Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

fredag 3. november 2017

3 november 2017 - De siste dagene er her nå!

Nå har det kommet flere tegn på himmelrommet. Samtidig som vi visste datoen for de 4 blodmånene og for Tegnet i Jomfruen, så skjedde ikke det mange trodde ville skje. De store ulykkene uteble. Og noen begynner å anklage flere for å være falsk profet.

Eneste jeg kan si til alt dette, er at tegnene innevarsler egentlig ingen dato for når 1 Tess 5 skjer, altså når de sier "fred og ingen fare"da kommer undergangen brått over dem". Men fordi tegnene oppstår såpass tidlig som i 2014 (de første blodmånene) som innevarslet Herrens dag, etter Joels bok 3:1-5 og Apostlenes Gjerninger 2:17-21, hvor "Solen skal forvandles til mørke og månen til blod  før Herrens dag kommer, den store og strålende." Så har vi fått kort tid på oss, men ingen vet når ulykken brått kommer over oss!

Vi må også huske at de første kristne, forventet at Herrens dag skulle komme i deres tid. De forventet det, men etterhvert tror jeg de skjønte at det ble forflyttet lengre fremme. Kristne begynte å skjønne at jorden ble skapt på 6 dager, og Gud hvilte på den 7 dagen. Og at Jorden dermed også skulle bestå først i 6000 år hvor verdens ånd ville dominere, og så i 1000 år, hvor Herren Jesus ville styre jorden fra Jerusalem. Og vi er nå inne i år 6000, siden Gud skapte Adam. Vi er den generasjonen som vil se Jesu gjenkomst og kanskje også oppbyggingen av Templet!

Vi er inne i spennende profetiske tider akkurat NÅ, men ting går såpass "sakte", så vi får tid til å forberede oss. Og under Blodmånene, så oppsto bla IS, som snudde hele Midtøsten på hodet, og er ikke helt enda blitt beseiret. Under denne perioden kom det enorme flyktningsbølger til Europa og Norge, og de fleste muslimske innvandrerne, dro med seg mørket som tilhører regionen og religionen i området.

Du kan se denne undervisningen om at "ingenting har skjedd":
Den bedragersk innvandringen og det profetiske

Pga innvandringen så har Europa fått alvorlig slagside, pga volden og overgrepene som har økt betraktelig. Og nesten hele Europa, så lever lederskapet i benektelse på hva som egentlig skjer med deres nasjon. Deres "omsorg" for de fremmede, er med og ødelegger nasjonene. Og jeg tror at pga landenes lederskap handler på denne måten, så vil en profeti som Emmanuel Minos delte bli oppfylt:

"Folk fra fattige land strømmer til de rike landene. De kommer til Europa, til Skandinavia, og også til Norge. Det blir mange av dem. Og folk begynner å mislike dem, og de blir harde imot dem. ( Minos sin tilleggskommentar: Da hun sa det begynte hun å gråte). De blir mer og mer behandlet som jødene under krigen. Da er målet for våre synder fullt. Krigen bryter ut. Først som en liten konflikt, en ubetydelig konflikt. Men den slutter ikke. Den tiltar og brer seg. Til slutt utvikler det seg til en stor krig. Mot slutten av den store krigen blir fryktelige våpen tatt i bruk, bl.a. atomvåpen." Hentet fra her.

Personlig er jeg imot innvandring fra Midtøsten, spesielt i store kvanta. Men jeg har alltid stusset på denne profetien, som jeg anser som ekte. Mange av innvandrerne kommer til oss med urene motiver, for å ødelegge vårt demokrati, fordi det er hva Islam handler om. Og det kan virke som urettferdig, når landets egen etnisitet blir mishandlet, voldtatt, frastjålet ting, undertrykt (spesielt av Media og Politikere som forsøker å underkuve sin egen etnisitet), og i tillegg, om man sier i fra sine vonde opplevelser, så blir man tystet ned av media og motarabeidet av våre politikere. Og mange nordmenn føler nå at de ikke kan stole på sin regjering og politikere, og derfor kan det virke som det reiser seg opp krefter og følelser i folket, spesielt om det skjer flere onde ting fra "unge menn fra Midtøsten" mot oss, som kan danne en borgerkrig. Jeg sier ikke at det skjer. Men ring reiser seg i folket, og mange leser Dokument.no, rapporter fra HRS og Hanne U. Herland, og der får de se hykleriet og dobbeltmoralen til de som skal lede samfunnet politisk.

De som elsker innvandringen, lever på en snurr av følelser som heter selvforakt

Den andre problemet som oppstår, er de som har gått på en tripp fra regjeringen og media, som kjøper ord som "rasisme", "fordommer" ol. og ønsker av hele sitt hjerte å hjelpe folk som "lider", har blitt blind på hvilken revolusjon de åpner opp for i sin egen nasjon. De sviker sin egen etnisitet, hvor man ikke bryr seg så mye om de eldre, de som har bygd velstanden inn i vår nasjon, og som hadde en større gudsfrykt enn denne generasjonen. Vi må ikke glemme at rikdom hjelper ikke andre mennesker. Å dytte på dem alt hva de "trenger" så vil de ikke bli takknemlig for oss. For vi som bor her, må jobbe hele livet, for å få tilgang til alt som NAV bare dytter på folk som kommer hit. Det beste er å begynne med tomme hender, og selv være sin lykkes smed. Og en del innvandrere har faktisk gjort det, og blitt vellykket i nasjonen, fordi de vil jobbe. Og det er en velsignelse for de, og for samfunnet.

Så har vi da ikke lov til å forsvare oss mot muslimsk overgrep? Vel, spørsmålet er vanskelig, og svaret er kompleks. Men hele grunnen til at nasjonens lederskap har ukritisk åpnet opp for denne innvandringen, er pga våre synder. Vi har selv sluppet løs enorme åndelige krefter pga Abort, Oslo Avtalen, radikaliseringen på Utøya (ved AUF, SU og Rødt Ungdom), og vi har støttet ensidig palestinerne som egentlig ikke er noe annet enn ett arabisk folkeslag, som har flyttet til Israel fra ulike nasjoner. Og palestinerne har blitt radikalisert pga Oslo avtalen, ved at terroristorganisasjonen PLO fikk frie tøyer i Judea og Samaria. Senere har også Hamas, som er temmelig lik IS, fått stor innflytelse over araberne i Sør-Israel, hvor død, overgrep, vold, hat, indoktrinering av små barn til å ønske å bli martyrer (hvor de 5 år gamle, står frem på Barne TV og sier de ønsker å bli selvmordsbombere) etc. Dette er faktisk noe Gud holder mot Norge, fordi det var Oslo avtalen som ga liv til Terroren. Hadde ikke Norge blandet seg inn, så hadde PLO død ut en naturlig død, pga mangel på innflytelse.

Den åndelige blindheten som nekter oss å se sannheten

Norge har åpnet opp for åndelige krefter, og derfor blir også de som sitter på toppen av Stortinget og Regjeringen, blindet av nasjonens synd, og de kan ikke se, fordi åndelig tåke er rundt de overalt de beveger seg og går. Selv om de ville til å begynne med, se ting som det var, så blir de forblindet med en gang de kommer i posisjon. De som utgjør unnataket, og som ikke lar seg lure av "fest modusen" på Storting/Regjering og i Media, blir latterliggjort, stemplet som rasist og hengt ut. Samme som de en gang også gjorde mot Churchill, en av de få heltene fra 30 tallet, som vågde å gå mot strømmen.

Bibelen sier at "hor og most tar bort forstanden". Og pga vår rikdom, så har vi kastet over bord Guds retningslinjer for hvordan et Ekteskap skal være, og vi lever i ett horeliv, gjennom samboerskap, selv i flere kristne kretser. Og vi mister vår åndelige forstand. Og sterk drikke hjelper heller ikke på forstanden. Den sterkeste "mosten" idag, er løgnene i media, spesielt de mot Israel. Den neste dårskapen, er å sidestille homosexuelle forhold likestilt med ekteskapet mellom en mann og kvinne.

Pga dette, så kommer det folk hit til Norge, som destruerer vår egen kultur, sakte men sikkert. De fleste nordmenn som lever tett innpå innvandringen (har barn som blir utsatt for vold av innvandrere, tilbuds narkotika, blitt mobbet fordi du er norsk på plasser med mye innvandrere etc), forstår katastrofen. Og det oppstår ett raseri, sinne, irritasjon og anklager mot de som styrer "skuta Norge". Som på sin side, ser på motstanderne med arroganse og hovmod, og stempler de på alle mulige måter. Men den norske befolkningen elsker synd, og vi har fått ett lederskap som står i stil med våre synder. Og den dagen, når denne profetien går i oppfyllelse, hvor man begynner å forfølger innvandrerne, så er syndens beger (1 Mos. 15:16) fullt i denne nasjonen, og da finnes det ikke lengre nåde for oss!

Etter at hatet mot innvandrerne har fått utløp

Leser man videre i profetien, så skjer det en stor krig, som vil bli omfattende. Jeg tipper det handler om Syria, men er ikke helt sikker. Og til slutt vil det bli atomkrig, hvor bare en rest vil overleve. Den resten, vil Antikrist styre over. Og verden går inn i sin siste veer, før Sønnen kommer og gjenoppretter verden, og ødelegger de onde!

Før den tid, når vi ser disse tegnene, som vi har sett på Himmelrommet, og sinnet som stiger i befolkningen mot Storting og Regjering, da må vi se opp, for vår forløsning stunder til!

Husk! Vi kan være mot innvandring, spesielt fra nasjoner som er dominert av muslimer. Men samtidig, kjemper vi ikke imot kjøtt og blod. Vi kan kanskje vinne noen av disse innvandrerne, for Jesus Kristus, så også de kan ta del av Herligheten. Og vi kan protestere, samtidig så har vi ikke lov til å hate, eller å vandre i ulydighet ovenfor Landets Lover, unntatt de som strider mot Guds Ord!

Jeg er helt sikker på, at Jesu gjenkomst er så nær, så nær! Våk og be! Vær forberedt! Alle tegnene er her, og vi burde ta de på alvor!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar