Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

søndag 22. juni 2014

23 juni 2014 - En vekters rop

Hesekiel 3:17-21

"Menneske, jeg setter deg til vaktmann over Israels hus. Når du hører et ord fra min munn, skal du advare dem fra meg.

Når jeg sier til den urettferdige: «Du skal dø» og du ikke advarer ham, ikke taler slik at han blir advart mot sin urette vei så han kan leve, da skal den urettferdige dø for sin synd. Og hans blod skal jeg kreve av din hånd. Om du advarer den urettferdige og han ikke vender om fra sin urett, fra sin urette vei, da skal han dø for sin synd. Men du har berget livet.

  Når en rettferdig vender seg bort fra sin rettferd og gjør urett, da legger jeg en snublestein i veien for ham; han skal dø. Om du ikke advarer ham, skal han miste livet for sin synd, og hans rettferd skal ikke bli husket. Og hans blod skal jeg kreve av din hånd. Om du advarer den rettferdige mot å synde og han ikke synder mer, da skal han leve fordi han lot seg advare. Og du har berget livet."

Vekterens oppgave
En vaktmann oversettes i 1930 utgaven av bibelen som vekter. Som kristen er vi vektere og vi har ett stort ansvar med å advare. Samtidig så velger Gud ut noen som er spesielt skarpe, vi kan godt kalle dem profeter. Profeter kan være så mangt, men en ting som de har til felles, er sin kjærlighet for sannheten, ikke bare sannheten i andres liv eller nasjoner, men også i sitt eget liv.

Hvor viktig er denne gaven? Vel, bedøm selv: "Jeg søkte blant dem etter en mann som ville mure opp en mur og stille seg i gapet for mitt åsyn til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det; men jeg fant ingen. Så utøser jeg da min vrede over dem; ved min harmes ild gjør jeg ende på dem; deres gjerninger lar jeg komme over deres eget hode, sier Herren, Israels Gud." Hesekiel 22:30-31.

Dette er både den profetiske gaven og forbederen i ett, og når de ikke er der, så vill Guds vrede fare over nasjonen. Så lenge de rettferdige gjør det de skal gjøre, så er nasjonen trygget. Gud strekker seg langt for sine barn, og de rundt blir velsignet av det. Eks kan vi lese når Lot fikk besøk av englene, og så reddet ut av byen Sodoma. Så sparte Gud byen Soar, fordi Lot ba om det.

Vi kan også lese i boken Jona, om hvordan Gud sparte den ugudelige byen Ninive, hovedstaden til Assyrerne, ett grusomt folk. Fordi de omvendte seg når de fikk høre Sannheten. Alle sammen, selv dyrene ble kledt i botsklær.

De rettferdige - denne verdens lys
Eneste som kan redde ett land fra ulykke, nød og katastrofer, er faktisk ett lands rettferdige. Når de ikke er der, så kan mørket og urettferdigheten bli såpass stor at det ikke er godt for ett menneske å bo der.

Nord-Korea - fra frihet til mørke og tvang
Ett eksempel på en nasjon som hadde stor religiøs frihet på starten av 1900 tallet. Gjennom endel vekkelser og hvor troen vokste. Men under japanernes invasjon, og Kim II-Sung, en sønn av kristne foreldre, kom til makten. Han misbrukte troen han selv var lært opp i, til å skape en tilbedelse av seg selv og sine. Les litt her. Og Koreas frihet gikk over til ett splittet land, hvor Nord er den verste staten i dag hvor de undertrykker sine egne, og Sør-Korea en av de frieste, pga. vekkelse, som igjen har ført til at Sør-Korea har mest troende i sin nasjon,  i hele verden i forhold til antall mennesker. 

Nord-Korea er ett skrekkeksempel på hva som kan skje når en nasjon overgir sin tro.

Tyskland, overlatt til den okkulte vekkelsen
En annen ting jeg vill nevne er Tyskland. Det gikk en stor pinsevekkelse over verden på starten av 1900 tallet og utover. Men de kristne i Tyskland var lite intressert i den. I etterkant av den vekkelsen, så gikk det en okkult vekkelse over verden, og den reiste opp en sånn figur som Hitler. Ikke alle vet at han var medlem av en okkult orden som heter Thule. 

Jeg husker jeg leste at de norske pinsevennene sendte avgårde 2 søstre med "pinseild" til en Tysk menighet på ca 1000 medlemmer. Men de fikk ingen gjennombrudd. Folk ville ikke ha noe mer, de var fornøyd med sånn det var. Dette er en farlig innstilling å ha for en som kaller seg kristen.

Hitler - ett forbilde på endetidens Antikrist
Da Hitler kom opp, en type Anti-krist, så var grunnen forberedt. Hitler fikk ingen gjennombrudd til å begynne med, men spesielt med tanke på børskrakket, hvor Tyskland led mye, og hvor det fantes få klare profetiske røster, så kom Hitler etterhvert til makten

De forsto rett og slett ikke hvem han var (det er først etter krigen man forsto omfanget av hans onskap). Hadde de kristne i Tyskland omvfavnet Guds pinsevekkelse, så kunne ting ha vært annerledes. Fremtiden styres av valgene man gjør i fortiden (nåtiden). Pga manglende profetiske røster og ikke minst av manglende forståelse for hvor ond Hitler var, så omfavnet de Hitler som den nye redningsmannen. Også mange kristne gjorde det. I følge Howard Carter og Lester Sumrall, som forkynte evangeliet i Tyskland i 1936, så var menighetene invandrert av nazi-sympatisører som spionerte på hva de gjorde, og endel pastorer var selv blitt sympatisører for Føreren, mer enn Kristus.

I endens tid vill dette også skje igjen, det som skjedde i Tyskland, men da vill hele verden bli påvirket av hans lederskap. Når han bibelen kaller Antikrist åpenbarer seg, så vill mange kristne ikke forstå hvem han er. De vill juble over han og kalle han positiv og en mann av fred, fordi de ikke har våket i sin tro. Jeg vill at endel situasjoner og falske ledere som fungerer i antikristens ånd, allerede nå blir bejublet av mange kristne.

Churchill, en våken mann
Vekteren blir som Churchill på 30 tallet, han forsto hvem og hva Hitler var og advarte, men ble utledd av "fredselskerene" i det engelske parlamentet. Chamberlain, statsminister i England, ble grepet av "fredshysteri" og kom med papiret "peace in our time" som ikke var verdt mer enn papiret det var skrevet på. Og ga bort "land for fred" ved å presse Tsjekkoslovakia til å gi fra seg de uangripelige fjellkjedene som beskyttet landet mot Tyskland.

Fred - ett opptak til krig
Vi ser idag at noe tilsvarende skjer i "fredshysteriet" ved hvordan nasjonene presser Israel. Og jeg vill si at Israel er i fronten mot ondskapen (islamsk terrorisme) som herjer i verden, men isteden for å få annerkjennelse, så blir de presset av de fleste land. Noe som senere vill binde alle nasjoner inn i ett voldsomt mørke som verden aldri har sett. Og Antikrist (som betyr lik (kopi) og mot Kristus) vill da komme frem som en fredens mann, akkurat som Hitler på 30 tallet, og vill føre verden inn i ett enormt kaos og mye død. Jesus kaller det verdens verste tid, og om Gud ikke da forkorter det, så vill ingen bli frelst.

Derfor trenger vi igjen å høre på vekterene, men jo mer ondskapen stiger opp i alle mulige kanaler som sender (TV, internett ol), så sløver vi vår samvittighet, noe som igjen tåkelegger vårt indre kompass, og man forstår ikke lengre hvem som er Herrens tjener og ikke. Og bedraget vill da lure mennesker inn i feller og i verste fall evig åndelig død.

Vi må da huske Jesus viktige ord: "Men våk hver tid og stund, og be, så dere kan være i stand til å unnfly alt dette som skal komme, og til å bli stående for Menneskesønnen!" Lukas 21:35

Det er ikke ett forslag, det er kanskje det viktigste budskapet som finnes i denne tiden!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar