Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

fredag 6. juni 2014

06 juni 2014 - Den falske nådeforkynnelsehttps://www.youtube.com/watch?v=zUgHCAneqak

Sid Roth mener at denne "nåde"forkynnelsen er en av endetidens store forførelser som fører til "det store frafallet". De som er våkne i denne tiden, vill forstå hvilken tid vi lever i og at dette profetiske ordet vill snart få sin fullstendige oppfyllelse:

"For først må frafallet komme og den lovløse vise seg, han som er fortapelsens sønn." 2 Tess 2

Ett frafall begynner alltid innenfra, mens man utvendig enda snakker om Jesus, Guds nåde, og man kan også be for syke og kaste ut onde ånder, og enda ha hjertet langt borte fra Gud.

Men er ikke Gud nådig? Jo, vi kan fortsette med hva Dr. Michael sier.

Han var en elendig synder, og ble frelst av nåde. Han deler sitt vittnesbyrd, og forteller det elendige livet han levde som rocker, narkomisbruker, tyv etc., før han så ble frelst. Da nåden kom inn i hans hjerte, så fikk han lyst til å gjøre det som var rett, fordi Jesus hadde forandret hjertet.

Men mye av denne nådeforkynnelsen som tar av i våre menigheter, snakker om å overvinne skyld, dårlig samvittighet, loviskhet etc., noe som kan være befriende om man er bundet av det uten at man har gjort noe galt, men som oftest har alt sammen blitt skjevt

Men nåden har betingelser og grenser. Om man leser bibelen, så kan man komme ut av Guds nåde ved å leve i synd (i opprør og avgudsdyrkelse). Guds nådes betingelser er begrenset innen det Guds Ord gir grenser for.

Han sier at denne falske nådeforkynnelsen er forgiftet og fordreid sannheten om hva bibelen forteller hva nåde er.

Det som går igjen i disse "nåde" budskapene er:
1) Motstand mot ett hellig liv
2) Mot å være sulten og tørst for Gud.
3) Man "hviler" i Gud, fordi Jesus har gjort alt ferdig på korset, og dermed er det ikke mer for meg å gjøre.

Denne falske nåden er imot
1) Omvendelse
2) Overbevisning om synd
3) Å bekjenne synder/ ingen tilregnelighet/ansvarlighet, du er  bare lovisk, du misliker nåden, du er en fariseer, om du peker på feilen ved forkynnelsen.


Frukten av falsk nåde forkynnelse
1) Splittelse
2) Åndelig forførelse/selvbedrag

Folk lever gjerne i sine synder, mens predikantene sier ofte at deres forkynnelse ikke gir noen lisens til å synde, noe som er riktig, men problemet er alt det andre de sier ved siden av som motsier dette. Det gir folk lisens til å synde. Dette kan sette folk ut av Guds nåde.

Sid sier at folk kan leve i renhet og i ett godt liv med Kristus, når de så får tak i denne nådesforkynnelsen, så begynner de å leve ett liv i synd, som de aldri før hadde tillatt seg, og det verste er at de ikke føler noe behov for å omvende seg.

En annen side ved forkynnelsen er at Jesus ikke bare tilgir dine synder i fortiden, men også dine synder i fremtiden. Om du gjør synd eller feil, så behøver du ikke be Jesus om tilgivelse, fordi du allerede er tilgitt. Den Hellige Ånd vill ikke overbevise deg om synd, fordi du allerede er tilgitt. Dvs at uansett hva du gjør, så vill det ikke forandre på din relasjon med Gud. Og du vill aldri bedrøve Gud fordi du er fullkommen i Gud.

Disse lærene er helt fundamentalt i den falske nådefokynnelsen.

Når det gjelder 1 Joh 1:9 om å bekjenne sin synd, så sier disse at dette gjelder bare de som ikke har bekjent Jesus som Herre.

Mer falsk nåde lære:
1) Når jeg synder så er det ikke jeg som synder (dvs det er bare kjødet, ikke min ånd).
2) Vi er ikke i våre synder

Da er spørmålet om hvorfor da stort sett alle brevene i NT tar itu med synden?

Titus 2:11-12 sier "For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker.  Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verdslige lyster og leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er,"

I Åpenbaringsboken så går Jesus igjennom 7 menigheter i Asia, og kun 2 av dem levde rettferdig for Gud. De 5 andre ble formanet til å vende om eller skulle Han ta bort lysestaken (nåden og frelsen).

Vi er i relasjon med Gud og vi kan bedrøve Han  og skuffe han.

Sid Roth sier at man som en normal kristen og lever ett omvendt liv, så er det normalt. Ser man ikke det når man leser bibelen, så må det være en åndelig blindhet.

Mer falsk nåde lære_
1) Det er ok at jeg praktiserer homosexualitet fordi jeg er ikke under loven.
2) Gamle Testamentet gjelder ikke lengre for oss som lever under Ny testamentets kristne tro.

Dette blir sånn når alt omhandler meg, at jeg blir såret, at jeg ikke føler meg bra, hvordan kan man gjøre mennesker selv-fornøyd.

Mer falsk nåde lære:
1) De diskrediterer det Jesus sa før korset
2) Bergpreknen gjaldt de som levde under loven

Mer falsk nåde lære:
1) Alle vill bli frelst
2) Sann nåde betyr at det ikke finnes noe helvete
3) Djevelen kan bli frelst

Endel av de som tror på den falske nåde lære, vill også fjerne Jesu egne Ord. En falsk nåde-forkynner sier at Gamle Testamentet hører ikke sammen med Ny Testamentet. Denne lærer også om forskjellen på Gud i GT og Gud i NT.

Det Jesus sa i NT, gjaldt de folkene som levde da, ikke til våre moderne mennesker.

Mer falsk nåde lære:
1) Du behøver ikke å ta opp ditt kors for å følge Jesus.
2) Læren i Jesu lignelser er ikke lengre gyldig for de som er i den nye pakt


Vi snakker bare om Guds kjærlighet at du er elsket av Gud.

Sann Nåde lære:

1) Gud er for deg, ikke imot deg
2) Gjennom tro på Jesus kommer vi til fred og hvile.
3) Gjennom Jesus så vill vi forstå dybden av Guds kjærlighet for oss

Falsk nåde lære:
Åndelighet kan man få uten noen anstrengelse. Men Paulus snakker om ett løp og en krans som vi må vinne. 1 Kor 9:24 

 Hva motiverer den falske nåde læreren:
1) de blir fanget av herligheten av Guds nåde. De leser Eferserne 1 og 2 (skrevet av Paulus), mer ser bort fra helheten i skriften.
2) De utvikler ingen forståelse for Gamletestamentet eller Jesu egne Ord.
3) De underkjenner selv endel av læren til Paulus.

Hva synes du om denne dietten: Du kan spise hva du vill, du behøver ikke å trene og du kommer til å se helsemessig bra ut og vekten forandres ikke.

Helliggjørelse:
1)  Å bli atskilt, holdt borte fra
2) Bli gjort hellig
3) Å bli overgitt til Gud

Det er derfor vi blir kalt Hellige i bibelen. Derfor sier Paulus i 1 Tess 4:3
"For dette er Guds vilje: at dere skal være hellige, så dere holder dere borte fra hor. Hver av dere skal vite å vinne seg sin egen kone i hellighet og ære,   ikke i sanselig begjær som hedningene; de kjenner jo ikke Gud
Dette er helliggjørelse, man strekker seg mot det hele livet.

Mens den falske nådelæren sier:
1) du er allerede helliggjort.
2) Helliggjørelse er ingen prosess

Om man har en relasjon med ett menneske og sårer det, så vill man gjerne gå og be om tilgivelse, for å fortsatt holde relasjonene. Men for en falsk nådelærer, så gjør man ikke det med Gud, selv om man har krenket Hans følelser på det dypeste.

Jesus lærer av vi skal ta opp vårt kors daglig, dvs å dø bort fra våre egne lyster og å søke Gud konstant. Se Lukas 9:23

2 kommentarer:

 1. Du har åpenbart en del poeng her.

  MEN:

  Europa er allerede avkristnet. Vi har ALLEREDE hatt et frafall så stort at det har tusenårsperspektiv. Hele forrige århundre var nedbygging av kristen tro i Europa.

  Hvorfor vil ikke kristne forholde seg til at vi allerede har hatt ett større forfall enn man kan tenke seg kan komme? Hvor mange er kristne? Hvorfor har møtelokalene og kirkene blitt tomme?

  Kristne forstår ikke hvilken tid de lever i, og spekulerer i alskens lærer om det kan være det store forfallet. Feil nådeforkynnelse er nok bare litt av det hele, og rammet typisk "vekkelseskristne". Men forfallet er svært, svært mye bredere enn som så.

  SvarSlett
 2. Det er mange spørmål, og det er vanskelig å svare på alt. Men når man undersøkte menighetene, dvs. bedehusene ol. for en 50 år siden, så tross frafall og synd, så virket troen klippefast. Man visste at det omhandlet å bære sitt kors for Kristus.

  Det frafallet som Paulus prater om, omhandler en tid hvor det som var grunnsteinene i menighetenes tro, blir omrokket. Plutselig så er det som var viktig i menigheten før, blitt mindre viktig. Og når grunnlæren i troen blir borte, så er det åpent for alle typer lærer og åndsmakter å komme inn.

  Om man leser synet som Emanuel Minos bærer fram, som en dame gav han i 1968, så profeterte hun

  "Det kommer til å oppstå en lunken holdning uten sidestykke blant
  kristenfolket. Et frafall fra sann og levende kristendom blant de kristne.
  Kristne kommer ikke til å være åpne for ransakende forkynnelse like før Jesus
  kommer igjen. De vil ikke som før i tiden høre om synd og nåde, lov og
  evangelium, bot og bedring. Isteden kommer det et surrogat:

  LYKKEKRISTENDOM

  Det gjelder å bli vellykket. Det gjelder fremgang. Det gjelder materielle goder
  ,ting som Gud aldri har lovet oss på denne måten. Kirker , bedehus og
  frikirkelokaler ble mer og mer tomme. I stedet for den forkynnelse som vi har
  vært vant til gjennom generasjoner – som å ta sitt kors opp og følge Jesus –
  var det underholdning, kunst og kultur som overtok kirker , bedehus og lokaler der hvor det skulle være vekkelse, nød og botsmøte. Dette kommer til å skje i
  sterk grad like før Jesus kommer igjen og ulykker bryter løs over oss, og folk
  kommer til å sove i sin ånd.

  Det blir en moraloppløsning som Norge aldri før har opplevd maken til. Folk vil leve som gifte uten å være gift. Urenskap før ekteskapet og utroskap i ekteskapet kommer til å bli det naturlige, og en kommer til å unnskylde
  det på alle hold. Det kommer til og med til å snike seg inn i kristne kretser
  , og vi duller for det – også synder mot naturen. Like før Jesus kommer igjen,
  kommer det til å bli saker på TV som vi aldri tidligere har opplevd.
  TV kommer til å bli full av vold, en vold så grusom at det kommer til å lære folk å myrde og ødelegge hverandre, og det blir utrygt å gå i gatene våre."

  Hele kan leses herhttp://www.filabirk.no/Profeti.pdf

  Og ja, det er svært bredt. Og desverre, mange i menighetene har selv stengt Jesus ute av sitt liv: De går på møter og priser Jesus, de ber for syke og kaster ut onde ånder, men likevel så lever de ikke for Jesus når ingen andre ser dem.

  Å følge Jesus omhandler å følge Ham helt så langt det står opp til oss å klare. Det gjelder å gi hjerte og sjel så mye man kan avsi, samtidig uten å stresse og havne i religiøs lovisk lære. Det omhandler å gi hjertet.. Man kan si det burde være en livsstil å omgås med Herren.

  SvarSlett