Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

fredag 17. november 2017

18 november 2017 - Den kommende krigen og vreden

Historien er alltid vår beste læremester. Og det finnes ingenting mer profetisk, enn å lese hva som skjedde før 2 verdenskrig, de tingene som la grunnen for krigen. Idag er det tåke i nasjonene, og de fleste forstår ikke at de er på vei mot en større krig, enn den som var under sist storkrig (1940-45). Og denne krigen, vil ødelegge all vanlig struktur i nasjonene og ødelegge mange menneskeliv, og ingenting vil bli som før.

Fred i vår tid!
Før 2 verdenskrig, så brukte den onde Adolf Hitler fredsprat, for å få lurt til seg Tsjekkoslovakia. Og den sittende statsminister i England Neville Chamberlain, gikk på limpinnen, og fikk ett papir med "peace in our time" som ikke var verdt blekket det var skrevet på. Og han og Frankrikes statsminister Daladier, var mye av grunnen til at krigen startet. De klarte ikke å gjennomskue Hitler, men så bare på det ytre, akkurat som Vestens folk, eliten, akademikere, journalister, lærer etc. også gjør idag.

Israel hatet ett krigstegn
Her kan du lese den profetiske sammenligningen (om 30 tallets fred, og vår tids fredsprat), som også viser at vi har meget, meget kort tid før neste krig bryter ut.

Hatet mot jødene er veldig viktig, ettersom det er en pekepinn på tiden. Anti-sionismen er lik anti-semittisme, og avskyen mot Israel er pekepinn på at storkonflikt er på vei. Hatet mot jødene på 30 tallet førte til 2 verdenskrig, og hatet mot Israel og jødene idag, vil føre til 3 verdenskrig. Det er ett tegn, ettersom Israel og jødene har med Bibelen å gjøre. Og hatet mot de, blir satt igang av menneskenes sjelefiende, Lucifer. Og alle som lar seg bruke av den onde, vil også smake på hva det er å forsøke å bryte Guds Ord, og å forsøke å avsette Gud fra Hans land. Det kan ingen, om ikke Gud tillater det!

Tegn og Obama
Vi har hatt tegn på himmelrommet, som viser at tiden er kort. Vi har den jødiske gutten, som var i himmelen ca 15 minutter, og fikk en rask innsikt i hva som vil skje med Israel. Og han nevnte at Syria var utgangspunktet for krig mot Israel, og at Israel ville bare kunne stå imot noen dager. Han nevnte også at Gog i Hesekiel 38 og 39 var Obama. 

Er det Obama som oppfyller denne profetien?:

"For som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal Menneskesønnens komme være" Matt. 24:27.

Barack (i navnet Barack Hussein Obama) betyr lyn, og han var i øst (indonesia) og kom til vest (USA). Muligens, om det ikke er noen annen, så er han rytteren eller en del av rytteren på den hvite hesten i Åpenbaringsboken 6:1. Flere mener han er Antikrist. Men det vil tiden vise. I følge en nylig profeti, så ble Antikrist besatt akkurat nå, eller snarlig (husk, Obama fungerte i Antikristens Ånd, men han var ikke besatt av Lucifer. Om Obama er den utvalgte, så vil det skje når tiden er inne).

Det er interessant at også den hemmelige Bibelkoden har innkodet Obama i Hesekiel 38:2, hvor Skriften sier 

"Menneskesønn! Vend ditt åsyn mot Gog i Magogs land, fyrsten over Ros, Mesek og Tubal, og spå imot ham!

Du kan lese her, hva Bibelkoden sier om Obama og Gog.

En profetisk advarsel fra "Kvinnen fra Valdres"
Så kan vi til slutt ta med hva "kvinnen fra Valdres" sier, altså den profetien som Emmanuel Minos delte over mange år (utdrag):

"...........Krigen bryter ut. Først som en liten konflikt, en ubetydelig konflikt. Men den slutter ikke. Den tiltar og brer seg. Til slutt utvikler det seg til en stor krig. Mot slutten av den store krigen blir fryktelige våpen tatt i bruk, bl.a. atomvåpen. Luft, jord og vann blir forgiftet og ødelagt. Folk fra de industrialiserte land, Amerika, Europa, Australia, Japan og andre liknende områder, må flykte. De kan ikke bo der lenger. De forsøker å komme til de fattigste land som har unngått det verste. Men de vil ikke være villige til å ta imot dem." 

Jeg tror at Syria er den lille konflikten, som til slutt blir en storkonflikt, hvor alle nasjoner deltar i. Vi vet at USA har spilt dobbelrolle i Midtøsten, og vi vet også at de har støttet i det hemmelige, IS. Det finnes altfor mange bevis, til at man kan late som det ikke har skjedd. Og USA har dratt mange nasjoners vrede mot seg. Kanskje vi snart vil få se USAs fall, som så mange profeter har sett i syner og advart om!

Oppfyllelsen av Jesaja 17 til 27
Jeg tror 3 verdenskrig har med Jesaja 17 gjøre, om Damaskus (Syria) fall, eller at byen for første gang i historien, blir gjort om til en grushaug. Noe som også har skjedd. Spørsmålet er om den blir enda mer ødelagt og ubeboelig. Etterpå profeterer Jesaja nødstid for Israel, og så videre, om ulike konflikter som teks. at Etiopia stenger Nilen for Egypt (de har bygd en stor demning, og kan nå gjøre det), om du studerer Jesaja 17 til og med 23. Fra Jesaja 24 til 27, så er det en mini profeti om Åpenbarinsboken. Jeg tror at skjer Damaskus fall, så vil de andre profetiene oppfylles i rekkefølge etter hverandre. Og når det er gjort, så er vi inne i Herrens Dag, den store.

Det profetiske året 5777/5778
Jeg tror også at år 5778 er meget viktig. 5777, i Israel sier man bare 777, og det betyr trippel slutten (på nådetiden?). Er da 5778, som går fra høsten i år, til høsten neste år, det profetiske året. Mange sier at de ulike salmene tilsvarer vårt årstall. Som teks. salme 117 er år 2017. Og Salme 118, er år 2018. Kan da dette bibelverset i Salme 118 oppfylles dette året her?

"Lukk rettferdsporten opp for meg, jeg vil gå inn og prise Herren! Her er Herrens port, gjennom den går de rettskafne inn." vers. 19-20.

Snakker Bibelen om Bortrykkelsen for neste år??? Leser man hele Salme 118, kan det også virke som Israels fiender vil angripe i 2018:

"Alle folkeslag kringsatte meg;
        jeg holdt dem fra livet i Herrens navn.
    11 De omringet meg på alle kanter,
        jeg holdt dem fra livet i Herrens navn.
    12 De var omkring meg som bier.
        De sloknet som ild i tornekratt;
        jeg holdt dem fra livet i Herrens navn.
    13 De støtte meg hardt så jeg holdt på å falle,
        men Herren kom meg til hjelp.
    14 Herren er min kraft og min styrke,
        og han er blitt min redning.
    15 Hør, jubel og seiersrop lyder
        i de rettferdiges telt!
        Herrens høyre hånd gjør storverk,
    16 Herrens hånd reiser opp.
        Herrens høyre hånd gjør storverk.
    17 Jeg skal ikke dø, men leve
        og fortelle om Herrens gjerninger.
    18 Hardt har Herren tuktet meg,
        men han overgav meg ikke til døden.
"

Ser vi store profetiske oppfyllelser i år/neste år? Og er vi nå rett før Herrens dag? Jeg tror vi er meget nærme, og vi trenger uansett å være forberedt! Være våkne, og ha olje på kannen! Matteus 25:1-10.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar