Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

fredag 15. september 2017

16 sept. 2017 - Hva skjer 23 september 2017?

Vi har ett tegn i himmelrommet som vil komme på Himmelrommet den 23 september. Den 21 til 22 september, så feires en av Herrens profetiske høytider i Israel, nemlig Rosh Hahana, eller også kalt Basunhøytiden, jødisk nyttår. Den varer i 2 dager. 

Basunhøytiden er profetisk for bortrykkelsen, og jeg tror at den vil inntreffe nettopp på den datoen, en av de 2 dagene, ett eller annet år. Jeg tror ikke det skjer i år, kanskje mer sannsynlig neste år. Fordi Gud ønsker å frelse flest mulig, og jeg tror Gud om en siste kopp av Herrens herlighet, lik den i Apostlenes gjerninger, men enda sterkere, hvor mange mange blir frelst.. Samtidig så vet man aldri helt hva Faderen har bestemt. Det sikre med troen er at man aldri er helt sikker på noe som helst. Men troen bygger på at vi vet at Faderen vet best, og vi stoler på Ham og Hans Ord.

Ett stort tegn rett over oss innevarsler nye tider
Tegnet i himmelrommet er beskrevet på denne nettsiden. Gud maner oss til å forstå tidene for hva som skjer, og Gud gjør ingenting uten å advare sine profeter, "For Herren, Israels Gud, gjør ikke noe uten at han har åpenbaret sitt lønnlige (hemmelige) råd for sine tjenere profetene." Amos. 3:7

Og tegnet i himmelrommet (som er ett bilde på Åpenbaringsboken 12), er nok en av de siste tegnene, før de siste 7 årene, eventuelt 3,5 årene (eller at de siste årene kommer senere) av vrede beskrevet i Åpenbaringsboken vil bli oppfylt til punkt og prikke.

Vreden som utgytes har mye med hvordan nasjonene behandler Israel
Vreden i Åpenbaringsboken har mye med Israel å gjøre, og med synden. Israel er en tikkende profetisk tegn. Og vi forstår mye av tidene pga dens opprettelse. Ettersom tegnet den 23 september er ett bilde av en fødsel av ett barn som skal styre hedningene med en jernstav, og bortrykkelsen, så er det utvilsomt Guds menighet det er snakk om (ikke Jesus). Kvinnen i Åpenbaringsboken 12 er Israel og dens innbyggere (og jødene som enda ikke har emigrert til Israel), og slangen er satans rike, og de onde menneskene han har full kontroll over.

Tegnet som innevarsler Irma og mer som vil komme
Den 21 august kom det ett tegn for USA (og for verden), som jeg mener varsler begynnelsen på Amerikas fall. En solformørkelse som krysset hele landet, innevarslet dom. Som vi har sett allerede under de 2 tropiske orkanene, som bla Irma. Det var 99 år siden sist en solformørkelse gikk over hele USA, og i etterkant døde det nesten 700.000 mennesker av spanskesyken

Samtidig så er dette tegnet i den Israelske måneden Elul, som betyr innhøstning (harvest). Så samtidig med dom, så kommet det også en vekkelse. 

Men hensikten med dommen, er å vekke de kristne i USA, hvor de fleste sover nå. Og i følge denne artikkelen, så vil det komme 4 dommer, rett etter hverandre, hvor den siste vil være såpass tøff, at da vil menigheten våkne, og kaste seg på knærne og vende om. Først da vil de forstå at Herren forsøker å få kontakt med dem (oss), så de (vi) kan vende om, og gjøre Jesu gjerninger.

Befruktningen den 23 des. 2016 - varsel om krig
Men 23 september, altså lørdag neste uke (uke 38), så tror jeg at tegnet innbefatter en krig, hvor Israel er innblandet med de omkringliggende tegnene. Vi må huske at dette er snakk om en fødsel, og selve befruktningen skjedde da 9 mnd før (som i alle graviditeter). Og 9 mnd tilbake, gir da 23 desember 2016. Da skjedde det noe mektig profetisk tegn, hvor FN bestemte seg for å gjøre bla. tempelplassen til noe ikke jødene hadde noe historisk rett over via resolusjon 2331, og denne gang var det muligens Obama som stilte opp nasjoner for å stemme for det, samtidig som han (og USA) for første gang nektet å legge ned veto mot denne ugudelige resolusjonen. Og denne svikefulle handlingen mot Israel, vil da føre til fødselsveene i Åpenbaringsboken. og fødselen skjer da i følge tegnet den 23 september.

Hanukkah og Obama
Det er også interessant at Israel feiret Hanukkah den 23 desember i fjor. Hanukkah er ett tegn for forbildet på Antikrist, Antiokus Epifanes, og kompromisset hos jødene, som ga han lov til å innføre ugudelighet/humanisme og gresk kultur istedenfor Jødisk og Bibelsk tankegang. Og som endte med at Antiokus (som døde 164 f.Kr.) forrådte nasjonen (som også Obama gjorde nå, ved å vende seg mot Israel i FN), hvor Israel måtte gå igjennom 7 år med Antiokus forfølgelse, hån, ødeleggende styggdom (hvor han satt en avgudsstatue inn i Det Aller Helligste i templet) i en av Israels verste tider i oldtiden. Den mest intensive perioden i forfølgelsen mot jødene, var i ca. 3,5 år, som var bakt inn i disse 7 årene (fra år 167, som var de verste, frem mot hans død). Derfor tror jeg nå at historien vil gjenta seg, hvor antageligvis Obama er den kommende Antikrist, eller forløperen for han. 

Det er også interessant at den jødiske gutten Nathan som fikk ett syn av Himmelen og fremtiden, spurte Gud om hvem Gog var. Og da svarte Gud han at det var Obama, og at han ble begravd i Israel. Flere profetlærere mener at Gog i Hesekiel 38 og 39, er Antikrist.

Kommer det nå en krig i Israel?
Jeg bare gjetter. Men jeg lurer på om det vil starte en krig. Kanskje går Israel til angrep på Iran (så nå at Israel har fått 2 fly nå, av den avanserte F-35 (som også Norge har bestilt) og har tilsammens 7 stykken. 7 er som kjent ett spesielt tall. Og er disse så avanserte at de kan lure eller sette det avanserte russiske luftvernsystemet S-400 som Iran har, for å bevokte sine kjernefysiske fasiliteter og fabrikker, ut av spill? Det vet vi enda ikke. Israel har også fått bunkersbomber, som kan trenge inn i fjell ol., for så å sprenge når de har kommet inn. Altså nok til å ødelegge Irans trusler. Det kan også hende at Iran eller noen av de omkringliggende landene angriper Israel først.

Oppfylles Jesaja 17, hvor Damaskus blir en ruinhaug?
En annen ting som slo meg, var at muligens Jesaja 17 vil nå bli oppfylt, kanskje den 23 september, eller i etterkant av en konflikt som har startet da. Det betyr isåfall at Syria går inn i en strid med Israel, og muligens bruker kjemiske våpen eller noe lignende, og på den måten presser Israel til å fullstendig ødelegge Damaskus, så det blir en ruinhaug. Det har aldri skjedd, enda Damaskus er en av verdens eldste byer. De har blitt hærtatt mange ganger, men aldri fullstendig ødelagt.

Følger man Jesaja 17 og utover til 23, så vil man se at det kan skje flere profetiske ting, som teks. at Etiopia stenger Nilen for Egypt, og det blir tørt (demingen ble bygd opp under den arabiske våren, da det var fullstendig kaos i Egypt, og Murbarak ble styrtet med hjelp av Obama). Fra og med Jesaja 24 til 27, så vil man se en profetisk innsyn om åpenbaringsboken. Så derfor tenker jeg at om tegnet på himmelrommet, Tegn i Jomfruen, innvarsler krig i Midtøsten, så vil det komme en nødstid over Israel (som beskrevet i Jesaja 17, og ikke minst Åpenbaringsboken 12).

Mørke tider, Vekkelse og bortrykkelsen
Og da tror jeg, om ikke Gud utsetter det enda lengre, at det vil komme vanskelige tider over hele verden, og at gjennom det, så vil det starte en mektig vekkelse. Og alt vil gå så raskt, hvor en siste kallelse går ut til alle folkene, hvor når alle de Utvalgte er samlet inn i Hans låve (Lignelsen i Matt. 13, om såmannen og ugresset i åkeren), så vil bortrykkelsen skje.

Jeg kan ta feil. Men flere bibeltolkere ser Salme 116, for år 2016, salme 117 for år 2017, salme 118 for år 2018. Om man da da leser Salme 118, så står det bla:

"Lukk opp rettferdighets porter for meg! Jeg vil gå inn gjennom dem, jeg vil prise Herren.  Dette er Herrens port; de rettferdige skal gå inn gjennom den. Jeg vil prise deg fordi du svarte meg og ble meg til frelse." Salme 118:19-21.

Dette er bare spekulasjoner fra min side. Men selv om vi ikke skal sette tid og dato, så vil Herren gi tegn og innevarsler når det nærmer seg. Det er uhørt at man ikke har peiling på sin egen bryllups dato (og vi vet ikke året, og om vi tror vi vet det, så vil det antagelig skje på Basunhøytiden, og den går over 2 dager. Så da vet vi jo ikke dagen eller timen...)

Ropet som vekker de forstandige jomfruene, og støter bort de uforstandige
Om man leser de 10 jomfruene i Matt. 25, så vil man se at de blir vekket med ett rop. Ropet, tror jeg, er noe som vil forvirre mange kristne som ikke er våkne eller beredt. Hva det innebærer, vet jeg ikke. Men dårlige tider, forfølgelse mot menigheten, dommer som teks. det som er profetert over USA, som til slutt vil tvinge de ekte sovende til å gjøre seg klar til å møte sin Mester, mens de Jomfruene som en gang hadde vært frelst, og hadde viklet seg inn i ting som falsk lære, og hadde blitt lunken, hadde ikke nok olje til å stå på "utskillings dagen". Og når da ting skjedde som de ikke var klar for, så vil mange av dem bli forvirret, og kanskje forsvinne fra menigheten, ettersom det ble for tøft, og fordi de trodde at bare det å være positiv, kunne bære de i dårlige tider. 

Men kun sann tro, med en våken ånd, kan få oss til å stå, når verden er på vei til å Møte Dommeren, og Menigheten sin Brugdom!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar