Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

fredag 11. juli 2014

11 juli 2014 - En storkrig på vei?

Å være kristen er synonymt med å tro på det som står i bibelen. Og vi kan lese:

"Fariseerne og saddukeerne kom og bad ham vise dem et tegn fra himmelen; de ville sette ham på prøve.  Men han svarte: «Om kvelden sier dere: Det blir godvær, for himmelen er rød,   og om morgenen: I dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk. Det dere ser på himmelen, vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde.   En ond og utro slekt krever tegn, men den skal ikke få annet tegn enn Jona-tegnet.» Dermed gikk han fra dem og drog bort." Matt. 16:1-4.

Ett annet sted så står det at han refset dem for at de ikke kunne tyde denne tidens tegn. Tross alt, profetier i bibelen hadde snakket om Messias i mange hundre år, og når Han kom, så kjente de Han ikke igjen. Fordi de forsto ikke at før Hans andre komme, så måtte det komme ett første komme (De trodde at hans annet komme var Hans første komme) Hans første komme står ikke helt klart i Skriften, men profetier står aldri helt klart i bibelen, derfor må du ha hjelp av Den Hellige Ånd til å forstå tidene og hva Herren gjør til enhver tid. Se 2 Pet. 1:19-21.

Israels gjenopprettelse, ett sikkert tegn på endens tid
Da Menigheten ble reist opp, så reiste Gud opp profeter og apostler som profeterte igjen om en ny tid (det står også endel om det i GT), nemlig Jesus andre komme. Og de skulle kjennes igjen av tegnene. Og tegnene er mange. Vi kan begynne med det sikreste: Opprettelsen av Israel. Israel er en profetisk klokke, og når 14 mai 1948 kom, så forsto mange at endens tid var nær. Når Israel befridde Jerusalem fra Jordanerne, så var det mange som trodde at 3,5 års trengselstid sto for døren.

Åndsutgytelsen i 1906
Men Jesu undervisning i bla. Matteus 24 og Lukas 21, så forteller Han om tegnene som skal inntreffes. Og mange mener at de første tegnene på Jesus annet komme, startet med Azusa Street, altså pinsevekkelsen. Det var en åndsutygtelse som ikke var kjent siden den første menighet. Og den spredde seg over den vide verden. Og under det, så var det mange troende som begynte å be for Jødene og Israel. De skjønte vekten av at profeti ikke kunne oppfylles før de var tilbake i sitt hjemland, det såkalte "Palestina".

Krig, Jorskjelv og Naturkatastrofer skulle være tegn på Jesu andre komme
Så kom 1 verdenskrig. Og da begynte vel smått ting å oppfylles med hva Jesus sa om "Dere skal høre om kriger, og det skal gå rykter om krig" Matt 24. I løpet av 1900 tallet så økte også jordskjelv og naturkatastrofer med en høy intensitet. De doblet seg med jevne mellomrom, og ble hyppigere og mer dødelige. Jesus sa "...det skal være hungersnød og jordskjelv mange steder." Matt 24. Vi har også sett en god del hungersnød og katastrofene som følge av det.

Israel gjennom ild og aske
Videre så startet den hittils mest onde krig, nemlig 2 verdenskrig, og Holocaust ble skapt, med det ene formål å ødelegge alt som var uønsket. Og det som var mest uønsket, var Jødene, Guds elskede folk. 6 millioner ble myrdet på den verst tenkelige måte, og noen mener at det var 7 milloner. Ut av asken ble Hesekiel 37 oppfylt hvor det bla står

"Nå sa han til meg: Menneske, disse ben er hele Israels folk. Hør hva de sier: «Våre ben er tørket inn; vårt håp er forbi, det er ute med oss!»  Tal derfor profetisk og si til dem: Så sier Herren Gud: Se, mitt folk, jeg åpner gravene deres og lar dere stige opp av dem. Så fører jeg dere til Israels land.  Dere skal sanne at jeg er Herren, når jeg åpner gravene deres, mitt folk, og lar dere stige opp av dem.  Jeg gir dere min Ånd så dere blir levende, og lar dere bo i deres eget land. Da skal dere sanne at jeg, Herren, har talt og setter det i verk, lyder ordet fra Herren."

Israels trange fødsel
Og så ble nasjonen Israel født, som det står i Jesaja 66 :

"Hvem har hørt noe som dette?  Hvem har sett noe slikt? Kan et land bli født på én dag, kan et folkeslag komme til verden på et øyeblikk? 
Men Sion fødte sine barn  med det samme hun fikk rier.  Skulle jeg åpne morslivet  uten å sette fødselen i gang? sier Herren. Eller sette fødselen i gang  og så stanse den? sier din Gud.
Gled dere over Jerusalem  og fryd dere over henne,  alle dere som elsker henne! Ta del i hennes glede, alle dere som sørger over henne!"

Her ser vi at fødselen av Israel var ett viktig tegn. Jesus annet komme kan ikke oppfylles om ikke Israel er på plass i sitt land.

Dagens tegn
Så hvilket tegn er vi inne i nå? Jeg tror helt sikkert at det er Joel 3 og Ap. Gj. 3 som nå oppfylles, før Herrens dag (Herrens dag er Hans vredes dag, og den beskrives i Åpenbaringsboken). Det står sånn:

"I de siste dager skal det skje, sier Gud, at jeg øser ut min Ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syn,  og de gamle skal drømme drømmer.
Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg i de dager øse ut min Ånd, og de skal tale profetisk.
Jeg setter varsler oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røykskyer.  Solen skal forvandles til mørke og månen til blod før Herrens dag kommer, den store og strålende.
Men hver den som påkaller Herrens navn,  skal bli frelst."

Blodmåner
Og i år så kom en oppfyllelse av "månen til blod før Herrens dag kommer", og vi går inn i noe nytt og skremmende. I påsken i år som kom den første blodmånen, og den neste kommer til høsten ved løvehyttefesten. Så kommer det 2 neste år ved samme høytidene. Vi vet at de jødiske høytidene er profetiske.

Og som det står over, det varsler en ny åndsutgytelse over menigheten, før Herrens dag kommer. Dessuten, blodmånene er også ett tegn for Israel. Det har vært 7 eller 8 blodmåner, hvor den første åpenbarte seg det året Jesus døde på korset. Se her undervisningen om blodmånene. 

Siden har blodmånene åpenbart seg flere ganger når det har vært viktige ting som skulle skje for det jødiske folket.  I 1492, da Columbus fant ett nytt land, så ble det funnet ett sted hvor jødene kunne finne sin tilflukt (fra forfølgelse, pogromer ol). Den neste som kom, i forbindelse med en jødisk høytid, var i 1948-49, hvor Israel var i krig, og fikk mer land. Det samme skjedde i 1967-68, som igjen viste 4 blodmåner ved jødiske høytider, og Israel fikk Jerusalem i sitt eie og mer land. 

De siste blodmånene muligens før en storkrig
Og de blodmånene som kommer nå vill ikke mer komme i vår levealder, noe som tyder ganske sikkert på at vi er rett før slutten på slutten av vår tidsalder.. Og man tror at disse blodmånene varsler krig, hvor Israel igjen får mere land. Men, jeg tror også denne krigen vill bli en storkrig. 

Gog og Magog Krigen
Og muligens vill vi se oppfyllelsen av Hesekiel 38 og 39, og krigen med Gog og Magog (en allianse av arabiske land sammen med det mange bibeltolkere mener er Russland). Det står også beskrivelse om dette (muligens henger det sammen) i Salme 83, hvor denne uttaler: "De legger listige planer mot ditt folk,  de rådslår med hverandre mot dem du verner. De sier: «Kom, la oss utslette dem som folk, så Israels navn ikke lenger blir husket!»  De holder råd og blir enige,  de inngår en pakt mot deg," Noe som kan minne om den generelle arabiske/muslimske mentalitet.

En ny verden og nye konflikter
Og om det blir en storkrig i midtøsten, så vill verden bli annerledes etter. Jeg tror også at det blir flere konflikter å se. Eks. krig i Asia (Japan-Kina) er en mulighet. Jeg tror også at USA vill midlertidig falle i krig, og endel av Europa kan bli forsøkt okkupert av Russerne. Vi har jo mange profetier om at Norge vill bli invandrert av Russerne, og det vill skje, kanskje snart. Les her om Lebesbymannens profetier.

Og midt oppi alt dette, så tror jeg Gud vill reise opp sin nå nesten sovende menighet her i vesten for å høste inn mennesker. Se profeti som jeg selv har delt her. Og så vill Herrens hemmelige gjenkomst, dvs bortrykkelsen komme. En tid etter, vill da Han igjen komme (2 gjenkomst) på skyene for så å ødelegge de hærene som forsøker å ødelegge Jerusalem og Israel, og da vill Han sitte som konge over hele jorden, med hovedsete i Jerusalem.

Så om du lurte på hvorfor det er så mye strid rundt jødene, Israel og Jerusalem, så er det akkurat for å hindre muligheten for Kongenes Konge å komme tilbake til sitt land og sitt folk. Les Sakarja 12 og 14 og Åpenbaringsboken 19.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar