Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

torsdag 31. juli 2014

31 juli 2014 - Kan kristne ha demoner?

Dette var noe jeg funderte veldig på når jeg var nyfrelst. Og til tider har det vært endel forvirring rundt det. Helt til jeg selv fikk befrielse, og jeg skjønte at en kristen kan godt ha en demon, gjerne flere i sitt sjelsliv/psyken eller i kroppen.

Ett menneske består av ånd, sjel og kropp. Når Jesus tar bolig i deg, eller som vi sier, at Jesus flytter inn i ditt hjerte. Da tar han bolig i din ånd, ditt indre menneske, ditt virkelige jeg. Når du dør, så vill din ånd fare ut, enten til himmelen eller om du ikke kjenner Jesus, til dødsriket.

Hva er en demon?
Hva er så en demon? En demon har sitt utspring av de falne englene og som oftest er de temmelig små, og noen litt større. Paulus delte satans rike opp i 4 kategorier 1) " makter" 2) "Myndigheter"
3) "mot verdens herrer i dette mørke" 4) "ondskapens ånde-hær i himmelrummet" ifølge Efeserbrevet 6:10-18

Og man kan si at maktene er de minste i satans rike, og som oftest de vi kristne har å gjøre med. Myndighetene er gjerne de som sitter og styrer over byer, og verdens herrer i dette mørket er gjerne de som styrer over nasjoner og verdensdeler ol. Ondskapens åndehær i himmelrommet er de som styrer alt sammen.

Hvilke rettigheter har en demon eller maktene?
En demon kan ikke gjøre hva han vill, og han er begrenset. Det er 2 måter en ånd kan komme inn i ett menneskes liv. Det ene er ved å arve slektsånder, noe som er temmelig vanlig. Det andre er å åpne sitt hjerte for ånder gjennom å gjøre det bibelen forbyr at man skal gjøre. Husk: Bibelen er ingen skremselsbok, bare en veiledning til å holde seg på Livets Vei. Å gå utenfor det som advares, vill bare være med å plage din egen sjel og gjerne dine nærmeste.

Slektsånder
Da jeg ble født, så fikk jeg med en god del slektsånder med på "kjøpet". De var med og påvirket meg, og på mange måter var jeg en vanskelig unge. Foreldrene ga meg opp og forsøkte å ta med meg til en psykiater. Ofte var jeg plaget med smerte i magen, og sa det til mamma. Mamma tok meg med til en dokter, som fant ingenting. Idag vet jeg at smerten i magen var demoner eller ånder som var onde.

Mine foreldre hadde åpnet opp for ånder gjennom synd, men også selv arvet ting fra fedrene/mødrene sine. Også en skilsmisse da jeg var 11 år, åpnet opp for at jeg ble mer sår/plaget.

Ånder du åpner opp for
En del av de tingene som jeg samlet på min vei, før Korsets kraft satt meg i frihet, fikk jeg ved å se TV og kino. Også filmer. Senere ble det internett. Husk: Hver ånd kommer lett inn, men det er mye mer jobb å få dem ut!

Allerede i 1989, som ganske nyfrelst, fikk jeg min første smak på befrielse. Men da visste jeg ikke dybden av hvor mye jeg var bundet. Det fant jeg ut senere da jeg fikk en forferdelig konfrontasjon med min familie. Da skjønte jeg ondskapen som var i min egen familie, og samtidig så begynte jeg å forstå ondskapen som bandt mitt eget hjerte. Men det skulle ta enda flere år.

Ett bønnemøte uten mening
På ett bønnemøte, så ble bønnelederen litt for entustiastisk og trodde han kunne beseire alle åndene i min hjemmeby. Så han gikk mot alle åndsmaktene i byen, og jeg var med på det. Dagen etter kom ett mørkt mørke over meg, som tok meg ut i en forferdelig mørk tid som varte i flere år. Jeg så ingen lysning, og satt og skjalv i min psyke. Jeg måtte ha sovetabletter for i det hele tatt kunne sove. Og jeg brukte dem i flere år.

HUSK! Gå aldri inn på satans territorie om ikke Herren har gitt deg lov til det. Det finnes ingen beskyttelse der. Demoner har rett til å være der de er. Kun de plassene som du eier og bor er det du som er sjefen. Samme er med ditt eget liv og din egen familie.

Davids Wilkersons preken fikk meg på rett vei
Til slutt, så hørte jeg en preken av David Wilkerson. Han snakket om tungens makt. Om det å snakke negativt om andre etc. Og jeg ble rent sinna på han, og tenkte at jeg hadde rett til å være sinna på andre, ettersom jeg hadde blitt så dårlig behandlet. Men rett etter så ble jeg sinna på meg selv (og noen ganger må man bli sinna på seg selv og se sin egen dårskap, så man kan få nåde fra Herren) og så begynte jeg å velsigne alle jeg hadde pratet ille om, ba for de. (Husk: All sann frihet begynner med å få ut bitterhet og besvikelser ut av livet dit).  Så var det som om jeg ble flere kilo lettere i min sjel. Så startet jeg en faste over 3 dager og søkte Herren for frihet. Og jeg fikk plutselig en mail tilsendt fra en dame med ordene fra Jesaja 45:

"Jeg vil gå frem foran dig, og bakker vil jeg jevne; dører av kobber vil jeg sprenge, og bommer av jern vil jeg sønderhugge."

Veien til frihet
Så talte Herren at jeg skulle ta kontakt med en kristen. Og jeg gikk dit, og en mer enn 4 års befrielse startet. Og erfaringene fra det kan du lese på min blogg her.

Vi tar litt og litt ellers kan villdyrene bli for mange
Jeg lærte fort at kristne kan ha demoner. Og man kan ha mange av dem. I bibelen snakkes det om å bli demonisert, som betyr at satan har visse områder i livet dit hvor han binder deg. 

I Gamle testamentet, som er skyggebilder at det nye forbundet, så sier Moses at når de skal innta det nye landet, så skulle Israels folket innta litt og litt, ikke alt ettersom villdyrene da kunne bli for mange for dem. Dvs. når du blir frelst, så får du litt av landet som du bor på, dvs en viss frihet ved at din ånd er født på ny. Men så må du etterhvert innta mer og mer av "landet", når du blir sterkere, for så til slutt å eie hele "landet". Landet er selvfølgelig livet ditt, og det taler om kroppen din og sjelen din. Gud er tålmodig, og lar deg ta en og en del av frihet. Ellers kan byrdene/det som tynger som det tales om i Hebrerbrevet 12:1ff, blir for mange for deg, og du kan havne i ulykker eller i verste fall miste frelsen.

Hver ånd har sitt navn som må nevnes når de drives ut
Og hver ånd har hvert sitt navn. Har man problemer med misunnelse, så heter ånden det samme. Og sånn sett kan man da begynne å nevn de ulike åndens navn: Hat, frykt, lyst/begjær, grådighet, trolldom, okkultisme, sinne, vold, bitterhet, homosexualitet, mord, svindel, incest, voldtekt, narkotika, røyk, alkohol, sjalusi, utroskap, baksnakkelse, sladder, galskap, opprør etc. etc. listen kunne gjøres mye lengre. Men det viktigste er å se at du kan bli fri fra alt.

Om du sliter med depresjoner, og aldri blir fri fra det. Så kan det godt være en ånd. Om du har bipolar lidelse, så er det ganske sikkert en ånd. Psykiske lidelser man aldri kommer ut av, kan være en ånd. Om du ikke klarer å styre alkoholen, så kan det være en ånd. Om du ikke klarer å slutte å røyke, så kan det være en ånd. Om du ikke klarer å la være å gå inn på pornografiske sider, så kan det være en ånd. Er du alltid sår når andre pirker på deg (eller du tror de pirker på deg) så kan det være en ånd. Og når du har prøvd alt annet, og aldri finner løsningen på det, så kan det hende at du trenger en befrielse. 


Tross alt, dette er hva korset handler om. Jesus beseiret alle de onde maktene på korset. Og befrielsen er barnas brød, dvs de tilhører deg som tror på Jesus. Ved TRO, kan du innta det. Gud vill at alle kristne skal være fri.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar