Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

tirsdag 3. oktober 2017

3 oktober 2017 - Når den rettferdige blir tråkket på

Samfunnets utvikling er bekymringsfullt. Jeg overvar en spesiell situasjon idag, hvor en muslimsk dame, kledd i svart fra topp til tå, hvor man kun så øynene, dukket opp på en stor lekeplass i byen. Jeg opplevde en vemmelig og ekkel følelse. Mens andre var veldig opptatt med å leke, så virket det nesten som om den damen gikk frem og tilbake (med sine små barn), som om hun ønsket å irritere. For meg kunne det gjerne være en bankraner med full maske, og man visste ikke id eller hensikten til det mennesket. Jeg har ikke imot andre nasjonaliteter eller hudfarger, men jeg liker ikke når man dekker seg til på den måten.

Senere dukket det opp ett norsk pensjonistpar med sitt barnebarn. Som virket hyggelige. Men også de måtte ha reagert. Så mannen gikk frem, og begynte å diskutere med kvinnen, uten å virke truende. Men kvinnen ble hysterisk og armene gikk opp og ned. Vi hørte ikke hva som ble sagt. Men jeg kan tenke meg at man sa noe som dette "ikke gå sånn kledd, du skremmer de andre barna på lekeplassen" eller noe lignende. Så endte det med at politiet ble oppringt, og sa at de var på vei. 2 norske damer, kanskje rundt 20-35 års alderen, stilte opp som vitner. Pensjonistmannen sa til sin kone, og lurte på om han skulle ta bilde av damen (det var hørbart), men kona sa ikke gjør det, for da tror hun at du skal angripe henne. Så det siste jeg så, var at pensjonistparet dro seg unna, sammen med barnebarnet.

Vi fant også ut at kvinnen som var svart fra topp til tå, hadde også svarte hansker og en svart mobil. Og en gymdrakt under. Men hennes øyer var lyseblåe, og øyebrynene var hvite. Hun snakket perfekt norsk, og var også sannsynligvis det. Jeg tror at nordmenn som konverterer til Islam, gjerne er mye mer radikale enn de som kommer fra Midtøsten. De føler vel at de har en spesiell makt, og kan alltid vifte med "rasist" kortet sitt. Og vi vet at politiet sjelden er dyktige å nøste opp eller møter opp i eks. voldtektsaker, ran i hus, stjålne biler ol., men "rasisme" (spesielt mot Islam) prioriterer de først. Det er samme når Barnevernet ønsker å ta kristne barn fordi foreldrene en eller flere ganger har gitt de ris på baken, så kommer politiet med en gang, og barna blir hentet bort (jeg vet i en menighet i Bergen, så har 2 familier mistet barna sine, pga sin ærlighet ovenfor Barnevernet og Politi når det gjelder ris.)

Kampen mot "rasisme" og kampen mot kristne Når jeg ser hvordan alt forandres i samfunnet, så ser jeg at folk blir ivrig for å stoppe "rasisme" (det finnes mer enn nok følelsesladede artikler i Aftenposten, VG og mer) men bryr seg ikke om rasisme mot kristne. Om du leser denne sjokkerende historien, så er ikke dette en engangs hendelse, mot de som holder seg til Guds Ord. Men begynner å bli temmelig vanlig:


UTSPURT: En sokneprest i Nord-Trøndelag opplevde at læreren tok barnet til side fordi presten hadde forklart at han ikke syntes det var greit at Guds navn ble misbrukt i undervisningen.  Foto: Thomas Brun, NTB Scanpix
Les artikkelen i avisen Dagen.

Dessverre, pinsevennene i Naustdal saken, iallefall offisielt, så tok de avstand av at det forekom forfølgelse mot Kristne fra staten. De klarer ikke å se, at hele Staten har blitt som en hammer mot ekte kristne, noe som bevisst ble formet under den Rød Grønne regjeringen, hvor man legger opp til å indoktrinere barna, helst fra Barnehagen, til skolen, så om de har noen form for kristendom hjemmefra, så skal den da være vasket bort fra hjernen deres i løpet av de 10 første årene på den kommunale skolen. 

Indoktrinering i barnehage og skole
Litt lengre opp i skolegangen, så fylles barna med lære om hvordan Sex med hvem som helst er ok, så lenge begge er enige om det, at homosexualitet er ok, og at det er greit å prøve det ut. At man kan gå til helsesøster for å få abort, uten at foreldrene vet noe. etc. etc.

I Barnehagen så er de bevisst på å fjerne all litteratur fra før år 2000, alt som kan minne om kristendom eller dårlig samvittighet for rett og galt, fjernet. Inn kommer det bøker med spott mot Den Hellige Ånd, stygge tegninger, monstre, og hvor det er lite meninger med seriene. 

Fjerner man litteratur, som før krigen?
Ikke bare skjer dette i Barnehagene, men også på Bibliotekene. 
Vi har merket at de siste årene, så har de begynt å fjerne fra utstillingen (minst 2 bibliotek vi bruker å gå på) gammel klassisk litteratur som Dickens ol. som har vært påvirket av en tid med kristendom som gjennomsyret forfatterne og deres bøker. Vi må ikke glemme, at når man brente litteratur i Nazi-Tyskland, så brente man mennesker ikke mange år etter. Å fjerne klassisk litteratur fra barna, gjør de dummere og lettere å manipulere av sosialistisk propaganda.

Barna er statens barn Men det strømmer på meldinger både herfra og derfra, at daglig blir kristne tråkket på, og at Staten ønsker seg barna deres (som en lærer hoverte høyt foran ca 100 elever på en Høyskole i utdannelse for Pedagoger, at "barna var statens barn". En jeg kjenner protesterte og sa at vi har foreldreretten. Og denne arrogante mannen sa "men den skal vi fjerne". Da svarte denne "men den gjelder enda", og mange så irritert på dette mennesket, at man våget å komme med et sånt utsagn mot lærer).

Storting og regjering, selv om de ikke innrømmer det, innfører ugudelighet overalt ved sine lover, og Skolen har blitt den plassen hvor det er vanskeligst å holde seg frelst. Om du er en 6 åring, og ber i tunger, og er frimodig i å vitne. Så kan det hende, om det er det rette lederskapet ved skolen, og at det er den rett type Barnevern, at en dag så kommer de og henter barnet ditt. For så at du aldri får se den igjen.

Kunnskapsløse lærere og omforvandling av §2 Jeg leste også ett sted hvor en muslimsk mor ønsket at sønnen fikk lære norsk kultur, og fikk svar fra læreren at det var viktig at han holdt på sin muslimske kultur og tro. Sånne lærere skaper ett stort problem for videre samfunnsutvikling. For meg virker det som hjernevasken som sosialistene har holdt på i mange år, begynner å få sine store gjennombrudd. Men Grunnloven paragraf 2 holdt de tilbake fra å gjøre hva de ville. Men for noen år siden, 2012, så ble loven omformet, fra lovens innhold:

"Alle innbyggere av Riket har fri religionsutøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forblir Statens offentlige religion. De innbyggere, som bekjenner seg til den, er forpliktet til å oppdra sine barn i det samme"

Til den nye ordlyden:

"Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne grunnlov skal sikre Demokrati, rettstat og menneskerettigheter"

Dette er faktisk en revolusjonerende forandring, hvor man tar bort en stor grunnpilar, som faktisk har holdt Norge oppe til en sunn folkesjel, og gitt oss en stolthet og enhet i folket. Og derfor jobber politikerne videre, for å bygge ett nytt samfunn, med en råtten grunnpilar, hvor kristendommen skal være helt kraftløs, og som vi allerede nå ser splitter Norge i 2. Pga ugudelige lover, og den falske rasisme frykten, så om det vil skje en stor vekkelse i Norge, så vil Staten aktivt være våre fiender, og de vil forfølge oss med politi, Barnevern ol., om vi våger å stå opp radikalt for Bibelens Budskap, og ikke viker en tomme fra budskapet!

Ingen krefter kan stoppe Guds Ånd
De gode nyhetene er at vekkelse-kristendom har aldri brydd seg om forfølgelse, hat, løgner som de dytter på en fordi man følger Jesus, og de er alltid villige til å betale den prisen det vil koste. Om det så koster livet. Selv ikke myndigheten kan drepe en kristen sjel. Og en kristen blir sterkere av forfølgelse, fordi Gud gir dem mer kraft, til å være utholdende uansett hva som møter dem. 

Vekkelsen i Kina - og hva vi kan lære av det
Jeg vil anbefalle deg å lese boken "Den Himmelske mannen" og broder Yun, en kinesisk kristen, og hans utrettelig kamper, både hvor han må lide, og hvor Gud virker i det overnaturlige, til Kinesiske myndigheters store skrekk.

Det som er interessant med vekkelsen i Kina, er at før vekkelsen startet, så var menigheten like halvlunken som menighetene våre er. Det var ett system, man gikk på møter på søndag, og gjorde sine plikter. Men få ble frelst. Men da Mao ville fjerne kristendommen, så satt han pastorene i fengsel, og spredte de kristne over hele Kina (noe som gjorde av vekkelsen ble spredt).

Jeg har selv overhørt ett sterkt vitnesbyrd av en kinesisk pastor, som ble satt i fengsel i 18 år. Og i de 18 årene tenkte han bare på hvordan det gikk med menigheten. Og han daglig vasset i urin opp til lankene, for å rengjøre doene. Mens han sang lovsanger. Men da han kom ut av fengslet, var han så bekymret for menigheten sin. Og kom til byen han hadde vært pastor. Og da han så at menigheten hadde doblet seg 5 ganger, så ydmyket han seg, og forsto at Gud kunne klare dette godt uten hans hjelp.

Så hva gjorde menighetene da pastorene og lederne ble fengslet? Jo, de visste ikke hva de skulle gjøre, så da søkte de Gud. Og spurte Ham. Og Gud fortalte dem akkurat hva de skulle gjøre.

Jeg har dessverre mistanke til at Menigheten i Norge har blitt lunken og glad i verden, og derfor er det så mye falsk lære, for folk setter sin lit til mange dårlige ledere og forkynnere. Og jeg lurer fælt på om Herren vil gjøre det samme som han gjorde i Kina, nemlig å sette alle kirke lederne inn i fengsel, så menigheten må bli avhengig av å søke Herren selv, ikke lederne. Det har aldri vært meningen at man skal gjøre sterke tjenestegaver til sine avguder. Men at alle skal følge Gud selv. Man skal aldri følge mennesker! Uansett!

Når alle kristne blir selvstendige i troen, og vandrer selv nær Herren, da finnes det ingen makt i helvete som kan stoppe dem! Og den onde begynner allerede å bli urolig, for det Gud nå jobber med å reise opp!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar