Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

lørdag 9. september 2017

9 sept. 2017 - 4 dommer kommer over USA

Christian Broadcaster Lyn Leahz publiserte en ny video denne uken hvor hun delte det anonyme vitnesbyrdet fra en mann hun beskriver som sin militære venn. Siden han valgte å være anonym, ga hun ham et aliasnavn, Mike. Gud viste ham fire dommer som kommer til Amerika, og bekrefter hva andre har blitt vist, inkludert John Fenn og  Brother Billy Nelson . 

Følgende gir et transkripsjon fra en del av hennes 16-minutters video, som vises nederst i dette innlegget.

"Hei Lyn, Herren har fortalt meg så mye i løpet av et par uker at jeg egentlig ikke vet hvor jeg skal begynne. Jeg er for tiden på dag 216 i min stille / bønnetid med Herren, og han har åpenbart for meg at fire dommer kommer. Han fortalte meg dette tilbake på dag 205 og jeg var i sjokk.

Han sa at den første dommen er orkanene som treffer kysten nå. Den andre dommen vil være jordskjelv som vil slå ut på begge kystene. Den tredje dommen er en massiv tidevannsbølge som vil slå østkysten, hvor vannet vil nå helt til fjellene. Den fjerde dommen er så forferdelig at han ikke ville fortelle meg hva det skulle bli.

Saken er, etter hver dommer, venter Herren på at Hans kropp (Guds sanne troende) skal våkne og omvende seg. Han fortalte meg at etter den første dommen ville kroppen hans våkne litt, men gå tilbake for å sove. Etter den andre dommen ville kroppen hans våkne litt mer, men ikke være helt våken. Etter den tredje dommen ville hans kropp stå opp, men fortsatt ikke se at Guds hånd bak disse dommene. Folk vil bortforklare det, og si at det var klimaendringer eller at hendelsen bak jordskjelvene hadde oppstått fordi grunnen hadde låst seg og spent seg i årevis. Tidevannsbølgen er det som får kirkens oppmerksomhet.

Jeg vet ikke hva som forårsaker tidevannsbølgen, og han fortalte meg det ikke, men da han fortalte meg dette, så jeg i en visjon en massiv bølge som nådde til halve høyden av Empire State-bygningen i New York. Jeg så også alle tusenvis av dødsfall, ettersom det ikke var noen advarsel om at denne bølgen kom - kropper ble stablet opp som løvtre. Jeg kan kanskje gjette at det var en asteroide eller undervanns vulkan eller atombombe, men jeg vet egentlig ikke. Kanskje det kan være at en splittelse i Kanariøyene som forårsaker bølgen. Jeg vet bare ikke. Den fjerde dommen er imidlertid den verste. Mange vil gå til grunne i denne dommen som til slutt vil drive kirken på knærne og rope ut for omvendelse. Jeg spurte Herren, "Hva skal jeg gjøre? ”

Men Han sa: "Det er ikke for deg å vite."

Lynn, helt siden solformørkelsen, har jeg hatt en overveldende, veldig tung følelse å be for omvendelse for denne nasjonen. Det viktigste som jeg tror jeg fikk, er at Herren, sa: "Før rotet fra en dom er ryddet opp, vil den neste treffe."

Når jeg sitter ved skrivebordet mitt på jobben, ber jeg stille og stiller Herrens spørsmål, og jeg spurte ham om orkanene. Han sa at de vil fortsette, men vær forberedt på skjelvet, for jeg prøver å vekke min sovende kropp. I dag, den 6. september, ser jeg at solen bare hadde en X-10 pluss solflamme mot jorden. Det kan være katalysatoren for jordskjelvene. Jeg vet egentlig ikke.

Lyn, i går i min bønnstid fortalte Herren meg at vestkysten kommer til å bli rammet av et jordskjelv på 9,1. Jeg trodde, 'Herre, det vil føre til mye skade og dødsfall.'

Han fortalte meg da: "Den på 9,1 er et forsjokk av den som kommer på 12.2 (Oa.: Richer Scala) som vil ødelegge alt."

Jeg ser nå hva denne solflammen vil gjøre til jordens tektoniske plater. Fukushima-jordskjelvet skjedde etter at jorden ble bombardert med en 1,2 M-klasse lysstråling. Denne store lysstrålingen kommer til å bli betydelig sterkere og mer dødelig tror jeg. "

Mine kommentar:
De to første dommene Mike så, er de samme som hva Herren fortalte John Fenn. Mike sa, "den første dommen er orkanene som treffer kysten nå." John Fenn ble fortalt at "to orkaner ville treffe USA konstant."

Mike ble vist at den andre dommen ville være "jordskjelvene som vil ramme begge kystene". Han ble vist at den første ville være en 9,1-størrelse, etterfulgt av et enda sterkere jordskjelv med 12,2-styrke. John Fenn ble også vist to jordskjelv som rammer nasjonen etter de to orkanene.

"Etter disse to orkanene, ville vi se et jordskjelv i California ... Deretter kommer et annet jordskjelv som vil forekomme i et område som ikke normalt regnes som utsatt for jordskjelv, og som normalt ikke er ment å ha jordskjelv. Han spesifiserte ikke byen. Han sa bare at det ville være et annet jordskjelv som ville komme. "

Mike ble vist at det andre jordskjelvet ville slå østkysten, mens John ble vist at det ville slå et område som ikke normalt var ment å ha jordskjelv. Østkysten passer den beskrivelsen.

De begge så timingen av disse hendelsene ville komme etter hverandre uten tid å gjenopprette før neste treffer. Mike ble fortalt, "Før rotet fra en dom er ryddet opp, vil den neste treffe." Med henvisning til de to jordskjelvene ble det fortalt John Fenn: "Det ville komme på en tid da USA allerede jobbet med å ordne opp i kaoset etter orkanene. "( se hele innlegget )

Mike ble vist en tredje dom, en massiv tidevannsbølge som rammet østkysten og hvor vannet rant hele veien til fjellene, inkludert "en massiv bølge, i halve høyden av Empire State-bygningen i New York." Hans referanse til New York kan være knyttet til det som John Fenn ble advart om, vil være en økonomisk tidevannsbølge som treffer i september 2018 - som vil være mye verre enn boligkrasjen i 2008. Som den finansielle hovedstaden i verden, ville New York være midt i sammenbruddet. Separat, ble John vist at bankene vil devaluere 50% av dollaren, men så ikke tidspunktet for disse hendelsene.

Den fjerde dommen:
Mike ble vist økende alvorlighetsgrad ved hver etterfølgende dom, som han målte ved deres innflytelse på kirken:

Første dommen - "Hans kropp ville våkne litt, men gå tilbake i dvale."
Andre dommen - "Hans kropp ville våkne litt mer, men ikke være helt våken."
Tredje dom - "Hans kropp ville stige opp, men fortsatt ikke se at Guds hånd førte disse dommene. »
Fjerde dommen - Han beskrev denne som" det verste. "Han skrev:" Mange vil gå til grunne i denne dommen som endelig vil drive kirken til knærne , hvor de gråter ut for omvendelse. "

Utrolig, den 19. oktober 2014, mottok bror Billy Nelson en profetisk drøm som avslørte en veldig lignende advarsel som den ene Mike mottok.

"Foran meg, suspendert i luften, var fire individuelle ruller som foldet seg ut. Hver rulle representerte en dom for Amerika. Jeg ble fortalt at rullen på toppen var den strengeste av de fire dommene, og at det var hungersnød og pest. Hvilken dommer som representerte de tre andre rullene, så jeg ikke,, men jeg ble fortalt at hver var mindre alvorlig ved numerisk rekkefølge. Rull nummer fire var den mest alvorlige og nummer én rulle var den minst alvorlige av de fire dommene.

Da jeg så på de fire rullene, sa en engel som stod til høyre: "Det har blitt gitt til deg å bestemme hvilken amerikansk dom den skal motta. Du må velge en av de fire rullene. '

Hvis jeg plukket den verste plagene, som var nummer fire, ville flere mennesker i Amerika lide. Men jo verre lidelser jo raskere ville Amerika omvende seg fra sin ugudelighet og vende tilbake til Gud. Hvis jeg valgte den mindre plagen, ble færre mennesker påvirket, men jo lenger tid ville det ta for Amerika å omvende seg. Jeg ville ikke velge noen av dem. Så våknet jeg meg og tenkte på hvilken beslutning jeg skulle gjøre.

Da jeg gikk i bønn, fikk jeg Esekiel 21. 

"Da kom Herrens ord til meg, og det lød så:  Menneskesønn! Vend ditt åsyn mot Jerusalem og prek mot helligdommene og spå mot Israels land!  Og si til Israels land: Så sier Herren: Se, jeg kommer over deg og drar mitt sverd av skjeden, og jeg vil utrydde både rettferdige og ugudelige i deg.  Fordi jeg vil utrydde både rettferdige og ugudelige i deg, derfor skal mitt sverd fare ut av skjeden mot alt kjød, fra syd til nord.  Og alt kjød skal kjenne at jeg, Herren, har draget mitt sverd av skjeden; det skal ikke mer vende tilbake.  Men du, menneskesønn, skal sukke så det bryter i dine lender; i sår verk skal du sukke for deres øyne.  Og når de da sier til deg: Hvorfor sukker du? - da skal du svare: Over en tidende; for den kommer, og da skal hvert hjerte smelte og alle hender synke og hver ånd bli sløv og alle knær bli som vann; se, det kommer, og det skal skje, sier Herren, Israels Gud."

Med dette på hjertet gjennom hele morgenen måtte jeg avgjøre hvilken dom jeg ville velge. Skal jeg velge rull nummer fire, som er den mest alvorlige dommen, eller kanskje nummer tre? Kanskje, jeg burde velge nummer to eller en.

For noen år siden hadde jeg raskt valgt nummer fire, men nå ønsker mitt hjerte mer nåde enn Guds vrede for Amerika. Årene som er brukt i ødemarken har hatt effekten av å myke hjertet mitt på måter jeg ikke engang kjente før denne drømmen. Da fortalte jeg Herren. "Hvis en dom skal velges, velger jeg nummer ett, som var minst alvorlig av de fire rullene. Det vil få minst innflytelse på Amerika, men kanskje det vil få mange til å omvende seg. "( Se hele innlegget )

Mike og bror Billy så begge fire dommer som kom over Amerika, med hver og en strengere enn den forrige. De begge så Guds hensikt med å sende dommen for å vekke Kirken og bringe dem til omvendelse. Og de så begge at jo strengere dommen var, desto større påvirkning ville den ha på Kirken.

Bibelen bekrefter det de så. Gud krever omvendelse fra sitt folk, ikke fra hele nasjonen. Dommen kommer til ydmyke de som hevder å følge Ham, mens de går sin egen vei og gjør sine egne ting. Hvis bare han kunne få sitt folk til å ydmyke seg og vende seg fra sine onde veier og be og søke ham, ville han helbrede vårt land (2 Krønikebok 7:14).

Selv om Gud gjentatte ganger har åpenbart sine dommer fra 1 Mosebok til Åpenbaringen, avviser mye av Kirken muligheten for at Han vil gjøre det i dag. Men både Mike og Billy så at det er nødvendig, den eneste måten å vekke den sovende kirken. Det er ikke Guds første valg, men Hans siste utvei som er nødvendig fordi Kirken er blitt så kompromittert med synd, så herdet i hjertet, så stiv nakke, så blind. Til slutt vil flere liv bli frelst med rystelser enn uten dem, så de er Guds visdom og kjærlighet.

Selv etter tre dommer; Mike så at Kirken fortsatt ikke ville se at Guds hånd var i dommene. Beviset støtter det han så. Kristne ledere i dag, håner offentlige profetiske advarsler for vårt land, advarsler gitt av Gud. I Guds navn, de håner Gud. For eksempel publiserte Jennifer LeClaire, redaktør for Charisma Magazine, nylig en artikkel som bekjempet Z3 News for å legge ut "dyster og dommens profetier" og latterliggjort Z3 News-bidragsyter Pamela Banda for å dele hennes advarselsvisjon om Guds dom om å bringe flomvann til Houston, selv om det ble oppfylt i stor detalj. Det var et bemerkelsesverdig eksempel på den slags blindhet som Mike så. Det skjer allerede og synes sannsynlig å fortsette til skjelvingen blir så alvorlig, vil de til slutt ydmyke seg og omvende seg eller falle bort fra troen.

For å gjøre saken verre, forurenses kirken med glatt prat, ved falske profeter som hevder at Amerika har unngått dommen, og Amerika vil snart bli stort igjen. Selv om Gud rister både himmelen og jorden for å bringe oss til omvendelse, gjør de ingen omtale av det. Ingen omvendelse kreves, bare ubegrenset barmhjertighet og herlighet foran. På samme måte som de falske profetene i Bibelen, motsetter de seg hva Gud gjør, og hevder at Gud ikke ville sende orkaner, jordskjelv, tsunamier, hungersnød eller pest. Dessverre tror mye av Kirken deres løgner på grunn av indoktrineringen av Meg-evangeliet, som hevder at det ikke er bra for meg, hvis det ikke får meg til å lykkes, hvis det ikke fremmer meg, hvis det ikke Hjelper meg, hvis det ikke gir meg det jeg vil, så kan det ikke være Gud. De Meg-evangelikanerne utsetter livene for alle som tror på dem, fordi det får dem til å bli fornærmet/krenket og sinte på Gud, når ting skjer som de ikke forventet det.

Følgere av Meg-evangeliet søker å stille profetiske advarsler om dommen, selv etter å ha lest eksempel etter eksempel i Bibelen og ser det skje igjen og igjen for sine øyne. De vil ikke høre det, så de går til angrep, fornærmende, anklager, bagetaliserer, diskrediterer og til slutt forråder, rapporterer, arresterer og myrder Guds sanne tjenere, hvor de tåpelig tenker at de tjener Gud ved å gjøre det (John 16: 2-3).

Evangeliet handler ikke bare om oss. Hvis det var så, ville Gud bare ta oss til Himmelen når vi ble frelst, men Han forlater oss her for å hjelpe andre å finne veien til Ham. Så, Gud jobber i oss for deres skyld, og tillater oss å utholde motgang, slik at vi kan være mer troverdige vitner. Evangeliet handler om å fornekte oss selv, å ta opp korset vårt for å følge ham hvor Han leder, stoler på at Han vet veien, selv når vi ikke gjør det og vet at han vil gjøre alt riktig til slutt, selv om det ikke er riktig i dag.

Begrunnelse med følgerne av Meg-evangeliet er sløsing med tid fordi de er i en dyp søvn, og tenker at de allerede kjenner sannheten. Vi sannsynlig ergrer dem mer opp enn å vekke dem opp. Gud sender omveltninger for å få dem på knærne i håp om at de vil ydmyke seg, omvende seg fra deres onde, vridne veier, vende seg bort fra deres selvsentrerte, forvrengt Meg-evangelium og begynne å følge Ham der Han leder.

Mike ble ikke vist hva den fjerde dommen var, men bror Billy ble vist at det var  "hungersnød og pest." Mens de tre første dommene går på bestemte regioner med orkaner, jordskjelv og tidevannsbølger, føler andre regioner ikke det samme nivå av smerte. Men hungersnød og pest er ikke begrenset geografisk, men kan spre seg over hele landet. I tillegg har naturkatastrofer korte utløpsdatoer. Vi ser begynnelsen og slutten, så vi har grunn til å håpe de er over og borte, men hungersnød og pest har ingen ende i sikte. Trusselen om død og lidelse forblir truende foran oss hver dag, og får folk til å fortvile og miste håpet. Så, det er fornuftig at både Mike og Brother Billy så denne fjerde dommen, til slutt ville få kirken på knærne.

John Fenns økonomiske sammenbrudd bekrefter også den fjerde dommen, hungersnød og pest, fordi det resulterer i arbeidsledighet, bankkonkurs, foreclosures (dvs. banken tar eiendommen i eie, når ikke leieboer kan betale gjelden), dollar devaluering og skyter matprisene i været, mangelen på mat og mangel på riktig ernæring og helsetjenester som ligger brakk.

Andre har fått lignende advarsler. Z3 Nyhetenes bidragsyter Joanie Stahl fikk en drøm i januar 2016, hvor hun så alvorlig hungersnød komme.

"I de siste dagene vil det være en alvorlig matmangel. Og regjeringen vil kontrollere matforsyningen. I begynnelsen får folket lov til å skaffe mat tildelt dem. Da vil de bli fortalt at matforsyningen løper ut. Deretter vil regjeringen lure folk til å forlate sine hjem ved å fortelle dem at det er mat for dem. Og når de forlater sine hjem i håp om mat, vil regjeringen legge beleiring mot sine hjem og de vil bli statlig eiendom. Folket vil aldri få lov til å komme tilbake til sine hjem igjen. De vil miste alle rettigheter til eierskap. Selv om de prøver å komme tilbake, vil de ikke kunne. I det øyeblikket de forlater sine hjem, blir de tatt. "( Se hele innlegget )

Sannelig, de falske profetene vil hevde at dette bare er en annen dyster domsprofeti, og derfor må vi kjenne Bibelen fordi det advarer oss om at hungersnød og pest må komme for å oppfylle gamle profetier før Herren kommer tilbake. Herren Jesus advarte oss om at disse tingene ville komme over den endelige generasjonen før Hans tilbakekomst som begynnelsen på fødselsveene (Matteus 24: 7). Johannes så hungersnød og pest som kom etter at tredje og fjerde segl på livets bok ble brutt, forløst av rytterne på de svarte og grønne hestene (Åpenbaringen 6: 5-8). Til slutt må hver av oss velge om vi tror på Bibelen eller de religiøse hyklere som motsetter seg det.

Solformørkelsen 21. august var et Bibelsk tegn på Guds dom over vår nasjon, og det kom raskt etterpå. Disse profetiske advarslene avslører at orkanene Harvey og Irma er bare begynnelsen på en rekke stadig mer alvorlige dommer som kommer. Jo tidligere kirken skjønner hva som skjer og ydmyker omvender seg for Gud, jo raskere vil Gud helbrede vårt land. Jo lengre vi spotter og latterliggjør Guds advarsler og Hans sendebud, desto mer vil dommene intensivere.

Til tross for alle spottere og hånere og uansett hva noen andre gjør, kan hver og en av oss finne tilflukt fra stormen ved ydmykt å omvende oss fra våre egne synder og daglig gå rett foran Gud i hver tanke, ord og gjerning, som er alt han krever fra oss for å kvalifisere for hans fantastiske løfter.
Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar