Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

tirsdag 19. september 2017

19 september 2017 - Endens tid og Islam

Da jeg vokste opp som ny-kristen, lærte jeg at Endetidens gjenoppståtte Dyr var det gjenoppståtte Romerriket. Under en diskusjon på nettet rundt dette (tror dette må ha vært rundt 2006-8), så møtte jeg 2 søstre, som hadde bedt over dette. Og de kom frem til at Bibelen pekte på Islam, etter bønn og ha søkt Gud. Dessuten så sa de, at det en gammel profeti, som pekte på at Antikrist ville bli født i 1961 (som jeg selv hadde lest for mange år siden i bladet Vekteren), det samme året som Obama ble født. Og Obama er en muslim, nærmere bestemt en Shia Muslim, altså det samme trossystemet som blir etterlevd i det radikale muslimske landet Iran.

Fred - en vei mot krig, slaveri og undertrykkelse
Jeg opplevde selv en sterk advarsel på innsiden om Obama, den dagen han mottok fredsprisen. Jeg opplevde at han var ond. Og jubelen i media, politikere og blant mange vanlige folk har fått meg til å tenke på dette bibelverset 

"Ve dere når alle taler vel om dere. Det samme gjorde også fedrene med de falske profetene." Lukas 6:26

Når mengden ukritisk hengir seg til person og persondyrkelse bare pga følelsene, så blir det feil. På den måten kan den personen omtrent gjøre hva han vil, uten flertallet går han nøyere etter i sømmene, og hva det mennesket egentlig står for og hva det menneske gjør. Fordi det er ikke ordene som forteller noe om ett menneske, men handlingene.

Obamas mange mørke hemmeligheter
Siden har jeg siden fulgt nøye med hva han har gjort. Men når man begynte å undersøke nærmere, fordi som våget det, så hadde han temmelige mørke sider som kom til uttrykk i hemmelighet, ved spesielle og merkelige handlinger. Og Kongressen var ofte forvirret, fordi de visste ikke hva han gjorde. 

Du sier: Ja, men Obama er ikke president lengre. Nei, men han vil komme tilbake. Han er ikke ferdig med det han skal gjøre. Det er kun "den som nå holder igjen" 2 Tess. 2:7, som holder han og den ånd som driver han, i sjakk. Pga Guds Ånd, så kan ikke Antikristens ånd gjøre hva den vil og ønsker. Men må regne med at Gud ofte stikker kjepp i hjulene på satans planer.

Her kan du lese interessant info rundt Obama.

Trump - et lite pusterom
Og at Trump ble valgt inn nå, er jeg sikker på at skjer fordi mange ba til Gud om det. Men det gir oss bare ett lite pusterom, og jeg tror at perioden til Trump vil bli turbulent, pga et antikristelig media (og Obama i det skjulte - som bor ikke langt fra Det Hvite Hus) som hele tiden gjør alt for å sverte og forkaste han. Og fordi Gud også vil tillate at den synden USA elsker høyere enn Gudsfrykten, får konsekvenser gjennom ulike dommer. Men etter Trump, som nok ikke får mer enn 4 år (og som muligens vil være med å bygge templet i Israel som senere vil bli brukt av Antikrist), vil bli erstattet av en ond kvinne, som du kan lese profetisk om her. Resultatet av denne kvinnen, vil være masseslakt og ødeleggelse av USA som vi kjenner det i dag, om vi skal tro denne profetien.

Ondskapen i Islam
Obama har selv sagt at USA ikke lengre er en kristen nasjon. Og dette må vi forstå med tanke på hans muslimske bakgrunn, og det målet han hele tiden målrettet kjempet for. Mange anser muslimer som ok folk. Jeg selv jobber med flere av dem, og de virker som bra mennesker - de fleste av de. 

Men det er ikke menneskene jeg er redd for, jeg er redd for ideologien. Fordi når det blir mange nok muslimer i ett land, så begynner det å bli uro i den aktuelle nasjonen det er snakk om. Overalt hvor det er mange muslimer i ett land, så skjer det som oftest uroligheter, vold, drap, tortur, løgn, kvinneundertrykkelse ol. og hvor man kjemper for å innføre Sharia domstol, som skaper ett parallell samfunn. Og våre politikere og media idag, kjemper på muslimenes side, for å få innført mest mulig av Islam - hvor man ved sine handlinger - sier at man hater sin egen etnisitet, på bekostning av Koranens Jihad. Svik og forræderi mot de deres egen etnisitet, som de er valgt ut til for å beskytte, er de beste stikkordene for å beskrive eks. norsk presse og de fleste politikerne, akademia og mange mer.

Vesten støtter historiens ondeste religion
Problemet er når Vesten tydeligvis ukritisk støtter Islam. En av de verre eksemplene var Clinton, USA og krigen mot Serberne. 

Vi må ikke glemme at Serberene var USAs allierte under 2 verdenskrig, og Serberne er heller ikke ett ondt folkeslag, da de under krigen vernet og beskyttet både jøder og Sigøynere fra etnisk rensing bla. fra muslimene. 

Serberne har alltid vært hatet av Kroaterne - som var og helt til nylig har vært nazivennlig, og heller ikke av Kosovoalbanerne. Og hele krigen mot Serberne var oppkonstruert. For første gang brukte USA ett dekke, å beskytte en "svak" part, nemlig muslimene (Kosovoalbanerne), for å unnskylde å ødelegge ett helt land (les den utrolige faktabaserte historien som media fornekter, og lærere i den norske skolen ikke tror på og ikke vil høre om). Denne handlingen var som en sakte oppkjøring til det profetiske i Sakarja 12 og 14, hvor alle nasjoner samler seg mot Israel, og garantert drevet av den islamske ånd.

Muslimer som ikke blir forfulgt - blir beskyttet
Vi ser også hvordan FN og verdenssamfunnet er veldig opptatt av muslimer som lider i Syria, mens kristne og andre minoriteter som lider, blir voldtatt, drept, torturert ol., får lite oppmerksomhet verken i FN eller i media eller blant politikere. 

Det er en kjent sak at muslimenes lidelser er for det meste deres eget hat som de ofte retter mot hverandre. Sånn har det vært i mer enn 1000 år, og sånn er det enda. Og pga denne oppmerksomheten mot Syria, så kommer det ett mektig antall innflyttere fra disse landene, hvor deres religion har en potensiale til å bli en 5 kolonne i vår egen nasjon. Og i takt med innvandringen, så øker drapene, voldtektene og mye mer. Les her om arabernes frustrasjoner (som ofte kommer ut mot våre egne land - spesielt i Sverige). 

Og hører man om selvmordsbombere, drap på sivile i en religonens navn, uroligheter pga en religion etc., så handler de fleste tilfellene om Islam. Det er den kulturen vi importerer til Norge, og i Vesten. Og i Frankrike så lider folk i visse byer, pga voldt fra folk som kommer fra muslimske områder. Samme i England, og i Sverige mm. Og vi driver så smått og smaker på det her til lands, ved tanke på de urolighetene vi stadig hører fra Oslo med bilbranner, vold, narkotika ol.

Rasisme mot sin egen etnisitet fra Akademia
Nå jobber det en norsk "forsker" for å si "parallell samfunn" er rasisme, så forstår hun kanskje ikke at hun er ett talsrør for Islam. Hele Islam, Koranen, Hadith og alle andre "hellige" skrifter er ett hav av rasisme og hat. Og i Vesten har akademikere, politikere og media bøyd kne for Allah og Koranen. Fordi? 

Fordi Vesten har forkastet Gud, derfor må de ha en erstatning for det åndelige vakuumet som oppstår i ett menneskes liv. Våre barn går rundt med tomhet i sitt indre, fordi ingen møter deres åndelige behov, som kan møtes ved Guds kraft og Guds Ord! 

Islam forpester et menneskes sjel, og man blir mørk i sinne og tanker. Og aktiviteten for å blidgjøre Allah, blir en erstatning for det ekte, og til slutt, om man ikke stopper, så blir man offer for Jihad - hellig krig! Til slutt går man evig fortapt, "borte fra Herrens ansikt og fra hans herlighet og makt" 2 Tess. 1:9.

Satans strategi og forløperen til den katolske kirken
Så hvorfor Islam? Da satan så at han ble overlistet av Gud via Jesu offer på Korset, og så hvordan den første menigheten erobret mange land med evangeliet, så brukte han lang tid på å planlegge flere ting for å forville folk bort fra sannheten. Først var det Gnosismen og annen falsk lære. Men det som stoppet ilden helt, var nok opphavet til Den katolske Kirken under Konstantin. Det var en effektiv plan som holdt mye av verden i åndelig mørke i hundrevis av år. 

Den katolske kirken - ett skjøgevesen
Det er en kjent sak at Den katolske kirken forbød folket i Europa å lese Skriften på ett morsmål, men man måtte lære seg latin, og være en utdannet prest. Og folket fikk ikke kjennskap til Skriften, og den katolske kirken med sine medlemmer dro både folket og seg selv ned i den dypeste avgrunn av mørke, hvor dere evige sjel aldri kan bli opprettet. Derfor begynte Gud å bryte den katolske kirkens lenker for 500 år siden, ved Luthers teser på kirketrappen. Bare Gud vet hvor mange ekte troende den katolske kirken drepte - noen mener at det er så mange som 50 millioner mennesker.

Satans neste strategi - en religion for Endetiden
Men noen hundre år senere (ca 600 e.Kr), så oppsto det en annen religion, Islam.  Og når man går i dypet på den, så vil man se at den ytre sett kan ha noen likhetspunkter med kristendommen, men går man på dypet, så vil man se at den er temmelig antikristelig - hvor eks. Isa, som de kaller Jesus, vil stå frem i Endetiden, og drepe kristne. Forstår man naturen til denne Jesus, vil man se at den passer godt på den Falske Profet, altså det dyret som "... hadde to horn som et lam, men talte som en drage" Åp. 13:11.  Deres Mahdi, passer veldig godt på det Bibelen kaller Antikrist, som muligens kan være Obama. Ifølge synet til den jødiske sekulære gutten Nathan, så var Gog i Hesekiel 38, nemlig Obama. Som da blir begravet, ifølge Skriften, i Israel.

Men snakker Skriften om Islam? Vel, ifølge Shoebat (som nok er en katolikk, men mange av hans profetiske betrakninger er meget interessante), så om man leser Orginal Skriften - som de har i Vatikanet, og leser Åp. 13:18, om tallet 666. Så for en araber, som Shoebat er, og man leser det den veien som arabere leser det (altså motsatt vei), så forstås de tallene som ett ord for Muhammed. Man kan lese dette sånn:

"Her er visdommen! La den som har forstand velge (hvem) mangfoldet av dyret (er): Mangfoldet av en mann (= Muhammad) og hans uttrykk er: "I Allahs navn" ".  Du kan lese innlegget her.

Dyrets religion
Dermed forstår du at Islam er den religionen satan vil bruke for å forføre menneskene i Endens tid. Og når vi ser at Vesten stadig støtter Islam, gjerne mot Kristendommen og Israel. Og vi ser også at i takt med ugudeligheten, det urene, synd mot naturen, og alt annet mørke som Skriften advarer mot, så er også Vestens innbyggere blitt mer og mer synden og satans slaver. Og det er lett for den onde å manipulere folk, så de gjør det han ønsker (ved at man bare følger følelsene). 

Våre lyst etter underholdning og fornøyelser vil bli nasjonens undergang
De fleste av oss forstår det ikke selv, fordi vi mener selv at vi har ett godt liv. Våres lyst etter underholdning og fornøyelser vil bli spikeren på kisten. 

Selv naturen reagerer når vi heier på Synd mot Naturen, så har vi allerede sett en liten invasjon av snegler som plager mange hager i dette landet. Tegnene i naturen og i været er advarsler om at vi må vende om, som ujevn snø, masse regn, kaldt vær, varmt vær - hvor hele værforandringen er totalt annerledes enn når jeg vokste opp på 70 og 80 tallet.

Og masseinnvandring fra muslimske land - hvor flere av dem egentlig ikke er noe annet enn lykkejegere - er også en ris til vår bak. Vi høster det vi har sådd, spesielt siden vi innførte abortloven, så gjennomførte den fryktelig Oslo avtalen, så Partnerskapsloven og så sidestiller vi homofile som er gift, som i ett ekteskap.

Dommen kommer snart over Norge, og Vesten, og bare en total omvendelse kan snu landenes vei mot mørke, frykt, engstelse, og ødeleggelse. Men selv ikke i den kristne menigheten finner jeg folk som har behov for å vende seg om fra sine synder. Kun ett lite fåtall lever i omvendelse, og tar opp sitt kors og følger Ham daglig, uansett hvilken vei nasjonene og media tar. De er som laksen, som svømmer mot strømmen, men død laks (de som ikke vil vandre i tro) følger strømmen bakover.....

Er Norge som Sardes menigheten?
Spørsmålet for de kristne i Norge, er om vi er som menigheten i Sardes:

"Dette sier han som har de sju Guds ånder og de sju stjerner: Jeg vet om dine gjerninger. Det heter om deg at du lever, men du er død.  Våkn opp og styrk det som er igjen, og som holder på å dø! For jeg har funnet at dine gjerninger ikke holder mål i min Guds øyne.  Husk derfor hva du tok imot og hørte! Hold fast på det og vend om! For hvis du ikke våkner, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer over deg.  Men du har noen få i Sardes som ikke har skitnet til klærne sine. De skal gå med meg i hvite klær, for de er verdige til det. 
Den som seirer, skal bli kledd i hvitt, og jeg vil aldri stryke navnet hans ut av livets bok, men kjennes ved navnet hans for min Far og hans engler.
Den som har ører, hør hva Ånden sier til menighetene!
" Åp. 3:1-6.

Om vi ikke vender om, så vil Islams ånd regjere over Norge i snar fremtid! Og før det, så kan en russisk invasjon ødelegge mye av det vi ser som ett gode idag, ved å kneble vår selvstendighet og hvor ytringsfriheten vil forsvinne! 

Dommen henger over Norge som ett tveegget sverd! Vil vi våkne, eller drukne i vredens malstrømmer? Det er helt opp til oss, for Korset har allerede betalt for all verdens synd. Men vi må selv ta imot Jesus, om vi skal få synden tilgitt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar