Korset - Veien til Gud

Korset - Veien til Gud

torsdag 29. mai 2014

29 mai 2014 - Økt kristendomsforfølgelse med hjelp av USAs "frigjørelse"!


Når det amerikanske militæret "frigjør" en nasjon, bør ikke det føre til mer liberalt samfunn, frihet og fred for folket som bor der? I stedet ser vi at akkurat det motsatte skjer.

Faktisk, i hvert enkelt tilfelle siden 9/11, da det amerikanske militæret har "frigjort" en nasjon, så har det resultert i forfølgelse av kristne i ett mye større omfang.

I områder der vi brukt hundrevis av milliarder av dollar og hvor tusener av dyrebare amerikanske liv ble ofret, så blir kirker jevnlig bombet, kristne blir brutalt halshogd, og lover som har blitt vedtatt for å gjøre det ulovlig for en muslim å konvertere til kristendommen.

Resultatet er at minoritetene forsvinner

Hvis vi ikke var selv i stand til å gi den mest grunnleggende friheter og fred til de som bor i disse landene, hva i all verden oppnådde vi ved å "frigjøre" dem?


Afganistan

Bare se på hva som har skjedd i Afghanistan. Vi har vært i krig i Afghanistan i mer enn et dusin år, og ennå ting er så ille for de kristne i landet på dette punktet at det er ikke en eneste kirke igjen ...

Den tilsynelatende "moderate" Karzai regjeringen innsatt av USA opprettholder mange av de strenge lovene som også håndheves av Taliban - inkludert frafall- loven, intenst forfølgelse av dem som søker å konvertere til kristendommen og, i 2011, under amerikansk regi, ble Afghanistans siste kristen kirke ødelagt.


Irak

Vi finner en lignende historie i Irak. Det er anslått at før invasjonen, var det opp til 2 millioner kristne som bor i Irak. Nå som antallet er nede i under 450 000, og det faller fort. Faktisk, ting er så sårt for Iraks kristne fellesskap, så en del irakiske kristne ledere advarer om at kristne kan fort bli "utryddet" ut av landet ...


Som masseflukt av Irakiske kristne fortsetter, blir det mer og mer vanskelig å bli igjen. Som Iraks gamle jødiske samfunnet før dem, kan en av verdens eldste kristne samfunn snart opphøre å eksistere.Forsvinningen av Iraks religiøse minoriteter vært en urovekkende trend siden den USA-ledede invasjonen i 2003, og det har truet med å avslutte kulturelt mangfold av Irak. Som volden i landet tar av og religiøs intoleranse vokser, gjør at mange kristne, yazidier, Mandaeans og andre minoritetssamfunnsmedlemmer forlater landet.


En katolsk advarsel om katastrofe

Forrige uke, lederen av den irakiske katolske kirke, sendte en forferdelig advarsel om at Iraks 2000 år gamle kristne samfunnet er på randen av utryddelse, ettersom nye bølger av kristne reiser ut.


Amerikanske penger ga mer makt til fundamentalistisk Islam

Det er anslått at Irak-krigen kostet amerikanske skattebetalere mer enn 2 billioner dollar. Vi brukte mer enn en million dollar på en fotballbane alene (som nå har slått til støv).


Libya

Til slutt, hva ville vi egentlig oppnå? Obama-administrasjonen liker å skryte av at de har blitt kvitt Gaddafi og "frigjort" Libya, men når al-Qaida har kontroll over store deler av landet, og ting er mye verre for kristne enn noen gang før ...

Helt siden USA-støttede, al-Qaida-tilknyttede terrorister styrtet Gaddafi, har kristne-inkludert amerikanere- virkelig lidd ekstrem forfølgelse. Kirker har blitt bombet; Kristne har blitt torturert og drept (om de nekter å konvertere); og nonner har blitt truet.Syria

I Syria, har Obama-administrasjonen skamløst alliert seg med radikale al-Qaida-jihadister i et desperat forsøk på å styrte Assad-regimet. Selv om disse jihadistene torturer, halshugger og selv korsfester kristne troende, hovedstrømmen av media i USA er nesten helt stille om det. Hvorfor har media være så stille? Vel, fordi om vi eksponerer det som skjer, så vil det gjøre at Obama-administrasjonen kommer i dårlig lys.

Forfølgelse finanisert av USA

De som utfører denne forfølgelsen av kristne i Syria blir direkte finansiert og hjulpet av regjeringene i USA og Saudi-Arabia. Og selvfølgelig er det ikke bare i Midtøsten, hvor denne type forfølgelse av kristne finner sted.


Nigeria: Hillarys Clinton nektet å stemple Boko Haram som terrorister

Mens Hillary Clinton var utenriksminister, Utenriksdepartementet nektet å stemple Boko Haram som en terroristorganisasjon. Men nå hele verden snakker om Boko Haram. Denne gruppen har angrepet mer enn 700 kirker i Nigeria i løpet av de siste syv årene, og dette har resultert i en massiv utvandring av kristne fra Nord-Nigeria til sørlige Nigeria ... kristne grupper anslår at opptil en fjerdedel av de 4000 mennesker drept av Boko Haram siden 2009 har vært kristne, og mer enn 700 kirker har blitt angrepet i de siste syv årene alene, ifølge den nigerianske katolske bispekonferansen.

Spøkelsesbyer i lys av islamsk terror

I den urolige nord-østlige delen av landet, er nå mange kristne nabolag spøkelsesbyer, hvorav titusener av innbyggere har flyktet sørover. Det er en av de største kristne utvandringer av århundret, ennå i stor grad ubermerket utenfor Nigeria.

Det er vanskelig å sette ord på hvor brutal Boko Haram kan være. Som en fersk artikkel i Telegraph beskrev, har forfølgelsen av kristne i det nordlige Nigeria etter Boko Haram vært helt nådeløse ...


Prest John Bakenis "umulige" oppdrag

Utsendt til St Joseph kirke i den nigerianske byen Gashua, visste Far John Bakeni han tok på en tøft oppdrag. En fe bosetning nær den nordlige grensen til Niger, ble hans nye sogn i hjertet av Boko Haram territorium, og i de tre foregående årene, hadde de alt, men etterhvert så flyktet en god del av hans egen sogns 3000-sterke kristne minoriteten.


Sendt av sin biskop å vise at bispedømmet ikke hadde forlatt byen, brukte han mye av det påfølgende året prøver å berolige de 200 gjenværende sognebarn. Men nesten hver gang han våget seg fra sin prestegård, ville en påminnelse venter ham av vanskeligheten med sitt oppdrag. "Flere ganger i uken jeg ville finne et døde dyr hadde blitt kastet i en haug, vanligvis en kylling, geit eller sau, men noen ganger døde katter også, "sa Fr Bakeni, 38".

Steiner ble kastet i kirken nesten hver dag, og noen ganger også folk ville banke portene og rope: ". Infidel, vi kommer til å drepe deg"


Obamas administgrasjonens støtter i praksis islamsk terrorisme

Så hvorfor har Obama administrasjon vært så nølende til å snakke ut mot Boko Haram før nå? Faktisk, selv om de fleste amerikanere ikke skjønner dette, har Obama-administrasjonen vært ganske støttende av Boko Haram i fortiden. Obama selv faktisk truet den nigerianske regjeringen med økonomiske sanksjoner i 2013 i et forsøk på å holde dem fra å slå ned på Boko Haram.


Hvem holder de egentlig med? Hvis du elsker liberalt samfunn, frihet og fred, du bør være dypt bekymret for spredning av grupper som Boko Haram.


Sudan

Bare se på hva som skjer i en annen del av Afrika hvor jihadister har fått kontroll. I Sudan ble en gravid kvinne nylig dømt til døden ved henging for å gifte seg med en kristen mann ...

"frafall" i islamsk teologi er utilgivelig

En sudansk kvinne lege som giftet seg med en kristen mann, og som ble dømt tidligere denne uken tiltalt for "frafall" ble dømt til døden på torsdag, juridiske tjenestemenn sa. Ifølge sudanske tjenestemenn, ble 26-åringen Meriam Ibrahim, hvis far var muslim, dømt på søndag og gitt fire dager til å omvende seg og unnslippe døden.

Hun ble dømt etter at gyldighetsperioden er utløpt, sa tjenestemenn, i tråd med regelverket. BBC rapporterte kvinnens døden ved henging vil ikke bli gjennomført før to år etter fødselen av sitt barn. Denne typen tyranni bør ikke bli tolerert i dagens verden. Men i stedet, synes den amerikanske regjeringen til å være med på å spre den.Artikkelen kan i helhet leses her. Artikkelen er skrevet av Michael Snyder, forsøkt oversatt av meg. Overskrifter har jeg satt inn.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar