Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

tirsdag 26. august 2014

26 aug. 2014 - Åndens mann

Mange blir imponert av mennesker som gjør store gjerninger for Gud, vandrer i det overnaturlige og gjør godt. I himmelen så ser man det som nødvendig å utgyte Guds kraft for å hjelpe andre mennesker, men storhet, sånn Faderen ser det, går mer til karakteren, trofasthet og ydmykhet.

Jesus la en grunn for dette før sin endetidsforkynnelse i Lukas 21:

Å forvalte det små, er stort i Guds rike
"Jesus så opp og la merke til hvordan de rike la sine gaver i tempelkisten. Da fikk han se en fattig enke legge to småmynter i den,   og han sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre. For alle de andre la gaver i kisten av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun hadde å leve av.»"

Her legger Jesus inn ett himmelsk prinsipp: Altså det handler ikke om hvor mye du har, men hvor mye du forvalter etter hva du har! 

Dette bekrefter Jesus i Lukas 12:48: "Av den som har fått mye, skal det ventes mye, og av den som mye er betrodd, skal det kreves desto mer." 

Så, da er det kanskje farlig å virke i det overnaturlige og gjøre store gjerninger? Nei, Gud ønsker at alle skal gjøre det. Men det finnes endel feller og mye av å virke i det overnaturlige kan bare gjøres ved å ha en sterk sikker grunnvoll i Kristus.

Jesus prøvelser
Da Jesus kom ut i tjeneste, er det verdt å merke seg at han var 30 år, den tiden Gud hadde brukt for å forberede Han for det som skulle skjer. Og så ble Jesus døpt, fylt med Ånden, og Han dro ut i..... til den jublende skare...? Nei, Han dro ut i ødemarken for å bli prøvd av satan. Og prøvelsene var sånne som vi alle møter om vi mener det alvorlig med Kristus.

Første prøvelsen var denne: "Da sa djevelen til ham: «Er du Guds Sønn, så si til denne steinen at den skal bli til brød.»   Men Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene.»  Lukas 4.

En prøvelse på Jesus identitet (Er du Guds sønn???) og en fristelse til  å søke de naturlige behovene foran Guds Ord.

Den andre prøvelsen var "Så førte djevelen ham høyt opp og viste ham på et øyeblikk alle verdens riker   og sa til ham: «Jeg vil gi deg all denne makt og herlighet. For makten er gitt i min hånd, og jeg gir den til hvem jeg vil.  Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt være ditt.»   Men Jesus svarte ham: «Det står skrevet:     Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.»" Lukas 4.

Her kunne Jesus tatt en snarvei og fått "hele verden" bare han tilba satan (og tapt sin sjel). Men Jesus ville heller gå prøvelsen og lydighetens vei for likevel å få alt på en riktig måte.

Den tredje prøvelsen "Så tok djevelen ham med til Jerusalem, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra.  For det står skrevet: Han skal gi englene sine befaling om å bevare deg. Og: De skal bære deg på hendene så du ikke støter foten mot noen stein.» Men Jesus svarte ham: «Det  er sagt: Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.»" Luk. 4.

Den siste prøvelsen omhandlet det å friste Gud og bli overmodig. 

Å være en Åndens mann begynner alltid med karakteren og grunnvollen
Så hva har dette med "Åndens mann" å gjøre. Jo, om du ikke gjør ting i riktig rekkefølge gjennom ditt tros-liv, dvs først går igjennom karakterprøvelsene og får bygd en solid grunn i ditt tros-liv, så vill det om du får mye kraft og mye salvelse (dvs kraft til å gjøre undergjerninger og under for Guds rike. Salvelse betyr Guds nærhet), og ikke har grunnvollene i orden, og kanskje du også sliter med synd og/eller byrder, så vill salvelsen og prøvelsen som vill komme i etterkant faktisk ødelegge deg. Det er bare å lese historien og se hvor mange store Guds menn som hadde store kraftgjerninger i sitt liv, og hvordan de falt pladask i synd, alkohol, skilsmisse, hor, mennesklig ære, ble overmodige etc. etc.

Smith Wigglesworth
Vi kan jo studere litt Smith Wigglesworth, en troens mann. Vi liker å høre undergjerningene han gjorde og alle miraklene. Men det fantes også en kamp i Smiths liv i de første 40 årene av hans liv. Det gikk opp og ned, han gjorde feil, mangler og andre ting. Men hans hunger etter Gud var det avgjørende for at han fant ut av ting. Da han var 40 år, fikk Han Den Hellige Ånds dåp, og etter det virket han for Gud i over 40 år med mektige tegn og under. Og det virket som han levde veldig nær Gud og så jeg vet, så falt han ikke i de "vanlige predikant syndene". Jeg sier ikke at han var fullkommen, men Gud hadde først fått lagt en grunn i livet hans, og etter Åndens dåp, vekte han opp over 20 mennesker fra det døde. Ristet nasjoner med Guds kraft. 

Moses
Kan vi lese noe lignende i bibelen. Ja, vi kan lese om Moses, som forsøkte å hjelpe sine brødre ved å drepe en egyptisk mann. Og måtte flykte ut i ødemarken. Borte fra slekten, borte fra sine frender, hos fremmede, der giftet han seg og i 40 år, var han mye ensom mens han gjetet sauer. Der bygde han grunnvollene for sitt liv med Gud, og Gud fikk Egypt ut av hans liv, og Guds rike sakte og sikkert inn i hans vesen og karakter.

Da de 40 årene var til ende, og Gud mente at han var klar. Så ville ikke Moses gå først. Det er interessant, fordi da han slo ned denne egyptiske mannen, så var han veldig ivrig og villig. Men da Gud kalte han, virket han redd og ikke klar for sin oppgave som Gud hadde forberedt han på i 40 år. Det er ofte sånn med Åndens menn når de er klar, at de ofte kan være litt motvillig til å gjøre det Gud sier. Deres nye karakter som Gud har lagt i dem, vill ikke stråle ut sånn at man får menneskers aksept, og kan til tider være redd mennesker og oppgaven de skal gjøre. Men ved litt overtalelse så går de, så kommer himmelen på en sterk måte og møter mange.

Paulus første år som troende
Det finnes også mange år, noen sier 17 år, hvor vi ikke vet hva Paulus gjorde, før han begynte sine misjonsreiser. Om du skal bli brukt av Gud, så må Gud først få legge en grunn i deg. Og noen ganger skiller han deg bort fra mennesker, som han gjorde med Moses, for at du skal bli mer hørbar og vàr Hans stemme enn menneskers stemme. For om du vandrer med Gud nær Ham, så vill mennesker reise seg opp mot deg. Og da burde du være trygg på om Gud har kalt deg. Det er ikke tid for å tvile, om Gud har gitt deg ett budskap, men du må stole og tro på Gud, selv om pastoren din, sterke tjenestegaver, menneskene i nasjonen står deg imot. Det her er veldig, veldig viktig. Skal du tjene Gud kan du ikke forvente menneskers aksept. Du må vite hvem du er i Kristus.

Lønnkammer og ydmyket betegner himmelsk stohet
Og fra himmelens ståsted, så er ikke selv de største kraftgjerninger noe stort for dem. Fordi Gud har såpass mye kraft at Han kan omrokkere alle fjellene på 1 sekund. Men en karakter bygd på ydmykhet, ekthet, trofasthet, frihet fra menneskers forventing (som bla. Saul falt på), fri fra indre byrder og løgner, og hvor du er en trofast forvalter imponerer Himmelens Gud. Og glem aldri at du må først leve ditt liv i det skjulte for Gud, aldri på scenen eller i menigheten når andre ser deg. Da har du allerede fått din lønn, sier Jesus. Ekte himmelsk lønn får du der ingen andre ser deg, sammen med din Himmelske Far, i ditt lønnkammer. Og alle ekte tjenester blir født i ett liv i det skjulte med Gud. Og utav det så utgytes Guds kraft og Hans herlighet.

Husk at Guds kraft, mirakler og under er først og fremst for å møte andre menneskers behov, for å frelse de fortapte og for å møte de lengtendes behov og lengsler. Det er ikke for at vi skal få menneskers ære.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar