Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

søndag 15. juni 2014

15 juni 2014 - smisk og positivt prat

Vi ønsker å være positive
Vi ønsker alle å fremgå som positive mennesker og har lite ønsker å være upopulær eller støtende. Dessuten er det mange steder i evangeliet som fremmer det å ta ett skritt nærmere for sin nestes skyld, selv om det kan koste endel å gjøre det. Eks. er Jesus undervisning om noen tar en skjorte fra deg, så gi den andre også. Og om noen tvinger deg til å gå 1 mil, så gå den andre også. Og det med å vende det andre kinn til.

Og alle kristne ønsker i utgangspunktet å være ekte kristne sånn av vi kan blidgjøre vår Far i himmelen.

Den falske positiviteten
Samtidig så finnes det en falsk linje som går ved siden av den kristne veien som ved sin positive væremåte forakter evangeliet, ikke ved første øyekast på deres yttre måte å være på, men ved hvordan de egentlig behandler sin neste og hvordan man behandler ekte sanne troende.

Har selv vært med i ett sammenheng på begynnelsen av min vandring, hvor jeg så falske kristne fikk posisjoner nær lederskapet, mens trofaste ydmyke mennesker som hadde vært der lengre, ble skyvet ut. Man belønnet ofte de som var meget frimodige, men på en overmodig måte, uten å være grunnfestet i evangliets røtter. Og senere har jeg også sett at disse overmodige kristne har blitt skylt bort av floden som Jesus lovte komme, for å teste grunnmuren i din tro. Se Matt 7:26-27.

New Age: Ett bedrag i positivt prat
Husk at New Age prater mye om det positive, og den trenden har også nådd verden, enda det er så mye ondskap, så pakker man alt inn i silkepapir så det ser flott ut. Men møkk er like ekkelt om det er pakket inn eller ikke.

I kristne kretser så prater vi ofte om de "store" syndene, som teks. alkohol/drukkenskap, narkotika, skilsmisse etc. at vi glemmer de som kan være enda verre: Baksnakkelse, Falskhet, dobbeltmoral, hykleri, tåpelig snakk, løgn, pornografi, overmot, falsk ydmykhet, opprør mot Guds Ord (all Guds Ord er inspirert av Guds Ånd,2 Tim 3:16-17, har du problemer med Ordet, så burde du sjekke ditt eget hjerte), tyveri, selvbedrag, uforsonlighet, hat, bitterhet, uberhersket temperament, opprør mot Guds menneskers naturlige autoritet, svikefulle, oppfarende, ukjærlige, uten respekt for det hellige etc. etc. Les 2 Tim 3:1-7. Og studer gjerne hele skriften hva man sier om kjødets gjerninger.

Det omhandler ikke ett perfekt kristen liv
Jeg snakker ikke nå om å ha en dårlig dag eller å gjøre feilene over, for alle kan feile og synde, men da kan man gå til korset og be Jesus om nåde, etter 1 Joh 1:8-10. Men å leve i disse syndene konstant, og rettferdiggjør de, så er det lett å komme inn i hykleri. Gud er en Gud av nåde, og Han gir ulike nåde etter hva hvor mye vi har fått eller hvor lite vi har fått. En nyfrelst alkoholiker er Gud temmelig tålmodig med, fordi Han vet at Han ikke har mer. Og det finnes mye nåde her.

Ett falsk evangelium
Men jeg snakker om en lære som desverre er temmelig vanlig i mange av tros-menighetene (og jeg har vært med der i mange år), som rettferdiggjør synd, bare man er positiv.
Jeg har sett en dame jeg hadde kjennskap til. Hun levde i samboerskap, og dessuten huset hun en familie som var meget sårbar, og behandlet dem på en grusom måte. Hun kom på møte så frimodig, og satt seg på andre rad, og løftet hendene og priste Gud. Man trodde ikke det er sant! En annen dame hadde ganske mange barn, noe som ikke er galt. Men det var bare at hun hadde det med så mange ulike menn. Og barna gikk for lut og kaldt vann. Men hun var jo "trygg" i troen, ettersom hun var medlem i menigheten.

Medlemsskap i en menighet er ikke nødvendigvis det samme som å være skrevet inn i livets bok.
Bare så det er sagt: Medlemskap i menigheten er ingen sikkerhet for at du kommer til himmelen. Det er din tro på Guds Ord, din oppriktighet, og din rettferdige sjel, prøvd gjennom smerte og lidelse for din vemmelse over synden (les om den rettferdige Lot i 2 Pet. 2:7-8), og ikke minst, hvem velger du å ha fellesskap med? Husk at en gudløs kristen kan føre deg til fortapelsen, om du ikke våker over ditt eget hjerte! En liten surdeig surner hele deigen! Les 1 Kor 5:1-13. Å være sammen med dem, bør ikke nødvendigvis føre deg til fall, men om du tar del i dens synder, så blir du ett med de.

Dette er mitt eget vitnesbyrd
Men så ille er det vel ikke? Nei, jeg tror det er mye verre. Men fordi vi har glemt de "negative" delene av evangeliet, så blir det ubalanse i troen. 

Alt det jeg skriver her, er ikke bare tatt ut av luften og hva jeg mener. Dette er faktisk mitt vitnesbyrd. Eneste grunnen til at jeg er kristen i dag, er fordi jeg har en Gud som ser min oppriktighet (ikke fullkommenhet) og har en gudfryktig kone som er meget forstandig. Og hennes formaninger har vært med å redde meg fra mitt eget naive verdensyn. 

Og endel mennesker (og det har ingenting med min kone å gjøre) har jeg nødt til å ha på avstand. Grunnen er at de lever i synd dvs. rettferdiggjør synd, samtidig som de løfter opp Jesu navnet. De er inne på djevelens område, hvor demoner råder. Og kommer du og tar del av det de gjør og lærer, så blir du etterhvert ett med dem og deres synd. Og det vill Herren redde deg fra. Derfor trenger vi å forstå skriftene og ha renset innsiden vår, så vi forstår hva som skjer og foregår i mennesker rundt deg. Vi kan ikke stole på oss selv og egen dømmekraft, men alltid stole på Herren og bruke tid på å lytte til vårt indre vitnesbyrd for rett og galt.

Smisk - å bøye retten
Det andre jeg vill prate om er smisk. De som er veldig opptatt av det positive ved evangeliet (og det er mer positivt enn man forstå i sin villeste fantasi), men glemmer de tøffe delene av skriften. Og er man åpen for begge delene, så skaper det en balanse i troen. Men faller man kun for det "positive" så har det lett for også at man åpner opp for andres smisk. De sier: Å du er så god (ingen feil med å si det, men pass på å ikke del det ut ukritisk til alle du møter), du var så fantastisk i lovsangen, å så pen du er etc. etc. Ingen ting feil med ordene i utgangspunktet, men om det ikke finnes annet vokulabær i språket, så obs, du kan bli offer for det mennesket ønske om å smiske deg. Og så kan de også bøye retten i "positivetens navn". Husk Gud er rettferdig, og mennesker som gjør feil ting, har ikke godt av å bli oppskrytt opp i skyene. Sannheten setter ett menneske i frihet, ikke feilaktig skryt.

Jeg har sett altfor mange som er så opptatt av å positiv-gjøre folk, samtidig som disse folkene kan være rene "djevlene" mot sine neste, de som de har under seg. Dette kan lett gjøre at man havner under Guds dom, uansett hvor åndsfylt man mener den personen er.

Les Jakobs brev kap 2 om hva Gud mener om det å gjøre forskjell på folk pga ytre vurderinger. Gud ser alvorlig på dette, og det burde også du om du kaller deg en kristen!

Den glemte formaningen som ingen prater om
Hele Judas brev (og for å understreke hvor viktig budskapet er, så er det samme gjengitt i 2 Pet 2) omhandler falske kristne som omgås med de ekte. Og fordi det ikke finnes noen utskilling i menigheten, så får de lov til å blande seg med de ekte. Og kaster man ett råttent eple inn i en kasse med friske epler, etter en stund, så vill det spre seg til alle de friske. Dette er en naturlov, og det samme gjelder i det åndelige også.

Den forstandige går livets vei oppover for å unngå dødsriket der nede. Ordspr. 15:24
Ettersom vi lever i en tid hvor det urene i verden mer og mer blander seg inn i de ulike menighetene, så må man mer og mer advare menigheten/den enkelte troende mot at man kommer ikke inn i himmelen bare ved å bekjenne seg til troen, men man må også leve det ut.
Å være en troende betyr å alltid vende sitt hjerte mot Jesus, mot Guds trone, selv om man er bundet av synd, selv om man sliter med ting man ikke kommer ut av. Guds gir nåde når Han ser at det finnes en oppriktighet der, og en vilje til å kjempe i bønn for å få Guds gaver til befrielse og frihet. Skal man ha frihet, så må man være som enken i Lukas 18, og aldri gi opp. Om det så tar 20 år, eller mer, jeg gir aldri opp å få det som er mitt etter løftene i evangeliet. Så lenge du kjemper, så er det godt håp!

Ettersom jeg tror vi lever i endetiden, så er lignelsen Jesus tar opp i Lukas 18 egentlig ganske interessant. Fordi Jesus avslutter det med å si "Men når Menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden?". Troen Jesus snakker om, er det å aldri gi opp. Og sånn jeg ser det, så har mange kristne menigheter og enkeltroende sluttet å kjempe, men heller overgitt seg til mer TV-titting, DVD filmer, Internett etc. etc. og man åpner lett opp for onde ånder.

Fordi man var frelst i går, så er det ikke sikkert man er det i dag. Uansett hvor sterke opplevelser du har hatt før. Frelsen er noe som er idag, ikke i det som var. Derfor må man alltid våke over sitt eget hjerte, spesielt i denne tiden.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar