Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

mandag 18. desember 2017

18 desember 2017 - Pergamons alter, og Antikrist Del 3

Zeus - den ødeleggende styggedom blir ødelagt og bygd opp igjen Antiokus Epifanes (167-164 f.Kr) fullførte den første "ødeleggende styggedom".  Du kan se det på dette bildet av statuen Zeus:
Og ved denne vanhelligelsen, så starter ett løp for å utrydde jødene. Makkabeerne overant den Syriske hæren til Antiokus, og fjernet den "ødeleggende styggedom", og satte igjen Templet i orden. Derfor feirer man Hanukka, til minne om at Makkabeerne

(Tillegsnotat:  Det er interessant, at 9 mnd før stjernetegnet i Jomfruen, som var en profetisk bilde på Åpenb. 12, så fikk Obama (i hemmelighet) FN til å komme med resolusjon 2334 mot den jødiske staten - hvor USA nektet å legge ned veto mot resolusjonen for første gang. Det var ett stort svik. Det var også på den dagen Israel feiret Hanukka. Hadde ikke Trump trådt inn som USAs president (pga kristne ba intenst i USA), så hadde Åpenbaringsbokens redsler begynt ganske snarlig. Vi har fått litt nådetid. Men bare for en kort periode. Obama, Hanukka og tempelplassen, tror jeg har noe med Matteus 24:15 å gjøre, om den ødeleggende styggedom.)

Men fienden gjør mottrekk. En venn av Antiokus setter opp og lager ett gedigent alter til ære for Zeus, nemlig Pergamons alter. Åpenbaringsboken kaller det Satans trone.

Hitler blir født på datoen for jødenes første tilintetgjørelse Pergamons alter ble flyttet, og bygd opp igjen, og ferdigstilt i Berlin i 1889. Det samme året som Adolf Hitler ble født. Det er verdt å merke seg at i følge jødiske rabbinere, så var er den første datoen man forsøkte å tillintetgjøre jødene, den datoen Farao satte etter Jødene for å tillintetgjøre dem (2 Mos. 14:1-31). Datoen for dette blir da Nisan 19 (jødenes kalener, er ulikt fra år til år i vår kalender), og på den dagen ble Hitler født.

Alteret var og er et brennofferalter Pergamons alter, er som sagt ett alter. Ett alter er en plass hvor man krever blod, og et offer. Og på Hitlers tid, så ble alteret som var bygd opp i Nurnberg, en slags kopi av det som sto på museumet i Berlin, en plass hvor ideen om Holocaust ble født frem. Og Zeus alter var ikke bare ett offeralter, men enn brennofferalter. Holocaust var brennofferet til guden Zeus gjennom Pergamons alter.

Lucifer vender GTs lover mot jødene Hva gjør fienden: Han skjender og vanhelliger. Pergamons alter var en perversjon av Guds alter, som også var en offerplass - hvor man ofret dyr for å dekke over synder (et forbilde på Guds offerlam, Jesus). Det fienden gjør for å ødelegge det jødiske folket (for klarer han ikke det, så taper han), så tar han deres hellige plass og deres hellige ting - fordi de blir frelst pga dyreoffrene! Så vender han frelse - til det motsatte: ødelegge jødene.

Yom Kippur så bringer de frem en syndebukk, hvor ypperstepresten la folkets synder på bukken. Hva gjør da fienden i Tyskland: Gjør jødene til syndebukken! De puttet sine synder på det jødiske folket. På Yom Kippur så merker man offerdyret med skarlagenrød snor.

Hva gjorde da Hitler? Da Holocaust startet så merket de alle jødenes pass med en rød J. Så offer"dyret" ble markert, før det ble ofret. Jødene ble da ledet til slakteplassen - ikke jaget ned. Jødene ble ledet som lam til slaktebenken - til offerplassen. De ble ledet dit av kveg vogner (tog), som brukte å bringe kveg, lam og geiter.
Jødene ble fraktet som lam til slakterplassen
Brennofferalter=Holocaust
Hva kalte grekerne Zeus alteret for brenn offer? Ordet på gresk er Caustos, for komplett brennoffer kalte de Holos. Putter man de 2 ordene sammen Holos Caustos, altså Holocaust. Det var ett alter av Holocaust. Ofrene i eldgammel tid på det alteret, ble gjort om natten og i hemmelighet. Samme ble også Holocaust uført, i det skjulte.

3 Mosebok 5:10 (svensk oversettelse oversatt til norsk - fra KJV engelsk versjon) "Og den andre skal han ofre til ett brennoffer, på foreskrevet måte..."

Men på gresk (septuaginta) står det "Og den andre skal han ofre til ett holocaust, på foreskrevet måte..."

3 Mosebok 5:16 gresk (direkte fra Jonathans engelske oversettelse - til min norsk) "De skal ofre hans Holocaust på folkets Holocaust"

 Engelsk "They shall offer his Holocaust on the Holocaust on the people" (jeg forsøkte å finne ulike oversettelse som matchet den greske teksten, men fant ikke noe som lignet der iallefall).

3 Mosebok 4:29 Norsk overs (Septuaginta i Parantes). "..... slakte syndofferet der hvor brennoffer slaktes" på engelsk. På gresk blir det "....slakte syndofferet der hvor holocaust slaktes".

Satan brukte hellig ofring for folkets synder, og snudde dem, og brukte dem mot det jødiske folket. Så de ble slaktet som dyr, i en vanhellig ondskapsfull måte.

2 Krøn. 29:7 "........ ikke brent røkelse og ikke ofret brennoffer i helligdommen ....."

Den "Hellige" plassen i Europa Det finnes en hellig plass (helligdommen, 2 Krøn 29:7) i Europa, i Polen: Oswiecim, som i Tyskland betyr Hellig plass. På tysk ble den plassen kalt Auschwitz. Auschwitz blir kalt den hellige plass.

Om du oversetter det skriftstedet til 2 språk, og ser på dette skriftstedet 3 Mosebok 14:13:

"....skal slaktes på det sted hvor syndofferet og brennofferet blir slaktet, på det hellige sted.."

Og kan oversettes på gresk som "de skal ofre holocaust (syndoffer og slaktoffer) i Auscwitz (det hellige sted).

Jødene - førstegrøden Dette var den verste ødeleggelsen som har dekket jorden hittils, og det var under den 2 verdenskrig. Dette henger sammen. De angrep jødene først. Bibelen sier at evangeliet skal gå til jødene først, og så hedningene. Men samme med når man angriper og dreper jøder først. Da kommer det også ulykken over hedningene etterpå. ca 6 millioner jøder døde under Holocaust. Men det døde ca 60 millioner mennesker under krigen. Det var de 10 (% - som i tiende). De ofret Førstegrøden(jødene). Bibelen sier at jødene er førstegrøden for Gud. Førstegrøden for frelse, velsignelser, men fienden vender det på hodet. 

Hevnen rammer de som startet Holocaust
Til slutt kom også ødeleggelsen over de som hadde startet alt sammen. Hitler drepte seg selv, og ba om at liket hans skulle brennes. Det siste brennofferet. Det skjedde den 30 april (1945). Det var valborgsnatten (heksenes natt). Den mest sataniske dagen i året. Det er den natten de ofrer ett offer. 
Hitler var sitt eget sataniske offer. Som enden nærmet seg - de allierte hadde snart hele Tyskland i sin hule hånd. Den røde armeen omringet Berlin, satans alter, alle beveget seg mot midten av Berlin. All katastrofen kom fra Berlin, og nå kom katastrofen tilbake til byen, og Pergamoms alter. Straffedom kom nå over Berlin. Hitler døde også på en jødisk helligdag, som markerte straffedom.

Abraham og hans Holocaust (offer) Mysteriet har nå kommet til Amerika. Korset var ett offer som avsatte Ondskapens åndehær. Skyggebildet av alteret kommer inn i 1 Mosebok 22:2

"Da sa han: «Ta Isak, din eneste sønn, som du er så glad i, og dra til Moria-landet! Der skal du ofre ham som brennoffer på et av fjellene som jeg vil vise deg!»"

Det er på det fjellet de bygde Templet og offerplassen/tempelplassen. Men på gresk (septuaginta) kan det bibelverset skrives på denne måten:

"Ta Isak, din eneste sønn, som du er så glad i, og ofre din sønn som Holocaust.."

vers 3 "Han kløvde ved for Holocaust..."

Vers 8 "...Gud vil nok selv se seg ut et lam for Holocaust.."

Så den som skulle ta seg av straffen for Holocaust, var Lammet (Jesus Kristus). Guds lam tok Helvete på seg selv. Lammet er svaret mot mørket, for straffedom. Det jødiske folket har ikke hatt noe lam på snart 2000 år (fra 70 til 1948 e.Kr). De har ikke hatt noe alter, og heller ikke Jesus Messias. Så det jødiske folket har vært uten beskyttelse av Lammet som tok Holocaust på seg. Lammet som tok straffedommen. De har vært sårbare mot hva fienden har gjort mot de. De har vært som får uten hyrde. Enten tar Lammet Helvete/Holocaust på seg, ellers må du bære det selv. De har vært målskive for ulvene. Og Adolfs Hitlsers fornavn betyr Ulven. Dette viser hvor virkelig fienden er.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar