Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

mandag 18. desember 2017

18 desember 2017 - Pergamons alter! Antikrist - del 5 - Ringen er sluttet?

I dette avsnittet har jeg tatt frem ulike vitnesbyrd om hvordan gjenstander kan være besmittet av åndelige ting. Jonathan Kahn underviste profetisk i 4 serier/deler, men jeg savnet også en del 5 - hvordan Pergamons alter - og dens antikrister - påvirker idag - og i fremtiden.
________________________________________

Den usynlige åndelige virkeligheten
Så hvordan kan en fysisk ting påvirke en hel nasjon? Jeg lærte tidlig i mitt kristne liv, at ting som er inspirert av onde ånder, kan gjøre skade.

Det handler om at Gud ga autoriteten til menneskene å styre over jorden. Men da satan stjal hans autoritet, så ble han denne verdens fyrste. Men selv om han er fyrste, så har han ingen kropp. Han er helt avhengig av menneskene (ettersom Jorden kun ble gitt til dem), for å kunne virke i det naturlige, påvirke, ødelegge etc. 

Og når menneskene bruker ting for å opphøye onde ånder, ved avgudsdyrkelse, menneskeofring, new age, satanisme, eller enda enklere - sitte ett helt liv i godstolen sin og se all mulig urene filmer som spys ut av TV apparatet. Jo mer man fyller seg opp med ånder - noe mange gjør gjennom hele livet - jo mer vil ens urene liv påvirke plasser og mennesker.

Andre ting som kan påvirke atmosfærer er urene malerier som teks. de mest populære kopiene av Munch, og annen satanisk inspirert pynt i hjemmet, persiske tepper med demon bilder vevd inn i teppet, steiner som er kjøpt på en New Age butikk etc. etc. er ting man burde våre våken for har en åndelig innflytelse!

Vi var på ferie 2 år på rad i Italia. Og begge gangene dro vi til Firenze. Vi ble anbefalt å dra og se på "verdens vakreste kirke". Og vi var på plassen noen timer. Og etterpå følte vi oss veldig dårlig, og helt psykisk utladet. Vi trodde først at vi bare var veldig sliten. Da vi besøkte plassen året etter og hadde eksakt samme opplevelse, så forsto vi at dette var ett åndelig feste, som lå over den katolske kirken i byen. Som kristen som følger Gud, skal man være forsiktig med å trå inn på områder, som ondskapen hær har hærtatt.

En barneskolekamerat fikk en gave fra sin far: Som nyfrelst fikk jeg en rask innføring av hvordan onde ånder virker. Min venn hadde fått Heksedoktormasker av sin Bestefar. Og via det - så begynte han i ung alder å hengi seg til onde ånder. Jeg visste ingenting om dette - da han aldri fortalte noe. Men da jeg ble frelst - og besøkte han for første gang som kristen - så ble det full konfrontasjon mellom oss. Det rene og det urene eller lys og mørke - går ikke sammen! Vi gikk hver vår vei - og har uten tilfeldig kontakt - ikke hatt kontakt siden. Det hadde ikke vært sånn for min venn - om han ikke hadde fått kontakt med gjenstander som var innviet for demoner. Det er interessant å lese hva som skjedde under vekkelsen i Apostlenes Gjerninger - hvor mange nyomvendte kom med sine okkulte bøker - og brente den, Ap.Gj. 19:19-20. Det beste man kan gjøre når man har okkulte bøker, gjenstander ol. er å brenne dem - så man kan bryte den demoniske påvirkningen over en selv og atmosfæren i huset.


Jeg har også vært med på å rense ett hus. Det var en tung atmosfære over huset. Og da Herren hadde talt til den kristne som bodde der, om å rense huset sitt, så ba han om hjelp til å gjøre det. Vi kastet ut Munch bilder, og all annen smuss bilder, og annet som vi opplevde ikke var bra. Alt havnet utenfor huset. Og freden og Guds herlighet flyttet inn i huset. Og da jeg dro hjem, så våknet jeg på natten, at en haug med "flaggermuser" kom og plaget meg. Det var demonene som hadde bodd i huset. Jeg befalte dem å forsvinne i Jesu navn, og de forsvant. En demon misliker å miste sitt hjem, enten han bor i ett menneske, hus, gjenstand eller andre ting (Matt. 12:43-45). Og hus som er gjennomsøkt av spøkelser, er ikke noe annet en demoner som kamuflerer seg. De må også vike i Jesu navn, for de som har den autoriteten.

Satans trone, en høyst uren fysisk ting
Derfor når Bibelen snakker om noe så alvorlig som "satans trone", som da har ett fysisk plass, nemlig alteret i Pergamon. Så betyr det at det ligger ett mektig åndelig feste nettopp i bygget. Da onde ånder har blitt tilbedt der ved menneskeoffer ol. i mange år, så forblir også åndene i bygget, selv om menneskene forlater plassen. Grunnen er at mennesker ga de lov en gang, (selv om det nok var satan selv som planla det), og da holder åndene seg på sine plasser. Satan kan ikke bare gå inn og ta over områder og plasser som han vil. Han er avhengig av onde mennesker, og mennesker som lever i mye synd, okkultisme, spådom, menneskeofring etc. i det området. Og ettersom han fant den typen synd og mennesker i Pergamon, så forble det også hovedkvarteret hans.

Å flytte alteret til en annen plass - er det samme som å flytte det åndelige festet nettopp dit det blir satt opp på nytt.

Få kristne i dagens Tyrkia
Det er også interessant å se at Pergamon som ligger i Tyrkia, som da Bibelen definerer som satans trone, er en av verdens mest uevangliserte land. Det er kun noen promille kristne der. Og ifølge Gog og Magog krigen i Hes. 38 og 39, så vil Tyrkia være en av hovedlandet bak forsøket på en invasjon av Israel. Og de vil da bli ødelagt. Vi ser det samme igjen i Åpenbaringboken, etter 1000 år med fred på jorden, at Gog og Magog (bla fra Tyrkia) vil reise seg igjen. Hvorfor det er så mye ondskap i Tyrkia, vet jeg ikke. Men jeg er sikker på at det er en historie bak det. Muligens fordi de er etterkommere av Assyrerne, de første krigerne som brukte terror i sine kriger, mot andre mennesker. Og siden har det nok åpnet opp for flere og flere ting - som eks. avgudsdyrkelser som det rundt Pergamons Alter.

Resyme av det vi har sett på og det som snart vil komme
Vi har gått igjennom Hitler og Stalin, og ikke minst den nesten atomkrigen mellom USA og Sovjet i 1961, og lurer på hva med fremtiden. Hva med Antikrist? Vil Pergamons alter spille noen rolle i en fremtidig harmageddon av ild og brennoffer, hvor verden blir oppslukt i flammer? 

Obama - en antikrist - eller Den Antikrist?
Obama lagde en scene i 2008 - inspirert av Pergamons Alter
Den mest mistenkelige til å være en Antikrist i dag, er Obama. Muligens kan satan hoste opp noe verre. Men det vet vi ikke enda. Obama er spesiell, for han dukket opp fra ingensteds fra, og plutselig, ble han Amerikas president. Og jo mer man undersøker, jo mer ser man hans sataniske bakside. Du kan lese her om noen av hemmelighetene rundt Obama. Og les så denne (profetiske) drømmen - og bedøm selv!

Obama i kontakt med Pergamons alter
Dette har jeg da hentet fra denne web siden:

"I 2008 snakket USAs senator Barack Obama til 200 000 jublende fans i Berlin ved foten av "Victory Column" - et militært monument som ble utvalgt av Adolf Hitler og revolusjonert av hans sjefsarkitekt Albert Speer.

Beslutningen om å snakke på det kontroversielle stedet før han ble salvet (utvalgt til) "president" var den samme arrogansen og overmotet som ville være kjennetegnet i Obamas embetsperiode.

For litt over et år siden ble jeg forbauset over å komme over en artikkel, som beskrev en fryktelig åndelig forbindelse utover den fysiske koblingen til det 3 rike. Det ble først brakt til meg via Tom Horns utmerkede bok Apollyon Rising 2012 :

"... ikke langt fra der hvor Obama leverte sin glødende tale, er det store Alteret til Zeus i Pergamon-museet. Ifølge flere rapporter besøkte Obama det mektige alteret mens han var i Berlin ...

"Skriv til engelen for menigheten i Pergamon:

Dette sier han som har det skarpe, tveeggede sverd:
Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone. Likevel holder du fast ved mitt navn. Og du har ikke fornektet troen på meg, ikke engang i de dager da Antipas, mitt trofaste vitne, ble slått i hjel i byen deres, der Satan bor . '" Åpenbaringen 2: 12-13

Antipas, den første kristne kirkes første leder og martyr, antas å ha blitt drept på dette alteret, langsomt stekt til døden inne i en Okse statue, symbolet og følgesvenn av Zeus. ...

Omtrent to tusen år etter at Åpenbaringen 2:13 ble skrevet, fjernet tyske arkeologer Zeus massive Alter fra ruinene til Pergamos og tok det til Berlin, der det ble restaurert som midtpunktet til Pergamon-museet. Det er her Hitler først forgudet det, og senere bygget en utendørs kopi av den (Oa: i Nurnberg) fra hvilken han ga en rekke taler som fascinerte mange tyskere.

Da han kom tilbake til USA, bestilte han [Obama] straks oppførelsen av et greskinspirerte søyle på ett stadium hvorfra han lagde sin akseptable tale for partiets nominasjon.
Mediaomtalen av Obamas valg av Gresk inspirerte søyler, hentet fra Pergamon
Raskt frem til 2013 og Obamas triumferende returreise til Berlin, denne gangen for å snakke ved Brandenburger Tor. Det har vært stedet for utrolige militære oppvisninger av Napoleon , Kaiser Wilhelm og Adolf Hitler, men ble forseglet bort til vestsiden av kommunistene, da Berlin ble delt. Det var der president Ronald Reagan fremførte den verdensberømte (og nesten bort redigerte ) erklæringen, "Mr. Gorbatsjov, riv ned denne veggen!

 "Faktisk var Obamas retur mer hvesing enn "triumf". For gud, (som er hva Newsweeks Evan Thomas kalte ham) Obama trakk bare 3% av sin tidligere folkemengde - bare 6000 dukket opp for å høre hans visdom.

For å gjøre saken verre, mislyktes Guds nyhetsformidler og han ble tvunget til å snuble seg gjennom å lese sin lidenskap fra et papirstykke, i stedet.

Spørsmålet oppstår kontinuerlig, "Er Obama selveste Antikrist?"

Som jeg allerede har svart , er Barack Obama sikkert en anti-Kristus. Men med hensyn til hvorvidt han er selve AntiKrist, vil bare tiden vise."

Syn og Bibelkoder
Jeg har før delt synet av hvor den jødiske gutten blir vist at Obama er Gog (Hes. 38 og 39) og som igjen bekreftes av hemmelige koder i Bibelen. Flere bibellærere mener Gog er Antikrist.

En interessant vinkling av navnet Barack Obama

I Bibelens sier Jesus "Da sa han til dem: Jeg så Satan falle ned fra himmelen som et lyn." Luk. 10:18. Om man skal ta ordet på hebraisk (Strong 1299), det språket Jesus talte på den tiden, så er ordet for lyn Baraq. I Strongs ordbok nummer 1300, ordet lyn eller lysglimt av blitzene sverd eller lyshet blir ordet Barack.

I Jesaja 14 som omhandler satan (lucifers) fall, så står det i vers 14: "jeg vil stige opp over skyenes topper, jeg vil gjøre meg lik den Høyeste" Ordet topper er i Strong nr. 1116, som da blir ordet Ba-maw. Det er det ordet som blir mest brukt for å referere til et høyt hellig plass, som skyenes topper. På hebraisk er bokstaven Wav eller Vau ofte translittert (å endre bokstaver eller ord til ett tilsvarende tegn i ett annet alfabet eller språk) som Au, noen bruker å translittere "U" eller "O" for denne som er primært bindeord for å samle begrepene, ved å binde sammen Hebraisk poesi i konseptet "lyn fra himmelen" eller "toppen", eller Barak, høy plass som himmelen eller skyenes topper , så vil ordet "U" eller "O" - så vil ordet Hua bli brukt. Så da:

Baraq "O" Bam-Maw
Baraq "U" Bam-Maw
Eller Barak Obama i hebraisk poesi, i linje med stilen i Jesaja.

Om man da skal bruke denne hebraiske måten å si Jesu egne ord på i Lukas 10 :18, så sier Jesus: Jeg så satan som Barack Obama..." Avslørte Jesus navnet på Antikrist?

Barack fra Øst til Vest?
Ett annet Bibelvers som også er interessant er dette:

"For slik som lynet går ut fra øst og lyser like til vest, slik skal det være når Menneskesønnen kommer." Matt. 24:27.

Lynet på grunnteksten er lyn Barak. Og Obama Barack Hussein kom fra Øst (indonesia) til Vest (USA). Ett tegn på Jesu snare gjenkomst?

Obamas tid over?
Men han og Clinton tapte valget mot Trump!
Ja, men Obama jobber aktivt mot å få bort Trump. Jeg leste ett sted at han stadig utdanner tusenvis av folk, som blir sendt over hele USA for å bryte ned alt som har med Trump å gjøre. Han bor fortsatt i Washington, kun 2 mil unna det Hvite Hus. Og han har aldri akseptert valgnederlaget. Obama er den eneste ex-presidenten i Amerikas historie, som motarbeider den neste president.

Bønn og avverget profetier, og profetier som venter på sin oppfyllelse
Den eneste grunnen til at Trump vant, var pga en bønneaksjon som gikk over hele USA. Franklin Graham, sønn av Billy Graham, dro rundt i USA for å sette i gang bønneaksjoner. Og da han forventet at det kanskje kom noen, kanskje noen hundre, så kom det gjerne tusenvis. Selv om det var meget dårlig vær, så troppet folk opp. De skjønte at USA (og verden) var i en skjebnetid. Hadde Clinton vunnet, så hadde nok disse profetiene gått i oppfyllelse. Men nå er det utsatt til en nær fremtid. 

Disse profetiene er illevarslende for hva som kan skje snarlig i USA, og påvirke oss alle! Denne om at Obama ikke er ferdig enda, og denne om hva som vil skje når en kvinnelig president tar over presidentskapet i USA i en nær fremtid (profetier må uansett alltid prøves - det er det som skjer - som gjelder - men noen ganger kan ting utsettes).

Nå er det ikke sikkert at Obama er selveste Antikrist. Men det er sikkert at han en en av de mange Antikristene som vil reise seg i endens tid. Adolf Hitler, en antikrist, ble nominert av svenskene til å få Fredsprisen. Mens Obama gikk lengre, og fikk prisen, uten å ha verken fortjent den da, eller etter at han gikk av. Og vi vet at Fred er ett sikkert endetidstegn, ettersom Paulus sier:

"Når de sier: «Fred og ingen fare», da kommer plutselig undergangen over dem, brått som riene over en kvinne som skal føde. Og de kan ikke slippe unna." 1 Tess. 5:3.

Et lite pusterom før ulykken kommer
Gud har gitt oss ett pusterom. Og vi skal takke og prise Ham for det. Men også være våkne, for hva som kan komme rundt hjørnet. For ulykkene vil komme, og når den kommer, vil de fleste bli overrasket over hvor raskt alt vil skje!

"Våk derfor og husk på at jeg natt og dag i tre år aldri holdt opp med å rettlede hver eneste en av dere med tårer." Paulus siste ord til Menighetens eldste i Efesos, Ap. 20:31.

"Så våk da! For dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer. Men det skal dere vite: Dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la ham bryte seg inn i huset. Derfor må også dere være forberedt! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det." Matt. 24:42-44

Dette sier da Jesus, som advarer den sovende menigheten i Endens tid, og formaner den våkende til å fortsette å våke! Ifølge Matteus 25:1-10, så drøyde Jesu gjenkomst, så de alle sovnet. Men de som hadde nok med olje, var likevel forberedt. Og sto opp, og fulgte sin Herre inn i Evigheten!

Når vi så ser så mange tegn, og ikke gjør noe for å forberede oss, så står vi også uten unnskyldning når Dagen kommer over oss!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar