Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

mandag 18. desember 2017

18 desember 2017 - Pergamons alter, og Antikrist Del 1

For det meste er det en oversettelse av Jonathans Kahns undervisning. Men noe har jeg lagt til, både med lenker, og skrift. Men jeg tror det går i hverandre. 
__________________________________________________
Om du studerer skriften, så vil du skjønne at visse ting gjentar seg. Spesielt gjelder dette ondskapens  mester, den som er inspirert av Antikristens ånd.

Antiokus Epifanes - ett forbilde for fremtidige Antikrist
Forbildet på Endetidens Antikrist, var Antiokus Epifanes. Han satte opp ett alter til ære for Zevs i Det Aller Helligste, i Templet (ca 167-164 f.Kr). Der ofret de også en gris, for å spotte Gud og jødene. Da Makaaberne startet sitt opprør, og renset templet for denne styggdommen, så ble avgudsalteret fjernet fra Israel.

Nytt alter bygd opp i Pergamon Men alteret ble gjenoppbygd i Pergamon under kong Eumenes II, 197-150 f.kr. Bibelen sier dette om Pergamon:

"Og skriv til engelen for menigheten i Pergamum: Dette sier han som har det tveeggede skarpe sverd: Jeg vet hvor du bor, der hvor Satan har sin trone, og du holder fast ved mitt navn, og du fornektet ikke min tro i de dager da Antipas var mitt trofaste vitne, han som ble slått ihjel hos dere, der hvor Satan bor." Åp. 2:12-13.

Pergamons alter var på samme måte som "Den Ødeleggende Styggedom" som Antiokus Epifanes konstruerte og brukte for å ære satan i Guds tempel, og som også Jesus prater om vil igjen gjenoppstå, ifølge Matteus 24, var og vil bli en ære til Guden Zeus. 

Pergamons alter - ett alter av brennoffer
På dette avgudstemplet så hadde de en bronseokse. Og da Antipas nektet å bøye seg for denne avguden, så ble han puttet inn i denne oksen, og de fyrte den opp, og hvor han under ulidelig smerte og skrik, og så døde. Og oksen var konstruert på den måten at den ble "levende" når noen skrek i smerte under ofringen. 

Alteret gjenfunnet og bygd opp igjen i Tyskland
På 1800 tallet ble dette templet funnet av en tysk arkelog Carl Human. Ifølge Jonathan Kahn, blir så den første steinen til templet, sendt av gårde til Tyskland i 1871, hvor de etterhvert får konstruert hele templet i Berlin. Det er også det samme året som markerer begynnelsen på antisemittismen over hele verden. Men det starter fra Tyskland.
Selve Satans trone ble demontert i Pergamon, og bygd opp i Tyskland fra 1878. De ble ferdig med å bygge det opp igjen i 1889. I 1889 blir Adolf Hitler født i Braunau am Inn (Oberösterreich), Østerrike. Så gjenfødelsen av Satans trone, føder også frem en Antikrist, Adolf Hitler.

Alteret i Berlin før krigen(e)
I 1910, så bygger man ett stort hus som kan romme Pergamons alter i Berlin:
Mens de bygger dette, så oppstår den verste katastrofe hittils i menneskenes historie: 1 Verdenskrig. De blir endelig ferdig med huset i 1930. 
En kopi av alteret bygd opp i Nurnberg
Folk fra hele Tyskland kommer for å se. I det samme året (1930), så går Nazipartiet fra å være minst, til å være det nest største partiet i Tyskland. I 1933 så kommer Hitler til makten, og både Satans trone og Hitler holder til i samme by. Og Hitler sier han vil ha en søyle/statue (en arkitektonisk støtte for en kolonne, statue eller lignende.) - En scene der han taler til verden. De bygger en trone og en scene i Nurnberg. Albert Speer, Hitlers arkitekt, drar til Berlin og ser på Pergamons alter. Og utav inspirasjon av det, bygde han et alter i Nûrnberg. En kjempebyggning, en kopi av Satans trone:
Og utav dette, så sto Hitler på Satans trone, og talte til massene. Og ut fra denne plassen, kom også Nùrnberglovene, som var starten på forfølgelsen av jødene, og spiren til Holocaust. På Satans trone, ble også "den endelige løsningen" foreslått, av den tidens Antikrist, Adolf Hitler.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar