Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

mandag 18. desember 2017

18 desember 2017 - Pergamons alter, og Antikrist Del 2 - Den mørke engel


Uttrykket ødeleggelsen styggedom kom ut av Antiokus Epifanes, fra Syria, som forsøkte å avsette Gud fra sin trone i Jerusalem i Hans tempel. Antiokus satte opp en statue med Zeus, og de ofret griser der (i motsetning til Lam som vanligvis ble ofret der, som var forbildet på Guds Lam, Kristus). Gris blir i jødedommen ansett som ett urent dyr. Derfor var dette offeret og statuen på den Hellige plass en styggdom for jødene og JHVH, Bibelens Gud.

Ettersom Jesus pratet om Den Ødeleggende styggedom (Matt. 24:15), så vil det i snar fremtid bli bygd opp ett tempel i Jerusalem, hvor det vil stå ett bilde, en styggelse, som har som mål å avsette Gud fra sin trone. Det som skjedde ved Antiokus Epifanes ca 167-164 f.kr, var ett skyggebilde av noe som vil gjenta seg i Endens tid, til ulykke for hele jorden.

Romernes Gud Jupiter var den samme som Zeus Romerne ødela templet i 70 e.Kr. Og deres gud var Jupiter. Jupiter er det samme som Zeus. Etter at templet var ødelagt, så gjorde de en hedensk tilbedelse til Zeus på den Hellige Plass, Tempelplassen. Det var en annen styggedom.

I Keisers Hadrians (som betyr `den mørke`) dager, så bestemte han å forandre navnet til Jerusalem, og den skal bli kalt etter Jupiter.  Så han gjør Jerusalem om til en hedensk by. Han satte opp ett alter og ett tempel til ære for Jupiter på tempelplassen. Etter det jødiske opprøret, hvor 580.000 jøder ble drept, så ble jødene forvist fra Jerusalem. Han brente Skriftbøkene (Toraen), og på en måte en gjentagelse av hva Antiokus Epifanes gjorde. Så forandrer han navnet Israel til Palestina (som betyr Filisternes land, jødenes urgamle utdødde fiender).

Tempelplassen i Romernes tid, og i dag Om man ser på de såkalte hellige muslimske stedene på Tempelplassen, og titter på det firkantede bygget/moskeen som er der. Og sammenligner den med Hadrians tempel, som ble laget til ære for Jupiter/Zeus:
Jupiter/Zeus tempel til venstre, så den muslimske Al Aqsa moskeen, i midten og til høyre, overbygget. Al Aqsa moskeen med overbygg ligner fryktelig på Zeus templet Hadrian bygde til ære for Jupiter.
Det satansiske bildet på Klippemoskeen
Al Azsa Moskeen er faktisk bygd på pilarer fra den romerske tiden. Om man ser på bildet som er på Klippedomen, så får man dette uhyggelige sataniske bildet (hode, horn, klør):
Her ser du veggen på Klippedomen/klippemoskeen hvor bildet står:


Lucifers evige ønske om å triumfere over Gud
Dette er ett mysterium som går langt tilbake i tid. I Jesaja 14 og Esekiel 28, som beskriver Lucifers (satan) fall:

"Det var du som sa i ditt hjerte: Til himmelen vil jeg stige opp, høyt over Guds stjerner vil jeg reise min trone, og jeg vil ta sete på gudenes tingfjell i det ytterste nord,  jeg vil stige opp over skyenes topper, jeg vil gjøre meg lik den Høyeste." Jesaja 14:13-14.

Hva har det å gjøre med Tempelplassen? Jo, det er den Høyestes høye plass. Det er en måte for Satan å vise at han triumferer over Gud.

Hesekiel 28:16 sier "Ved din store handel fyltes ditt indre med urett, og du syndet; så vanhelliget jeg deg og drev deg bort fra gudefjellet, og jeg gjorde deg til intet, du salvede kjerub, så du ikke mer fikk være blant de skinnende stener."

Satan vanhelliger tempelplassen For satan å ha kontroll over Tempelplassen, er hans måte å si at han har kommet tilbake til det Hellige Fjellet, ikke for å prise Gud, men for å vanhellige det. Det er som en hevn.

Satan var ikke bare en engel, men kjerub. Og hans oppgave var å beskytte de Hellige plasser.

"Ved dine mange misgjerninger, ved din urettferdige handel vanhelliget du dine helligdommer.." Hes. 28:18.

Mange arkeologer tror at det Helligeste av det Hellige , akkurat er over der Klippedomen er, hvor den vanhelliger helligdommen (bibelen kaller det det "aller Helligste, der ypperstepresten i GT en gang i året, tok frem et offer for hele Israel for Israels synder. Ett forbilde på Guds lam).

Paktens ark og kjerubene Kjerubene på paktens ark, 2 figurer som skulle ligne nettopp på kjeruber, sto over den Hellige plassen, og som om de voktet den.
2 kjeruber som står ansikt til ansikt på toppen av kisten. De dekker Paktens ark
(Paktens ark var ett forbilde på at Guds lover er skrevet inn i våre hjerter gjennom Jesus Kristus (Hebr. 8:6-13).
Og se da på dette bildet på Klippemoskeen:
2 (demoniske) Kjeruber som dekker den Hellige Plassen, og de ser på hverandre. Ett forvrengt forbilde av de 2 kjerubene på Paktskisten.

Men ikke bare det. Jesaja 14: 13 sier "...........vil jeg reise min trone. Jeg vil ta sete på tingfjellet i det ytterste nord."

Det "ytterste nord" er på hebraisk Yaja (etter så jeg forstår teksten han sier) som betyr nord sør i sammenhengende enhet/uavbrutt serie (eng: Continuum), sørsiden på baksiden av nord, som egentlig er retningen hvor dommer mot Israel kom fra (alltid nord eller sør). Dette går tilbake til den ødeleggende styggedom (samme som Antiokus Epifanes og også Roms Keisers Hadrians sine dager). Og vil gjenta seg i nær fremtid, når templet blir bygd opp igjen. Hvor Satan vil vanhellige templet igjen.

Templet i den nye pakt I den nye pakt, så er det mennesket som er templet. Og satan forsøker å vanhellige menneskene fra de er født, til de vokser opp, og ender sitt liv. Og det samme forsøker han å gjøre med kristne, som hengir seg til synd. Derfor må vi ikke tillate at ondskapen vanhelliger våre kropp, sjel og ånd.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar