Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

torsdag 28. august 2014

29 august 2014 - Å våke når tegnene oppstår

Å se tegnene på ting som skjer og ut av det, ting som godt mulig vill skje, og ofte er umulig å unngå er ofte konklusjonene når man følger med i nyhetene. Vi gjør narr av dommedagsprofeter, men har de alltid feil? Selv vitenskapsmenn "profeterer" bare med tanke på å analysere verden og naturen og kommer frem til at dette kan ikke gå stort lenger. Det er bare å legge sammen 2+2=4.

En dag fikk en mann ett ord fra sin himmelske Far om å bygge en båt. En stor, stor båt. Fordi det ble varslet om en kommende katastrofe hvor alle ville drukne. Mannen som var en gudfryktig mann, og i følge skriftene, ganske alene om det, var lydig sin visjon og bygde. Båten ble nok bygd midt på ett jorde, kanskje nær en skog. Og muligens brukte han 100 år på å bygge den (menneskene levde lenge på den tiden). Da han begynte, kan man tenke seg at han ble gjort narr av, som alle "dårer" og fremsynte menn/kvinner ble. Og da etterhvert båten begynte å ruve i landskapet, ble mannen nok midtpunktet for morsomme og artige vitser. Men det de ikke skjønte, var at det var ett tegn. Ett tegn om deres egen undergang, og ett tegn på at de selv burde søke Gud. Det var tross alt plass til flere. Men ingen trodde på mannen. Eller tegnet.

Ja, vi snakker om Noah. Og mange vittnesbyrd finnes i naturen at det engang har vært en katastrofe av Noahs omfang. Desverre så bruker denne verdens vitenskapsmenn og "kloke vismenn" all sin tid for å skape vantro og si at sånn har det aldri skjedd. Og uten at de vet det, så kommer det nye tegn i vår egen tid som varsler om en ny undergang.

Det første tegnet var Israels opprettelse i 1948, og ett etterfølgende tegn var Jerusalems befrielse i 1967. Senere ble det kjent at det skjedde også tegn i himmelrommet for å bekrefte at Gud virket. Vi kan kalle det blodmåne-tegn. I 1947-1948, på jødiske høytider (påske og ved løvehyttefesten, som også er profetiske høytider som skal vise oppfyllelser av ting) og neste i 1967-1968.

Neste blodmåne ved jødiske høytider har igjen vist seg. Den kom til påsken i år, neste den 8 oktober. Det samme vill gjenta seg neste år. Og allerede i år ble det krig i Israel mot Hamas etter en blodmåne. Og jeg er sikker på at de neste blodmånene vill vise enda flere oppfyllelser.

Vi ser Russland-Ukraina striden, og spørsmålet er om russerne snart vill oppfylle gamle profetier tilbake fra forrige århundre hvor de vill invandrere Norge og Sverige. Om du leser om Lebesbymannen, så talte han endel om det. Og den andre er Birger Claesson om "Dom over Sverige".

Jeg overhørte også at endel religiøse jøder har også en forventning om Messias snare gjenkomst når de hører om at Russland invandrerer Ukraina. Ett annet tegn, kanskje uvanlig for ett intelektuelt sinne eller for en kristen hjerne, er en jødisk lærd som "profeterer" om Jesu snare gjenkomst etter Sharons død (dette kom flere år før han døde). Og han døde jo i år.

Så har vi jo været da. En rekord varm, varm vinter, sommer og nå høsten. Rekorder blir slått, og folk gleder seg over varmen. Jeg for min del er skeptisk. Kanskje det er ett tegn. Gud bruker naturen sin til å advare.

Spørsmålet er hvor lang tid vi har igjen og hva som vill skje snart. Og spørsmålet er også om kristen-forfølgelse vill nå også vår "trygge" avkrok her i verden. Jeg hørte at det var en dame som ga kristen friheten ett rom på 5 år fra nå av (men det betyr ikke at det kan gå kortere tid), profeterte hun, at kristen-tv ol. blir stengt.

Er du forberedt? Er ditt hjerte våken for å møte alt dette? Jesus påbød sine disipler å være våken.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar