Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

lørdag 30. september 2017

1 oktober 2017 - Det politiske moralske kompromisset og tåkeleggingenEr man i krig, så er det aldri godt å vite utfallet, før tåken letter. I en krig, råder kaos, og det er sjelden lett å virkeligheten av hva hvem av partene gjør, og hvem som har fremgang, og hvem som går på ett tap. Sånn er dagens situasjon i verden. Folk er ofte forvirret for hva som er hva, og man setter merkelapper på ting som er ofte motsatt av hva merkelappen sier, og det man tror er rett, kan være det som fører krig mot deg - for å felle deg.
Krigen i det usynlige, og menneskene er midt i kampsonen

En usynlig krig, som styrer massenes følelser
Krigen jeg prater om er selvfølgelig åndelig. Bibelen sier dette:


"Også dere har han gjort levende, dere som var døde ved deres overtredelser og synder,  som dere før vandret i etter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn,  blant hvilke også vi alle før vandret i vårt kjøds lyster, idet vi gjorde kjødets og tankenes vilje, og vi var av naturen vredens barn likesom de andre." Ef. 2:1-3.

Det er kun 2 riker i det usynlige, den ondes rike, med alle sine mennesker og sine ideologier, forfører, undertrykker og som manipulerer sine undersåtter. Guds rike, bygd på Guds Ord, hvor grunnen i ideologien, er å sette mennesker i frihet fra syndens slaveri, bryte båndene, og gi mennesker den friheten de var tiltenkt i utgangspunktet når de ble skapt i mors liv. Ekte frihet kan bare Korset gi, ved at Jesus blir Herre i den enkeltes liv.

Hvor er nasjonene på vei?
Idag er de flest forvirret, og veldig få vet egentlig hva "masterplanen" går ut på. Altså hvor våre ledere fører oss, hvor vår vestlige kultur er på vei, og det vi har tatt som en selvfølge i århundrer ser ut til å gå i oppløsning. Men det er mye tåke, og selv velmenende mennesker blir forvillet. Bare de med ett klarsyn til å se gjennom alt sammen, klarer å skille klinten fra hveten. La oss begynne med historien, for å forstå nåtiden.

Historien gjentar seg
1930 tallet er en god start på å forstå hva som skjer idag. Også 30 tallet ble tåkelagt, og det er bare historien i ettertid, som kan lette på tåken, sette rett merkelapp på hva som er hva. Hitler var ond,
Han var ond, men få skjønte det før alvoret brøt løs. 
Og da var det for sent.... Den positive auraen
som omsluttet Hitler, lurte selv de mest standhaftige
sier historien. Men det var ingen selvfølge at folk visste det før krigen. Hitler ble faktisk nominert av Sverige som en av de mulige kanditatene til å ta imot Fredsprisen, men kandidaturet ble tatt bort ved krigsutbruddet. Da forstår man også at verden var blind den gangen, som nå. Og varslere som Churchill, som advarte mot Hitler, ble utledd og hånet. Er det ikke historien som gjentar seg?


Utdrag fra Churchills tid rett før 2 verdenskrig brøt ut:

"Churchills syn ble møtt med nesten total fiendtlighet i Oxford. Storbritannias mest berømte universitet var ledet av pasifister. De fleste andre høyskoler og universiteter i Amerika og Storbritannia hadde også defeatistiske synspunkter. Har våre utdanningsinstitusjoner lært en leksjon fra fremtreden til Hitler? Nei det har de ikke! Vi har heller ikke våre politiske ledere eller media.

Som Churchill sa, er menneskeheten er uvillige til å lære. De nekter å lære. Som et resultat, fortsetter historien i endeløse katastrofer ! Å ta så feil av en av de verste forbrytelsene og kriminelle i historien er ingen liten feil. "Av deres frukter skal du kjenne dem."

Hendelsene rundt Churchill og andre verdenskrig burde ha lært våre lærere, da og i dag, at noe er farlig feil med høyere utdanning. Men ingen leksjoner ble lært,

Det betyr at vi har lærere som er ivrige etter å undervise mens de nekter å bli lært - selv fra den verste katastrofen på denne planeten!

Opplæringen er en stor del av problemet. De skal gi oss løsninger." Les hele artikkelen her.

Hitler og vennskapet til Stormuftien av Jerusalem
Derfor kan vi si at 30 tallet var ganske tåkete for mannen i gata, politikere, og man var uvillige til å høre de få som advarte (man trodde på flertallet, som nå, man trodde på media, som nå, man trodde på politikerne, som nå, og så kom ulykken....)  Mange trodde at Hitler var en frelser, spesielt mange trodde på det i Tyskland og Østerrike. Men også i mange andre land, også utenfor Europa. 

Mange muslimer i Midtøsten var skråsikker (under krigen) at Hitler var Mahdi, deres ventende 12 imam (som motsvarer Bibelens Antikrist). Denne opphøyelsen av Hitler, kan være pga Hitler forsøkte å utrydde jødene, noe som også er innfelt i Koranen. Men også pga den ånd som drev han. Mange er ikke klar over det, men det fantes en forbindelse mellom nazisme og Islamske krefter under krigen. Det kan man se på med Hitlers vennskap til Stormuftien av
2 av ondskapens mestere samlet -
al-Husseini og Hitler
Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, mentoren til Yassir Arafat (og Arafat videreførte ondskapen til al-Husseini, og fikk fredspris for det). 

Hitler og al-Husseini var gode venner, og mange mener faktisk at det var han som satt Hitler på ideen om totalt utslettelse av jødene (før det, så gikk nazistene og lurte på om de skulle bare skippe jødene utenfor sine grenser). Så man kan si at åndelig sett, så var det en stor likhet mellom nazismen og Islam. Islam har forkjærlighet for brutalitet uten noen form for samvittighet. Sånn samvittighetsløshet kan man se hos diktatorene som har sittet og styrt Midtøsten i nyere tid, som Saddam Hussein, Assad, iranske ledere etc. Og den nylig fremadstormende Tyrkiske Erdogan, er bare en til av så mange, så mange..... Og det er utvilsom Koranens lære som bidrar til så mye ondskap. Demokrati er aldri løsningen for Midtøsten. Kun Korsets kraft!

De sier "Fred, fred", mens de planlegger krig
Og hos Europeerene på 30 tallet, var det håpet og ønsket om fred, var faktisk det som utløste hittils den verste krigen i menneskenes historie, og verdens verste slakt av de "mindreverdige". Og Bibelen sier :"

"...og de leger mitt folks skade på lettferdig vis, idet de sier: Fred! Fred! Og det er dog ingen fred" Jer. 6:14.

"....fordi, ja fordi de har ført mitt folk vill og sagt: Fred! - enda det ikke er noen fred." Hes. 13:10.

Og Profetisk inn i vår tid "Dere vet jo selv at Herrens dag kommer som en tyv om natten.  Når de sier: Fred og ingen fare! da kommer en brå undergang over dem, likesom veer over den fruktsommelige, og de skal ingenlunde unnfly." 1 Tess. 5:2-3.

Når man prater mye om fred i vår tid, som de også gjorde før 2 verdenskrig, så er det bare ett tegn på at neste verdenskrig er snarlig rundt hjørnet. Og kanskje vil den starte i Syria, jmfr. Jesaja17:1.

Historien er vår læremester
En klok mann sa en gang at Den som ikke husker (eller har lært av) historien, er dømt til å gjenta den. Og politikernes og medias kortidshukommelse idag, må lede landet til store problemer. Georg Wilhelm Friedrich Hegel etterlot seg disse udødelige ordene: "Historien lærer oss dette: At menneskene ikke lærer noe av historien". Les hvordan 30 tallets "freds"prat førte til 40 tallets krig, og at Fredspresset som idag blir ført mot Israel, er av samme art.

Freden som man prater om, handler egentlig om at nasjonene, USA, Norge, de Vestlige Europeiske landene med mange mer, ønsker å føye oss etter arabisk olje. På en side er Israel alliert med USA, men på den annen siden, er lysten etter rikdommen større. Tenk etter hva Jesus sa om endetiden:

"Hvor åtselet er, vil gribbene samles."  Eller som 1930 oversettelsen sier "Hvor åtselet er, der skal ørnene samles." Matt. 24:28

Åtsel er utvilsomt olje, mens gribbene tenkes grådigheten av de som lever av oljen (og som vil ofre Israel på "fredens" alter, bare man selv kan fylle opp sine egne pengekister. Vi må ikke glemme at de som tjener penger på oljen, ofte er de samme som står bak den såkalte "skyggeregjeringen" i USA (og garantert finnes det noe lignende i Norge), som manipulerer den lovlig valgte regjeringen/president/statsminister). 

Ellers er ørnen også ett bilde på USA (som flere og flere profettydere mener er den nye Babylon). Og det er USA som bringer den største ulykken over oss, pga at så mange nasjoner i Vesten stoler på de. Og Amerikansk kultur (som kanskje verdens største ekportør av porno, musikk, Hollywood filmer, ugudelige tv-serier, falsk religiøsitet ol) oversvømmer alle nasjoner, som drukner av amerikansk vellyst, grådighet og av en politisk kultur som stort sett aldri holder sine politiske avtaler - om det da ikke er gunstig for dem selv. 

Vi må ikke glemme at fortidens Antikrist, Antiokus Epifanes (215-164 f.Kr), kunne lettere forføre Israel, ettersom Israel, inkludert presteskapet, tok imot den ugudelige greske kulturen på bekostning av Guds Ord. Til slutt, ble landet okkupert, og israelere ble tvunget til å forråde Bibelen eller forgå. De ble drept i hopetall. Derfor er det interessant at de feirer Hanukkah, fordi det minner om en negativ ting som var, pga Israelernes kjødelige svakhet og de religiøses kompromiss (som vi kaller frafall), og Veien ut av det , etter ydmykelsen, hvor de reiste seg og slo Antiokus Epifanes militære styrker. Gud gjorde ett under, ettersom det ikke var mer olje, og oljen i templet brente så lenge de trengte, for å produsere ny olje.

Derfor er Hanukkah også ett profetisk bilde på Israel idag, hvor de har svelget den Amerikanske kulturen (akkurat som de fleste andre har gjort), hvor en ny Antikrist vil reise seg pga frafallet. Idag er synd mot naturen greit i Israel, og man er stolt over hvor liberal man er. Men ut av alle syndene Israel har, så vil det reise seg en lignende periode som Hanukkah feiringen hvert år minner om, og de vil bli offer for å bli undertrykt, så forrådt, og må kjempe for sitt eget liv. Samtidig som jorden vil møte verste tiden i menneskenes historie, så vil også Herren komme ned fra Himmelen, og bekjempe de som vil ødelegge Israel - og så vil hele Israel bli frelst!


Jødehatet/anti-sionismen - 2 ting av samme sak, og fører med seg ulykker i etterhånd
På 30 og 40 tallet, mye pga den økonomiske nedturen, men også fremveksten av nazismen i Tyskland, så reiste det seg opp ett opprør og sinne mot jødene i mange byer og land i Europa. I Oslo kunne man se dette på ett butikkvindu (1942):

Så kan vi se noe lignende i Norge idag? Ja, men det har fått en ny klesdrakt. Nemlig det kalles anti-sionisme (jødens ønske om å emigrere til sitt hjemland - Israel), som er akseptert selv inn i FN. 

Jødehat kan bare forstås i lys av Guds Ord. Og handler om at den onde vet at den dagen alle jødene er samlet i Israel, så vil det bety begynnelsen på slutten for han. Det går en rød tråd gjennom Bibelen, som forteller at Gud straffer Israel (jødene) for deres ulydighet og deres synder, men lover alltid å opprette dem, og føre de tilbake til deres egentlige hjemland. Les mer om antisemittisme her.

Se også snutten her, hvordan de arabiske landene hykler rundt Israels behandling av arabere (palestinerne):

De arabiske landene kunne ikke svare på hvor det har blitt av deres egen jødiske befolkning, som hadde flyktet pga pogromer til Israel rundt 1948-49 og til vår tid. Mens Israel har idag 1,5 millioner arabere. Merkelig at de arabiske landene kommer unna med alt, uansett hva slags ondskap de gjør. Det sier noe om Media (les om Medias dobbeltmoral her) og FN (les mer om FNs dobbeltmoral her).

Antisemittismen er sterkt i det norske mediebildet og endel i folket
Men antisemittisme er vel inget stort problem i dagens Norge? Vel, tro det eller ei, men under overflaten, ved hjelp av medias utrøttelige reportasjer som heller mot anti-Israel, så har det samme hatet fra 30 og 40 tallet, reist seg igjen. Selv om norsk media sier at de tar avstand fra antisemittisme, så er deres mangel på balanse rundt konfliktene mellom Israel og palestina, ensrettet negativt mot Israel (og de fleste ser Israel som en jødisk stat), og er med på å skape negative (antisemittiske) holdninger blant folk mot jøder som bor i landet, spesielt de politiske aktive ungdommen på Venstresiden. Og vi vet at den lille jødiske befolkningen i Norge, blir ofte mobbet og det som verre er, spesielt fra våre nye landsmenn. Det har vært store sikkerhetsbud rundt synagogene i Oslo og Trondheim.

Den norske Terrorøya
Hør her intervjuvet med tidligere AP mann Ivar Fjeld, hvor hans bok "Den Rødgrønne Terrorøya" som kun er bygd på tilgjengelig dokumentasjon:

Utøya del 1, ett treningssenter for terrorisme (hvordan Utøya ble ett propaganda sted mot Israel og for palestinsk terrorisme)

Utøya del 2, Det profetiske perspektivet (kanskje det ikke har noe med denne artikkelen å gjøre, men likevel, så er det en forlengelse av forrige artikkel, og forteller de åndelige prinsippene med å utføre hat mot Israel - etter Guds Ord)

Her dokumenteres hvordan Israel hatet ble en politisk indoktrinering på Utøya. Når da AP godtar dette, ved å ikke svare på kritikken, så er det tydeligvis at de støtter arabisk terrorisme, mot en stat, som er først og fremst ett land for jøder/israelere, så skaper man også antisemittisme på norsk jord. Sånn jeg ser det, så er jødehatet, en stilletiende aksepterende norm i det norske samfunnet, stilletiende godkjent av AP. Så vi er på samme vei mot jødehat, som vi var på 30 tallet, og inn mot 40 tallet.

Nazihilsen under jødisk begravelse
Les også denne artikkelen fra 2011, hvor en jødisk begravelse i Oslo blir hetset. Mannen som ble begravd, som levde under jødeforfølgelsen på 30 og 40 tallet, og fikk hjelp til å flykte fra Norge, fortalte før sin død at "mye av mellomkrigstidens antisemittisme igjen florerte i Norge. Han kjente samme gufs på ryggen som i denne tiden". Dagen.

Hege Storhaug sier i sin bok "Islam, den ellevte landeplage skriver innledningsvis: "Norges og Europas jøder er kanarifuglene i gruvene våre. Hvis de en dag slutter å synge, da er alt tapt". Og det finnes sterke krefter i vårt land, som vil kvele det vesle jødiske livet vi har. 

Rasismen via innvandringen
Og de sterkeste kreftene kommer gjennom innvandring fra muslimske land. Fordi ingen våger eller ønsker å fortelle hva Islam egentlig er, men hvitkalker det, så utøker også jødehatet til uante dimensjoner. Men klart, det finnes endel antisemittisme i det norske folket også. Men at AP og sosialistene "importerer" sånne mengder med mennesker for å hjelpe "nødlidende".

Men flere av innvandrerne er ikke et lidende folk, men lykkesøker, og endel har fanatiske bilder født ut av Islam for å korrumpere demokratiet Norge, og flere av de bidrar heller ikke med å fremme demokratiet og dens verdier. Det er en kjent sak, at folk fra ett visst muslimsk land, leser alle rettighetene NAV brukere har, før de kommer til landet. Og etter at de har "flyktet hals over hodet" fra landet, så drar de ofte tilbake og besøker sin familie ol., uten å ha frykt for noe som helst.

En i min familie snakket for noen år siden, med noen utlendinger, som fortalte at det norske folket har stort sett ingen fordommer eller rasisme i seg (sånn de opplevde det), men derimot mange av de som kommer hit, har mye av det. De klarte ikke å forstå hvorfor bare Nordmenn skal tas for sin rasisme. Er det fordi vi er lurt av venstresidens ensidige propaganda i skolen og i media?


Innvandring med folk med voldelige elementer: Det samme som vi gjør mot fostret

Den andre siden av innvandring, som her, beskriver problemene bla. ved Stovner skole i Oslo, er abortloven. Dette jeg nå beskriver, er åndelige lover, som fungerer 100% alltid. 

I 1975 kom det første utkast til Abortloven, den 13 juni. Og Finanssystemet ble gitt bort til EU nettopp den 13 juni 2016, nøyaktig 41 år senere. Så vår økonomiske uavhengighet er blitt gitt bort til fremmede land, som så mye annet (via EØS). Og man bryter Grunnloven, uten at noen tar opp kampen mot det. Det er fordi vi høster det vi begynte med i 1975. Men det vil komme mer, til den dagen ingen i dette landet, vil våge å ytre seg, og hvor fattigdom igjen vil råde i vår nasjon.

I 1978, så begynte abortloven å fungere optimalt. Og aborten blir
hemmeligholdt for allmennheten, for hva som egentlig skjer under en abort, eller at ett barn i mors mage føler 4 ganger mer smerter enn en voksen. Abort er vold mot barnet, og vi åpner opp for vold i samfunnet. Bibelen sier:

"For vind sår de, og storm skal de høste." Hosea 8:7.


På Stovner skole, og ved all volden som utføres mot lærere i dag spesielt i Oslo, mest fra innvandrere spesielt fra Midtøsten, så tyster våre myndigheter ned problemene, som om det er tabu. Og volden som eskalerer hver dag, blir neddramatisert. Akkurat som vi har hysjet ned en abort, så hysjes ned volden som kommer imot spesielt norske etniske (men de fremmede går også løs på hverandre). 

Dette er en ond spiral, hvor man synder på det ene stedet, og åpner opp for krefter som får rasere i samfunnet. Men de fleste skjønner ikke årsak og virkning. Så idag er det høsttid, for hva politikerne bestemte for oss i 1975 og 1978. Og ingen klarer å stoppe kreftene som styrer lysten til å få inn flere innvandrere fra Midtøsten og Afrika, som kommer i Islams navn. Det er kun en reell omvendelse, som kan redde nasjonen. Men jeg ser ikke at selv de som er kalt ved Jesu navn, er villige til å vende om.


Kun en radikal omvendelse, og en vekkelse kan redde Norge
"Når jeg lukker himmelen, så det ikke kommer regn, og når jeg byder gresshopper å fortære landet, og når jeg sender pest i blandt mitt folk, og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og vender om fra sine onde veier, så vil jeg høre fra himmelen og forlate deres synd og lege deres land" 2 Krøn. 7:13-14.

Mangel på regn, er mangel på vekkelse. Gresshoppene er bilde på alt det onde som plager vår nasjon, som politikere som har mistet forstanden, og innvandring og integrering ut av kontroll. Bare en radikal omvendelse fra Kristne, og en mektig vekkelse, kan redde landet å gå utenfor stupet.

Venstresidens renkespill
Hvilket spill er det Venstressiden driver med (og dessverre, så kan det virke som de Borglige ofte går i Venstressidens ærend) er vanskelig å forstå. Jeg er selv en halvt innvandrer barn, men jeg er ikke dum. Jeg vet forskjell på ekte flyktninger (som elsker den friheten Norge kan gi dem, ved at den gir trygghet, og som ønsker å yte) og de som går Muhammeds ærend, og vil rive ned alt sammen, for å kunne på sikt utrope Norge som en ny Muslimsk stat. Og våre politikere skal jo være de meste smarte i dette landet, og media skal være politikernes vaktbikkje for det norske folket (media har nå blitt en vaktbikkje for å passe på at regjering og Storting følger globalistenes planer, mot det norske folket).

Media er tjenere for globalismen, og de bedrar folkemassene
Bare i USA, så hadde man rundt 200 eiere av media på 80 tallet, idag har man 6 hovedeiere. Og da forstår man kanskje hvorfor media ofte går i flokk for å fortelle deg uviktige ting, skjuler andre ting (ved å nekte å skrive om det), henger ut de og det som er uønskelig og opphøyer løgnere og uærlige mennesker.

Krigen NATO (Les: USA og Clinton) førte mot Serbia, er noe av det verste som media har løyet om her i Vesten. Og enda idag, står lærerne og slår ned på de få elevene, som har hørt den andre versjonen (som er sannheten), så de får stryk eller en alvorlig prat. Hjernevasken i norske skoler når nye høyder hele tiden.

Lærere i den norske skolen pr. idag, er i viktige fag som Historie og Samfunnsfag ol.,  ofte mer villendende og gir offisielle propaganda versjoner fremmet av Sosialistene (og USA), fordi de tror at alternative versjoner er løgner, og forsøker ikke en gang å forsøke å være åpen for andre kilder (enn den amerikanske, som igjen blir kopiert i Europisk presse).

Dessuten fremmer de fleste lærerne Sosialisme, som bryter samfunnet ned. Men de lærerne som våger å røre ved den ideologisk vestlig propaganda, kan risikere å miste jobb eller havne i vanære, som teks. Max Hermansen, fordi han fortalte hva muslimske ungdommer bruker å si på skolen (som ofte er veldig rasistisk). I Norge er det ingen ytringsfrihet eller vern for de som er såpass modige at de våger å gå mot strømmen, og forteller at "kongens nye klær er nakenhet". Dessverre, så er det altfor mange kristne, som har latt seg kue av denne feigheten tvunget på oss av media og våre myndigheter.

Og det kan også virke som media er like godt kontrollert her til lands som i USA. Og av den grunn, kan det virke som om politikerne konkurrerer hvor mye god oppmerksomhet de kan få i media (og senere få finere og/eller mer internasjonale jobber) ved å nettopp la media være fører av hva som er rett og galt.

Israel - verden og media
Ettersom jeg har skjønt at Media lyver kontinuerlig på Israel (halv sannhet er mye verre enn en halv løgn), enda de vet godt hva som egentlig foregår, så lurer jeg på hvor mye annet de lyver på. Det er bare å se forakten amerikansk (og norsk) media er mot den valgte presidenten Trump. Blir ikke det norske folket trøtt på å hver dag lese dritt i avisene, som en eller annen tyster innenfor staben i det Hvite Hus har sagt (enten det er sant eller ikke), eller rykter som florerer, eller forstå-seg-på-folk som egentlig ikke vet noen ting. Jeg er fed opp, og gidder ikke å lese propaganda. Når mediene ikke gadd å bruke noen energi på å ta Clinton for alle hennes lovbrudd og uetiske politikk, og de ikke brukte noen tid på å grave opp hva Obama egentlig drev med (og det er mye verre enn hva du tror), så gidder ikke heller jeg å ta hensyn til Se og Hør journalistikk. Ikke la deg rive med av hykleriet av politikere og media, for, vi får bare tilgi dem, for at de ikke vet hva de driver med, eller hvem de er redskap for (selv om noen nøkkelpersoner, vet hva alt handler om).

"Statistiske studier har bevist at ingen nasjonal-etnisk strid i verden noensinne har vært utsatt for en slik intens dekning som intifadaen i Israel ("Prime time and prejudice, "Jerusalem Post, 8 febr. 1991). Besettelsen av Israel kan forstås i lys av hvordan massemedia dekker andre nasjonal-etniske kamper. Da irakerne gasset og drepte 5000 kurdere i mars 1988, hadde avisen Boston Gobe en førstesidehistorie, tre oppslag inni, trykket to bilder og en leder (Bar-Illan, Eye on the Media, side191). Dekningen av Israel samme måned resulterte i 13 førstesider, 60 oppslag inni, 15 bilder og seks ledere! (Ibid). Den dekningen som Israel får av media, ansporet intifadaen og blåste på antisemittismens glør verden over. Verdensopinonen ble manipulert mens media flyte sine kister med milliarder av dollar. Og nyhetsmennene ga uttrykk for sine latente antisemittistiske følelser mens de tilfredsstilte sine enorme egoer. En amerikansk TV-personlighet pleide til og med å erklære før sine sendinger "Jeg skal skape den palestinske staten fra dette studioet" (Ibid, side 190) .

Babels ånd reiser seg på nytt
Så hva jobber egentlig media og de fleste venstrevridde politikerne for? Jo, for Globalisme og New Age. Globalisme hater Gud. Det første verdensriket som Bibelen beskriver, skal Nimrod (som endel mener er den historiske Sargon I) ha opprettet, ett oldebarn av Noah. Det var spiren til Babel, og muligens også Babels tårn.

Hemmeligheten med å forstå Babels tårn, var at når folket var samlet i ett språk, så forente de seg i en slags globaliseringsgruppe (helt garanter med en liten elite som styrte, med en sjef på toppen) og de ville virke og kjempe mot Gud og det Han sto for. Derfor spredte Gud alle sammen, med å gi alle sammen nye språk. Og de forsto plutselig ikke hverandre, og utav det, ble også nasjonene skapt, med ulike grenser og ulike språk. Atskillelsen er Guds måte å holde verden fra å bli ETT verdensrike, ettersom det vil begrense den enkelte mann og kvinne enormt, og ta fra de all individuell frihet. Bare en liten mektig elite, vil nyte godt av det. Vi andre blir deres slaver.

Men i vår tid, så har bla. Google ført språkene sammen igjen, så man kan forstå det meste som blir delt på nettet med digital oversettelse. Idag så fører man verdensrikene sammen igjen, til en enhet, hvor den enkelte vil bli en skrue i ett stort maskineri. Dette blir ett samfunn ut av tvang, hvor alle blir nødt til å følge systemet, som bestemmes av de over deg. Du har ingenting du skulle ha sagt! Det fører bare mot George Orwels `Storebror ser deg`, med enda mer kontroll og konstant overvåkning. 

Både Snowden og Wikileaks, avslører hvordan USA reiser seg til å kunne være den nasjonen som oppfyller en profeti i Åpenbaringsboken 13, hvor alle og alt blir kontrollert med ett merke (datamerke) på sin høyre hånd eller i sin panne, hvor en man kan scanne deg. Men det betyr også at det aldri finnes noe frihet, uten at staten vet hvor du er. Les mer om amerikans overvåkning her. 

Det som ofte for mange er vanskelig å forstå, er at du blir overvåket hele tiden pga Smartphonen du har, eller hvor du er på internett, eller via GPS signalene i bilen etc. Kameraene på flyplasser, bomringer etc. kommer i tillegg. Systemet er egentlig klart, bare at det må skje store katastrofer (som at det økonomiske systemet faller sammen), som gjør folkehavet såpass redd og engstelig, at de er villig til å gi all kontrollen til det bibelen kaller Dyret. Og den tiden er nærmere enn hva du tror.

Islam - en del av Babylon
New Age, er den offisielle religionen i det ny-konstruerte (gjenoppståtte Babel), hvor alle religioner er akseptert, utenom den ekte Kristendommen og Jødedommen. Også den Katolske kirken og flere andre kirkesamfunn er innebefattet i den gruppen, men hodet over alt, er utvilsom Islam. Derfor er også nasjonene i Vesten veldig ydmyk og tolerante mot en av historiens mest barbariske religion. 

Ingen våger å utfordre religionen fra Midtøsten, eller å kritisere selvmotsigelsene som er såpass grove, at man bør ikke være professor for å se det. Frykt er nok en av virkemidlene til at ingen kritiserer Islam, men når Islam får en sånn fremtredende rolle, bør den granskes nøye. Feks. så bruker ofte akademiske, politikere, lærere etc. mye tid for å latterliggjøre, demonisere, og fremmedgjøre Bibelen - enda historisk sett, så har de landene som har bibelen bakt inn i sin kultur, mer fred, ro og ett mer rettferdig samfunn. I motsetning til Islam, hvor indre stridigheter, blodhevn, drap, krig, undertrykkelse, barbarisme etc. har alltid virket siden religionens ble født. Selv idag, er det uro i de nasjonene, hvor de som bærer med seg Islam, blir mer og mer i majoritet. Det finnes selvfølgelig hederlige unnatak, men idologien er menneskefiendtlig. Les om Islam her.

Sosialisme
Karl Marx og Engels var ikke bare ansvarlig for kommunismen,
men også sosialismen, som begge er en ugudelig ideologi
Det er åpenbart at sosialister spiller på lag med Islam. De snakker mye om "kjærlighet", "rasisme" og "intoleranse" mm. Men Ordene er uten mening, fordi det godt kunne passe på de som bruker ordene hyppigst for å stemple sine motstandere. Så hva er da sosialisme?

Ifølge Wikipedia så var sosialismen utsprunget via Karl Marx, kommunismens oppfinner. Marx var en jøde, vokst opp i ett kristent hjem. Han brukte også mye av ideologien til en form for ytre kristendom, høres bra ut for ørene, men det ekte evangeliet kommer alltid på dypet på innsiden av ett menneske, og er i harmoniske enhet med Guds Ord. Noe som ikke skjer verken i sosialismen eller kommunismen Og i praksis, gir sosialismen rom for sterke ledere, som styrer folket med hård hånd.  Wikipedia sier:

"På slutten av 1800-tallet delte marxistene seg i to leire. De revolusjonære mente at overgangen fra et kapitalistisk samfunn hvor borgerskapet var den herskende klassen, til et sosialistisk samfunn hvor arbeiderklassen hadde makta, måtte skje gjennom en revolusjon. Reformistene, anført av Eduard Bernstein, mente derimot at arbeiderklassen kunne og burde skaffe seg makt gradvis gjennom utvidelse av stemmeretten og innføring av sosiale og økonomiske reformer....."

Altså, kommunistene ble de revolusjonære som brukte makt for å få gjennom sin ideologi, som bla. var å fjerne kristendommen. Mens sosialistene her i Vest, gikk noe av det samme gjennom en langsom "demokratisk" prosess via arbeiderklassen. Det folk ikke tenker på, er at makt korrumperer, uansett hvem som har den. Og AP har sittet lengst ved makten etter krigen. Og det er en kjent sak at Arbeiderpartiet, som det mest "rene" sosialistiske partiet i Norge, kjemper mot kristendommen, både i ord og gjerning, men mest i gjerning. Les her om APs "Kristenprofil".

I 1923 gikk professor Bull, da nestformann i AP, ut med boken "kristendom og kommunisme":

"Bull hevdet at kirkens maktposisjon ligger i skolen, og derfor må kirken bekjempes først og fremst i skolepolitikken: «Vi skal gjøre skolen verdslig, likesom sykepleien og begravelsen og ekteskapet og fødselsregistreringen. Vi skal slåss uforsonlig med den bestående offisielle lutherdom som andre fordummende sekter. Vi skal ha en pågående og hensynsløs kirkepolitikk. Fordi vi mener at religion i og for seg er en privatsak.» Hele skolen måtte gjennomsyres av den sosialistiske tankegang, også barna skulle gjøres til sosialister, hevdet han.

Sosialistene fikk så uventet hjelp til å avsvekke bekjennelseskarakteren i kristendomsfaget. Den liberale teologi og den radikale arbeiderbevegelse virket sammen til å svekke de konservative oppfatninger i skole og kirke. Disse åndsretninger var i 1920- og 30-årene de sterkest oppløsende faktorer innen skolen. Dette er et tragisk kapitel i kristendomsfagets historie: «Guds ord ble ofte revet i filler for vår akademiske ungdom», skriver Hareide. Forsøk i 1920-årene med å få bort kristendomsfaget, subsidiært å avsvekke fagets dogmatiske karakter, ble avvist av skolekommisjonens flertall som ikke engang ville drøfte disse spørsmål så lenge Grunnlovens § 2 stod ved makt. Hareide skriver: «I grunnen er det på denne grunnlovsparagraf alle forsøk på å sekularisere skolen den juridiske vei har strandet. Her stanget alle radikale skolepolitikere hodet mot muren. Disse grunnpilarer er ikke så lette å rydde av veien.» Les hele innlegget her.


Hele grunntanken til sosialismen, er at de skal være som gud for nasjonen. Hvor nasjonalstaten sørger for å gi alt det menneskene trenger, og mennesket behøver ikke å gå til Gud, for å møte sine behov. Men kan sosialismen møte mennesket innerste åndelige behov? På ingen måte!

Sosialistene brøt ned den siste sperren for deres ugudelighet
Det er også interessant at Grunnloven § 2, ble også forandret under Den Rød Grønne regjeringen, og ordlyden ble ny. Det som bremset sosialistenes aktivitet mot kristendommen var dette:

"Alle Indvaanere av Riget have fri Religionsøvelse.
Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion. De Indvaanere, der bekjende seg til den, ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme."

På godt norsk "Alle innbyggere av Riket har fri religionsutøvelse. Den evangelisk-lutherske Religion forblir Statens offentlige religion. De innbyggere, som bekjenner seg til den, er forpliktet til å oppdra sine barn i det samme".


Mens den nye loven sier "

Grunnlovsendringen av 21. mai 2012 endret §§ 2, 4, 12, 16, 21, 22 og 27,[7][8] og staten har ikke lenger den «evangelisk-lutherske Religion» som sin religion. Den norske kirke gikk over fra å være en statskirke (§ 2)[9] til å fortsette å være en folkekirke som nå understøttes av staten (§ 16).[10] Den grunnlovsfestede religionsfriheten av 4. mai 1964 er etter dette å finne i § 16.

Paragrafens (§ 2)ordlyd ble som følger:
"Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokrati, Retstat og Menneskerettighederne."

Med andre ord, "verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne grunnlov skal sikre Demokrati, rettstat og menneskerettigheter".

For å forstå dette, så må du forstå at Luther brøt med den katolske kirken, fordi de gjorde overgrep over Europas befolkning, og ga folket Guds Ord (som den katolske kirken hadde gjort utilgjengelig for den vanlige mannen i gata). Han overvant en autoritær stat, og la grunnen for demokratiet i bla. Norge, Sverige, England, tyskland mm. 

At man da fjernet dette, og la inn ordet "humanisme" (som er fiendeskap til Guds Ord) i steden, så sa man rett og slett: Gud, vi vil ikke ha noe med deg å gjøre. Og pga det, så åpnet også Norge opp for ett annet "katolsk" åk, som vil fremover legge seg over Norge som en tung byrde, men av sosialistisk styre. 

Det er bare å sjekke hvordan skolen er idag, fremfor skolen var på 80 tallet. Eller hvordan helsevesenet bare har blitt ett system, uten noen nestekjærlighet for pasienten, som bare er en brikke i systemet. Og mange dør på sykehusene, eldrehjem ol. pga den sosialistiske åket som legger seg rundt i hele samfunnet. Men de fleste i Norge, bryr seg ikke, fordi de fleste har god økonomi, og danser rundt materialistens gullkalv. Hvor hard må ikke dommen ramme Norge, pga dens forakt for Gud som har velsignet Norge i århundrer. Det blir hardt for Norge, å klare seg uten Gud. Og snart vil vi merke konsekvensene av å ikke ha Himmelens velsignelse over oss!

Hvilken åndelige forbindinger er det med sosialismen og nazismen?
Mange blir sinte når man drar inn nazismen i debatter. Men jeg mener at nazimen har åndelige røtter, og vi er nødt til å være ærlig hvilket slektskap det er. Jeg hører i alle debatter og i media at nazismen er i det ytterste høyre. Og dermed får også FRP juling så det holder. Noen går så langt og kaller de brunskjorter. Men er det sant?

La oss titte litt på Adolf Hitler. Alle er enig med at han er en ond mann. Men han har også en historie. Og få vet at Adolf Hitler var en okkultist. Hitler var med - eller hadde dype forbindelser - til en hemmelig orden som het Thule. De sies, at Hitler var en dårlig taler, helt til han kom i kontakt med Dietrich Eckart, lederen for Thule, og etter det, fikk Hitler makt over massene - når han talte. Utvilsomt ble Hitler besatt av en større åndsfyrste ved å pleie kontakt med Eckart og Thule ordenen.

Thule ordenen dannet Det Tyske Arbeiderpartiet i 1919, som også Hitler meldte seg inn i (som 55 medlem). I 1920 ble det omdøpt til NSDAP, Det Nasjonalsosialistiske Tyske Arbeiderparti. Her ser vi at det ikke var noe ytre Høyre, men ett Sosialistisk parti Hitler kom fra. Altså Hitler hørte mer mot Venstre.

Og leser vi dette vitnesbyrdet fra en dame som vokste opp i Østerrike rett før krigen, så ser du Hitlers system, er et sosialistisk system. Sosialisme og den historiske nazismen, har mange grunnelementer som er lik, og samtidig har forakt for livet.

Husk at Marte Wexelsen Goksøyr, som har Down Syndrom, møtte opp på Stortinget, invitert av KRF, og møtte Jens Stoltenberg, Statsminister, med en t-skjorte hvor det sto "utrydningstruet". Og det ble oppvask i etterkant, fordi jeg tror at Stoltenberg ble tatt på senga, og for en gangs skyld, så var det en streng som rørte ved hans nesten døde dårlige samvittighet (tross alt har AP hovedansvaret for at det dør ca 15.000 fostre hvert år, og det er drap - uansett hva man kaller det - og det gjør noe med samvittigheten - for de som er innblandet i det). Mens Jens ville ikke vende om fra sitt harde hjerte, og skyldte på KRF for å lage sirkus på Stortinget. (men det er vel bare AP og deres venner som lager sirkus på Stortinget).

Abort er ikke noe annet enn mord på uønskede barn, hvor man også vil fjerne den ene Tvillingen, for de som ønsker det. Og det er i samme ånd som nazismen.

Kommunismen og sosialismen er halvbrødre
Kommunismen og Sosialismen har dypt slektskap, men ytre sett så fornekter de hverandre. Men på dypet, har de det samme målene: Å avskaffe det private eiendomsretten (som Guds Ord beskytter) for så å overføre alt til staten, så at alle får fordelt det de "trenger". De ønsker full kontroll over skole, helse, kirke, barnehage mm., og de ønsker derav å indoktrinere våre barn med sosialistisk ideologi fra de er små.

Sosialismen vokser som sakte fremadskridende kreft
Eneste er at kommunismen ønsker å frembringe sin ideologi ved revolusjon og krig, mens sosialistene blir som en slags kreftsvulst innad i landet, og eter seg langsomt inn i hele samfunnet og påvirker alle menneskers tanker, sånn at folk egentlig ikke lengre blir samvittighetsfulle ovenfor sin egen samvittighet - den som Gud la inn oss når vi ble skapt i mors liv - men at det skapes en ny intellektuel følelsesmessig samvittighetsfullhet ovenfor staten.

Og dermed kan staten overkjøre enkeltindividet, og til sist, forme samfunnet på samme måte som kommunismen. Grunnen til at de er imot private ting, er fordi de er redd for at folk skal bli såpass selvstendige, og kunne utfordre deres egen ideologi, og at de skal miste kontrollen. Derfor gjør de det enklest for de fleste, å utdanne seg innen det offentlige. Og der blir alt overstyrt fra toppen. Å utføre ting etter egen selvstendighet, er verre enn å banne i kirken, i den sosialistiske verdenen. Å tenke selv er stor synd. Du må tenke og si det som er offisielt godkjent. Sånn ser man også hvordan media selv er hjernevasket, og igjen, hjernevasker den vanlige mannen i gata. Hvor mange fra FRP er ansatt i media? Omtrent ingen. Og det er ett demokratisk problem. Og på den måten, så faller Norges demokrati til ytterliggående krefter, som på mange måter, har slektskap med sosialismen.

Samfunnet avskyr Ny-nazistene. Og ja, jeg liker ikke deres ideologi, deres hat mot de som er annerledes og spesielt jødene. Men når de endelig marsjerer, ved ett svakt politi som tillater de å bruke deres demokratiske rettigheter, så marsjerer de som oftest stille, og er en liten gruppe. Mens motdemonstrantene, som garantert oftest er folk hjernevasket med sosialistisk ideologi, er de som er mest radikale, sinte og voldelige. Bare les denne artikkelen, hvor også politiet går til angrep på nynazistene, da de ikke ønsker å marsjere mot de aggressive motdemostrantene, men tar en annen vei. Hvorfor fungerer motdemostrantene i en ånd av vold, anarki og tøylesløshet? Er det de samfunnet skal fremme som gode eksempler???

Jeg er ikke for nynazister. Men jeg mener at når Media bevisst fortier antisemittismen, volden, hatet, kvinneundertrykkelsen, ærekodeksen, drapene, hovmodet som kommer fra den muslimske innvandringen, som er en så mye større flokk. Og mye større lovbrudd. Hvor Sverige har mer enn 50 no-go soner, fordi Islam regjerer (noe de ikke våger å snakke om), så mener jeg at alt sammen er absurd. Om ett land har problemer, må man begynne med der hovedproblemene ligger, og ikke ta en liten flokk, som utgjør lite problem for demokratiet (ettersom samfunnet i størst grad tar avstand fra ny-nazismen og få vil ta de inn i varmen).

Og da er spørsmålet? Hvorfor avskyr politikerne (og deres betalte media) ny-nazister, ytre høyre folk, nasjonalistiske (som oftest bare er glad i deres egenart og kultur) nye partier som dukker opp for å protestere mot en stat ut av kontroll, hvorfor forakter man FRP etc. Når det er beviselig at reven i hønsegården, er faktisk sosialismen. I praksis, så omfavner sosialismen Islam, men avskyr kristendommen. De omfavner Sharia, om de ikke gjør det offiselt, gjør de heller lite for å motarbeide det. De avskyr kristne skoler, mens når muslimer har egne skoler hvor de er i timesvis - dagesvis - og blir indoktrinert av islamske "lærde", så ties det. Som det skjedde i Drammen.

Det Nasjonalsosialistiske Arbeiderpartiet i Tyskland gjorde kanskje noe som er en svakhet også i vårt Arbeiderparti: De jobber for en sterk figur, skal komme og ta kontrollen, og ordne opp i alt byråkrati og problemer. Ny nazistene er for små og marginale til at de kan lage noe større problem i Norge. Men sosialismen, har faktisk drept mer enn 600.000 små barn i mors liv, ved å innføre en fryktelig blodig ugudelig lov. Det er mer enn hva Nazi Tyskland klarte å ta livet av nordmenn under krigen. Så sosialismen har sine åndelige røtter i det samme som nazistene hadde. I den ondes rike, så er det som en muldvarp, som har gravd mange huller i mange hager, men det er fortsatt snakk om bare en muldvarp. Men hvem på Venstressiden er åpen for selvransakelse? De finnes knappt! Og dermed drar de med sin ugudelige agenda, Norge ned søla!

Den gjenoppståtte "lederen"
Så hva har da sosialistene gjort for å fremme Antikrists rike på jorden? Jo, de har gitt Fredsprisen til Obama, og EU, og dermed klargjort for alle våkne kristne, hvem som mest aktiv vil jobbe mot kristendommen, og ødelegge demokratiet. Husk at historien gjentar seg med sterkere midler nå, enn før 2 verdenskrig: Hitler ble nominert, men aldri utvalgt. Obama ble nominert, og utvalgt. Dette er profetisk. Og siden har jegfulgt nøye med denne mannen Obama. For han har den lovløse ånd over seg, og har hjulpet til å splitte USA. Om ikke noe hender for å stoppe det, kan det bryte løs en borgerkrig i USA. Og da må man forstå hvordan Clinton familien og spesielt Obama har jobbet.  Men også andre som Bush familien med flere, har hatt sine roller. Man mente at Kennedy ble skutt, fordi han vågde å utfordre "Skyggeregjeringen", altså de som drar i trådene bak valgene, de rike de mektige, via sin "Den nye Verdensorden" (hvor bla Rocfeller familien styrer). Det er en kjent sak at Prescott Bush, far til første president George Bush, og bestefar til George W. Bush Jr., hadde sin forbindelser med og støttet nazistene. Også rikfolk som Henry Ford - en glødende jødehater - som ga ut en antisemittisk bok - sies også å ha påvirket Hitlers forhold til jødene. Henry Ford støttet Nazistene.

USAs forandringer til det verre
Da krigen var over i 1945, så var USA den store helten, og vi dannet NATO. Men vi visste ikke da, at USA etterhvert skulle bli korrupt, i takt med avkristningen, hvor man kvittet seg mer og mer med kristendommen, og fremmet det Antikristelige. Og av alle onde mennesker jeg har sett på den internasjonale arenaen, er Obama den verste. Jeg tror han vil komme tilbake, og utføre det han er satt til: Å ødelegge USA, og ødelegge det lille som er igjen av demokratiet i Europa, men på en sånn måte at de fleste ikke forstår at det er han som gjør det (før det er for sent). Og Obama er en Shia muslim (ifølge slektningene hans), noe som forklarer hans rolle ved den uetiske atomavtalen med Iran (Iran er ett Shia rike). Obama ødela mange sterke konger i Midtøsten, ved hjelp av den arabiske "våren" (som vil bli en (atom)vinter). Daniels profetiske ord om Antikrist sier:

"Og hans makt skal bli stor, men ikke ved hans egen kraft, og han skal gjøre utrolig stor skade og ha fremgang med alt det han foretar sig; han skal ødelegge mektige fyrster og de helliges folk. Og fordi han er klok, skal hans svikefulle ferd lykkes for ham; han skal opphøye seg i sitt hjerte, og han skal ødelegge mange i deres trygghet;" Daniel 8:24-24.

Derfor er det interessant at det sosialistiske miljøet i Europa, og ikke minst i Norge, omfavnet han som sin frelser. Det var rene "halleluja" stemningen i Oslo, da Obama og hans kone var i Oslo, for å motta fredsprisen. Men i min rettferdige sjel, da jeg fulgte med på dette, så følte jeg en vemmelse og en stor ondskap langt inn i min dype sjel.

Hvem var det som jublet over han? Jo, KRF. Dette viser hvor mye sosialismen og humanismen (2 ting som Gud hater) har fått innpass blant altfor mange kristne. Vi er ikke våkne ved å kjenne igjen i hjertet, hva som er ondt, og hva som er godt. De fleste kjente kristne personligheten i dette landet, er enten som småbarn i Kristus (men har mye selvtillit), som ikke klarer å skille rett fra galt, eller er frafalne, eller kristne som aldri har smakt frelsen, og likevel, så hører så mange, mange kristne på dem.

Det er en fryktelig tid, for alle som fornekter Kristus ved sine handlinger, samtidig som de omfavner sosialismen, som Hareide gjør. Knut A. Hareide oppleves som han er som Lots hustru, og vender blikket mot de som hater kristendommen, AP og flere. Men avskyr de som mer enn gjerne ville ha samarbeidet med de om deres kristelige saker (FRP), og kommer med urimelige beskyldninger, som passer best på AP, iallefall fra ett gudfryktig synspunkt. Men lederskapet i KRF er lite gudfryktig, men populær blant frafallen kristendom og kristne som er på barnestadiet.

Dette er en ond tid, og vi må våke, så vi ikke blir igjen når Herren henter sine.

Siste Ord:

En kristen trenger nå å leve nær Kristus. Og dessverre, mange menigheter i Norge idag, fremmer frafall, falsk lære, falske vekkelser. Og vi stoler på dem, fordi de virker så positive. Men det er fordi vi ikke kjenner dem. Og for å avsløre dem, så trenger vi å kjenne Kristus og Hans Ord først. Da vil vi tydelig se ondskapen. Gud kaller sin menighet å komme nærmere Jesus. Hemmeligheten med å bli med i bortrykkelsen, som snart vil komme, er å vandre som Enok, eller Elia, og leve så nær i renhet og helliggjørelse, og i kjennskap til Mesterens og Hans Ord, at det blir bare å gå fra den ene herligheten, til den andre. Men klart, den andre herligheten, er mye bedre enn å være på jorden. Men det er kun her på jorden vi kan utføre det Mesteren sa vi skulle gjøre, nemlig å være Menneskefiskere.

Men da må også de lederne vi har i våre menigehter være villig til å dele Ordet uten kompromiss. Og gi Guds Hjord åndelig mat, så de kan vokse i troen. Dessverre er det sånn nå, at man gjerne blir åndelig umoden, om man går inn i mange av menighetene som er i landet vårt. Og ofte så er det mye ondskap i lederskap eventuelt umodenhet. Vi må bare tro at Herren sender en siste vekkelse, så vi kan høste inn en masse sjeler. Tross alt, vi er bare på gjennomreise, i denne verdens ørken. Vårt endemål er Kristus. Takk Jesus for din mektige nåde!


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar