Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

tirsdag 29. juli 2014

27 juli 2014 - etter en konferanse på Østerbo
Mye kan sies om en konferanse. Men det er spesielt å kjenne Gud så nær som på Østerbo. Jeg vill løfte frem de 2 predikantene som spesielt talte og berørte meg på dypet.

Dennis Greenidge
Den ene var predikant Dennis Greenidge. Han var en Åndens mann, og talteprofetisk. Det var kraft over møtet, og jeg fikk ett spesiell berøring og legedom fra Herren i det møtet. Åndens mennesker, enten det er Smith Wigglesworth eller andre som følger Jesus, har alltid berørt meg. Fordi de har gått på dypet i evangeliet på en måte som burde motivere oss andre til å følge etter.

Dennis pratet om hvordan Ånden ledet han ned til Israel rett før krigen som er nå. Og Gud ledet de til å be for det som skulle skje. En episode, og jeg får ta den etter hukommelsen, gjorde inntrykk:

Han var på en buss med 50 kristne, en jødisk bussjåfør og en profesjonell guide. Før turen, så hadde Gud minnet Dennis på at han skulle ta med seg en frelst araber på turen. Denne araberen ble med motvillig. De skulle på en tur til en plass, men Gud ledet Dennis til å dra opp på Karmel fjellet. Da de kom dit, og denne araberen som var med kom ut av bussen, så kom Ånden over han. Araberen kastet seg ned på bakken og skrek "tilgi oss for hva vi har gjort mot ditt folk" (husk jeg forteller etter hukommelsen og kan ha utelatt detaljer), og da kom Ånden over denne jødiske tolket og han storgråt som en unge. Og bussjåføren som satt alvorlig og så på, begynte å felle tårer.

Dennis fortalte også om en konferanse hvor det var jødiske og palestinske kristne samlet, og de vasket hverandres føtter, sånn som Jesus gjorde med sine disipler. Dette var sterkt vittnesbyrd om en levende Jesus som ønsket forsoning midt i alt hat og mørke. Tross alt er lyset sterkere enn mørket.

Dessuten pratet Dennis om det å ikke såre Den Hellige Ånd. Han er ikke bare kraften, men en person. Vi kan lese det som står om dette i Efeserbrevet 4:

" La ikke et eneste råttent ord komme over leppene. Si bare det som er godt, og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på.  Gjør ikke Guds hellige Ånd sorg, for Ånden er det segl dere er merket med helt til frihetens dag.  Slutt med all hardhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen ondskap. Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus."

Ofte så har jeg såret Den Hellige Ånd gjennom hvordan jeg har levd mitt liv. Og nok en gang måtte Herren ydmyke meg i møtet, og så leget Han min sjel for ett sår. Priset være Herrens navn. 

Emanuel Minos
Så hørte vi på Emanuel Minos, en av de gamle bærebjelkene fra en tid hvor vittnesbyrdet om Gud
stod sterkt i det norske folket. 89 år gammel så sto han der og forkynte om endens tid. Og det er like sterkt hver gang. De gamle kristne visste hvordan man skulle kjempe og ga seg ikke tross strid og vanskeligheter. Desverre så er det lettere for folk i dag å velge behagelige veier med sin tro, og derav finnes det også mye falsk lære rundt omkring.

Minos fortalte om Keiser Hadrian (regjerte i Rom fra 117 til 138 e.kr) som på mange måter var en god keiser, men samtidig hatet jødene. Og da den falske Messias Simon Bar Kochba hevdet at han var den utvalgte, og reiste opp en jødisk hær på 600.000 mann, men mått gå tapt mot Roms hær på 1,5 million mann. Og 520.000 jødiske soldater ble drept at den romerske hæren, og resten solgt som slaver. Så ble det jødiske folket spredt blant folket og forbudt for jødene å komme inn i Jerusalem. Hadrian byttet navnet Israel med Syria Palestina, og Palestina betyr filisterne, ett utdødd folkeslag og fra gammelt av var Israels fiender. (derav kan vi forstå hvor navnet Palestina har sitt opphav. Det finnes inget palestinsk folk sett med historiens øyne som eksisterer idag)

Minos snakket også om bortrykkelsen og tegnene på Jesu snare gjenkomst. Han siterte den kjente svenske pinselederen Lewi Petrus (f. 1884 død 1974) som han kjente. Lewi sa at når de slutter å snakke om Jesu gjenkomst, da kommer han igjen.

_____________________________________________________________
Og siden jeg (forfatter av ToreBlogg) ble frelst i 1988, så har undervisningen/forventningen om Jesu gjenkomst fått mindre og mindre oppmerksomhet blant kristne.

Denne bønnen er viktig:

"Men våk hver tid og stund, og be, så Dere kan være i stand til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen!" Luk 21:36.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar