafall (skjult for det ytre øyet) skjer i stor skala, og er også veldig vanlig i de lokale menighetene, hvor man stort sett aldri snakker om synd. Man ønsker å være positiv, og peke på korset. Men pga mangel på Gudsfrykt, og det å lære å være utholdende i troen, så faller folk fra i store mengder, hver time, hver måned, i store skarer. Der man før elsket Jesus, og brukte tid med Han, så bruker man idag lite eller nesten ingen tid med Han. Man har rett og slett mistet sin første kjærlighet, og etter det, så åpner mann opp for denne verdens ånd, som også er det samme som antikristens ånd. Og oljen forsvinner (Matt. 25:1:10), og Gud stryker ditt navn ut av Livets Bok.

Presset mot menigheten via samfunnet
For å forstå dette, så må man se hvilken åndelig press som kommer mot menigheten. Før kunne man spare barna eks. fra internett, ved å la de være på 1 time eller 2. Men etter at nettbrettene kom, og Smart Telefonene (mobil), så kan barn få inn hele verden, og alt hva kjødet ønsker å se på, i timesvis, uten at det finnes filter på telefonen (rett meg om jeg har feil, men jeg har enda ikke hørt at det finnes filter på disse telefonene. Og barna får gjerne fri tilgang til familiens nettverk, og gjerne noen GB data de kan bruke på fritiden). Og i takt med vår nye "frihet", så øker kulden blant folk. Jeg ser det som en stille revolusjon, og det pågår jevnt rundt meg. Hvor skilsmisser, og før hvor man forsøkte å ha visse prinsipper i familien, blir kastet over bord. Og så havarerer hele samfunns strukturen (Samfunnet er Familien, mor, far og barn. Alt annet er kun surrogater og destruktivt - hvor man bryter ned samfunnets byggeklosser).

Det mange idag kaller gammeldags, er egentlig å ha en karakter med fast struktur som bærer ett menneske gjennom livet, som gir trygghet til familien, barna og hele samfunnet. Når da denne strukturen havarerer, nedkonstruert av våre politikere og media, så følger også de kristne etter.

Kristne blir slukt opp av Antikristens ånd, i store mengder. Fordi man gir satan lillefingeren, og har ikke åndelig årvåkenhet til å forstå at satan har grepet lillefingeren din. Plutselig, så bruker du mye tid på mobilen, internett, spill, ja denne verdens ånd, og du mister plutselig lysten til å søke Gud i ensomhet, eller å gå på bønnemøter. Du blir bare en åndelig tom sjel, som går ukentlig på møter for å høre forkynnelsen, men i kafeen etterpå, så pratet du om alt annet enn Jesus, Guds Ord og den forkynnelsen du har hørt. Ingenting har påvirket deg, til å elske Jesus mer. Du har hjertet ditt ett annet sted, og du kryper fortere og fortere bort fra Korset, og til slutt tåler du ikke å være på steder Hvor Guds sanne Forkynnelse, forkynt med mye salt og kraft flyter ut. Du har skapt ditt eget paradis sammen dine venner i menigheten, og dyrker vennskap, mer enn vennskapet med Gud. Det har blitt en av dine mange avguder.

Falsk lære som fører ut av nåden
Også mengden falsk lære gjør at mange kristne ikke ser nødvendigheten av å vende om, og å bekjenne sine synder, ta sitt
Det moderne evangeliet: Ingen synd, ingen
overbevisning, ingen dom, ingen helvete
ingen sønderknuselse, ingen omvendelse
ingen kors, ingen blod, ingen hellighet
kors opp, følge Ham. De har glemt de alvorlige formaningene i Guds Ord, og har blitt behagelige selskapskristne.


Mange kristne mener at man skal sitte enkelt å filtrere det man hører. Men som oftest så svelges forførende kristne predikanter og deres falske lære ukritisk. Selv mye av lattervekkelsene, tegn og under og mye mer, er ofte falsk og uten Sann Guds Kraft. Mye av det overnaturlige som har vellet frem idag, er kjent som Kundalini, som ikke har noe med det overnaturlige i bibelen å gjøre.

Satan setter sin trone over Guds tempel
Og til slutt, så blir Guds Ord oppfylt, at syndens menneske, satans sønn, setter sin trone over Guds tempel.

Bibelen sier "Han (antikrist) er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud" 2 Tess. 2:4.

Dette bibelverset har 2 meninger. I snar fremtid, vil templet på Tempelplassen igjen bygges opp. Og når det er bygd opp, så vil Antikrist, sette seg i templet, der hvor Abraham ofret sin sønn, der Gud ofret sin sønn, for å triumfere over Gud. Les min serie om "Pergamons alter, del 1, del 2, del 3, del 4, og del 5", som omhandler "den ødeleggende styggedom (som ble og skal bli satt opp i templet), som også Jesus pratet om i Matt 24:15. Det omhandler Zeus alter, som når den ble revet ned fra Jerusalem ca 164 f.Kr., og de hadde drevet bort Antiokus Epifanes (et forbilde på fremtidens antikrist), så lot satan bygge et tilsvarende tempel i Pergamon, omtrent på samme tid. Dette avgudsalteret står idag i Berlin.

Men Gud bor ikke lengre i ett fysisk tempel. Så når Guds Ord prater om "Guds Tempel", så finnes det også et annet tempel satan vil bygge sin trone over. Nemlig de kristne, som en gang var hengivne til Jesus, som nå pga det enorme åndelige presset mot den kristne, så vil mange, mange blir revet bort, inn i satans nettverk pga lunkenhet i troen, samtidig som de enda tror de tjener Gud. Og dermed setter nå i disse dager satan sitt tempel over millionvis av kristne, som før var trofast mot Ham, og før i Guds øyne, ble regnet som Guds tempel. 

Vestens ødeleggende styggdom
Dette skjer først og fremst i Vesten, der rikdommen har ødelagt moralen til innbyggerne i våre land. Man presser frem homosexualitet, og indoktrinerer våre barn til å si at det er normalt, vi presser frem at alt som Gud hater, er helt ok, bare man gjør det i "kjærlighet". Til slutt så blir vi som en gjeng geleklumper, som bare flyter dit det føles greit ut for øyeblikket. Og til slutt, så går det med oss, som det gjorde med den rike mannen i Lukas 16:

".....også den rike døde og ble begravet. Og da han slo sine øyne opp i dødsriket, der han var i pine, da ser han Abraham langt borte og Lasarus i hans skjød. Da ropte han: Fader Abraham! forbarm deg over meg og send Lasarus, for at han kan dyppe det ytterste av sin finger i vann og svale min tunge! for jeg pines storlig i denne lue. Men Abraham sa: Sønn! kom i hu at du fikk ditt gode i din levetid, og Lasarus likeså det onde! men nå trøstes han her, og du pines." Luk. 16:22-25.

Dessverre, da er det for sent å våkne opp! Da har toget gått. Ingen kan redde deg ut av den evige fortapelsen, og du gikk dit frivillig, uten å tenke på konsekvensene valgene dine ga deg!

Lasarus, et bilde på dagens trofaste kristne
Larsarus bodde utslått og fattig blant en rik. Det er ett profetisk bilde på den trofaste kristne, som tross all hat, motstand, forfølgelse, fristelser, svakheter, smerte, som blir mobbet av andre såkalt kristne (som har forlatt sin Første Kjærlighet) og tråkket på av denne verdens ånd, og blir fattig som Lasarus. Det står følgende om Lasarus:

"Der var en rik mann, og han kledde sig i purpur og kostelig linklær og levde hver dag i herlighet og glede. Men der var en fattig mann ved navn Lasarus, som var kastet for hans port, full av sår,  og hans attrå var å få mette seg med det som falt fra den rikes bord; men endog hundene kom og slikket hans sår." Lukas 16:19-21.

Dette er da ett bilde på den siste tids kristne, som velger tross motstand, tross alle omstendigheter, hat, fordommer og annet, å følge Jesus. De blir da sett på som ynkelige, full av sår, hvor selv "hundene" kommer for å trøste og slikke dens smerter. Og de håper at de kan få noen av de godene som de rike har, mange venner, god jobb, sterke allianser, favør i verden, du betyr noe, du har status, blir sett opp til etc., men det blir nektet dem. 

Disse trofaste kristne er denne tidens Lasarus, og de kjenner smerter pga avvisning av verden, men verst av forkastelsen av overklasse kristne, som har alt, mange venner, og alt som verden legger frem for de, mens de som er trofaste mot Kristus og Hans Ord blir gjerne kastet ut av alt godt fellesskap. Men de holder ut, fordi de ser frem mot lønnen, i det Evige! Alt de går igjennom, hvor selv deres nærmeste i familiene, foreldrene (som før var kristne) forkaster deg og dine barn, eller barna forkaster deg fordi dere velger å være trofast mot Gud, fremfor å kompromisse på troen og Ordet.

Det blir som Ordet sier "I tro døde alle disse uten at de hadde oppnådd det som var lovt; men de så det langt borte og hilste det og bekjente at de var fremmede og utlendinger på jorden.  For de som sier slikt, gir derved til kjenne at de søker et fedreland; og dersom de hadde tenkt på det som de var kommet fra, da hadde de jo hatt tid til å vende tilbake; men nå lengter de etter et bedre, det er et himmelsk; derfor skammer Gud seg ikke ved dem, ved å kalles deres Gud; for han har gjort en stad ferdig til dem" Hebr. 11:13-16.

Og "Ved tro nektet Moses, da han var blitt stor, å kalles Faraos datters sønn,  idet han heller valgte å lide ondt sammen med Guds folk enn å ha en kortvarig nytelse av synden,  og aktet Kristi vanære for en større rikdom enn Egypts skatter; for han så frem til lønnen.  Ved tro forlot han Egypt, uten å frykte for kongens vrede; for han holdt ut, som om han så den usynlige" Hebr. 11:24-27.

De trofaste går mot strømmen som alle forventer at du skal gå på
De som er trofaste mot Gud i denne tiden, må avsi seg en masse goder som denne verden tilbyr. Og det strømmer inn overalt fra. Man må ha en overbevisning, og klarer man ikke å kontrollere fjernkontrollen, må TV`en kastet ut. Klarer man ikke å holde seg unna det urene, så la PC`en og Mobilen forsvinne ut med alt det andre. Det er tid for å bevare sine overbevisninger, på tross av alt hva verden mener og mener du burde og skulle gjøre og leve! Det er bedre å havne i fengsel, enn å kompromisse på troen, og miste Jesus. Jesus må bli viktigere, enn alt annet! Og det koster i denne tiden, mer enn noen annen tid! Men mest her i Vesten, og i alle land som har mye rikdom.

Mange tenker ikke over det. Men pga våre vederstyggelige synder, som synder mot naturen. Synd mot naturen handler ikke bare om homosexualitet, men også å ikke følge det som Gud har lagt naturlig ned i enhvert menneskes hjerte, som det at mor er hjemme og tar seg av sine barn, mens far forsørger familien - hvor det å ha økonomisk kontroll er underordet - hvor freden i familien er viktigere. Men også det at Samfunnet ønsker å dytte på likhet mellom kjønnene, når det er en veldig stor forskjell på kjønnene - om man er tro mot sin natur på innsiden - mer enn hjernevasken man får presentert etc. 

Moderne livsstil er som gammel hedendom
Idag går folk i dette samfunnet i samlet flokk, rett ned i fortapelsen. Og man hjelper hverandre til det. Om man ser en kristen som går på den smale veien, så samler man seg om den, og gjør alt for at han skal trekkes inn i verdens ånd, og bli "normal". Men samfunnets normalitet, er som oftest perverst i Guds øyne, og er livsfarlig for din egen sjel. Dette som hevdes er normalt, er ikke normalt - det er heller ikke moderne, men gammel hedendom, som er blitt børstet av, blåst støvet av, og sier at det er "nytt og moderne".

Historien, vår beste lærer
Går man tilbake til årene før Rom falt, så ser man at det var den greske livsstilen som tok livet av dem. Gjennom avgudsdyrkelse (keisertilbedelse) homosexualitet, abort (var nok ikke veldig stor, men likevel lovlig), hat til jødene og hat til de kristne mm. 

Til å begynne med var det ikke sånn. Romerne hadde en ganske høy moral, og skilsmisse var omtrent nesten helt fraværende. De første 500 årene av Rom, så er det nedtegnet en skilsmisse. Fordi det var så oppsiktsvekkende, så skrev de det ned. Rom avskydde også å ofre barn til avgudene - noe vi ser når Rom inntok Karthago som hadde mange barnegraver - pga at barna ble ofret til gudene - Romerne foraktet den livsstilen da

Helt til den greske kulturen mer og mer kom inn i Romerriket. Og hvor de kristne ble kastet på arenaene for løvemat, brent levende på kors etc. Til slutt gikk det mektige Romerriket under. Akkurat som Gud tillot at Karthago ble ødelagt, mye pga de ofret omtrent 25 barn pr år, ved å kaste de levende på ilden for avguden Molok (det sies at det var 20.000 barnegraver der, når Rom hadde erobret byen). Hva da med Norge og abort? Der er antallet så mye mer større. Vi må regnet med at Gud også vil gjøre opp regnskap med Norge, for vår fordervede livsstil med å drepe de små spirene Gud har forsøkt å velsigne oss med.

Edvard Munch - fra kristen oppvekst - til frafall
Jeg har lest litt om Edvard Munch. Kjent norsk internasjonal maler. Det som er mindre kjent, er at hans far var en helovergitt kristen. Edvard så at hans far gikk inn i bønnerommet, og kom ut med et helt spesielt lys over ansiktet sitt, etter å ha vært sammen sin Gud. Og ser man de tidlige bildene av Munch, så ser man en renhet og glede over bildene:


Morgen 1884

Men en kveld på Kasino, skapte dette bildet:


Han hadde vært på en plass med spill, ugudelig atmosfære, fristelser og synd, og dette var det han følte når han kom ut. Og idag er også bildet blitt solgt som det dyreste summen hittils, over 600 millioner kr. Hvorfor? Fordi verdens mennesker kjenner en uimotståelig trang mot hva det som beskriver deres egen falne natur. Skrik viser en som går inn i mørket. Og spesielt med han, er at han kjente til Veien. Å gå fra lys til mørket, er helt annerledes enn å aldri ha kjent lyset. Jeg tror at en bedre tittet på bildet hadde vært "frafallet".

Dette er hva som skjer inne i ett menneske som får sitt navn strøket fra Livets Bok. Ett vanvittig stygt uhyrlig mørke sniker seg inn i sjelen, og det vemmer Gud. Guds Ånd forlater da denne personen, ellers ville Guds Ånd ha gitt brent opp mennesket, pga dens synder. Synd brenner i Guds nærhet. Og i Evigheten finnes det ikke lengre noen nøytral plass. Gud vil være overalt! Og for en synder, betyr det å leve evig i ett smertefullt brann - som kan være Han nærhet.

Salme 21:9-10 "Din hånd skal finne alle dine fiender, din høyre skal nå dem som hater deg. Du lager et flammende bål av dem så snart du viser deg. Herren fortærer dem i sin vrede, ilden skal sluke dem."

Ondskap tåler ikke Guds kraft og renhet
Å gå inn i Guds nærvær, selv liten kraft av Hans Hellighet, er smertefullt for en synder. Det kan vi se i Markus 1, når Jesus dukker opp i synagogen:

"Nå var det i synagogen deres en mann som var besatt av en uren ånd. Han satte i å rope: «Hva har du med oss å gjøre, Jesus fra Nasaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er, du Guds Hellige!» Men Jesus talte strengt til ånden og sa: «Ti stille, og far ut av ham!»  Og den urene ånd rev og slet i mannen, skrek høyt og fór ut av ham. " Markus. 1:23-26.

Her ser vi en besatt mann, som har en uren ånd. Mannen og ånden kjenner en fryktelig smerte, fordi Jesus er full av Guds Kraft og Hellighet, og ånden klarer ikke å skjule seg. Og Jesus taler til ånden, og kaster den ut. Og mannen blir fri fra sin smerte. Det er også det Korset handler om, å bli fri fra synd, og om det også ligger onde ånder bak synden. Gud vil sette ett menneske fri fra alt!

Derfor er det ondt å være en kristen, og så forlate Gud. Det mennesket vil aldri kjenne en god dag eller ha en god samvittighet. Det er som skriften sier, man er blitt som en nyvasket gris, og så ruller man seg tilbake i søla.

Evangelisten er populær blant alle, både ekte og falske kristne
Derfor så merker du også motstand i de fleste norske karismatiske menigheter, mot Ånden, når Han begynner å flyte på en meget sterkt måte. Jeg har også lagt merke til at mange kristne elsker evangelisten, også kristne som lever i lunkenhet og synd. Fordi evangelisten har som regel ikke den profetiske skarpe Ånden og kraften til å avsløre frafall. Han skal bare frelse mennesker, og Guds salvelse (kraft) over en evangelist, er helt annerledes. Og da koser også frafalne kristne seg.

Vi kan lese om evangelisten Filip i Ap.Gj. 84-25. Hvor mange blir frelst, og folk befridd. Det var full fest i byen. Men en mann har ikke ekte motiver og er ganske bundet. Ikke før Peter dukker opp, apostel (som også har profetisk skarphet i seg) at Simon trollmannen blir avslørt, og hans motiver kommer for dagen.

Vi trenger sånne tjenester også idag, for å kunne avsløre falske kristne og frafalne! Så de kan få sjanse til å vende om, og så få sitt navn skrevet i Livets bok!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar